พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยี Manukau (MIT) เป็นหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงของรัฐบาล MIT ได้รับคะแนนระดับ Category One ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในการประเมินผลครั้งล่าสุดในปี 2016 โดย NZQA

MIT ประกอบด้วยคณะวิชามากมายซึ่งเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายในระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรี, อนุปริญญาระดับบัณฑิตและคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเช่นสาขาธุรกิจ, เทคโนโลยีดิจิทัล, การพยาบาล, วิศวกรรมศาสตร์และครุศาสตร์

ด้วยชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย, เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยม MIT จะมอบประสบการณ์การสอนที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลรวมถึงทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางของอุตสาหกรรม หลายๆหลักสูตรของ MIT จะรวมการทำงานโครงการวิจัยของนักศึกษาซึ่งมีโครงสร้างจากธุรกิจอันมีนวัตกรรม

MIT มีการเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนที่ระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษในกรณีที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ทางสถาบันมีวิทยาเขต 4 แห่งใน Auckland เมืองที่มักจะได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกอย่างสม่ำเสมอ นักศึกษาจะสามารถเดินทางออกนอกวิทยาเขตและเพลิดเพลินไปกับเทือกเขาอันเขียวชอุ่ม, ชายหาดอันสวยงามและความบันเทิงด้านการละคร, ศิลปะและดนตรีใหม่ล่าสุด

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

สถาบันเทคโนโลยี Manukau ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล

สถาบันเทคโนโลยี Manukau ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Westpac Auckland Business Awards ในสองสาขาคือ สาขาบริการดูแลลูกค้ายอดเยี่ยม และสาขานายจ้างยอดเยี่ยมในภูมิภาคใต้และตะวันออก

Gus Gilmore ผู้บริหารสถาบันกล่าวว่า ''พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มีชื่อในการเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันในการทำงานอย่างทุ่มเท นวัตกรรมและความท้าทายในการสร้างผลประโยชน์อันทรงคุณค่าให้กับนักศึกษาและคณาจารย์''

MIT ได้ปรับปรุงประสบการณ์การบริการลูกค้าผ่านโครงการ Reretahi ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับการเสนอเข้ารับรางวัล รวมถึงความหลากหลายที่เป็นจุดเด่นของความสำเร็จของสถาบันจนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องราวการพัฒนาอื่นๆของสถาบันได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยี Manukau

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เข้าถึงนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นสถาบันเทคโนโลยีที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยผลการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่ม Category One โดยองค์กร New Zealand Qualification Authority (NZQA) ในปีพ.ศ. 2559
 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ NZCEL (New Zealand Certificate in English Language) และยังเป็นศูนย์ทดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการอีกด้วย
 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau นำเสนอการเรียนรู้ทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ, เรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกหัดทักษะในด้านอุตสาหกรรม
 • นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือที่ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครงานจนถึงการจ้างงาน
 • MIT มีรูปแบบการสอนที่เอาใจใส่นักศึกษาเป็นรายบุคคลผ่านทางชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะรู้จักชื่อของนักศึกษา
 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau นำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกศึกษา โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานจริงและมีอัตราการจ้างงานที่สูงหลังจบการศึกษา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

คณะวิชา

ทางเลือกการเรียนที่มีการเปิดสอนในคณะวิชาต่างๆของ MIT ครอบคลุมสาขาวิชา, ระดับการเรียนและคุณวุฒิการศึกษาอันหลากหลาย คณะวิชาที่นักศึกษานานาชาติสามารถเลือกเรียนได้มีดังนี้:

 • คณะวิชาธุรกิจ
 • คณะวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล
 • คณะวิชาการพยาบาล
 • คณะสุขภาพและการให้คำปรึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาภาษาและการศึกษาชุมชน
 • คณะวิชาการเดินเรือ NZ Maritime
 • คณะสังคมสงเคราะห์และการกีฬา
 • คณะวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • คณะวิชาการให้บริการ

สาขาวิชา

หลักสูตรที่ทำการเปิดสอนครอบคลุมในสาขาวิชาต่อไปนี้ เทคโนโลยีดิจิตอล, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา, การจัดการงานก่อสร้าง, วิศวกรรมทางทะเล และอีกมากมาย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครด้านการเรียนและภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียนที่ MIT

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษของ MIT

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญาระดับบัณฑิตและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ MIT ต้องได้คะแนนรวม IELTS Academic 6.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า หลักสูตรประกาศนียบัตรต้องได้คะแนน IELTS (Academic) ขั้นต่ำ 5.5 หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาโท นักศึกษาต้องได้คะแนนรวม IELTS Academic 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า ส่วนหลักสูตรที่นำไปสู่การขึ้นทะเบียนวิชาชีพกำหนดคะแนน IELTS Academic 6.5 หรือ 7.0

คุณสมบัติการศึกษาเทียบเท่ากับ NZ Academic

 • หลักสูตร International Baccalaureate 24+ (หรือ)
 • คะแนนการทดสอบ Cambridge International Examination (CIE) 120 คะแนน ในระบบ Universities and Colleges Admission System (UCAS)

บางหลักสูตรอาจจะมีข้อกำหนดในการสมัครเข้าศึกษาที่สูงกว่านี้ โดยทางสถาบันเทคโนโลยี Manukau จะพิจารณาการสมัครของนักศึกษาเป็นรายกรณีถ้าคุณสมบัติของนักศึกษาไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรทั้งหมด

หลังจากการสมัคร ทางสถาบันเทคโนโลยี Manukau อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนักศึกษาในกรณีที่ทางสถาบันต้องการ หรือแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยทางสถาบันเทคโนโลยี Manukau จะส่งใบตอบรับและเอกสารยืนยันการสมัครหลังจากกระบวนการสมัครสมบูรณ์แล้ว

Show more +Show less -
วิทยาเขต

วิทยาเขต

MIT Otara IYA

วิทยาเขตหลักของ MIT ตั้งอยู่ในใจกลางเขต South Auckland ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชีวิตชีวา นักศึกษาจะสามารถใช้งานพื้นที่สีเขียวอันกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนและบริการช่วยเหลือต่างๆ ภายในวิทยาเขตเป็นที่ตั้งของ Nga Kete Wananga Marae และศูนย์ชุมชน Pasifika

MIT Manakau

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเขตชานเมือง Manukau และมีการเปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาอย่างเช่นเทคโนโลยีดิจิทัล, ธุรกิจ, การพยาบาล, สุขภาพและการให้คำปรึกษา รวมถึงมีพื้นที่สำหรับการเรียนเฉพาะทาง, พื้นที่ทำโครงการวิจัยและห้องทดลองต่างๆ

MIT Techpark

MIT Techpark ซึ่งตั้งอยู่ในเขต South Auckland เป็นศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นในการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และงานช่างต่างๆ วิทยาเขตเฉพาะทางแห่งนี้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

คณะวิชาการเดินเรือนิวซีแลนด์ – วิทยาเขต City

ห้องเรียนในวิทยาเขตแห่งนี้มองเห็นวิวของท่าเรือพาณิชย์ที่คึกคักและใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงทัศนียภาพของริมฝั่งน้ำของเมือง คณะวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้นชั่วโมงเรียนการเดินเรือในทะเล

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ทีมงานช่วยเหลือนานาชาติ

แผนกหลักที่นักศึกษาจะติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกการเรียนผ่านทางทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวที่มีประสบการณ์

ความปลอดภัยของนักศึกษา

MIT มีบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

ภายในวิทยาเขต

การดูแลความปลอดภัยนักศึกษาดำเนินการโดยทีมดูแลความปลอดภัยของสถาบัน โดยดำเนินการต่างๆดังนี้ :

 • การเดินตรวจรอบสถาบัน (ทั้งกลางวันและกลางคืน)
 • การจัดการกับสายแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • การดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลาหนาแน่น
 • กล้องรักษาความปลอดภัยและสัญญาณแจ้งเตือนในพื้นที่
 • บริการเดินส่งนักศึกษาไปยังพื้นที่ลานจอดรถ
 • ระบบ Access card
 • ชั้นเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในพื้นที่ของสถาบัน MIT มีบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้พร้อมให้บริการกับนักศึกษาในกรณีฉุกเฉิน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อกับห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยที่ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการเดินตรวจตราตลอดเวลาเพื่อให้พื้นที่ของสถาบันมีความปลอดภัย

Show more +Show less -
3497
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Newzealand

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
At Manukau Institute of Technology
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ

 • บ้านพัก
 • อาหาร
 • ชีวิตประจำวัน
 • เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.5
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.5
Manukau Institute of Technology Manukau Institute of Technology
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Manukau Institute of Technology - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
Manukau Institute of Technology Manukau Institute of Technology
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Manukau Institute of Technology - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Manukau Institute of Technology Manukau Institute of Technology
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Manukau Institute of Technology - by, 2020-01-07
4.0/ 5 stars
Manukau Institute of Technology Manukau Institute of Technology
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Manukau Institute of Technology - by, 2020-01-07
3.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์