text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบัน Melbourne Polytechnic เปิดสอนหลักสูตรด้านอาชีวศึกษามากกว่า 80 หลักสูตร เปิดสอนใน 7 วิทยาเขต รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมอีก 3 แห่งในกรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย สถาบันแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาบันด้านอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 70 ประเทศ ยืนยันความยอดเยี่ยมด้วยรางวัล Victorian Government's Premier's Award for Excellence in International Education ในปีพ.ศ. 2557

สถาบันแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครอบคลุมอยู่ทั่ววิทยาเขต ซึ่งสร้างสภาพจำลองการทำงานในสายอาชีพที่หลากหลายได้อย่างดี เช่น ช่างตัดผม, ช่างจัดสวน, สตูดิโออัดเสียง, ศูนย์เลี้ยงเด็ก, โรงหนัง, ร้านอาหาร หรือแม้แต่ห้องเก็บไวน์ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดอีก 7 แห่ง โรงยิมและฟิตเนสเปิดให้บริการ ณ วิทยาเขต Preston ที่มีอุปกรณ์ครบครัน

นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในระหว่างการเข้าศึกษาในสถาบัน Melbourne Polytechnic พร้อมด้วยความช่วยเหลือมากมาย เช่น การช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ข้อมูลด้านที่พัก คำปรึกษาจากทีมแนะแนว และความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพจัดขึ้นตลอดทั้งปี ทำให้นักศึกษาสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของการใช้ชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษาได้

กรุงเมลเบิร์นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย ผสมผสานไปกับบรรยากาศยามค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมไปถึงแนวชายฝั่งและสวนธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้กรุงเมลเบิร์นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการศึกษา และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลก

Melbourne Polytechnic ดำเนินการก่อตั้งทีม Student Life at MelbPoly (SLAM) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง เช่น การแข่งขันภายในหมู่นักศึกษา การระดมทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมต่าง.

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

Melbourne Polytechnic เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในออสเตรเลีย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐผ่านองค์กร Registered Training Organisation (RTO)

จากหลักสูตรทั้งในระดับวุฒิบัตรและอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สถาบัน Melbourne Polytechnic นำเสนอหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติ

สถาบัน Melbourne Polytechnic ยังมีความมุ่งมั่นต่อเนื่องที่จะสร้างพันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัย, ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างเส้นทางสู่วุฒิการศึกษาและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS)

Melbourne Polytechnic เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือ English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) ในทุกระดับ จากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด (English for Academic Purposes) โดยจะเน้นไปที่ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เป็นหลัก

เส้นทางเรียนต่อ

ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และหลักสูตรอื่นๆ ถูกออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายในการศึกษาและเส้นทางอาชีพของตนเอง

สถาบัน Melbourne Polytechnic เป็นพันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัย La Trobe ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 นำเสนอเส้นทางเพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย La Trobe ที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้จากสถาบัน Melbourne Polytechnic

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในการเข้าศึกษาที่สถาบัน Melbourne Polytechnic นักศึกษานานาชาติต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาดังนี้

ระดับการศึกษา

Melbourne Polytechnic เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับเกรด 11 และเกรด 12 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาในประกาศนียบัตร อนุปริญญา และหลักสูตรต่างๆ

นักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์การสมัครที่ทางสถาบัน Melbourne Polytechnic กำหนดไว้ แต่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาผู้ใหญ่ได้ โดยนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์นี้จะต้องพ้นการศึกษาแบบปกติอย่างน้อย 1 ปี และมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาตามเกณฑ์นี้ได้

ความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบัน Melbourne Polytechnic กำหนดไว้ นอกจากนี้ทางสถาบันยังสามารถพิจารณารับรองคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษอื่นๆเป็นรายกรณี หลังจากนักศึกษาส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนแล้ว

นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาหนึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ

 • ต้องมีประวัติผ่านการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้ในการเรียนการสอน:
  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Australian Qualifications Framework (AQF)
  2. ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE)
 • คุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษ จะถูกใช้ในการพิจารณาออกวีซ่าสำหรับนักศึกษา

ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางของนักศึกษาและหลักสูตรที่สมัคร รวมไปถึงหลักฐานบ่งชี้ถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจจำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่านักศึกษา

นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในการขอวีซ่านักศึกษา ก่อนที่จะได้รับจดหมายตอบกลับการรับเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer)

Show more +Show less -
วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จะทำการสมัคร จากนั้นให้กรอกเอกสารการสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษานานาชาติของสถาบัน Melbourne Polytechnic

จากนั้นนักศึกษาต้องส่งใบสมัครไปที่สำนักงานนักศึกษานานาชาติผ่านทาง E-Mail, จดหมาย, โทรสาร หรือผ่านตัวแทนการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน Melbourne Polytechnic Education โดยนักศึกษาต้องอ่านและทำความเข้าใจกฎเกณฑ์และข้อบังคับอย่างละเอียดในการเลือกหลักสูตรก่อนเริ่มต้นการสมัคร

เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ในการสมัคร:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาของผลการเรียนที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ
 • เอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา (โดยอาจจะประกอบไปด้วยประวัติการทำงานล่าสุด, resume, หรือการสัมภาษณ์)

เจ้าหน้าที่นานาชาติของสถาบัน Melbourne Polytechnic สามารถช่วยเหลือในการยื่นใบสมัครของนักศึกษาและเป็นจุดติดต่อเบ็ดเสร็จตลอดขั้นตอนตั้งแต่การได้รับใบสมัคร ในขั้นตอนการยื่นเอกสารการสมัครจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากได้รับการยืนยันการรับเข้าศึกษาแล้ว

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบัน Melbourne Polytechnic นำเสนอบริการสนับสนุนให้กับนักศึกษามากมาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งการเรียนรู้ในทุกวิทยาเขต เป็นบ้านของห้องสมุด 6 แห่ง, ศูนย์การเรียนรู้, สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม, ร้านอาหารและอีกมากมาย

ร้านหนังสือ

ร้านหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของ Co-op ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และบริหารงานโดยสมาชิกของ Co-op ร้านหนังสือของ Co-op ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ โดยนักศึกษาสามารถสั่งซื้อหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และจะได้รับบริการจัดส่งฟรี หากมียอดสั่งซื้อมากกว่า 50 ดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นไป

โรงละคร David Williamson theatre

โรงละคร David Williamson Theatre ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Prahran บนถนน High Street เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับนิทรรศการ และการจัดแสดงต่างๆ

ห้องสมุด

ด้วยห้องสมุด 6 แห่งที่ครอบคลุมทุกวิทยาเขต และในแต่แห่งมีพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ laptop, อินเตอร์เน็ตไร้สาย, การพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร และสแกนเอกสารให้บริการ รวมไปถึงหนังสือที่จัดเก็บไว้มากมาย, วารสาร (ทั้งแบบตีพิมพ์และออนไลน์) สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น วิดีโอ, นิตยสาร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริการกับนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงชุดสื่อข้อมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ในช่วงกลางวันหรือกลางคืน และโปรแกรมข้อมูลการรู้หนังสือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการศึกษาและอาชีพ

ภัตตาคาร

ร้านอาหารแห่งสถาบัน Melbourne Polytechnic มีการฝึกอบรมเต็มรูปแบบภายในร้านอาหาร โดยนักศึกษาสามารถเรียนรู้การให้บริการในร้านอาหาร การทำอาหาร หรือจะรับประทานอาหารภายในร้านก็ได้เช่นกัน

Show more +Show less -
นวัตกรรมประยุกต์

นวัตกรรมประยุกต์

ศูนย์นวัตกรรมประยุกต์เชื่อมโยงผู้ศึกษาที่มีแนวคิดในระดับโลกเข้ากับการพัฒนาระดับชั้นนำของโลกในความพยายามทุกด้านของมนุษยชาติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, ความปลอดภัยไซเบอร์, วัสดุนาโน, สิ่งทอ, การผลิตอาหาร, ความมั่นคง, เกมและความบันเทิง, การใช้ชีวิตแบบ Off-Grid, การสื่อสาร, สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ, การมีสุขภาพที่ดี ถ้านักศึกษากำลังคิดถึงสิ่งเหล่านี้ สถาบันสามารถสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างแรงบันดาลใจของนักศึกษากับโลกที่จะนำแรงบันดาลใจนี้ไปสู่การใช้งานจริง เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับนวัตกรรมอัจฉริยะ สถาบัน Melbourne Polytechnic เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ให้นักศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพื้นที่ความรู้ที่กว้างขวางในด้านนวัตกรรมและการวิเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์นวัตกรรมประยุกต์มีความสามารถในการวิเคราะห์ทั้งด้านการเงินและการรู้หนังสือที่สร้างการรวมกันระหว่างการวิเคราะห์อนาคตที่ซับซ้อน, การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาดอัจฉริยะ

ศูนย์นวัตกรรมประยุกต์รายล้อมไปด้วยแนวความคิดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกสถานการณ์ ทำให้นักศึกษาสามารถ:

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่สำคัญในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นผลที่ยิ่งใหญ่
 2. เชื่อมโยงความหลากหลายตามสภาพแวดล้อม ด้วยความสนใจ ความท้าทาย หรือหาทางออกที่เหมาะสม
 3. สร้างการเข้าถึงอย่างทันท่วงทีสำหรับนักวิจัยและนักธุรกิจมากกว่า 168 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

สำนักงานนักศึกษานานาชาติมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์นักศึกษาเชิงบวก, สนุกสนานและมีคุณค่ากับนักศึกษานานาชาติในสถาบัน Melbourne Polytechnic ทีมงานสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษา สร้างจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียและตลอดช่วงเวลาที่จะสำเร็จการศึกษา

การปฐมนิเทศ

โปรแกรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติจะช่วยนักศึกษานานาชาติประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการเข้าศึกษาที่เมลเบิร์น ทีมงานชีวิตนักศึกษาและสื่อแห่งสถาบัน Melbourne Polytechnic จัดกิจกรรมปฐมนิเทศในหลายครั้งและกิจกรรมทางสังคมต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่สังคมของสถาบัน Melbourne Polytechnic ได้

ความช่วยเหลือด้านการเรียน

นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่คาดหวังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ทางสถาบันจัดทำขึ้น YouTutor บริการสอนเสริมออนไลน์ที่ให้บริการฟรีและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย (ด้วยคณาจารย์ที่ได้รับการรับรอง) ที่นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์จากบริการสนับสนุนนี้ด้วยเช่นกัน

แนะแนวการศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการแนะแนวการศึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นส่วนตัวในเรื่องการศึกษาจากที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและได้รับการรับรอง นักศึกษาสามารถใช้บริการนี้ได้ทั้งสำนักงานนักศึกษานานาชาติหรือศูนย์บริการนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (ทั้งในและนอกสถาบัน), การทัศนศึกษา, การเดินทางท่องเที่ยว, กิจกรรมเพื่อสังคม, การแข่งขันและกิจกรรมอีกมากมายที่ถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปีโดยทีมงานชีวิตนักศึกษาและสื่อแห่งสถาบัน Melbourne Polytechnic (SLAM)

ฟิตเนส สุขภาพ และนันทนาการ

สถาบัน Melbourne Polytechnic ให้นักศึกษาเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและกีฬาอาชีพเพื่อให้นักศึกษามีวิถีชีวิตด้านสุขภาพที่ดีและพัฒนาทักษะของนักศึกษา

การหาที่พัก

ทีมงานสนับสนุนนักศึกษาแห่งสถาบัน Melbourne Polytechnic ทำหน้าดูแลนักศึกษาในการหาที่พักที่อยู่ใกล้กับสถาบันหรือสามารถเข้าถึงการขนส่งสาธารณะไปยังวิทยาเขตต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการรับนักศึกษาจากสนามบิน

Show more +Show less -
660
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Melbourne Polytechnic
Cookery Kitchen
At Melbourne Polytechnic
Ararat Campus
Civil-Engineering @ MP
Computer-Lab
At Melbourne Polytechnic
Fairfield
At Melbourne Polytechnic
At Melbourne Polytechnic

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(2.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
3.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
2.0
คุณภาพการสอน
3.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
1.0
Zi Gin PAN
Melbourne Polytechnic
Dedicated teachers and students
แสดงทั้งหมด +
Melbourne Polytechnic Melbourne Polytechnic
Rated2/5based on1 student reviews
Dedicated teachers and students Customer reviews:
Melbourne Polytechnic - by, 2019-12-14
2.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Preston Victoria 77 St Georges Road
Collingwood Victoria 20 Otter Street
Fairfield Victoria Yarra Bend Road
Epping Victoria Cnr Cooper St & Dalton Rd
Heidelberg Victoria Cnr Waterdale Rd & Bell Street
stonnington Victoria 144 High Street , Prahran
Greensborough Victoria 61 Civic Drive
Melbourne Polytechnic has been delivering vocational training since 1912 and offers a diverse range of innovative, hands on TAFE and Higher Education programs to equip students with the knowledge and skills to excel in an evolving and challenging marketplace. The institution is one of the largest providers of Higher Education integrated with Vocational Training in Australia. It is a Government funded and owned Registered Training Organisation and proudly hosts students from over many different countries across the globe.

Melbourne Polytechnic proudly host students from over 70 different countries across the globe, it offers over 100 Certificates, Diplomas and Degrees to its international students, designed to help students achieve their academic and career goals. The institution offers programs that include pre apprenticeships, apprenticeships, certificates, diplomas, advanced diplomas, associate degrees, bachelor degrees and master?s degrees. The programs also include articulated pathways to university studies. It hosts a large cohort of international students as well as delivering programs with 25 partner institutions throughout Asia.

Institution?s modern training facilities are recognised for being among the best in Victoria and their long-standing relationships with industry means students gain relevant skills to be job-ready. Melbourne Polytechnic provides a friendly and safe environment for students to learn in. It maintains a reputation of providing quality education and consumer protection, specifically developed for overseas students under the ESOS legislation, CRICOS and National Code frameworks.

Melbourne Polytechnic stands out from other educational institutions in Melbourne, because it focuses on practical industry-relevant training designed in collaboration with industry its campuses are all located within walking distance to trams, trains and buses.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_228968_320px.jpg Melbourne Polytechnic https://www.idp.com/thailand/universities/melbourne-polytechnic/iid-au-00512/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Top 10 Secrets for IELTS Success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โทร เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 30 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ขอสมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์