พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง Massachusetts (MCPHS) ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในการเป็นผู้นำของวงการการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพมาเป็นเวลาเกือบ 200 ปี วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกอบรมนักศึกษาจากประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายด้านการดูแลสุขภาพภายในชุมชนที่ใกล้ชิดและอบอุ่น โค้ชและทีมงานมีประสบการณ์ในการทำงานกับนักศึกษาไทยและเข้าใจความต้องการของนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติของ MCPHS จะได้รับความช่วยเหลือและการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่วิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพของประเทศอเมริกา ซึ่งมีผลสำเร็จให้เห็นได้จากศิษย์เก่าที่มีคุณภาพเยี่ยมจากทั่วโลก MCPHS มีนักศึกษานานาชาติประมาณ 1,000 คนจากมากกว่า 100 ประเทศซึ่งคิดเป็นมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ของประชากรนักศึกษาจนเกิดเป็นชุมชนอันมีคุณค่า, เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์และชีวิตชีวา

ที่ MCPHS นักศึกษาต่างชาติจะอยู่ท่ามกลางโลกแห่งการดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพ แบบสหวิทยาการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในด้านการดูแลสุขภาพในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, นักการศึกษา หรือนักวิจัย

นักศึกษาสามารถเข้าถึงการฝึกงาน, ตำแหน่งทางคลินิก และโอกาสในการวิจัย เนื่องจากความร่วมมืออันยาวนานของมหาวิทยาลัยกับสถาบันทางการแพทย์ใกล้เคียงใน Longwood Medical และ Academic Area ของบอสตัน

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ MCPHS นำเสนอบริการเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งช่วยเพิ่มการเรียนรู้และพัฒนาการ ตั้งแต่คำแนะนำในการขอวีซ่าไปจนถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ชุมชน MCPHS จะช่วยนักศึกษาในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแบบสหรัฐอเมริกา โดยจัดหาเครื่องมือเพื่อการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในอาชีพการงานของนักศึกษา

MCPHS ครองอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในด้านรายได้ (Wall Street Journal / Times Higher Education 2018) Money Magazine จัดอันดับให้เป็นวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับชีวิตของนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่ามากกว่า 32,000 คนของ MCPHS มีการทำงานในเกือบจะทุกภาคส่วนของงานด้านการดูแลสุขภาพ ไม่เพียงในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ยังรวมถึงทั่วโลก

Show more +Show less -
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

MCPHS มีโปรแกรมการเรียนการสอนห้าโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง โครงการเปลี่ยนผ่านระหว่างประเทศ สี่โครงการ

โปรแกรม Early Start

โครงการ Early Start จะฝึกฝนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และย้ายนักศึกษาไปรับการพัฒนากลยุทธ์ทางวิชาการเพื่อการจัดการหลักสูตรการเรียน, การบริหารเวลา, ทักษะในการจัดการองค์กรและทักษะระหว่างวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสหรัฐอเมริกาได้อย่างราบรื่น

โปรแกรม Graduate Studies

ในสหรัฐอเมริกาหลักสูตรเภสัชศาสตร์จะมีหลักสูตรศิลปศาสตร์รวมอยู่ด้วย หลักสูตรเภสัชศาสตร์หลายแห่งนอกสหรัฐอเมริกาจะไม่มีหลักสูตรเหล่านี้ แต่หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ช่วงภาคฤดูร้อนเป็นหลักสูตรแบบย่อ ระยะเวลา 10 สัปดาห์

โปรแกรม Academic Bridge

โครงการ Academic Bridge ช่วยให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาและเต็มหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีพร้อมกับเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปูพื้นฐาน Accelerated PharmD Pathway Program

นักศึกษาที่สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์แบบเร่งรัดแต่ยังขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเดินทางมายังเมือง Boston หนึ่งปีล่วงหน้าก่อนเริ่มต้นหลักสูตรเพื่อเรียนในวิชาที่จำเป็นตามข้อกำหนด

หลักสูตรปูพื้นฐานแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัย St. George

นักศึกษาที่มีแรงบันดาลใจในด้านการเรียนจะมีโอกาสเรียนเพื่อสำเร็จหลักสูตรรวมคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาเตรียมแพทย์และสุขภาพศึกษาที่ MCPHS และแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย St. George's ในประเทศเกรนาดา สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปูพื้นฐานได้ในเว็บไซต์ MCPHS

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์

ตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ (Fellows) ระดับชาติไปจนถึงผู้ตรวจสอบทุนวิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลาง คณาจารย์ที่ทุ่มเทและมีประสบการณ์ของ MCPHS จะสอนนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบสนับสนุน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการปูทางเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพของอเมริกา

ด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 13 : 1 นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 826 ท่าน ร้อยละ 90 ของคณาจารย์ทำงานแบบเต็มเวลาด้วยวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังคงทำหน้าที่เฉพาะทางและออกตรวจทางคลินิกควบคู่ไปกับการสอน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากโลกการทำงานจริง, คำแนะนำ และเครือข่ายต่าง ๆ

การฝึกอบรมเชิงประสบการณ์และสหวิชาชีพ

ก่อนเข้าสู่การทำงานทางคลินิกหรือภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ทางคลินิกในโลกแห่งความเป็นจริงที่ MCPHS คลินิกและศูนย์ในวิทยาเขตทั้งห้าแห่งมีผู้ป่วยมากกว่า 250,000 คนต่อปี ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ

MCPHS เป็นที่รู้จักดีในเรื่องของ การศึกษาแบบสหวิชาชีพ ซึ่งรวบรวมนักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อทำการสอนและเรียนรู้จากกันและกัน รูปแบบการสอนอันมีนวัตกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษามีมุมมองแนวคิดอันกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในสาขาวิชาของตนเองและสื่อสารกับผู้คนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลายๆหลักสูตรการเรียนของ MCPHS จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานแบบหมุนเวียนตำแหน่งหรือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทางคลินิกในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกับสถาบันระดับนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการหมุนเวียน 11 แห่ง อย่างเช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลและมหาวิทยาลัย Western Cape (แอฟริกาใต้)

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่ง, เทียบโอนหน่วยกิต และบัณฑิตศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติการรับสมัครเป็นไปตามแต่ละหลักสูตร และจะต้องติดต่อกับทางวิทยาลัย เพื่อยืนยันคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง

ใบสมัครสำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง

การสมัครเข้าเรียนที่ MCPHS ในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทุกหลักสูตรมีเกณฑ์ในการตรวจสอบเอกสารดังนี้

 • ใบสมัคร MCPHS International Application
 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังสามปี
 • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ
 • จดหมายรับรองหนึ่งฉบับ (จากอาจารย์สาขาชีววิทยา, เคมี หรือคณิตศาสตร์)

ผู้สมัครในระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบโอนหน่วยกิต

MCPHS จะพิจารณาผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 12 หน่วยกิตขึ้นไปสำหรับนักศึกษาที่ทำการขอโอนย้าย ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและกำลังต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ข้อกำหนดสำหรับการโอนย้ายและการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยการส่งหลักฐานผลการทดสอบหนึ่งในรายการดังต่อไปนี้:

 • คะแนน Official TOEFL
 • คะแนน Official IELTS
 • คะแนน Official iTEP
 • คะแนน Official Duolingo
 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ESL ที่ได้รับอนุมัติในบอสตัน
 • คะแนน SAT หรือ ACT
 • หลักฐานความสำเร็จทางวิชาการจากโรงเรียนมัธยมสี่ปีในสหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากสถาบันที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่วิทยาลัย MCPHS

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติการศึกษาผ่านตามข้อกำหนดของหลักสูตร แต่ทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ได้ผ่านตามเกณฑ์ ทางวิทยาลัย MCPHS อาจจะแนะนำให้นักศึกษาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข หรือสมัครเข้าโปรแกรม Bridge

Show more +Show less -
ชีวิตนักศึกษาและการพักอาศัย

ชีวิตนักศึกษาและการพักอาศัย

ตำแหน่งที่ตั้งและชีวิตนักศึกษา

MCPHS วิทยาเขตบอสตันเป็นวิทยาเขตชานเมือง ตั้งอยู่ในย่าน Longwood Medical และ Academic Area ของบอสตัน แม้ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในบอสตัน แต่วิทยาลัยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และให้มุมมองและความรู้สึกแบบโมเดิร์น

นักศึกษาของ MCPHS ที่วิทยาเขตบอสตันมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรนักศึกษามากกว่า 100 องค์กร ซึ่งหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรม, ความหลากหลาย และศาสนา

วิทยาลัยแห่ง Fenway

MCPHS เป็น 1 ใน 5 ของวิทยาลัยในเมือง Boston ที่รวมกลุ่มกันเป็น Colleges of the Fenway ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมมากมาย อย่างเช่นการแข่งขันกีฬาภายในและงานศิลปะการแสดงต่างๆ นักศึกษา MCPHS จะสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันใน 2,300 หลักสูตรที่มีการเปิดสอนในกลุ่ม Colleges of the Fenway

การจัดหาที่พัก

นักศึกษาสามารถพักที่ หอพัก ใน MCPHS วิทยาเขตบอสตันและเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัยด้วยการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง MCPHS มีหอพักให้เลือกหลากหลายแบบอาทิ หอพักแบบอพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ใกล้กับห้องแล็บและพื้นที่ด้านวิชาการ นักศึกษาใหม่ปีแรกและนักศึกษาโอนหน่วยกิตที่ทำการสมัครเรียนและชำระเงินมัดจำภายในวันที่กำหนดจะมีสิทธิ์ใช้บริการที่พักในวิทยาลัย

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

วันแรกที่มาถึง

เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางมาถึงสหรัฐ ในวันแรกนักศึกษาจะได้รับการต้อนรับที่สนามบินซึ่งรวมถึง บริการรับนักศึกษาจากสนามบินมายังวิทยาลัยบอสตันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับคำเชิญให้มายังมหาวิทยาลัยก่อนนักศึกษาคนอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ กิจกรรมที่มีชื่อว่า ''International Resources Day'' นี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการเรียนของสหรัฐอเมริกา, วัฒนธรรมในห้องเรียน, สถานะการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา, ทางเลือกด้านการทำงาน, การฝึกงานด้วยวีซ่าและอีกมากมาย

การแนะแนวด้านการเรียนนานาชาติ

สำนักงานแนะแนวด้านการเรียนนานาชาติสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติด้วยบริการส่วนบุคคล อาทิ การกำหนดเป้าหมายด้านวิชาการและอาชีพ, การอธิบายนโยบายและขั้นตอนการทำงาน และการปรับตารางเรียนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

บริการดูแลด้านตรวจคนเข้าเมือง

ทีม Immigration & International Support Services team ให้คำปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติ ทีมนี้จะดูแลช่วยเหลือให้นักศึกษาได้รับและรักษาสถานะการเข้าเมืองตามกฎหมายที่เหมาะสม ตลอดช่วงเวลาของการเรียนที่ MCPHS ตลอดจนการค้นหาการฝึกงาน, การจ้างงาน และการฝึกอบรมในสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา

MCPHS มีทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติชั้นปีแรก ทุนการศึกษาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลงานด้านวิชาการ (เกรด, ใบสมัคร และประวัติของนักศึกษา) และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการเงิน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 ถึง 16,000 เหรียญสหรัฐต่อปี สามารถรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้หากนักศึกษารักษาระดับผลการเรียนไว้ในระดับที่กำหนด

Show more +Show less -
ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา

MCPHS ได้รับการรับรองโดย New England Commission of Higher Education ให้เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ MCPHS ก่อตั้งขึ้นในปี 1823 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในบอสตัน และเป็นโรงเรียนเภสัชศาสตร์ที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีการผลิตเภสัชกรมากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ

MCPHS ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีรายได้สูงจากการจัดอันดับของ Wall Street Journal / Times Higher Education College ในปี 2018 และเป็นวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี 2018-19 โดย Money Magazine ผู้สำเร็จการศึกษาจาก MCPHS มีรายได้เฉลี่ย 116,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นเวลาสิบปีหลังจากลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาเหล่านี้ได้เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกที่มีสมาชิกมากกว่า 32,000 คน

หลังจากจบการศึกษาจาก MCPHS นักศึกษาต่างชาติจะได้เข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม, เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ MCPHS

การพัฒนาด้านอาชีพ

ในช่วงเวลาของการเรียนที่ MCPHS นักศึกษาจะสามารถใช้บริการของศูนย์พัฒนาอาชีพในสาขาวิชาชีพในด้านทรัพยากรเพื่อการจ้างงานและเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้ตนเองมีความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยมีบริการต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมฝึกสอนรายบุคคล, การเขียนประวัติส่วนตัวและการให้คำแนะนำด้านการค้นหาอาชีพของนักศึกษา

ศิษย์เก่าที่โดดเด่น:

HARDIK GOSWAMI, PHEP '19 Hardik เป็นศิษย์เก่าของ MCPHS ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกปรัชญาสาขาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสุขภาพด้านเภสัชกรรม (PHEP): ''โปรแกรม PHEP เป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่โลกแห่งเภสัชกรรมและทำให้ผมได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นนักวิจัย''

Hardik ได้ก้าวไปสู่การเป็นรองผู้อำนวยการนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จที่บริษัท Merck ที่ซึ่งเขาให้ความช่วยเหลือและพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อกระบวนการส่งรับรองและชดใช้เงินกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA – Food and Drug Administration)

Show more +Show less -
972
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
Student Life
At MCPHS University
Boston Clubs and Student Organizations
At MCPHS University
Join MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1767

 • $816
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?