พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

M College เปิดทำการสอนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2020 ดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อความสำเร็จในอนาคต

นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดย attestation of collegial studies (AEC)โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน นักศึกษาจึงมีโอกาสในการแข่งขัน และพัฒนาทักษะจากการฝึกงานและสร้างเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำ

ทุกหลักสูตรทำการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ควบคู่ไปกับความช่วยเหลือในด้านภาษาต่างๆ อาทิเช่น ภาษาอาหรับ บัลแกเรีย เกาหลี โปรตุเกส และสเปนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรทั่วไป ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมดสองปี หรือเลือกเรียนในหลักสูตร fast-track จำนวนสองหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี

หลักสูตร Language Pathway Programs ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษานักศึกษาต่างชาติสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบวัดระดับทั้ง IELTS หรือ TOEFL

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีความทันสมัยวิทยาเขตของ M College ได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือต่างๆได้อย่างครบครัน

M College ตั้งอยู่ใน LaSalle, Montreal ใกล้กับย่าน downtown ของเมือง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประวัติศาสตร์ และสถานที่สำคัญมากมายนอกจากนี้ยังมีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายMontreal เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่แพง บรรยากาศภายในเมืองเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร โดยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงถึง 81% และเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา ตามการจัดอันดับในปี 2017

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยากรด้านการศึกษา ซึ่งบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยขนาดห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก และคณาจารย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น นักศึกษาจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่ และสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้อย่างทั่วถึง

หลักสูตรมีความทันสมัย และยืดหยุ่นต่อการเรียน ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร นักศึกษาจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเริ่มต้นชีวิตในการทำงาน

การเรียนจากประสบการณ์

ในแต่ละหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียน มาประยุกต์ใช้กับการฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ และมีโอกาสทำความคุ้นเคยกับสายงานของตนเองได้อย่างเต็มที่

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

M College เปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาที่มีความเหมาะสมกับตัวเองได้อย่างดีที่สุดทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

หลักสูตร AEC programs

เปิดสอน 4 สาขาวิชาที่ผ่านการรับรองโดย attestation of collegial studies (AEC):

 • การจัดการธุรกิจ
 • Project Management (Graphic Communication)
 • Multimedia Integration Techniques
 • ครุศาสตร์วัยเด็กตอนต้น

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตร์วัยเด็กตอนต้นเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของแคนาดาได้อย่างไร้ที่ติ

นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตร fast track โดยหลักสูตรทั่วไปได้จัดสรรตารางเรียนจำนวนสองวันต่อสัปดาห์ให้แก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลาสองปี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร fast track ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าเรียนสามวันต่อสัปดาห์ และสามารถเรียนจบได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี สองหลักสูตรที่เปิดสอนมีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจประเทศแคนาดา และค้นพบสิ่งแปลกใหม่ได้ตลอดเวลา

หลักสูตร Language Pathway Programs

หลักสูตร Language Pathway Programs ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษา เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงที่ M College

Show more +Show less -
การจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ

หลักสูตรBusiness Management (LCA.FK)มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานด้านุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการสื่อสาร ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านบริการลูกค้า นักศึกษาเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพได้ในภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ การเกษตร หรือการเป็นเจ้าของุธุรกิจด้วยตัวเอง ก็สามารถทำได้เช่นกันหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก Emploi-Quebec และทำการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

คุณสมบัติของผู้รับทุน

นักศึกษต่างชาติจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

Regular track

 • Grade 12
 • IELTS – คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5
 • ได้คะแนนรวมในรายวิชาหลักอย่างน้อย 55%

Fast track

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • IELTS – คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5 หรือคะแนนรวมขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0
 • ได้คะแนนรวมในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 55%

Show more +Show less -
Multimedia Integration Techniques

Multimedia Integration Techniques

หลักสูตรMultimedia Integration Techniques (NWE.37) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจและชื่นชอบในด้าน multimedia หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกม การออกแบบด้านกราฟฟิค อนิเมชั่น ทัศนศิลป์ และเทคนิคพิเศษต่างๆที่ใช้ในภาพยนตร์

นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ การวิจัย เทคนิคในการผลิต การวิเคราะห์ และการควบคุมคุณภาพในการผลิตชิ้นงานด้านมัลติมีเดียหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก Emploi-Quebec และทำการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

คุณสมบัติของผู้รับทุน

นักศึกษต่างชาติจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • IELTS – คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5 หรือคะแนนรวมขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0
 • ได้คะแนนรวมในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 55%

หลักสูตร AEC ช่วยให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น graphics technicians, web designers and developers, และ graphic designer and illustrators

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านการศึกษา และความช่วยเหลือในด้านต่างๆได้อย่างเปิดกว้างบริการต่างๆประกอบไปด้วย บริการรับส่งจากสนามบิน และบริการจัดหาที่พัก โดยนักศึกษาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย

กิจกรรมปฐมนิเทศ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ถูกจัดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษามีโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างเปิดกว้าง นอกเหนือจากกิจกรรมที่น่าสนใจ นักศึกษายังได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางและการใช้ชีวิตภายในวิทยาเขตภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ นักศึกษาทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาและเอกสารสำคัญสำหรับเข้าเรียน

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

Career Days เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นสามครั้งต่อปี เปิดโอกาสให้บริษัทและเจ้าของกิจการได้ทำความรู้จักกับนักศึกษาและบัณฑิตของวิทยาลัยนักศึกษาสามารถเพิ่มคุณค่าของตนเอง ควบคู่ไปกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสจ้างงานในอนาคต

Show more +Show less -
การเรียนใน Montreal

การเรียนใน Montreal

M College ตั้งอยู่ในเมือง LaSalle บนเกาะ Montreal ประเทศแคนาดาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย

วิทยาเขตของวิทยาลัยเต็มไปด้วยชีวิตชีวา และบรรยากาศของความสนุกสนาน นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่และ สภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้ามากมายตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาเขต

Montreal เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของแคนาดา มีทำเลที่ตั้งเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยมากกว่าเมืองอื่นๆในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองใหญ่อันดับสองที่มีระดับความปลอดภัยสูงถึง 81% ตามการจัดอันดับของ SafeAround และได้รับการโหวตจาก QS Best Student Cities in 2017 ให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักศึกษา

Montreal เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวชาติพันธุ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารนักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงชุมชนเล็กๆของชาวต่างชาติทั้งชุมชนชาวจีน ชาวโปรตุเกส และชาวอิตาลี

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
M College - Opening Gala
At M College
At M College
M College - Diversity is our Priority
M College International Students sharing their experience so far
At M College
At M College
At M College
At M College
At M College
At M College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1993

 • $805
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์