พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบัน Melbourne Polytechnic เปิดสอนหลักสูตรด้านอาชีวศึกษามากกว่า 70 หลักสูตร เปิดสอนใน 7 วิทยาเขต รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมอีก 3 แห่งในกรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย สถาบันแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาบันด้านอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 70 ประเทศ ยืนยันความยอดเยี่ยมด้วยรางวัล Victorian Government's Premier's Award for Excellence in International Education ในปีพ.ศ. 2557

สถาบันแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครอบคลุมอยู่ทั่ววิทยาเขต จำลองการทำงานในสายอาชีพที่หลากหลายได้อย่างดี เข่น ช่างตัดผม สวน สตูดิโอ ศูนย์เลี้ยงเด็ก โรงหนัง ร้านอาหาร หรือแม้แต่ห้องเก็บไวน์ นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดอีก 7 แห่ง โรงยิมและฟิตเนสเปิดให้บริการ ณ วิทยาเขต Preston

นักศึกษาจะได้รับแนวทางในการเข้าศึกษาใน Melbourne Polytechnic ด้วยความช่วยเหลือมากมาย เช่น การช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ข้อมูลด้านที่พัก คำปรึกษาจากทีมแนะแนว และความช่วยเหลืออื่นๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพจัดขึ้นตลอดทั้งปี ทำให้นักศึกษาสามารถสัมผัสได้ถึงรสชาดของการใช้ชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษาได้

กรุงเมลเบิร์นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย ผสมผสานไปกับบรรยากาศยามค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมไปถึงแนวชายฝั่งและสวนธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้กรุงเมลเบิร์นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการศึกษา และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลก

Melbourne Polytechnic ดำเนินการก่อตั้งทีม Student Life at MelbPoly (SLAM) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง เช่น การแข่งขันภายในหมู่นักศึกษา การระดมทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมต่าง.

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

Melbourne Polytechnic เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในออสเตรเลีย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐผ่านองค์กร Registered Training Organisation (RTO)

Melbourne Polytechnic มีการเปิดสอน หลักสูตรคุณภาพเยี่ยม สำหรับนักศึกษานานาชาติ ตั้งแต่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาจนถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

สถาบัน Melbourne Polytechnic ยังมีความมุ่งมั่นต่อเนื่องที่จะสร้างพันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัย, ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างเส้นทางสู่วุฒิการศึกษาและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

Melbourne Polytechnic เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับเกรด11และ12 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาในประกาศนียบัตร อนุปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาต่างๆ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์การสมัครที่ทางสถาบัน Melbourne Polytechnic กำหนดไว้ แต่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาผู้ใหญ่ได้ โดยนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์นี้จะต้องพ้นการศึกษาแบบปกติอย่างน้อย 1 ปี และมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาตามเกณฑ์นี้ได้

ความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบัน Melbourne Polytechnic กำหนดไว้ นอกจากนี้ทางสถาบันยังสามารถพิจารณารับรองคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษอื่นๆเป็นรายกรณี หลังจากนักศึกษาส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนแล้ว

นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้มาแล้วไม่เกินกว่าสองปีก่อนวันที่ทำการสมัครเรียน - เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น

 • ต้องมีประวัติผ่านการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้ในการเรียนการสอน:
 1. สำเร็จคุณวุฒิของ Australian Qualifications Framework (AQF) ที่ดำเนินการสอนในต่างประเทศ
 2. ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE)
 • ข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับวีซ่านักศึกษา

Show more +Show less -
วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

นักศึกษาต้องตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครทั้งหมดของหลักสูตรที่ต้องการจะสมัครเรียน ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษานานาชาติให้ครบถ้วน

นักศึกษาต้องส่งใบสมัครมายังแผนกนานาชาติโดยทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ผ่านทางตัวแทนการศึกษาที่ได้รับการรับรองของ Melbourne Polytechnic โดยนักศึกษาต้องอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของการสมัครก่อนทำการสมัครเรียน

เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ในการสมัคร:

 • สำเนาหนังสือเดินทางของนักศึกษา
 • สำเนาของผลการเรียนที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ
 • ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆที่ระบุในเงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตร (ซึ่งอาจเป็นผลงานล่าสุด, การทดสอบการแสดง, ประวัติส่วนตัวหรือการสัมภาษณ์)

เจ้าหน้าที่นานาชาติของสถาบัน Melbourne Polytechnic สามารถช่วยเหลือในการยื่นใบสมัครของนักศึกษาและเป็นจุดติดต่อเบ็ดเสร็จตลอดขั้นตอนตั้งแต่การได้รับใบสมัคร ในขั้นตอนการยื่นเอกสารการสมัครจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากได้รับการยืนยันการรับเข้าศึกษาแล้ว

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาของ Melbourne Polytechnic จะมอบให้โดยพิจารณาจากหลากหลายเกณฑ์ อย่างเช่นผลการเรียนที่ดี, สาขาการเรียนหรือสถานะส่วนบุคคล ทุนการศึกษาที่มีมอบให้จะแตกต่างกันตามแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา

ทุนการศึกษานานาชาติระดับอุดมศึกษา

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 10-20 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับผลการเรียนและพื้นเพของนักศึกษา

ทุนการศึกษาออนไลน์นานาชาติ

ทุนการศึกษาใหม่นี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในช่วงของการระบาด COVID-19 โดยจะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถเริ่มต้นการเรียนจากทางไกลในระหว่างที่ออสเตรเลียยังคงมีการปิดประเทศ ทุนการศึกษานี้จะเป็นทุนส่วนลดค่าเรียนบางส่วนสำหรับการเรียนทางออนไลน์ในช่วงภาคเรียนแรก ในกรณีที่การปิดประเทศยังคงดำเนินต่อไปผ่านพ้นช่วงภาคเรียนแรก ทุนการศึกษานี้จะได้รับการต่ออายุ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่มีมอบให้กับนักศึกษานานาชาติได้จากเว็บไซต์

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

Melbourne Polytechnic มี บริการอันหลากหลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้มากมายสำหรับนักศึกษาในทุกวิทยาเขต อาทิเช่นห้องสมุด 6 แห่ง, บริการด้านการเรียนต่างๆ, สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการประชุม, ร้านอาหารและอีกมากมาย

ร้านหนังสือ

ร้านหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของ Co-op ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์หนังสือเรียนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และบริหารงานโดยสมาชิกของ Co-op ร้านหนังสือของ Co-op ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ โดยนักศึกษาสามารถสั่งซื้อหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และจะได้รับบริการจัดส่งฟรีหากมียอดสั่งซื้อมากกว่า 50AUD ขึ้นไป

โรงละคร David Williamson Theatre

โรงละคร David Williamson Theatre ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Prahran บนถนน High Street เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับนิทรรศการ และการจัดแสดงต่างๆ

ห้องสมุด

ด้วยห้องสมุด 6 แห่งที่ครอบคลุมทุกวิทยาเขต และทุกแห่งมีพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ laptop, อินเตอร์เน็ตไร้สาย, การพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร และสแกนเอกสารให้บริการ รวมไปถึงหนังสือที่จัดเก็บไว้มากมาย, วารสาร (ทั้งแบบตีพิมพ์และออนไลน์) สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น วิดีโอ, นิตยสาร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริการกับนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าถึงชุดสื่อข้อมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ในช่วงกลางวันหรือกลางคืน และโปรแกรมข้อมูลการรู้หนังสือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการศึกษาและอาชีพ

ร้านอาหาร

Melbourne Polytechnic มีร้านอาหารเพื่อการฝึกสอนพร้อมอุปกรณ์ครบครันสองร้าน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศิลปะการปรุงอาหารเชิงพาณิชย์, การให้บริการหรือการซื้ออาหารไปรับประทานเอง

Show more +Show less -
นวัตกรรมประยุกต์

นวัตกรรมประยุกต์

ศูนย์นวัตกรรมประยุกต์จะเชื่อมโยงผู้เรียนที่มีแนวคิดอันเป็นสากลเข้ากับการพัฒนาอันล้ำสมัยของโลกในทุกสาขาการพัฒนาของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, วัสดุนาโน, สิ่งทอ, การผลิตอาหาร, การป้องกัน, การพัฒนาเกมและความบันเทิง, การใช้ชีวิตโดยไม่ใช้ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง, การสื่อสาร, ระบบนิเวศอัจฉริยะ, สุขภาพที่ดี - หากนักศึกษามีแนวคิดของตนเอง ทางศูนย์สามารถเชื่อมความฝันของนักศึกษาไปสู่โลกที่สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานได้จริง

Melbourne Polytechnic มีระบบข่าวกรองเชิงวิชาการที่บูรณาการทั้งด้านการเงินและนวัตกรรม โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่มีคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมและวิเคราะห์วิทยาที่ใหญ่ที่สุดของโลกให้บริการสำหรับนักศึกษาและพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม ความสามารถในด้านวิเคราะห์วิทยาทางภาษาศาสตร์และการเงินของศูนย์นวัตกรรมประยุกต์จะช่วยบูรณาการการคาดการณ์ที่มีความซับซ้อน, วิเคราะห์วิทยาข้อมูลและข้อมูลการตลาดเข้าด้วยกัน

ศูนย์นวัตกรรมประยุกต์รายล้อมไปด้วยแนวความคิดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกสถานการณ์ ทำให้นักศึกษาสามารถ:

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่สำคัญในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นผลที่ยิ่งใหญ่
 2. เชื่อมโยงชุมชนอันหลากหลายด้วยความสนใจ, ความท้าทายหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
 3. สร้างการเข้าถึงอย่างทันท่วงทีสำหรับนักวิจัยและนักธุรกิจมากกว่า 168 ประเทศ เพื่อประสานความร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

แผนกนานาชาติ มีเป้าหมายในการสร้างทัศนคติเชิงบวก, ความสุขและค่านิยมที่ดีในประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาที่ Melbourne Polytechnic โดยจะสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับนักศึกษา – เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะออกเดินทางมายังออสเตรเลียจนถึงช่วงเวลาหลังสำเร็จการศึกษา

การปฐมนิเทศ

โปรแกรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติจะช่วยนักศึกษานานาชาติประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการเข้าศึกษาที่เมลเบิร์น ทีมงานชีวิตนักศึกษาและสื่อแห่งสถาบัน Melbourne Polytechnic จัดกิจกรรมปฐมนิเทศในหลายครั้งและกิจกรรมทางสังคมต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่สังคมของสถาบัน Melbourne Polytechnic ได้

ความช่วยเหลือด้านการเรียน

นักศึกษาจะมีความพร้อมด้วยทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับสาขาวิชาชีพของตนเองผ่านทางบริการช่วยเหลือด้านการเรียนฟรีของสถาบันที่มีชื่อว่า YouTutor – โดยเป็นบริการอาจารย์กวดวิชาทางออนไลน์ฟรีและมีความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนส่วนบุคคล (โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการช่วยเหลือด้านการเรียนที่นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์

บริการให้คำปรึกษานักศึกษา

นักศึกษาสามารถขอใช้บริการให้คำปรึกษานักศึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นส่วนตัวจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรอง นักศึกษาสามารถใช้บริการนี้ได้ทั้งที่สำนักงานนักศึกษานานาชาติหรือศูนย์บริการนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (ทั้งในและนอกสถาบัน), การทัศนศึกษา, การเดินทางท่องเที่ยว, กิจกรรมเพื่อสังคม, การแข่งขันและกิจกรรมอีกมากมายที่ถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปีโดยทีมงานชีวิตนักศึกษาและสื่อแห่งสถาบัน Melbourne Polytechnic (SLAM)

ฟิตเนส สุขภาพ และนันทนาการ

สถาบัน Melbourne Polytechnic ให้นักศึกษาเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและกีฬาอาชีพเพื่อให้นักศึกษามีวิถีชีวิตด้านสุขภาพที่ดีและพัฒนาทักษะของนักศึกษา

การหาที่พัก

ทีมงานบริการนักศึกษาของ Melbourne Polytechnic จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการหาที่พักทั้งที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขตหรืออยู่ไม่ไกลจากบริการขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังมีบริการรับส่งจากสนามบินด้วย

Show more +Show less -
2150
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Melbourne Polytechnic
Cookery Kitchen
At Melbourne Polytechnic
Ararat Campus
Civil-Engineering @ MP
Computer-Lab
At Melbourne Polytechnic
Fairfield
At Melbourne Polytechnic
At Melbourne Polytechnic
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(2.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
3.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
2.0
คุณภาพการสอน
3.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
1.0
Zi Gin PAN
Melbourne Polytechnic
Dedicated teachers and students
แสดงทั้งหมด +
Melbourne Polytechnic Melbourne Polytechnic
Rated2/5based on1 student reviews
Dedicated teachers and students Customer reviews:
Melbourne Polytechnic - by, 2019-12-14
2.0/ 5 stars
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Melbourne Polytechnic Melbourne Polytechnic
Rated2/5based on1 student reviews
Dedicated teachers and students Customer reviews:
Melbourne Polytechnic - by, 2019-12-14
2.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?