text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง Massachusetts (MCPHS) ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในการเป็นผู้นำของวงการการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพมาเป็นเวลาเกือบ 200 ปี วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกอบรมนักศึกษาจากประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายด้านการดูแลสุขภาพภายในชุมชนที่ใกล้ชิดและอบอุ่น โค้ชและทีมงานมีประสบการณ์ในการทำงานกับนักศึกษาไทยและเข้าใจความต้องการของนักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติที่ MCPHS จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่โลกของการดูแลสุขภาพของอเมริกัน ข้อพิสูจน์ความสำเร็จในเรื่องนี้คือศิษย์เก่าที่น่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลก นักศึกษาต่างชาติเกือบ 1,000 คนจาก 100 ประเทศทั่วโลก กลายเป็นนักศึกษากว่าร้อยละ 15 ของ MCPHS ช่วยสร้างชุมชนที่งดงาม, มีพลวัต และมีชีวิตชีวา

ที่ MCPHS นักศึกษาต่างชาติจะอยู่ท่ามกลางโลกแห่งการดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพ แบบสหวิทยาการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในด้านการดูแลสุขภาพในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, นักการศึกษา หรือนักวิจัย

นักศึกษาสามารถเข้าถึงการฝึกงาน, ตำแหน่งทางคลินิก และโอกาสในการวิจัย เนื่องจากความร่วมมืออันยาวนานของมหาวิทยาลัยกับสถาบันทางการแพทย์ใกล้เคียงใน Longwood Medical และ Academic Area ของบอสตัน

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ MCPHS นำเสนอบริการเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งช่วยเพิ่มการเรียนรู้และพัฒนาการ ตั้งแต่คำแนะนำในการขอวีซ่าไปจนถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ชุมชน MCPHS จะช่วยนักศึกษาในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแบบสหรัฐอเมริกา โดยจัดหาเครื่องมือเพื่อการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในอาชีพการงานของนักศึกษา

MCPHS ครองอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในด้านรายได้ (Wall Street Journal / Times Higher Education 2018) Money Magazine จัดอันดับให้เป็นวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับชีวิตของนักศึกษา MCPHS จำนวน 32,000 คน และศิษย์เก่าซึ่งทำงานอยู่ในแทบทุกภาคส่วนของการดูแลสุขภาพ ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ศิษย์เก่าของ MCPHS ทำงานอยู่ทั่วโลก

Show more +Show less -
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

MCPHS มีโปรแกรมการเรียนการสอนห้าโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง โครงการเปลี่ยนผ่านระหว่างประเทศ สี่โครงการ

โปรแกรม Early Start

โครงการ Early Start จะฝึกฝนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และย้ายนักศึกษาไปรับการพัฒนากลยุทธ์ทางวิชาการเพื่อการจัดการหลักสูตรการเรียน, การบริหารเวลา, ทักษะในการจัดการองค์กรและทักษะระหว่างวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสหรัฐอเมริกาได้อย่างราบรื่น

โปรแกรม Graduate Studies

ในสหรัฐอเมริกาหลักสูตรเภสัชศาสตร์จะมีหลักสูตรศิลปศาสตร์รวมอยู่ด้วย หลักสูตรเภสัชศาสตร์หลายแห่งนอกสหรัฐอเมริกาจะไม่มีหลักสูตรเหล่านี้ แต่หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ช่วงภาคฤดูร้อนเป็นหลักสูตรแบบย่อ ระยะเวลา 10 สัปดาห์

โปรแกรม Academic Bridge

โครงการ Academic Bridge ช่วยให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาและเต็มหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีพร้อมกับเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปูพื้นฐาน Accelerated PharmD Pathway Program

นักศึกษาที่สนใจในสาขาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาเอกแบบเร่งรัด แต่ไม่ผ่านข้อกำหนดเบื้องต้นในการรับเข้าเรียน สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้เพื่อเรียนที่บอสตันเป็นเวลาหนึ่งปีและเติมเต็มความรู้เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน

หลักสูตรปูพื้นฐานแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัย St. George

นักศึกษาต่างชาติที่มีแรงบันดาลใจด้านวิชาการจะมีโอกาสได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขา Premedical and Health Studies และแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย St. George ซึ่งตั้งอยู่ใน Grenada สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปูพื้นฐานได้ในเว็บไซต์ MCPHS

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์

ตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ (Fellows) ระดับชาติไปจนถึงผู้ตรวจสอบทุนวิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลาง คณาจารย์ที่ทุ่มเทและมีประสบการณ์ของ MCPHS จะสอนนักศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบสนับสนุน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการปูทางเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพของอเมริกา

ด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 13 : 1 นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 826 ท่าน ร้อยละ 90 ของคณาจารย์ทำงานแบบเต็มเวลาด้วยวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังคงทำหน้าที่เฉพาะทางและออกตรวจทางคลินิกควบคู่ไปกับการสอน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากโลกการทำงานจริง, คำแนะนำ และเครือข่ายต่าง ๆ

การฝึกอบรมเชิงประสบการณ์และสหวิชาชีพ

ก่อนเข้าสู่การทำงานทางคลินิกหรือภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ทางคลินิกในโลกแห่งความเป็นจริงที่ MCPHS คลินิกและศูนย์ในวิทยาเขตทั้งห้าแห่งมีผู้ป่วยมากกว่า 250,000 คนต่อปี ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ

MCPHS เป็นที่รู้จักดีในเรื่องของ การศึกษาแบบสหวิชาชีพ ซึ่งรวบรวมนักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อทำการสอนและเรียนรู้จากกันและกัน รูปแบบการสอนที่เป็นนวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มมุมมองของนักศึกษา ทำให้พวกเขาค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนในสาขาวิชาของตนเอง และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน

ในหลายหลักสูตรของวิทยาลัย MCPHS เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางคลีนิคในต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 11 แห่งทั่วโลก อาทิ มหาวิทยาลัย Peking, มหาวิทยาลัยนานาชาติ Seoul, มหาวิทยาลัย Western Cape (ประเทศแอฟริกาใต้)

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่ง, เทียบโอนหน่วยกิต และบัณฑิตศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติการรับสมัครเป็นไปตามแต่ละหลักสูตร และจะต้องติดต่อกับทางวิทยาลัย เพื่อยืนยันคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง

ใบสมัครสำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง

การสมัครเข้าเรียนที่ MCPHS ในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทุกหลักสูตรมีเกณฑ์ในการตรวจสอบเอกสารดังนี้

 • ใบสมัคร MCPHS International Application
 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังสามปี
 • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ
 • จดหมายรับรองหนึ่งฉบับ (จากอาจารย์สาขาชีววิทยา, เคมี หรือคณิตศาสตร์)

ผู้สมัครในระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบโอนหน่วยกิต

MCPHS จะพิจารณาผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 12 หน่วยกิตขึ้นไปสำหรับนักศึกษาที่ทำการขอโอนย้าย ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและกำลังต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ข้อกำหนดสำหรับการโอนย้ายและการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยการส่งหลักฐานผลการทดสอบหนึ่งในรายการดังต่อไปนี้:

 • คะแนน Official TOEFL
 • คะแนน Official IELTS
 • คะแนน Official iTEP
 • คะแนน Official Duolingo
 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ESL ที่ได้รับอนุมัติในบอสตัน
 • คะแนน SAT หรือ ACT
 • หลักฐานความสำเร็จทางวิชาการจากโรงเรียนมัธยมสี่ปีในสหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากสถาบันที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่วิทยาลัย MCPHS

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติการศึกษาผ่านตามข้อกำหนดของหลักสูตร แต่ทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ได้ผ่านตามเกณฑ์ ทางวิทยาลัย MCPHS อาจจะแนะนำให้นักศึกษาเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข หรือสมัครเข้าโปรแกรม Bridge

Show more +Show less -
ชีวิตนักศึกษาและการพักอาศัย

ชีวิตนักศึกษาและการพักอาศัย

ตำแหน่งที่ตั้งและชีวิตนักศึกษา

MCPHS วิทยาเขตบอสตันเป็นวิทยาเขตชานเมือง ตั้งอยู่ในย่าน Longwood Medical และ Academic Area ของบอสตัน แม้ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในบอสตัน แต่วิทยาลัยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และให้มุมมองและความรู้สึกแบบโมเดิร์น

นักศึกษาของ MCPHS ที่วิทยาเขตบอสตันมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรนักศึกษามากกว่า 100 องค์กร ซึ่งหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรม, ความหลากหลาย และศาสนา

วิทยาลัยแห่ง Fenway

MCPHS เป็นหนึ่งในห้าวิทยาลัยในบอสตัน ซึ่งเป็นสมาชิกของ วิทยาลัยแห่ง Fenway ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมกว่า 100 อย่าง อาทิกีฬาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและการแสดงศิลปะ นักศึกษาของ MCPHS สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาลัยได้ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนกว่า 2,300 หลักสูตรที่วิทยาลัยแห่ง Fenway

การจัดหาที่พัก

นักศึกษาสามารถพักที่ หอพัก ใน MCPHS วิทยาเขตบอสตันและเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัยด้วยการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง MCPHS มีหอพักให้เลือกหลากหลายแบบอาทิ หอพักแบบอพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ใกล้กับห้องแล็บและพื้นที่ด้านวิชาการ นักศึกษาเข้าใหม่ในชั้นปีที่หนึ่ง และนักศึกษาโอนย้ายหน่วยกิตที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครและชำระเงินมัดจำแล้ว มีสิทธิ์เข้าพักที่หอพักของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

วันแรกที่มาถึง

เมื่อนักศึกษาต่างชาติเดินทางมาถึงสหรัฐ ในวันแรกนักศึกษาจะได้รับการต้อนรับที่สนามบินซึ่งรวมถึง บริการรับนักศึกษาจากสนามบินมายังวิทยาลัยบอสตันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับคำเชิญให้มายังมหาวิทยาลัยก่อนนักศึกษาคนอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า International Resources Days เป็นวันที่นักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกา, วัฒนธรรมในห้องเรียน, สถานะการเข้าเมืองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา, ทางเลือกในการทำงาน และวีซ่าสำหรับการฝึกงาน ฯลฯ

การแนะแนวด้านการเรียนนานาชาติ

สำนักงานแนะแนวด้านการเรียนนานาชาติสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติด้วยบริการส่วนบุคคล อาทิ การกำหนดเป้าหมายด้านวิชาการและอาชีพ, การอธิบายนโยบายและขั้นตอนการทำงาน และการปรับตารางเรียนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

บริการดูแลด้านตรวจคนเข้าเมือง

ทีม Immigration & International Support Services team ให้คำปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติ ทีมนี้จะดูแลช่วยเหลือให้นักศึกษาได้รับและรักษาสถานะการเข้าเมืองตามกฎหมายที่เหมาะสม ตลอดช่วงเวลาของการเรียนที่ MCPHS ตลอดจนการค้นหาการฝึกงาน, การจ้างงาน และการฝึกอบรมในสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา

MCPHS มีทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติชั้นปีแรก ทุนการศึกษาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลงานด้านวิชาการ (เกรด, ใบสมัคร และประวัติของนักศึกษา) และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการเงิน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 ถึง 16,000 เหรียญสหรัฐต่อปี สามารถรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้หากนักศึกษารักษาระดับผลการเรียนไว้ในระดับที่กำหนด

Show more +Show less -
ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา

MCPHS ได้รับการรับรองโดย New England Commission of Higher Education ให้เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ MCPHS ก่อตั้งขึ้นในปี 1823 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในบอสตัน และเป็นโรงเรียนเภสัชศาสตร์ที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีการผลิตเภสัชกรมากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ

MCPHS ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีรายได้สูงจากการจัดอันดับของ Wall Street Journal / Times Higher Education College ในปี 2018 และเป็นวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี 2018-19 โดย Money Magazine ผู้สำเร็จการศึกษาจาก MCPHS มีรายได้เฉลี่ย 116,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี เป็นเวลาสิบปีหลังจากลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาเหล่านี้ได้เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกที่มีสมาชิกมากกว่า 32,000 คน

หลังจากจบการศึกษาจาก MCPHS นักศึกษาต่างชาติจะได้เข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม, เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ MCPHS

การพัฒนาด้านอาชีพ

ในช่วงเวลาที่เรียนที่ MCPHS นักศึกษาสามารถเยี่ยมชม Center for Professional Career Development เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่จะช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพ บริการของศูนย์แห่งนี้ได้แก่ การฝึกสอนแบบตัวต่อตัว, การเขียนประวัติส่วนตัว และคำแนะนำในการค้นหาอาชีพ

ศิษย์เก่าที่โดดเด่น:

HARDIK GOSWAMI Hardik เป็นศิษย์เก่าของ MCPHS ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Health Economics and Policy (PHEP): ''โปรแกรม PHEP เป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่โลกแห่งเภสัชกรรมและทำให้ผมได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นนักวิจัย''

ปัจจุบัน Hardik เป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่ประสบความสำเร็จที่ Merck ซึ่งเขาทำหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐกิจด้านสุขภาพ สำหรับขั้นตอนการส่งและการชำระเงินคืนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

Show more +Show less -
972
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
Student Life
At MCPHS University
Boston Clubs and Student Organizations
At MCPHS University
Join MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
At MCPHS University
Boston Massachusetts 179 Longwood Avenue
Worcester Massachusetts 19 Foster Street
Manchester New Hampshire 1260 Elm Street
Founded in 1823, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences is a healthcare-focused university with a full spectrum of healthcare programs. It consists of ten academic schools and two division supporting programs whose enrolment is undergraduate, first professional and graduate students.

MCPHS prepares students for successful careers in healthcare through excellence in teaching, scholarship, research, professional service and community engagement. The college has a vibrant international student community of international students from different countries around the world. At the college, the students can participate in various clubs and organizations, intramural sports, campus cultural events and the many things offered by the college.

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences is a campus in constant motion, from the energy that fills the classes and labs to students socializing in the many common spaces to the hum of city life right outside the front doors. The modern urban campus is located in the heart of Boston and its world-renowned Longwood Medical and Academic Area. And while it is the oldest institution of higher education in Boston, the campus is the very definition of innovative and state-of-the-art.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_160113_320px.jpg Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences https://www.idp.com/thailand/universities/massachusetts-college-of-pharmacy-and-health-sciences/iid-us-00962/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1745

 • $795
  บ้านพัก
 • $676
  อาหาร
 • $99
  ชีวิตประจำวัน
 • $175
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์