พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ตั้งอยู่ในทำเลทองใจกลางเมืองซิดนีย์ มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นบ้านของคณาจารย์กว่า 3,000 คน และมีนักศึกษากว่า 44,000 คนจาก 140 ประเทศ

มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับอยู่ใน 200 แรกของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกโดย 2021 Times Higher Education World University Rankings พันธกิจของมหาวิทยาลัย Macquarie คือการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักศึกษาและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ มอบนวัตกรรมที่ล้ำสมัยผ่านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และการสำรวจ การค้นพบ การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

Macquarie มีหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรในสาขา ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปะ, สื่อสารมวลชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทหนึ่งปีที่หลากหลายที่สุดของออสเตรเลีย หรือหลักสูตรทวิปริญญาหลายหลักสูตรซึ่งรวมเอาความสนใจในด้านต่างๆและกระจายโอกาสทางอาชีพให้กับนักศึกษา ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2021 QS World University Rankings ในด้านสาขาวิชา Macquarie มี14สาขาวิชาที่ติดหนึ่งใน 150 อันดับแรกของโลก

Macquarie ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ เมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ ด้วยบริษัทกว่า 300 บริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้และรอบๆมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักวิจัยของ Macquarie สามารถเข้าถึงการวิจัยที่โดดเด่นจากองค์กรชั้นนำของโลกหลายแห่ง หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยถูกสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองโดยสมาคมวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรภาคปฏิบัติของ Macquarie และพันธมิตรอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งในประเทศออสเตรเลียในด้านอัตราการจ้างงานบัณฑิต (QS Graduate Employability Rankings, 2020)

Macquarie ได้ลงทุนเงินกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสร้างวิทยาเขตระดับโลกบนพื้นที่สีเขียวขนาด 126 เฮคเตอร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูงในแบบดิจิตอลและบริการสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในออสเตรเลียที่มีโรงพยาบาลและมีสถานีรถไฟใต้ดินภายในมหาวิทยาลัย

Macquarie เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีโครงการทุนการศึกษาที่เอื้อเฟื้อให้กับนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในออสเตรเลีย โดยมีทุนการศึกษารวมมูลค่ามากกว่า 4 ดอลลาร์ออสเตรเลียในแต่ละปี

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การรับรองหลักสูตรจาก AACSB

คณะวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้วยการรับรองหลักสูตรจาก International AACSB ก่อตั้งขึ้นในปี 1916 และเป็นหน่วยงานให้บริการรับรองมาตรฐานหลักสูตรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในสาขาวิชาธุรกิจ

''การรับรองหลักสูตรของ AACSB หมายถึงการยอมรับต่อสถาบันการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นความเป็นเลิศในทุกด้านรวมถึงการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้ของนักศึกษา'' Stephanie M. Bryant รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการรับรองของ AACSB International กล่าว

การเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยกับ Tata Consultancy Services (TCS)

มหาวิทยาลัย Macquarie และ Tata Consultancy Services (TCS) ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยฉบับใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของ Macquarie ได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับแนวหน้าในภาคการให้บริการทางการเงิน

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการวิจัยที่สำคัญ TCS และ Macquarie จะมอบทุนการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับโลก, เข้าถึงการประชุมระดับนานาชาติ และมีโอกาสในการทำงานในโครงการสำรวจด้านการใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI ในภาคการให้บริการทางการเงิน

ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างโอกาสในอนาคตสำหรับนักศึกษาของ Macquarie อาทิ การเข้าถึงโปรแกรม Tata Global Internship Programme (TGIP) ซึ่งโครงการฝึกงานที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างทักษะทางธุรกิจที่สำคัญในระหว่างการทำงานในโครงการจริงๆจากทั่วโลก นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่า Tata จัดการการดำเนินงานในกลุ่ม บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทได้อย่างไร

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ทีมเจ้าหน้าที่วิชาการ อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Macquarie ร่วมกันทำงานเพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางกับมหาวิทยาลัยระดับโลกมากมายทั้งในสหรัฐ, ยุโรป, สหราชอาณาจักร และเอเชีย รวมทั้งการเป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ เช่น Microsoft, Google, และ Johnson & Johnson ความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงระดับโลกของมหาวิทยาลัยในด้านนวัตกรรมการสอนและการวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่ได้รับการจ้างงานทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Macquarie ยังมีศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมเฉพาะด้าน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญเฉพาะทาง ร่วมกันทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้และการสอนของมหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการ เทคนิคการสอนที่เป็นนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางเทคนิคและมีความทันสมัย นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมเฉพาะด้านยังช่วยรักษาคุณภาพการสอนและเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

Macquarie มีหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรในสาขา ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปะ, สื่อสารมวลชน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทหนึ่งปีทีหลากหลายที่สุดของออสเตรเลีย หรือหลักสูตรทวิปริญญาหลายหลักสูตร ซึ่งรวมเอาความสนใจในด้านต่างๆและกระจายโอกาสทางอาชีพให้กับนักศึกษา ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2021 QS World University Rankings ในด้านสาขาวิชา Macquarie มี14สาขาวิชาที่ติดหนึ่งใน 150 อันดับแรกของโลก

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถเรียนในหลักสูตรปริญญาเดี่ยว หรือหลักสูตรทวิปริญญาได้

ปริญญาตรีแบบเดี่ยวเหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาหรือมีเป้าหมายอาชีพที่เฉพาะเจาะจง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาวิชาที่เฉพาะเจาะจงในหนึ่งหรือสองสาขาวิชาหลักภายในสาขาวิชาที่เลือกในหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ขณะเดียวกันนักศึกษายังคงสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีความยืดหยุ่นเพื่อสำรวจความสนใจในด้านอื่น ๆ

หลักสูตรทวิปริญญาเป็นการศึกษาในสองหลักสูตรที่ส่งเสริมกันหรือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน และนำไปสู่โอกาสการจ้างงานที่มากขึ้น

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

นักศึกษาสามารถจะเลือกเรียนในระดับปริญญาโทที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้และโอกาสในการทำงาน Macquarie มีหลักสูตรปริญญาโทหนึ่งปีที่หลากหลายที่สุดในประเทศออสเตรเลีย วุฒิการศึกษาก่อนที่จะมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย, ประสบการณ์การทำงาน หรือการเรียนรู้อื่นๆจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ อาจทำให้นักศึกษามีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในระดับปริญญาโทหลักสูตรหนึ่งปีที่เลือก ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะเลือกระดับปริญญาโทแบบสองหลักสูตรในระยะเวลาเวลาเพียงสองปี ด้วยการเรียนในหลักสูตรทวิปริญญาโทยอดนิยมของทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนปริญญาโท Master of Research หรือปริญญาเอกที่ Macquarie ในสาขาที่ตนเองสนใจ มหาวิทยาลัยยังมีทางเลือกที่หลากหลาย, การสอนภาษาอังกฤษ, การฝึกอบรมผู้บริหาร, การศึกษาดูงาน และการศึกษาในต่างประเทศ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สำหรับการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาต่างชาติจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 อย่างในคุณวุฒิด้านวิชาการดังต่อไปนี้:

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับหรือผ่านการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น New South Wales Higher School Certificate (HSC) หรือมีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลียหรือในต่างประเทศ
 • หรือผ่านการเรียนในหลักสูตรเตรียมเข้าเรียน/ปูพื้นฐานจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา 2 หรือ 3 ปี, อนุปริญญาขั้นสูงหรืออนุปริญญาตรี
 • จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรหนึ่งปีขึ้นไปจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ปริญญาโท (by coursework)

โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับซึ่งเทียบเท่ากับปริญญาตรีของประเทศออสเตรเลีย (ระดับ 7 ใน Australian Qualifications Framework)

ในบางหลักสูตรนักศึกษาอาจต้องมีประสบการณ์ในการเรียนหรือการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีวุฒิการศึกษาระดับสูง อาทิ Honour's Bachelor (AQF Level 8) หรือมีหลักเกณฑ์ในการรับเข้าเรียนอื่นๆ บางหลักสูตรอาจต้องใช้ผลการทดสอบ Weight Average Mark (WAM) ซึ่งจะสะท้อนถึงความสามารถโดยรวมในคุณวุฒิของนักศึกษาก่อนที่จะมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย และมีคะแนนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ (คะแนนเต็ม 100)

คุณวุฒิของนักศึกษา, ประสบการณ์การทำงานหรือการเรียนรู้อื่นๆจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับก่อนที่จะมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยอาจทำให้นักศึกษามีระยะเวลาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทที่สั้นลง (ตั้งแต่ 1 ถึง 1.5 ปี) ช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้รวดเร็ว และยังเป็นการประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย

ปริญญาโท (by research)

การสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (by Research) หรือปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ด้านการวิจัยในการศึกษาเล่าเรียนก่อนที่จะมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด คุณสมบัติ และวิธีการสมัครเรียน สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ Higher Degree Research

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

Macquarie มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของออสเตรเลีย มอบความสะดวกสบายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการลงทุนมากกว่า หนึ่งพันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่ความช่วยเหลือด้านวิชาการและสุขภาพ ไปจนถึงอุปกรณ์ด้านการสันทนาการและความบันเทิง

ห้องสมุด: ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการวิจัยซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางมหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดแห่งแรกในออสเตรเลียที่ใช้ระบบเก็บหนังสืออัตโนมัติและมีระบบสืบค้น มีพื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้า, พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และพื้นที่การเรียนรู้ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ห้องสมุดมีพื้นที่การศึกษาสำหรับนักศึกษามากกว่า 3,000 คน และมีเอกสารทางวิชาการและการวิจัยมากกว่า 1.8 ล้านฉบับ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Macquarie: โรงพยาบาลเพื่อการสอนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกของออสเตรเลียที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลแห่งนี้มอบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษา ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงนักวิจัยและพันธมิตรอุตสาหกรรมในโครงการสหวิทยาการและโครงการต่าง ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและชุมชน

ห้องปฏิบัติการ Finance Decision : ใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับพื้นที่การเรียนรู้และการวิจัยที่ซึ่งรวมเอาการวิเคราะห์ทางการเงินและธุรกิจระดับโลกเข้ากับข้อมูลการตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงผลที่จะตามมาหลังจากการตัดสินใจด้านการเงิน

ศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัย Macquarie: มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับรางวัล ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรมการศึกษาและความคิดริเริ่มด้านเครือข่าย นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้รับการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนไอเดียคิดทางธุรกิจให้เป็นความจริง

สถานีรถไฟใต้ดิน: เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในออสเตรเลียที่มีสถานีรถไฟใต้ดินภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสู่ใจกลางเมืองซิดนีย์และชานเมืองโดยรอบ

ที่พัก: มหาวิทยาลัยมีหอพักถึง แห่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกวิทยาเขต โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้จาก สไตล์ของห้องพัก ที่แตกต่างกัน ช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการเรียนและสังคม ในชุมชนที่เป็นมิตรและมีชีวิตชีวา

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

Macquarie มี โปรแกรมทุนการศึกษา ที่เอื้อเฟื้อให้กับนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในออสเตรเลีย ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้กับนักศึกษาที่มีภูมิหลังและเชื้อชาติที่แตกต่างกันเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา บางส่วนของทุนการศึกษาที่มีมูลค่ามากที่สุด อาทิ:

ทุนการศึกษานานาชาติของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานานาชาติของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ทุนการศึกษานี้มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากบางประเทศโดยเฉพาะ

Macquarie มีทุนการศึกษาที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลายหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาจากภูมิภาคที่มีความสำคัญ ทุนการศึกษานี้มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีสำหรับใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลและพันธมิตรของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Macquarie ได้รับอนุมัติโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลและจากสถาบันการศึกษานานาชาติหลายแห่ง มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Australia Awards programme ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย

Show more +Show less -
11087
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
195th  / 1250
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2470

 • $1039
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.5
การจัดอันดับโลก
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
เรียนต่อป.ตรี - โท ที่ The University of Queensland มหาวิทยาลัย อันดับ 5 ในออสเตรเลีย

ฟรี Info Session ออนไลน์ เรียนต่อป.ตรี - โท ที่ The University of Queensland มหาวิทยาลัย อันดับ 5 ในออสเตรเลีย ทุนการศึกษาสูงสุด 250,000 บาท (10,000 AUD) พร้อมพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรง ใครกำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาที่ประเทศออสเตรเลีย พลาดไม่ได้

AU Bangkok, Thailand 20th ต.ค. 2021 12:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรียนต่อประถมและมัธยมกับโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ฟรี สัมมนาออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ Queensland Government School องค์กรการศึกษานานาชาติแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ในหัวข้อ " เรียนประถมและมัธยมกับโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ เลือกโรงเรียนไหนดี พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษา" เตรียมพร้อมทุกข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเรียนต่อ ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ค่าเทอม ค่าครองชีพ และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอีกด้วย

AU Bangkok, Thailand 30th ต.ค. 2021 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Interview Program 2021

ส่งท้ายปี 2021 กับงานเรียนต่อประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แบบเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในไทย พบและพูดคุยกับตัวแทนสถาบันศึกษาชั้นนำของโลกที่คัดมาไว้ให้แล้วกว่า 28 แห่ง ข้อมูลครบถ้วน ตั้งแต่ระดับประถม-มัธยม คอร์สวิชาชีพ คอร์สภาษา ตลอดจนระดับปริญญาตรี - โท - เอก เข้าร่วมฟรี ตลอดงาน ไม่ว่าน้อง ๆ วางแผนไปเรียนต่อออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ปีนี้ หรือ ปีไหน ๆ ก็ไม่ควรพลาด * ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

AU NZ Bangkok, Thailand 20th พ.ย. 2021 10:00 ก่อนเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Macquarie University Macquarie University
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Macquarie University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์