พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Massey อยู่ในระดับท็อป 300 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2019 และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมและแนวคิดก้าวหน้าสำหรับการเรียน อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของโลกในด้านการศึกษาทางไกลด้วยการมีนักศึกษาที่เรียนทางออนไลน์จากทั่วโลก นักศึกษาจะมีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิปริญญาที่มีคุณภาพระดับโลกโดยที่ยังสามารถรับผิดชอบภาระอื่นๆในชีวิตได้ อย่างเช่นครอบครัวและอาชีพการทำงาน

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตอันทันสมัย 3 แห่งในเมือง Auckland, Wellington และ Palmerston North และมีสถาบันสอนวิชาการบินระดับมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงคณะวิชาการออกแบบอันมีแนวคิดบุกเบิกและห้องทดลองด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์อันทันสมัย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการและการกีฬาที่ดีเยี่ยมที่วิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง

มหาวิทยาลัย Massey มีความมุ่งมั่นในการมอบโอกาสการเรียนที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาและมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานและทำงานไปพร้อมๆกับการเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือในวิทยาเขตที่จะช่วยนักศึกษาตลอดเส้นทาง อาทิเช่นการแนะแนวหลักสูตรและการปฐมนิเทศในช่วงเริ่มต้นของการเรียน จนถึงการแนะแนวอาชีพ, การเขียนประวัติส่วนตัวและเทคนิคการสัมภาษณ์เมื่อนักศึกษาเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัย อาทิเช่นบริการด้านสุขภาพ, การให้คำปรึกษา, การกวดวิชา, การแนะนำ, บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะเป็นวิธีการที่ดีสำหรับนักศึกษาในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และพัฒนาความสนใจต่างๆนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยมีสโมสร, สมาคมและชมรมต่างๆมากมายให้เลือกร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ และด้วยสมาคมนักศึกษา 7 สมาคมในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการดูแลตลอดระยะเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

หนึ่งในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยคือการมอบ ''ประสบการณ์การเรียนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาทุกคน'' เป้าหมายนี้คือการทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจใหม่และปัจจุบันในฐานะพลเมืองอันมีการศึกษาของโลก

รางวัลด้านการสอน

มหาวิทยาลัย Massey ได้สร้างชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านการสอนตลอดหลายปีที่ผ่านมา อันพิสูจน์ได้จากจากความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการสอน National Tertiary Teaching Excellence Awards หลายครั้ง รวมถึงรางวัล Prime Minister's Supreme Award

ศูนย์การสอนและการเรียนรู้

ศูนย์แห่งนี้มีบทบาทความเป็นผู้นำที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สูงขึ้นทั้งภายในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Ako Aotearoa ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยศูนย์แห่งนี้มีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นผู้นำในด้านการสอนและการเรียนรู้

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย Massey มีทางเลือกการเรียนอันหลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรระดับปูพื้นจนถึงระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปูพื้น

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Massey แต่มีคุณสมบัติด้านการเรียนหรือความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการรับเข้าเรียนสามารถเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อที่เปิดสอนโดยศูนย์วิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (PaCE) หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ, ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนต่างๆที่จำเป็นสำหรับการได้รับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย รวมถึงประสบความสำเร็จด้านการเรียนด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, อนุปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 40 หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีการเปิดสอนใน 5 วิทยาลัยได้แก่วิทยาลัยสุขภาพ, ธุรกิจ, ศิลปะสร้างสรรค์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3 ปีถึง 4 ปี นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาตรีและประกาศนียบัตรอีกหลายหลักสูตรด้วย

หลายๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีชี่อเสียงในด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ธุรกิจศึกษาและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Massey มีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี, อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัย Massey มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการดำเนินงาน, ผลลัพธ์และนวัตกรรมของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลการวิจัยกับหลักสูตรการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งดำเนินการสอนใน 5 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Massey มีแนวคิดก้าวหน้าในการมอบคุณวุฒิการศึกษาที่นำโดยการวิจัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยชั้นยอดที่จะคอยดูแลนักศึกษาในสาขาต่างๆมากมาย

นักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นบุคลากรที่สำคัญในการร่วมสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและวัฒนธรรมการวิจัยอันมีพลวัตในทุกแผนกวิชา, สถาบันวิจัยและคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนสำหรับหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยมีตามด้านล่างนี้ โดยมีบางหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานที่สูงกว่า

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนขั้นต่ำคือการสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่า Year 13 ของประเทศนิวซีแลนด์ - คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย NCEA Level 3 นักศึกษานานาชาติสามารถดูเงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนรายประเทศ

อนุปริญญาระดับบัณฑิต

ผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาระดับบัณฑิตต้องสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญา 3 ปีหรือคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ

หลักสูตรปริญญาโท, อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ผู้สมัครต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีที่เหมาะสมจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ

ระดับปริญญาเอก (PhD)

ผู้สมัครต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่เทียบเท่าหรือขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือคุณวุฒิปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 พร้อมคะแนน division 1 (B+และสูงกว่า) พร้อมด้วยประสบการณ์ในการดำเนินการวิจัยอิสระที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี

 • IELTS – 6.0 (พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5)
 • TOEFL – คะแนนรวม 80 คะแนน (ได้คะแนนขั้นต่ำ 19 คะแนนในหมวดการเขียน)
 • PTE Academic – คะแนนรวม 50 คะแนน (และได้คะแนนขั้นต่ำ 42 คะแนนในหมวดทักษะการสื่อสาร)
 • CE – 170

คะแนนสอบประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 • IELTS – 6.5 (พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • TOEFL – คะแนนรวม 90 คะแนน (ได้คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนนในหมวดการเขียน)
 • PTE Academic – คะแนนรวม 58 คะแนน (และได้คะแนนขั้นต่ำ 50 คะแนนในหมวดทักษะการสื่อสาร)
 • CE – 180

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Massey มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมที่วิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่พัก, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาจนถึงห้องสมุดและสโมสรต่างๆ

ที่พัก

วิทยาเขต Auckland

วิทยาเขต Auckland มีบริการที่พักนักศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้คะแนน 5 ดาวจาก Qualmark

บริการที่พักประกอบด้วย:

 • หอพักนักศึกษา: แบบรวมอาหารทุกมื้อหรือบางมื้อ (อายุ 18-23 ปี)
 • อพาร์ตเม้นท์ขนาด 4-5 ห้องนอน(อายุ 21 ปีขึ้นไป)
 • ห้องแบบสตูดิโอ: ไม่รวมมื้ออาหาร (อายุ 25 ปีขึ้นไป)

วิทยาเขต Palmerston North

วิทยาเขตแห่งนี้มีห้องพักและหอพักหลากหลายรูปแบบให้บริการแก่นักศึกษาตามช่วงอายุ หลักสูตรที่เรียน และวัฒนธรรม โดยทุกรูปแบบถูกจัดสรรและให้บริการในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

ราคาที่พักจะคิดจากแผนบริการมื้ออาหาร, ขนาดห้องพักและอายุของหอพัก ในหอพักแบบรวมอาหาร มื้ออาหารจะมีให้บริการที่โรงอาหารส่วนกลาง ส่วนในห้องพักหรือหอพักแบบไม่รวมอาหาร นักศึกษาจะเป็นผู้ซื้อและเตรียมมื้ออาหารของตนเอง

วิทยาเขต Wellington

วิทยาเขตแห่งนี้มีอพาร์ตเม้นท์ขนาด 3-5 ห้องนอนและห้องแบบสตูดิโอให้นักศึกษาได้เลือกพักอาศัย

หอพัก 2 แห่งของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขต Wellington คือหอพัก Kāinga Rua และ Cube Hall ซึ่งทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Wellington และอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและใจกลางเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาได้พักอาศัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย ทางทีมงานจะสร้างความคุ้นเคยกับผู้พักอาศัยและคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการได้รับประโยชน์สูงสุดจากชีวิตในหอพัก รวมถึงการเรียนที่มหาวิทยาลัย

ห้องสมุด

ห้องสมุด Albany, Manawatu และ Wellington มีพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือแบบส่วนตัวและกลุ่มอันกว้างขวาง พร้อมด้วยห้องแล็บคอมพิวเตอร์, บริการหนังสือและคาเฟ่

กีฬาและสันทนาการ

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและสันทนาการให้บริการที่วิทยาเขต 3 แห่งใน Auckland, Palmerston North และ Wellington โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย อาทิเช่นสนามคริกเก็ต, สนามบาสเก็ตบอล, สนามเทนนิส, ลู่กรีฑา, สนามรักบี้, ชั้นเรียนฟิตเนสและอีกมากมาย

Show more +Show less -
ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือต่างๆมากมาย

สุขภาพและการให้คำปรึกษา

ศูนย์สุขภาพและการให้คำปรึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อมอบบริการด้านสุขภาพแบบมืออาชีพและเป็นความลับ โดยเป็นบริการที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพดีและแข็งแรง รวมถึงช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตนเองที่มหาวิทยาลัยด้วย

ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะมีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยพยาบาล, เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา, แพทย์ รวมถึงนักกายภาพบำบัดที่มีทักษะความชำนาญสูง รวมถึงมีพยาบาลประจำหน้าที่ตลอดทั้งวันเพื่อคอยให้คำแนะนำโดยการนัดหมายหรือทางโทรศัพท์

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสงบที่สุดอันดับที่ 2 ของโลกใน Global Peace Index ประจำปี 2017

มหาวิทยาลัย Massey มีการดำเนินงานตามข้อกำหนดของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านการดูแลนักศึกษานานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยมีสำนักงานช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะในทุกวิทยาเขต ซึ่งนักศึกษาจะสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศูนย์ให้คำแนะนำด้านอาชีพของ Massey จะทำหน้าที่แนะแนว, ให้คำแนะนำและข้อมูลกับนักศึกษาและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสามารถขอความช่วยเหลือในด้านการหางานนอกเวลาทำระหว่างการเรียน, การหาประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน, งานอาสาสมัครหรืองานหลังสำเร็จการศึกษา ทางศูนย์มีทรัพยากรต่างๆ อาทิเช่นการแนะแนววิธีการหางานแบบเชิงรุก, ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หางานทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหางานและวิธีการค้นหาข้อมูลของผู้จ้างงาน

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถนัดพบกับเจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพเพื่อพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ อาทิเช่นการเลือกอาชีพ, การหางาน, การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผู้จ้างงาน, การกำหนดทางเลือกต่างๆ, การพัฒนาและทบทวนประวัติส่วนตัว, ทักษะการสัมภาษณ์และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทำงาน

ความคิดเห็นของนักศึกษานานาชาติที่มีต่อมหาวิทยาลัย Massey:

John Yin

ปริญญาตรีสาขาการวางแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

''คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาการวางแผนได้ช่วยให้ผมมีทักษะและความรู้ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผมมีความสนใจอย่างแรงกล้าในด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความท้าทายมากมายในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

Massey เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียน อาจารย์ผู้สอนของผมเข้าหาได้ง่ายและมีความเอาใจใส่นักศึกษาอย่างแท้จริง ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้

ส่วนที่ดีที่สุดของการเรียนที่มหาวิทยาลัย Massey คือการที่ผมได้มีโอกาสร่วมทำงานในโครงการวิจัยการขนส่งสาธารณะ ของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยของผม มันช่วยให้ผมได้มีโอกาสสำรวจเรียนรู้ความสนใจของผมในด้านการวางแผนการขนส่งพร้อมๆไปกับการได้รับประสบการณ์การทำงานอันมีค่า ซึ่งอาจจะช่วยให้ผมได้รับข้อเสนอรับเข้าทำงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรีนี้จะช่วยเปิดโอกาสทางอาชีพในสาขาการจัดการทรัพยากร, การให้คำปรึกษาด้านนโยบาย, การจัดการการขนส่งและสาขาอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชน''

Show more +Show less -
14118
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Newzealand

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
The Auckland campus lawn
Campus tour - Palmerston North
Campus tour - Wellington
The Palmerston North campus
Campus tour - Auckland
Students from 100+ countries
The Auckland campus theatre
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ

 • บ้านพัก
 • อาหาร
 • ชีวิตประจำวัน
 • เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(2.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.5
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.2
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.2
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
Phaveethra
Massey University
Massey University has been getting a lot of backlash for not being very student friendly. Including their treatment of International students, who they are not very well qualified to handle.
แสดงทั้งหมด +
Joel
Massey University
Uninformed course removal during enrollment puts students in a spot where they have to choose from the available options. University doesn't update their website and the courses they provide for a program.
แสดงทั้งหมด +
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Uninformed course removal during enrollment puts students in a spot where they have to choose from the available options. University doesn't update their website and the courses they provide for a program. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
2.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Massey University has been getting a lot of backlash for not being very student friendly. Including their treatment of International students, who they are not very well qualified to handle. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
1.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Uninformed course removal during enrollment puts students in a spot where they have to choose from the available options. University doesn't update their website and the courses they provide for a program. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
2.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Massey University has been getting a lot of backlash for not being very student friendly. Including their treatment of International students, who they are not very well qualified to handle. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
1.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?