text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Macquarie ตั้งอยู่ ณ ใจกลางของออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เต็มไปด้วยความไฮเทค รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว ใกล้กับมหานครซิดนีย์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษามากกว่า 42,000คน และเจ้าหน้าที่กว่า3,000คน

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นสถาบันชั้นนำกับทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาท้องถิ่น ทำงานร่วมกันกับชาวพื้นเมือง Aboriginal และ Torres Strait Islander เพื่อให้องค์ความรู้ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวพื้นเมืองเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ต่อไป

มหาวิทยาลัย Macquarie ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 1% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก และเป็นอันดับ9ในออสเตรเลีย ตามการจัดอันดับประจำปี2018 ของ US News Best Global Universities Rankings มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้บุกเบิกในด้านนวัตกรรม การวิจัย และการค้นพบในด้านต่างๆ โดยมี11สาขาวิชาติดอันดับในการจัดอันดับ100สาขาวิชาที่ดี่สุดในโลก ตามการรายงานของ 2018 QS World University Rankings by Subject

มหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดในวิทยาเขตพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอันทันสมัย อาทิเช่นโรงพยาบาลเอกชนในมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศออสเตรเลีย, ห้องสมุดอันทันสมัยที่มีระบบจัดเก็บค้นหาหนังสือด้วยหุ่นยนต์, ศูนย์กีฬาและกีฬาทางน้ำ และสถานีรถไฟ

ด้วยที่พักแบบโฮมสเตย์, ที่พักในวิทยาเขตหรือที่พักของเอกชนทั้งในและนอกวิทยาเขต นักศึกษาจะมีความสุขกับชุมชนอันมีชีวิตชีวาและเป็นมิตร อีกทั้งยังมีสโมสรทางสังคมต่างๆและกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกายอันดีเยี่ยมพร้อมสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก, ผู้ฝึกสอนส่วนตัวและสโมสรสุขภาพอันทันสมัย

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาจัดสรรให้กับนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดแห่งนึงในออสเตรเลีย ในปี2017มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มอบทุนการศึกษาเป็นมูลค่ากว่า AU$5ล้าน ครอบคลุมกว่า370ทุน

ด้วยจำนวนบริษัทมากกว่า 300 บริษัทที่อยู่ในหรือโดยรอบวิทยาเขต คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยขององค์กรระดับชั้นนำของโลก อีกทั้งหลายๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือและได้รับการรับรองโดยองค์กรวิชาชีพต่างๆด้วย

หลักสูตรเฉพาะทาง PACE (Professional and Community Engagement) ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต หลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ในสาขาที่ตนเองสนใจ ได้มีส่วนร่วมในการฝึกงาน และทำงานในองค์กรชั้นนำ หรือหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน

เครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นผู้นำและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งในประเทศออสเตรเลีย, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ยุโรปและอเมริกาเหนือเพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเชื่อมความสัมพันธ์และบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Macquarie มีเนื้อที่มากกว่า126เฮคเตอร์ รายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวช่วยในการคิดและเติบโต มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ลงทุนไปกว่า$1พันล้านในปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับเทคโนโลยีประยุกต์ใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการใช้งานที่หลากหลายประเภท ทรัพยากรที่ใช้ในการศึกษาถูกเตรียมพร้อมได้อย่างครบถ้วน อันเป็นหัวใจสำคัญของวิทยาเขตแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีแผนในการสร้างหอพักภายในวิทยาเขตเพื่อรองรับนักศึกษาใหม้อีกด้วยเช่นกัน

ศูนย์การวิจัยแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัย Macquarie เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ ได้มีสถานที่ที่ใช้ในการวิจัยและการทำงานโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดไอเดียและแนวความคิดใหม่ๆประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยแห่งนี้ยังก่อให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการหน้าใหม่ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาในระดับต่อไป

ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย Macquarie เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสในการศึกษาในหลักสูตร สหวิชาการในระดับโลกเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่ตรงตามความสนใจของตนเอง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในชีวิตจริง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ Macquarie มีโครงสร้างหลักสูตร 2 รูปแบบ โดยบางหลักสูตรจะกำหนดให้นักศึกษาเรียนตามลำดับวิชาจนสำเร็จการศึกษา ขณะที่บางหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกอันหลากหลายในสาขาการเรียนของตนเอง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนคุณวุฒิปริญญาคู่ทั้งแบบสาขาวิชาที่เสริมกันหรือเลือกเรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกันกันโดยสิ้นเชิง

นักศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีสามารถออกแบบหลักสูตรในชั้นเรียนและการวิจัยของตนเองเพื่อให้สามารถรวมการเรียนในสาขาวิชาที่อยู่นอกสาขาการเรียนหลักของตนเองได้

สาขาวิชาที่มีการเปิดสอนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีดังนี้:

 • ธุรกิจ
 • การศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 • กฎหมาย, ความมั่นคงและข่าวกรอง
 • สื่อ, ศิลปะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคม, ประวัติศาสตร์และภาษา

นอกเหนือจากการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีแล้ว นักศึกษายังมีทางเลือกในการศึกษาต่อในต่างประเทศ, ทำการวิจัย, ฝึกงานหรือเรียนภาษาอังกฤษที่ Macquarie ได้อีกด้วย ทางเลือกอันหลากหลายนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตนเอง

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครระดับปริญญาตรี

นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือไฮสคูลอันเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการเรียนหลักสูตรปูพื้นระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว คุณวุฒิการศึกษาอื่นๆที่มหาวิทยาลัยรับพิจารณาคือคุณวุฒิอนุปริญญา 2 หรือ 3 ปีจากมหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

คุณวุฒิการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยยอมรับสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยคือการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมฯ 6)

ผู้สมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาที่จะสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ณ หาวิทยาลัย Macquarie จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับในประเทศหรือภูมิภาคของตนเอง

หลักสูตรวิจัยและระดับปริญญาเอก นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทมาก่อน และมีประสบการณ์ในด้านงานวิจัยในสาขานั้นๆ โดยงานวิจัยต้องสอดคล้องและเทียบเท่ากับระดับของมหาวิทยาลัย Macquarie University MRes thesis และอยู่ในระดับดีเยี่ยม (75% หรือสูงกว่า)

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Macquarie กำหนดให้ผู้สมัครทุกระดับการเรียนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามระดับที่กำหนด โดยมีเกณฑ์แตกต่างกันตามระดับต่างๆ แต่โดยทั่วไปผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0 หรือคะแนนสอบ TOEFL เทียบเท่า

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษามากที่สุดแห่งนึงในออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีทุนการศึกษาที่สำคัญดังนี้:

ทุนการศึกษานานาชาติของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ถูกออกแบบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสื่อสารและการสื่อภาษา และสาขาศึกษาศาสตร์ โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จะได้รับทุนการศึกษานี้รวมมูลค่า AU$10,000 เพื่อศึกษาต่อในวิทยาเขต North Ryde

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัย Macquarie

ทุนการศึกษานี้จะเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในหลักสูตระดับปริญญาตรีของ Macquarie ได้ โดยสาขาวิชาที่จะสามารถได้รับทุนการศึกษานี้ได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, สื่อและศิลปศาสตร์ โดยเป็นทุนมูลค่า 3,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อปีสำหรับค่าเล่าเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร

นอกจากนี้นักศึกษายังอาจได้รับทุนการศึกษานานาชาติ VCIS ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศในกลุ่ม APEC และจะเรียนที่วิทยาเขต North Ryde ของ Macquarie ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนที่มีมูลค่าสูงสุด 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลียนี้เป็นทุนสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและมอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ดี

ทางมหาวิทยาลัยยังมีทางเลือกทุนการศึกษาอีกมากมายในทุกระดับการเรียน ทั้งระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและการวิจัย โดยทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกคน ขณะที่บางทุนการศึกษาอาจจำกัดเฉพาะนักศึกษาจากประเทศหรือภูมิภาคที่กำหนด

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในมหาวิทยาลัย Macquarie ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความสุขในการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้และตลอดเวลาที่ได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับตั้งแต่ด้านวิชาการ สุขภาพ ทัรพยากรในการเรียนรู้ รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ช่วยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งต่างๆ และมีจุดหมายในการได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัย Macquarie เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่ใช้ระบบ automated retrieval collection (ARC) ช่วยในการส่งมอบหนังสือให้แก่ผู้อ่านภายในไม่กี่นาทีได้อย่างสะดวกสบาย

โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัย Macquarieเป็นโรงพยาบาลภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนโดยไม่หวังผลกำไร ผสมผสานองค์ความรู้และทักษะความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คนไข้ได้มั่นใจกับมาตรฐานและคุณภาพในการรักษา โดยโรงพยาบาลแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับดีเยี่ยม

Finance Decision Lab ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงให้ความมั่นใจในด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างแดน เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จากงานวิจัยต่างๆมีประโยชน์ และประยุกต์ใช้ได้จริง

ศูนย์อาชีพและการจ้างงานมีทีมให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างมืออาชีพในการเขียนresume หาอาชีพที่เหมาะสม และทักษะที่จำเป็นสำหรับสาขางานนั้นๆ รวมไปถึงเป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการและนักศึกษา

กิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ ด้วยจำนวนชมรมกว่า130ชมรม ทำให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Macquarie มีโอกาสในการพบปะเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ๆที่หลากหลาย รวมไปถึงได้พัฒนาทักษะ และการเข้าสังคมให้กับตัวเองได้เช่นกัน

ยิมออกกำลังกายและกีฬาต่างๆ ชมรมกีฬาแห่งมหาวิทยาลัย Macquarie ประกอบไปด้วยกีฬา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายประเภท ทั้งเชียร์ลีดเดอร์ คริกเก็ต การเต้น ฟันดาบ ฮ้อคกี้ guidditch พายเรือ รักบี้ ดำน้ำ สกีและสโนว์บอร์ด ฟุตบอล สควอช เทเบิ้ลเทนนิส จานร่อน และโปโลน้ำ

อาหารการกิน The Campus Common คือศูนย์อาหารแห่งใหม่ประจำวิทยาเขต ที่เพียบพร้อมไปด้วยอาหาร เครื่องดื่ม และพิ้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมบันเทิงต่างๆ โดยมี Ubar เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ชอบสังสรรค์ และใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจไปกับเครื่องดื่มเย็นๆ หรือกาแฟร้อนๆ

พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่มีอยู่มากมาย เป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้รักงานศิลปะได้อย่างแท้จริง เพราะหอศิลป์ในทุกๆที่เพียบพร้อมไปด้วยงานศิลป์ต่างๆที่น่าสนใจให้ได้ค้นหา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Macquarie มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้ของพวกเขา ในทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง2ทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องการจากบัณฑิต นั่นคือทักษะทั้งหนักและเบา ซึ่งทั้งสองทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับการทำงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นงานในสาขาใดก็ตาม

โครงการจ้างงานบัณฑิต

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรการจ้างงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทและองค์กรต่างๆ เพิ่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในชีวิตจริง ผ่านการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น1-2ปี หรือ3ปีสำหรับงานด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

โครงการเหล่านี้อาจเปิดรับสมัครในสาขางานที่อยู่นอกเหนือสาขาวิชาเรียนของนักศึกษา ขณะที่บริษัทข้ามชาติบางรายอาจรวมการทำงานในต่างประเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย

โครงการระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีการแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งกระบวนการคัดเลือกอาจเริ่มต้นล่วงหน้า 1 ปีก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น

บริการด้านอาชีพและการจ้างงาน

ศูนย์อาชีพและการจ้างงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการหางานและการจ้างงาน อาทิเช่น การเขียนresume หาอาชีพที่เหมาะสม ติดต่อประสานงานระหว่างนายจ้างและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเชิญให้ผู้ประกอบการเข้ามานำเสนอ และเปิดมุมมองให้กับนักศึกษาภายในวิทยาเขตอีกด้วย

PACE

โครงการ PACE (การร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและชุมชน) ที่ได้รับรางวัลมากมายของ Macquarie เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนและเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมภาคปฏิบัติกับองค์กรพันธมิตรมากกว่า 2,500 องค์กรทั่วประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้นำอุตสาหกรรม, ได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์และได้พัฒนาทักษะต่างๆที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานของตนเอง

สนใจเรียนต่อต่างประเทศ กับ IDP?

ปรึกษาเจ้าหน้าทีแนะแนวของเราได้เลย

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์