พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็น 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (2023 QS World University Rankings) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทั้งในด้านวิชาการและอาชีพให้แก่นักศึกษา

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางซิดนีย์ ประกอบไปด้วยบุคลากรในด้านการศึกษาจำนวน 3,000 คน และนักศึกษาอีกกว่า 45,000 คนจากกว่า 119 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Macquarie เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 สาขาวิชา ควบคู่ไปกับการมีหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาหนึ่งปีให้เลือกมากที่สุดในออสเตรเลีย นักศึกษาจึงมีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการเลือกเรียนทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบสองปริญญา

ในหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Macquarie ได้ทุ่มงบประมาณในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตบนพื้นที่กว่า 126 เฮคเตอร์ เป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ควบคู่ไปกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของออสเตรเลียที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต

หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • ศิลปะ
 • ธุรกิจ
 • วิศวกรรม
 • มนุษยศาสตร์
 • สื่อและการสื่อสาร
 • แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์

ตามการจัดอันดับของ 2022 QS World University Rankings by Subject หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Macquarie ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 สาขาวิชาที่ดีที่สุดของโลกมากถึง 11 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มการวิจัยในสาขาใหม่ๆที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ

จากการออกแบบหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชน ควบคู่ไปกับการมีวิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้กับบริษัทชั้นนำมากกว่า 300 แห่ง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้อัตราการจ้างงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัย Macquarie สูงเป็นอันดับหนึ่งของซิดนีย์ (QS Graduate Employability Rankings, 2022)

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย โดยในแต่ละปีนักศึกษาจะมีโอกาสเข้าถึงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การรับรองหลักสูตรจาก AASCB

วิทยาลัยธุรกิจ Macquarie ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก AASCB

AACSB มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยวิทยาลัยธุรกิจที่ผ่านการรับรองจะต้องมีความเป็นเลิศทั้งในด้านหลักสูตร, การสอน, การวิจัย, การพัฒนา, และการเรียนรู้ของนักศึกษา

การเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยกับ Tata Consultancy Services (TCS)

มหาวิทยาลัย Macquarie ได้ประสานความร่วมมือในด้านการวิจัยร่วมกับองค์กรชั้นนำอย่าง Tata Consultancy Services (TCS)

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากการวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงิน

นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะในด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับทักษะในการจัดการองค์กรผ่านการฝึกงานกับ Tata Global Internship Programme (TGIP)

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในด้านวิชาการแก่นักศึกษาผ่านการร่วมงานประชุมสัมมนาในเวทีนานาชาติ เช่นเดียวกับการค้นคว้าวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงิน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Macquarie เพียบพร้อมไปด้วยนักวิชาการ, นักวิจัย, และครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา

ด้วยชื่อเสียงที่โดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรมและการวิจัย ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Macquarie และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, สหราชอาณาจักร, และเอเชีย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนชั้นนำอย่าง Microsoft, Google, และ Johnson & Johnson

ศูนย์การเรียนรู้ในด้านนวัตกรรม (Learning Innovation Hub) เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย ได้ร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอนให้มีความหลากหลายและทันสมัย ตอบโจทย์ต่อการเรียนรู้ในด้านนวัตกรรมของผู้เรียน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Macquarie เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 สาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญดังต่อไปนี้:

 • ศิลปะ
 • ธุรกิจ
 • วิศวกรรม
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สื่อและการสื่อสาร
 • แพทยศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

ตามการจัดอันดับของ 2022 QS World University Rankings by Subject หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Macquarie ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 สาขาวิชาที่ดีที่สุดของโลกมากถึง 11 สาขาวิชา

นักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการเลือกเรียนทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบสองปริญญา

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Macquarie เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบสองปริญญา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในรูปแบบทั่วไป (หนึ่งปริญญา) เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกได้หนึ่งหรือสองสาขาวิชา ควบคู่ไปกับวิชาเพิ่มเติม ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของตน ด้วยรูปแบบการเรียนเช่นนี้ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถซึมซับความรู้ในด้านวิชาการได้พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต

หลักสูตรทวิปริญญาเป็นการศึกษาในสองหลักสูตรที่ส่งเสริมกันหรือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน และนำไปสู่โอกาสการจ้างงานที่มากขึ้น

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาหนึ่งปีให้เลือกมากที่สุดในออสเตรเลีย

หลักสูตรระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีประกอบไปด้วยหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร, หลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ, หลักสูตรปริญญาโทสองใบ, หลักสูตรปริญญาโทการวิจัย, และหลักสูตรปริญญาเอก

ประสบการณ์การทำงานหรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสามารถช่วยให้นักศึกษาสำเร็จหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น เช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาโทสองใบที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ครบทั้งสองใบโดยใช้เวลาเพียงสองปี

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

นักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนหน้าอย่างน้อย 1 ประเภทดังต่อไปนี้:

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับหรือผ่านการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น New South Wales Higher School Certificate (HSC) หรือมีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลียหรือในต่างประเทศ).
 • หรือผ่านการเรียนในหลักสูตรเตรียมเข้าเรียน/ปูพื้นฐานจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา 2 หรือ 3 ปี, อนุปริญญาขั้นสูงหรืออนุปริญญาตรี
 • จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรหนึ่งปีขึ้นไปจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

หลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท (by coursework)

โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับซึ่งเทียบเท่ากับปริญญาตรีของประเทศออสเตรเลีย (ระดับ 7 ใน Australian Qualifications Framework)

นักศึกษาอาจจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ตนเองสมัคร อาทิเช่น Honours Bachelor (AQF Level 8), Weight Average Mark (WAM)

ประสบการณ์การทำงานหรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีอาจโดยใช้เวลาเพียง 12-18 เดือน

ปริญญาโท(การวิจัย)

นักศึกษาจำเป็นต้องแนบงานวิจัยของตนเองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้จากหน้าเว็บไซท์ของทางมหาวิทยาลัย (Higher Degree Research)

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Macquarie ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาผ่านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งรวมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย Macquarie จึงได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากที่สุดในออสเตรเลีย

สิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ, สุขภาพ, การพักผ่อน, และความบันเทิง

ที่พัก

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกหอพักได้ในหลากหลายสไตล์ โดยไม่จำกัดเพียงแค่หอพักซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหอพักซึ่งตั้งอยู่โดยรอบวิทยาเขตด้วยเช่นกัน

ห้องปฏิบัติการ Finance Decision

ห้องปฏิบัติการ Finance Decision : ใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับพื้นที่การเรียนรู้และการวิจัยที่ซึ่งรวมเอาการวิเคราะห์ทางการเงินและธุรกิจระดับโลกเข้ากับข้อมูลการตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงผลที่จะตามมาหลังจากการตัดสินใจด้านการเงิน

ห้องสมุด

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรด้านการเรียนรู้มากกว่า 1.8 ล้านฉบับ และสามารถรองรับนักศึกษาได้มากกว่า 3,000 คนต่อวัน พื้นที่ภายในยังได้จัดโซนสำหรับการค้นคว้าวิจัยให้แก่นักศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีด้วยเช่นกัน

ไม่เพียงแต่พื้นที่สำหรับการค้นคว้าในรูปแบบทั่วไป แต่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Macquarie ยังได้เปิดเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ ควบคู่ไปกับการมีพื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้า และระบบจัดเก็บหนังสือในรูปแบบอัตโนมัติ

โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัย Macquarie

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนโดยไม่แสวงหาผลกำไร

ไม่เพียงแต่เป็นโรงพยาบาลที่ช่วยให้นักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคยกับการทำงานจริง แต่โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัย Macquarie ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆได้อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการให้ความรู้ในด้านสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

แหล่งบ่มเพาะทักษะแห่งมหาวิทยาลัย Macquarie

สถานที่แห่งนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมศักยภาพในด้านนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่นักวิจัยที่มีไอเดียใหม่ๆก็สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ได้อย่างเต็มที่

สถานีรถไฟใต้ดิน

Macquarie เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของออสเตรเลียที่มีสถานีรถไฟใต้ดินตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต นักศึกษาสามารถเดินทางไปยังซิดนีย์หรือเมืองต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Macquarie ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก

มาตรการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย:

การเข้าถึงอาคารต่างๆ

อาคารเรียนต่างๆมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารอย่างเข้มงวด

Cops on campus

Cops on campus เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Macquarie และสถานีตำรวจ New South Wales Police Ryde Area Command ที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างการรับรู้ในด้านความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

เหตุการณ์ฉุกเฉิน

นักศึกษาสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านคู่สายของทางมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา

บริการรถรับส่งฟรี

รถรับส่งของทางมหาวิทยาลัยให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 14:00 - 00:30 นักศึกษาสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดช่วงเปิดภาคเรียน

การรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขต

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขตทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยผ่านการตรวจตราโดยใช้พาหนะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับระบบสื่อสารวิทยุที่เชื่อมต่อไว้อย่างทันสมัย ไม่เพียงแต่บริการด้านความปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้อย่างครอบคลุม แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินไว้ด้วยเช่นกัน

นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขตผ่านจุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ถูกติดตั้งไว้โดยรอบวิทยาเขต

บริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย:

 • กล้องวงจรปิด
 • การจัดการเหตุฉุกเฉิน (ทั้งในด้านภัยพิบัติ และอุบัติการณ์ในทุกรูปแบบ)
 • อาคารเรียนที่ประดับไฟสีเขียว (เพื่อเป็นสัญลักษณ์สำหรับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
 • บริการรับส่งในยามค่ำคืน
 • ติดตามทรัพย์สินที่สูญหาย
 • การดูแลด้านการจราจร และที่จอดรถ

Show more +Show less -
12000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
175th  / 1250
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.5
การจัดอันดับโลก
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?