พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Loughborough University

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Loughborough เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ก่อตั้งในปี 1909 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ความโดดเด่นที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของ Loughborough คือความใส่ใจและความทุ่มเทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาด้วยความสำเร็จและความนิยมที่สูงขึ้น ทำให้ในปี 2020 มหาวิทยาลัย Loughborough ได้รับการโหวตจากนักศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี (WhatUni)

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Loughborough ซึ่งอยู่ในแถบ Midlands ของอังกฤษ นักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนจะได้สัมผัสถึงความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและการเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถท่องเที่ยวไปยังเมืองข้างเคียงอย่าง Leicester, Nottingham และ Derby ได้อย่างง่ายดาย

มหาวิทยาลัย Loughborough เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษา จึงได้คัดสรรคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการสอน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ในระดับที่ดีที่สุด

สมาพันธ์นักศึกษาประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ไนท์คลับ, พื้นที่ส่วนกลาง, ศูนย์การแพทย์ที่ให้การรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงร้านค้าและร้านอาหาร

มหาวิทยาลัย Loughborough เป็นมหาวิทยาลัยด้านกีฬาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในระดับโลก โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาด้านกีฬาที่ดีที่สุด เป็นระยะเวลากว่าห้าปี (QS World University rankings by subject 2021) มากไปกว่านั้น การมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ยังช่วยยกระดับให้มหาวิทยาลัย Loughborough ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาที่ครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แม้จะโดดเด่นไปด้วยชื่อเสียงในด้านกีฬา แต่ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย Loughboroughก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย Loughborough สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างครอบคลุม

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

แม้ว่ามหาวิทยาลัย Loughborough จะเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาในระดับแถวหน้าของสหราชอาณาจักร แต่ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ไม่ละเลยกับการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา

นักศึกษาที่สนใจในการทำวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพมีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัยมูลค่าสูงถึง 200,000 ปอนด์ โดยเงินจำนวนนี้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยครอบคลุมระยะเวลา 24 เดือน

เงินบริจาคมูลค่า 2 ล้านปอนด์ ได้รับการอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นทุนพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนในด้านทุนทรัพย์

มหาวิทยาลัย Loughborough ได้เปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแห่งใหม่ (Careers and Enterprise Hub) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการภายหลังสถานการณ์ COVID

เพื่อตอกย้ำถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการกีฬาอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัย Loughborough ได้จ้าง Jamie Clapham ซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลในระดับพรีเมียร์ลีค (Premier League) ของทีม Tottenham Hotspur ให้มาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ซึมซับความเป็นมืออาชีพจากนักฟุตบอลในระดับชั้นนำของประเทศ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยความโดดเด่นในด้านนวัตกรรม เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัย Loughborough มีชื่อเสียงในด้านการสอนทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

มหาวิทยาลัย Loughborough คัดเลือกคณาจารย์จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ คณาจารย์กว่า 17% ของที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 75 ประเทศ ด้วยความหลากหลายของคณาจารย์ และความรอบรู้ในด้านต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

สัดส่วนคณาจารย์ 1 คนต่อจำนวนนักศึกษา 13.4 คน เป็นสัดส่วนที่เหมาะสำหรับการดูแลเอาใจใส่ที่ช่วยให้นักศึกษาได้รู้สึกถึงการพัฒนาไปพร้อมๆกับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขต Loughborough แบ่งเป็น22 คณะวิชาและภาควิชาในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตลอนดอนที่เปิดสอนคณะวิชาในสาขาเฉพาะทาง

แม้ว่ามหาวิทยาลัย Loughborough จะมีชื่อเสียงในด้านการกีฬา แต่ในขณะเดียวกันก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือในด้านวิชาการที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการของนักศึกษา

สาขาวิชาที่น่าสนใจประกอบไปด้วย สาขาการออกแบบ, สาขาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีสาขาเฉพาะทางทั้งในด้านครุศาสตร์ (Teacher Education), และวิศวกรรมยานยนต์และอากาศยาน เป็นต้น

มหาวิทยาลัย Loughborough วิทยาเขตลอนดอนเปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาใน 7 วิทยาลัย นักศึกษาที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Loughborough จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาอาจมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก่อนทำการสมัคร

นอกจากนี้นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ(ทักษะการพูดและการอ่าน) ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ในระดับ 6.5 และไม่มีส่วนใดเลยที่น้อยกว่า 6.0 ในบางหลักสูตรอาจกำหนดระดับคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่สูงกว่าปกติ นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัคร

นักศึกษาที่สมัครเรียนในบางหลักสูตรอาจจำเป็นต้องเตรียมแฟ้มผลงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนโดยภายหลังที่นักศึกษาได้ทำการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับทราบในลำดับต่อไป

มหาวิทยาลัย Loughborough เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพในด้านกีฬาสามารถสมัครเรียนโดยใช้โควต้าของนักกีฬาได้

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขต Loughborough เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร นักศึกษาสามารถสัมผัสถึงประสบการณ์การเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเล่นกีฬาและการเข้าสังคม

สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นผู้นำแห่งอนาคตให้แก่นักศึกษา STEMLabเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกล่าสุด ที่มาพร้อมกับห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง, และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ในด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย Loughborough ประกอบไปด้วยหอพักจำนวน 16 แห่ง ตั้งอยู่ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต นักศึกษาที่ยืนยันการสมัครเรียนภายในเดือนกรกฎาคมจะได้รับการจัดสรรห้องพักโดยอัตโนมัติ อนึ่ง หากเป็นนักศึกษาในสหราชอาณาจักรก็จะได้รับการพิจารณาเข้าพักอาศัยเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และสองปีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สมาพันธ์นักศึกษาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาของผู้คน นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านค้า ร้านอาหารจีน และไนท์คลับขนาดใหญ่ที่รองรับนักศึกษาได้กว่า 4,000 คน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การแพทย์, ร้านขายยา, และชมรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

อีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยคงไม่ได้ ก็คงจะเป็นความโดดเด่นในด้านกีฬาที่มหาวิทยาลัย Loughborough ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานไว้ในทุกๆวิทยาเขต

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

แม้ว่าเมือง Loughborough จะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความปลอดภัยสูงสุดในสหราชอาณาจักร แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขตยังคงมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษา นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยไปพร้อมๆกับการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ

นักศึกษาที่มีอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือจิตใจ สามารถลงทะเบียนและสร้างการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการจากศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเพศ, การเดินทาง, และการสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้วยทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล Loughborough และสถานีตำรวจ Leicestershire นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าชีวิตและสุขภาพของพวกเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

Show more +Show less -
3870
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
351st  / 1250
At LU
At Loughborough University
LU - Best university in the world for sports-related subjects
At Loughborough University
At Loughborough University
At Loughborough University
At Loughborough University
At LU
At Loughborough University
At Loughborough University
At Loughborough University
Loughborough campus
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรียนต่อ UK เรื่องเงินทองต้องวางแผน เซฟค่าใช้จ่ายอย่างฉลาด ไม่พลาดทุกไทม์ไลน์ทุน แบบฉบับชีวิตดีไม่ต้องรีบ

ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรียนต่อ UK

เรื่องเงินทองต้องวางแผน เซฟค่าใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

ไม่พลาดทุกทามไลน์ขอทุน แบบฉบับชีวิตดีไม่ต้องรีบ

 

🗓 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 

⏰ เวลา 19.00-20.30 น. 

💻 ร่วมงานผ่าน zoom

 

ทีม UK ทัก … อยากเรียนต่อ UK เรื่องเงินทองใครว่าไม่สำคัญ

IDP เปิด Session แจกแจงทุกเรื่องสำคัญที่น้อง ๆ ต้องรู้! ทามไลน์เตรียมเอกสาร การวางแผนเรื่องเงินอย่างชาญฉลาด ช่วงเวลาขอทุนแบบ insight เตรียมตัวก่อนได้เปรียบกว่าแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เริ่มหาข้อมูล หรือ ชำนาญเรื่องเตรียมเอกสาร ไม่มาไม่ได้แล้ว พิเศษ Q&A แบบสับ ถามเรื่องที่เกี่ยวข้องได้กับพี่แหม่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อ UK พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มให้ด้วย เข้าร่วมฟรี คุ้มมากแม่!

บรรยายโดย

พี่แหม่ม UK Destination Manager – IDP Thailand

GB Bangkok, Chiang Mai, Thailand 16th ส.ค. 2022 07:00 หลังเที่ยง - 08:00 หลังเที่ยง
ฟรีสัมนนาออนไลน์ เรียนต่อ ป.ตรี – โท ที่ King’s College London มหา’ลัย Top 7 ของ UK มาตรฐานการเรียนระดับ World Class

ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรียนต่อ ป.ตรี – โท ที่ King’s College London มหา’ลัย Top 7 ของ UK มาตรฐานการเรียนระดับ World Class

GB Bangkok, Chiang Mai, Thailand 25th ส.ค. 2022 07:00 หลังเที่ยง - 08:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?