พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Maynooth เป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความพร้อมในการส่งมอบประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ห่างจากดับลินเพียง 25 กม. ประกอบไปด้วยนักศึกษาจำนวนกว่า 12,900 คน จากกว่า 95 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้ มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีความพิการมากถึง 15 เปอร์เซนต์ และยังมีนักศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจเชิงสังคมอีกกว่า 28 เปอร์เซนต์

มหาวิทยาลัย Maynooth เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรมากกว่าปริญญาตรี ทั้งในภาคเรียนปกติและภาคเรียนช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมีระบบ European Credit Transfer System (ECTS) ที่สามารถนำไปใช้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Maynooth เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, และระดับปริญญาเอก โดยมี 34 หลักสูตรที่เปิดสอนในสามคณะวิชา ครอบคลุมเนื้อหาในหลากหลายสาขา อาทิเช่น สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาสังคมศาสตร์, สาขาศิลปะศาสตร์, สาขาภาษาศาสตร์, และสาขาปรัชญานักศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนโดยใช้เวลาเพียง 1 ปี ควบคู่ไปกับการฝึกงาน

สถาบันวิจัยทั้ง 8 แห่งประจำวิทยาเขตเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชั้นนำในหลากหลายสาขา ศิษย์เก่าและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Maynooth ต่างเคยสร้างชื่อเสียงจากการเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพ

สำนักงานด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้มากกว่า 1,000 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้คำปรึกษาและมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน นักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ตั้งแต่การเข้าเมือง/การขอวีซ่า ไปจนถึงการเปิดบัญชีธนาคาร

Maynooth เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการศึกษา และบรรยากาศภายในเมืองที่น่าดึงดูดใจ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแนวชายฝั่ง เช่นเดียวกับปราสาทเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความน่าสนใจนอกจากนี้ Maynooth ยังเป็นเมืองที่ใกล้กับแหล่งธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายสำหรับการจ้างงานในอนาคต

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสมัครเข้าเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัย Maynooth ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนได้ตามปกติ และมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ในช่วงเวลานี้ ศูนย์สอบ IELTS และ TOEFL ยังคงปิดให้ทำการ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาสามารถส่งคะแนนสอบวัดระดับ Duolingo English Test ได้ตามปกติ โดยนักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 110 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสอบที่เทียบเท่ากับ IELTS ในระดับ 6.5สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถติดตามได้จาก COVID-19 Info Hub

ศูนย์นักศึกษาแห่งใหม่

ศูนย์นักศึกษาแห่งใหม่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ นักศึกษาสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้จากการเข้าชมรม และทำกิจกรรมที่จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

อันดับและชื่อเสียง

มหาวิทยาลัย Maynooth เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ระดับชั้นนำของโลก ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education 100 Under 50 rankings ให้อยู่ในอันอับที่ 43 เช่นเดียวกับการเป็น 1 ใน 500 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามการจัดอันดับของ (Times Higher Education Rankings 2021)

การสอนที่ Maynooth ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านนวัตกรรม โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักการวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้เป็นอย่างดี ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนล้วนได้รับการถ่ายทอดโดยนักวิจัยในระดับคุณภาพ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Maynooth ประกอบไปด้วย 3 คณะวิชา ครอบคลุมสาขาวิชาจำนวน 34 หลักสูตร

 • คณะศิลปศาสตร์ ปรัชญาและเซลติกศึกษา (Celtic Studies) – เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาในด้านภาษา, ประวัติศาสตร์, สื่อสารมวลชน, และปรัชญา นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยด้านภาษาอีกสองแห่ง ทั้งวิทยาลัยเซลติกศึกษาและวิทยาลัยภาษาสมัยใหม่, อักษรศาสตร์ และวัฒนธรรม
 • คณะสังคมศาสตร์ – ถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายสาขา อาทิเช่น ด้านศึกษาศาสตร์, ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านภูมิศาสตร์, ด้านกฎหมาย, ด้านธุรกิจ, และด้านสังคมวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ – เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา อาทิเช่น สาขาเคมี, สาขาวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาฟิสิกส์, สาขาจิตวิทยา และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัย และสถาบันวิจัยเฉพาะทางอีกหลายแห่ง อาทิเช่น EDEN Centre for Entrepreneurship, Design and Innovation และ the ICARUS Climate Research Centre

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำเป็นต้องทำคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:

 • สำหรับหลักสูตร STEM นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบ IELTS ที่ 6.0
 • สำหรับหลักสูตรทั่วไป นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบ IELTS ที่ 6.5
 • หรือการสอบวัดระดับอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

นักศึกษาในระดับที่มากกว่าปริญญาตรีจำเป็นต้องทำคะแนนสอบวัดระดับให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:

 • นักศึกษาต้องได้คะแนนสอบ IELTS ที่ 6.5
 • หรือการสอบวัดระดับอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

นักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรธุรกิจจำเป็นต้องได้คะแนนสอบที่ 6.0 ทั้งในด้านการอ่านและการเขียน

นักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและสุขภาพโลกจำเป็นต้องได้คะแนนสอบ IELTS ที่ 7.0 โดยต้องได้ 7.0 ในด้านการอ่าน และ 6.5 ในด้านอื่นๆ

สำหรับหลักสูตรวิจัย นักศึกษาจำเป็นต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนส่งใบสมัคร

นักศึกษาที่ไม่สามารถทำคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจจำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษช่วงภาคเรียนฤดูร้อน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีขนาดกว้างขวาง ล้อมรอบไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามของชนบท นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ห้องสมุด

ห้องสมุดตั้งอยู่ในอาคารที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ ภายในประกอบไปด้วย eBooks จำนวนมากกว่า 850,000 ฉบับ, หนังสือจำนวน 460,000 เล่ม, วารสารออนไลน์จำนวน 95,000 ฉบับ เช่นเดียวกันกับฐานข้อมูลอีกกว่า 300 แห่ง นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์, พื้นที่อ่านหนังสือ และโสตทัศนูปกรณ์

การกีฬา

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาประกอบไปด้วยศูนย์ฟิตเนส, ศูนย์กีฬาในร่ม,โรงยิมที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องออกกำลังกาย, สนามหญ้าธรรมชาติสำหรับการเล่นกีฬา, และอื่นๆอีกมากมาย

ศูนย์นักศึกษา

ศูนย์นักศึกษาแห่งใหม่มีกำหนดการเปิดใช้งานในช่วงต้นปี 2021 นักศึกษาสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้จากการเข้าชมรม และทำกิจกรรมที่จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษา (MSU)

หอพักนักศึกษา

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกที่พัก โดยมีหอพักภายในมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือก หากนักศึกษาเลือกพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย พวกเค้าจะได้พบกับความสะดวกสบายในหลายๆด้าน อาทิเช่น ห้องนอนที่มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำอยู่ภายใน, พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่, ห้องครัว, และห้องซักล้าง

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สำนักงานด้านความปลอดภัย

สำนักงานด้านความปลอดภัยให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต นักศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนผู้มาเยือนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอด 24 ชั่วโมงบริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย:

 • ระบบเปิดปิดประตู
 • การเดินและใช้ยานพาหนะตรวจตราเป็นประจำ
 • กล้องวงจรปิด, สัญญาณเตือนภัย, และระบบเข้าออกโดยใช้การยืนยันตัวตน
 • ระบบตอบรับฉุกเฉิน
 • กองกิจกรรม

Maynooth

มหาวิทยาลัย Maynooth ตั้งอยู่ในเมือง Maynooth, County Kildare ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็ก ห่างจากดับลินเพียง 25 กม.เมืองแห่งนี้มีประชากรราวๆ 12,500 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 คนในช่วงเปิดภาคเรียน บรรยากาศภายในเมืองเต็มไปด้วยความเป็นมิตร และความมีชีวิตชีวาจากผู้คน

ตามการสำรวจของ Travel Safe-Abroad ไอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลก โดยมีค่าดัชนีความปลอดภัยอยู่ที่ 83 ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาต่างชาติจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างปลอดภัย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Ireland

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
Rhetoric House
Campus Tour of Maynooth University
St. Joseph's Square
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ€1747

 • €696
  บ้านพัก
 • €650
  อาหาร
 • €101
  ชีวิตประจำวัน
 • €300
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?