พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Massey อยู่ในระดับท็อป 300 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2019 และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมและแนวคิดก้าวหน้าสำหรับการเรียน อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของโลกในด้านการศึกษาทางไกลด้วยการมีนักศึกษาที่เรียนทางออนไลน์จากทั่วโลก นักศึกษาจะมีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิปริญญาที่มีคุณภาพระดับโลกโดยที่ยังสามารถรับผิดชอบภาระอื่นๆในชีวิตได้ อย่างเช่นครอบครัวและอาชีพการทำงาน

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตอันทันสมัย 3 แห่งในเมือง Auckland, Wellington และ Palmerston North และมีสถาบันสอนวิชาการบินระดับมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงคณะวิชาการออกแบบอันมีแนวคิดบุกเบิกและห้องทดลองด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์อันทันสมัย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการและการกีฬาที่ดีเยี่ยมที่วิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง

มหาวิทยาลัย Massey มีความมุ่งมั่นในการมอบโอกาสการเรียนที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาและมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานและทำงานไปพร้อมๆกับการเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือในวิทยาเขตที่จะช่วยนักศึกษาตลอดเส้นทาง อาทิเช่นการแนะแนวหลักสูตรและการปฐมนิเทศในช่วงเริ่มต้นของการเรียน จนถึงการแนะแนวอาชีพ, การเขียนประวัติส่วนตัวและเทคนิคการสัมภาษณ์เมื่อนักศึกษาเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัย อาทิเช่นบริการด้านสุขภาพ, การให้คำปรึกษา, การกวดวิชา, การแนะนำ, บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะเป็นวิธีการที่ดีสำหรับนักศึกษาในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่และพัฒนาความสนใจต่างๆนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยมีสโมสร, สมาคมและชมรมต่างๆมากมายให้เลือกร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ และด้วยสมาคมนักศึกษา 7 สมาคมในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการดูแลตลอดระยะเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

หนึ่งในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยคือการมอบ ''ประสบการณ์การเรียนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาทุกคน'' เป้าหมายนี้คือการทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจใหม่และปัจจุบันในฐานะพลเมืองอันมีการศึกษาของโลก

รางวัลด้านการสอน

มหาวิทยาลัย Massey ได้สร้างชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านการสอนตลอดหลายปีที่ผ่านมา อันพิสูจน์ได้จากจากความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการสอน National Tertiary Teaching Excellence Awards หลายครั้ง รวมถึงรางวัล Prime Minister's Supreme Award

ศูนย์การสอนและการเรียนรู้

ศูนย์แห่งนี้มีบทบาทความเป็นผู้นำที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สูงขึ้นทั้งภายในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Ako Aotearoa ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยศูนย์แห่งนี้มีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นผู้นำในด้านการสอนและการเรียนรู้

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย Massey มีทางเลือกการเรียนอันหลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรระดับปูพื้นจนถึงระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปูพื้น

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Massey แต่มีคุณสมบัติด้านการเรียนหรือความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการรับเข้าเรียนสามารถเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อที่เปิดสอนโดยศูนย์วิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง (PaCE) หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ, ภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนต่างๆที่จำเป็นสำหรับการได้รับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย รวมถึงประสบความสำเร็จด้านการเรียนด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, อนุปริญญาและประกาศนียบัตรมากกว่า 40 หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยมีการเปิดสอนใน 5 วิทยาลัยได้แก่วิทยาลัยสุขภาพ, ธุรกิจ, ศิลปะสร้างสรรค์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3 ปีถึง 4 ปี นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาตรีและประกาศนียบัตรอีกหลายหลักสูตรด้วย

หลายๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีชี่อเสียงในด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ธุรกิจศึกษาและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Massey มีการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี, อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัย Massey มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการดำเนินงาน, ผลลัพธ์และนวัตกรรมของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลการวิจัยกับหลักสูตรการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งดำเนินการสอนใน 5 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Massey มีแนวคิดก้าวหน้าในการมอบคุณวุฒิการศึกษาที่นำโดยการวิจัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยชั้นยอดที่จะคอยดูแลนักศึกษาในสาขาต่างๆมากมาย

นักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นบุคลากรที่สำคัญในการร่วมสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและวัฒนธรรมการวิจัยอันมีพลวัตในทุกแผนกวิชา, สถาบันวิจัยและคณะวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนสำหรับหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยมีตามด้านล่างนี้ โดยมีบางหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานที่สูงกว่า

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย เงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนขั้นต่ำคือการสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่า Year 13 ของประเทศนิวซีแลนด์ - คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย NCEA Level 3 นักศึกษานานาชาติสามารถดูเงื่อนไขการรับสมัครด้านการเรียนรายประเทศ

อนุปริญญาระดับบัณฑิต

ผู้สมัครที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาระดับบัณฑิตต้องสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญา 3 ปีหรือคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ

หลักสูตรปริญญาโท, อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ผู้สมัครต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีที่เหมาะสมจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ

ระดับปริญญาเอก (PhD)

ผู้สมัครต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่เทียบเท่าหรือขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือคุณวุฒิปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 พร้อมคะแนน division 1 (B+และสูงกว่า) พร้อมด้วยประสบการณ์ในการดำเนินการวิจัยอิสระที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี

 • IELTS – 6.0 (พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5)
 • TOEFL - คะแนนรวม 80 คะแนน (ได้คะแนนขั้นต่ำ 19 คะแนนในหมวดการเขียน)
 • PTE Academic – คะแนนรวม 50 คะแนน (และได้คะแนนขั้นต่ำ 42 คะแนนในหมวดทักษะการสื่อสาร)
 • CE – 170

คะแนนสอบประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 • IELTS – 6.5 (พร้อมคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • TOEFL – คะแนนรวม 90 คะแนน (ได้คะแนนขั้นต่ำ 20 คะแนนในหมวดการเขียน)
 • PTE Academic – คะแนนรวม 58 คะแนน (และได้คะแนนขั้นต่ำ 50 คะแนนในหมวดทักษะการสื่อสาร)
 • CE – 180

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Massey มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมที่วิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่พัก, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาจนถึงห้องสมุดและสโมสรต่างๆ

ที่พัก

วิทยาเขต Auckland

วิทยาเขต Auckland มีบริการที่พักนักศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้คะแนน 5 ดาวจาก Qualmark

บริการที่พักประกอบด้วย:

 • หอพักนักศึกษา: แบบรวมอาหารทุกมื้อหรือบางมื้อ (อายุ 18-23 ปี)
 • อพาร์ตเม้นท์ขนาด 4-5 ห้องนอน(อายุ 21 ปีขึ้นไป)
 • ห้องแบบสตูดิโอ: ไม่รวมมื้ออาหาร (อายุ 25 ปีขึ้นไป)

วิทยาเขต Palmerston North

วิทยาเขตแห่งนี้มีห้องพักและหอพักหลากหลายรูปแบบให้บริการแก่นักศึกษาตามช่วงอายุ หลักสูตรที่เรียน และวัฒนธรรม โดยทุกรูปแบบถูกจัดสรรและให้บริการในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

ราคาที่พักจะคิดจากแผนบริการมื้ออาหาร, ขนาดห้องพักและอายุของหอพัก ในหอพักแบบรวมอาหาร มื้ออาหารจะมีให้บริการที่โรงอาหารส่วนกลาง ส่วนในห้องพักหรือหอพักแบบไม่รวมอาหาร นักศึกษาจะเป็นผู้ซื้อและเตรียมมื้ออาหารของตนเอง

วิทยาเขต Wellington

วิทยาเขตแห่งนี้มีอพาร์ตเม้นท์ขนาด 3-5 ห้องนอนและห้องแบบสตูดิโอให้นักศึกษาได้เลือกพักอาศัย

หอพัก 2 แห่งของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขต Wellington คือหอพัก Kāinga Rua และ Cube Hall ซึ่งทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Wellington และอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและใจกลางเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาได้พักอาศัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย ทางทีมงานจะสร้างความคุ้นเคยกับผู้พักอาศัยและคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการได้รับประโยชน์สูงสุดจากชีวิตในหอพัก รวมถึงการเรียนที่มหาวิทยาลัย

ห้องสมุด

ห้องสมุด Albany, Manawatu และ Wellington มีพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือแบบส่วนตัวและกลุ่มอันกว้างขวาง พร้อมด้วยห้องแล็บคอมพิวเตอร์, บริการหนังสือและคาเฟ่

กีฬาและสันทนาการ

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและสันทนาการให้บริการที่วิทยาเขต 3 แห่งใน Auckland, Palmerston North และ Wellington โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย อาทิเช่นสนามคริกเก็ต, สนามบาสเก็ตบอล, สนามเทนนิส, ลู่กรีฑา, สนามรักบี้, ชั้นเรียนฟิตเนสและอีกมากมาย

Show more +Show less -
ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือต่างๆมากมาย

สุขภาพและการให้คำปรึกษา

ศูนย์สุขภาพและการให้คำปรึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อมอบบริการด้านสุขภาพแบบมืออาชีพและเป็นความลับ โดยเป็นบริการที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพดีและแข็งแรง รวมถึงช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตนเองที่มหาวิทยาลัยด้วย

ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะมีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยพยาบาล, เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา, แพทย์ รวมถึงนักกายภาพบำบัดที่มีทักษะความชำนาญสูง รวมถึงมีพยาบาลประจำหน้าที่ตลอดทั้งวันเพื่อคอยให้คำแนะนำโดยการนัดหมายหรือทางโทรศัพท์

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสงบที่สุดอันดับที่ 2 ของโลกใน Global Peace Index ประจำปี 2017

มหาวิทยาลัย Massey มีการดำเนินงานตามข้อกำหนดของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านการดูแลนักศึกษานานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยมีสำนักงานช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะในทุกวิทยาเขต ซึ่งนักศึกษาจะสามารถขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศูนย์ให้คำแนะนำด้านอาชีพของ Massey จะทำหน้าที่แนะแนว, ให้คำแนะนำและข้อมูลกับนักศึกษาและผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสามารถขอความช่วยเหลือในด้านการหางานนอกเวลาทำระหว่างการเรียน, การหาประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน, งานอาสาสมัครหรืองานหลังสำเร็จการศึกษา ทางศูนย์มีทรัพยากรต่างๆ อาทิเช่นการแนะแนววิธีการหางานแบบเชิงรุก, ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หางานทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหางานและวิธีการค้นหาข้อมูลของผู้จ้างงาน

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถนัดพบกับเจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพเพื่อพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ อาทิเช่นการเลือกอาชีพ, การหางาน, การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผู้จ้างงาน, การกำหนดทางเลือกต่างๆ, การพัฒนาและทบทวนประวัติส่วนตัว, ทักษะการสัมภาษณ์และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทำงาน

ความคิดเห็นของนักศึกษานานาชาติที่มีต่อมหาวิทยาลัย Massey:

John Yin

ปริญญาตรีสาขาการวางแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

''คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาการวางแผนได้ช่วยให้ผมมีทักษะและความรู้ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผมมีความสนใจอย่างแรงกล้าในด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความท้าทายมากมายในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

Massey เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียน อาจารย์ผู้สอนของผมเข้าหาได้ง่ายและมีความเอาใจใส่นักศึกษาอย่างแท้จริง ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้

ส่วนที่ดีที่สุดของการเรียนที่มหาวิทยาลัย Massey คือการที่ผมได้มีโอกาสร่วมทำงานในโครงการวิจัยการขนส่งสาธารณะ ของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยของผม มันช่วยให้ผมได้มีโอกาสสำรวจเรียนรู้ความสนใจของผมในด้านการวางแผนการขนส่งพร้อมๆไปกับการได้รับประสบการณ์การทำงานอันมีค่า ซึ่งอาจจะช่วยให้ผมได้รับข้อเสนอรับเข้าทำงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรีนี้จะช่วยเปิดโอกาสทางอาชีพในสาขาการจัดการทรัพยากร, การให้คำปรึกษาด้านนโยบาย, การจัดการการขนส่งและสาขาอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชน''

Show more +Show less -
14118
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Newzealand

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
The Auckland campus lawn
The Palmerston North campus
Students from 100+ countries
The Auckland campus theatre
Albany Auckland Albany Expressway (SH17)
Mount Cook Wellington Wallace Street
Palmerston North Manawatu-Wanganui Tennent Drive
Massey University began in 1927 as a small agricultural college in Palmerston North. The university has a long, proud tradition of teaching and research excellence. Its heritage, geographic spread over three major cities, range of programmes and the flexibility of its distance teaching all mean it offers students from around the world the ability to tailor their study to meet their needs and at the same time connect closely with industry, professional organizations and local communities. The university delivers teaching programmes in seven other countries and has international teaching partnerships with tertiary institutions in 15 nations.

Massey University's teaching and research departments are divided into five colleges. Theses colleges offer courses in more than 40 academic subject areas, by distance and at three campuses in the North Island of New Zealand. College research teams and individuals continue in Massey's proud tradition of research that contributes to economic prosperity and social wellbeing.

Sport and exercise programmes are delivered through a broad-based, multi-college, multiple-mode approach at Auckland and Manawat? which enables students to study as an internal or extramural student, or through mixed-mode studies.

Massey has seven student associations. Student associations aim to make sure that university students enjoy the best university experience possible. They provide leadership to the student body and are also student advocates to the university and wider community. Student associations are also responsible for running events such as Orientation Week and the 'Unity in Diversity' festival.

New Zealand itself is truly beautiful. It is renowned for its natural resources, its breath-taking scenery, its peacefulness, and the friendliness and hospitality of its people. The country is conveniently close to Asia, Australia and the South Pacific and has a reputation for being a safe and relaxing environment to live in.

Massey University?s innovative Auckland / ?teh? campus is located on the North Shore of New Zealand?s largest city, Auckland. The campus grounds are peaceful with many native trees and plants, yet it?s only a five-minute walk to the expansive Westfield shopping centre with its movie theatres, shops, restaurants and numerous fast food outlets.

The Manawat? campus is Massey's original campus. With lovely heritage buildings and park-like grounds located near Palmerston North city, it is one of the best places in the country to experience the real student lifestyle. With a huge portion of the population under 25 it is the perfect place for learning and living.

The Wellington campus is in New Zealand's capital city and is a great place to live. It is a compact city, set between a magnificent harbour and rolling green hills, where shops, exciting galleries and great restaurants are within easy walking distance. The Wellington Campus is centrally located near the city's artistic and entertainment quarters of Cuba Street and Courtenay Place in the heart of Wellington.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_235717_320px.jpg Massey University https://www.idp.com/thailand/universities/massey-university/iid-nz-00823/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ

 • บ้านพัก
 • อาหาร
 • ชีวิตประจำวัน
 • เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(2.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.5
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.2
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.2
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
Phaveethra
Massey University
Massey University has been getting a lot of backlash for not being very student friendly. Including their treatment of International students, who they are not very well qualified to handle.
แสดงทั้งหมด +
Joel
Massey University
Uninformed course removal during enrollment puts students in a spot where they have to choose from the available options. University doesn't update their website and the courses they provide for a program.
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Uninformed course removal during enrollment puts students in a spot where they have to choose from the available options. University doesn't update their website and the courses they provide for a program. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
2.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Massey University has been getting a lot of backlash for not being very student friendly. Including their treatment of International students, who they are not very well qualified to handle. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
1.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Uninformed course removal during enrollment puts students in a spot where they have to choose from the available options. University doesn't update their website and the courses they provide for a program. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
2.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Massey University has been getting a lot of backlash for not being very student friendly. Including their treatment of International students, who they are not very well qualified to handle. Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
3.0/ 5 stars
Massey University Massey University
Rated2/5based on4 student reviews
Customer reviews:
Massey University - by, 2019-12-14
1.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์