พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Mount Royal (MRU) จะได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ, สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และเรียนรู้โลกผ่านทางการเรียนด้านศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สุขภาพ, ธุรกิจและการสื่อสาร ด้วยทำเลที่ตั้งในเมือง Calgary รัฐ Alberta มหาวิทยาลัยมีโอกาสมากมายสำหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองไปสู่บัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับการทำงาน

มหาวิทยาลัยได้มอบการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาในระดับชั้นนำมายาวนานกว่า 100 ปี คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจะดำเนินการสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นสู่อนาคตและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชั้นเรียนขนาดเล็กจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันหลากหลายและน่าตื่นเต้นมากมายที่มีการเปิดสอน หลายๆหลักสูตรจะรวมการเรียนภาคปฏิบัติในห้องจำลองสถานการณ์, ห้องคอมพิวเตอร์และห้องทดลองวิทยาศาสตร์หรือได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากการฝึกงานและการทำงานในอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมของชุมชนอันปลอดภัยและไม่แบ่งแยกผู้คน รวมถึงมีศูนย์บริการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติที่มีความช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการปลูกฝังจิตสำนึกของชุมชนในวิทยาเขตเพื่อให้นักศึกษารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นักศึกษาทุกคนจะได้รับประโยชน์จากบริการช่วยเหลือด้านการเรียนมากมาย รวมถึงบริการแนะแนวอาชีพ, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการและในด้านอื่นๆ

Calgary เป็นเมืองที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดอันดับ 5 ของโลกโดย The Economist ในปี 2020 โดยมีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลต่างๆไปจนถึงเครือข่ายเลนจักรยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ

มหาวิทยาลัย Mount Royal ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในเมือง Calgary สองครั้งและได้รับรางวัล Community Choice Award โดย Star Metro ในปี 2019 ขณะที่นักศึกษาได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของประเทศแคนาดาในด้านคุณภาพการสอนและประสบการณ์โดยรวม

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยคือการเอาใจใส่นักศึกษาเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้เรียนที่มีความสามารถจากทั่วโลกให้มาเรียนที่สถาบันการศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมที่จะช่วยพัฒนาสติปัญญาและช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานในฝันของตนเอง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในสาขางานด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและบริการสังคม

เนื่องจากภาคส่วนอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและบริการสังคมของเมือง Calgary มีความต้องการพนักงานที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ทางมหาวิทยาลัย Mount Royal จึงมีการเร่งผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อสนับสนุนภาคส่วนเหล่านี้ นอกเหนือจากหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาในสาขาเคมี, ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอนในปี 2018 และ 2019 แล้ว ล่าสุดทาง MRU ยังได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีในสาขาสังคมสงเคราะห์เพื่อเสริมหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปีที่ได้รับความนิยมของคณะสุขภาพ, ชุมชนและครุศาสตร์ด้วย

นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและอาชีพการทำงานในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของตลาดผ่านทางการได้รับประสบการณ์ระดับนานาชาติ, การเรียนในภาคปฏิบัติและโอกาสการวิจัยต่างๆ โดยมีงานกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัยของนักศึกษาและหลักสูตร Community Service Learning (CSL) ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณค่าไว้ในประวัติส่วนตัวได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆของการเรียน

นักศึกษาของหลักสูตรใหม่เหล่านี้จะอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมในสาขาการเรียนของตนเอง MRU เป็นวิทยาเขต Changemaker ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย AshokaU ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีมาตรฐานสูงระดับโลกในการเป็นผู้นำด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานในรูปแบบที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก การแต่งตั้งนี้จะส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น

กิจกรรมไลฟ์สดและบริการด้านข้อมูล

MRU จะช่วยให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย, หลักสูตรการเรียน, ขั้นตอนการรับเข้าเรียนและเมือง Calgary นักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสอบถามข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกสบายจากที่บ้านมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่น Student Facebook Live รวมถึงกิจกรรมการให้ข้อมูลตลอดทั้งปี โดยครอบคลุมทั้งหัวข้อทั่วไปและเฉพาะด้าน อย่างเช่นการส่งใบรับรองผลการเรียนนานาชาติ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ความเป็นเลิศด้านการสอนของมหาวิทยาลัย Mount Royal ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนจะถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในชั้นเรียนพร้อมๆไปการให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักศึกษา คณาจารย์ทุกท่านจะประเมินการสอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงสุด

คณาจารย์ได้รับคะแนนที่ดีในด้านสติปัญญาความรู้, การมีส่วนร่วมและการสร้างแรงบันดาลใจ MRU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแคนาดาในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอน รวมถึงประสบการณ์การเรียนโดยรวม ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ย 31 คน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือและความเอาใจใส่ที่ต้องการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้มีโอกาสทำงานวิจัยตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเรียนของตนเอง นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากโอกาสการเรียนที่รวมการทำงาน อย่างเช่นทริปเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานบริการชุมชน, ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาธุรกิจ โดยมีนักศึกษาประมาณหนึ่งในสี่ที่ได้เข้าร่วมในโครงการ Community Service Learning (CSL) ซึ่งประกอบด้วยงานบริการชุมชน 300,000 ชั่วโมงที่หนึ่งใน 500 องค์กรพันธมิตร

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของผู้สมัครนานาชาติในกรณีที่:

 • อยู่อาศัยและสมัครเรียนจากนอกประเทศแคนาดาและจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือใบอนุญาตเรียน
 • เป็นนักศึกษานานาชาติที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL/EAL) ของมหาวิทยาลัย Mount Royal อยู่แล้ว
 • เป็นนักศึกษานานาชาติที่เรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งอื่นในประเทศแคนาดา
 • อยู่อาศัยและทำงานในประเทศแคนาดาแต่ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือผู้พำนักอาศัยถาวร

ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับเข้าเรียนทั่วไปสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ แต่แต่ละหลักสูตรก็มีข้อกำหนดเฉพาะของตนเองเช่นกัน นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในกรณีที่ภาษาแรกของตนเองไม่ใช่ภาษาอังกฤษโดยสามารถแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยผลคะแนนสอบต่อไปนี้หรือเทียบเท่า:

 • TOEFL – คะแนนขั้นต่ำ 86 พร้อมคะแนนแต่ละหมวดสอบไม่ต่ำกว่า 20
 • IELTS – คะแนนขั้นต่ำ 6.5 พร้อมคะแนนสอบแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5
 • PTE Academic - คะแนนขั้นต่ำ 58 พร้อมคะแนนสอบแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 55
 • CAE – ประกาศนียบัตร C1 หรือ C2 พร้อมคะแนนเกรดขั้นต่ำ 180 หรือคะแนนผ่านเกรด C

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสามารถเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อนานาชาติ ทึ่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ, ผ่านการเรียนวิชาที่ไม่ได้เรียนในระดับไฮสคูลตามที่หลักสูตรกำหนดและได้รับหน่วยกิตเพื่อสามารถนำไปรวมในหลักสูตรปริญญาหรืออนุปริญญาที่เลือกเรียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

MRU มีสภาพแวดล้อมชุมชนที่ครอบคลุมและสนับสนุนการเรียน นักศึกษาจะมีทุกอย่างที่ต้องการสำหรับการพักอาศัย, การเรียนและการพัฒนาตนเอง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้เพลิดเพลินและใช้ประโยชน์ อย่างเช่นห้องเรียนอันทันสมัย, คอนเสิร์ตฮอลล์ระดับโลก, อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ห้องจำลองสถานการณ์และศูนย์วิจัยต่างๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิเช่น

 • ห้องสมุดและศูนย์เพื่อการเรียนรู้ Riddell
 • ศูนย์ศิลปะการแสดง Taylor
 • สมาคมนักศึกษา Wyckham House
 • ร้านค้าวิทยาเขต Cougars
 • บริการอาหารในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักที่ทันสมัยและสะดวกสบาย นักศึกษาใหม่ปีแรกทุกคนที่สมัครเรียนและชำระเงินมัดจำภายในวันที่กำหนดจะได้รับประกันสิทธิ์เช่าที่พักในวิทยาเขต อาคารที่พัก 2 แห่งคือ East Residence และ West Residence มีห้องพัก 1,000 ห้องให้บริการในรูปแบบอพาร์ทเม้นต์หรือทาวน์เฮ้าส์ นักศึกษาจะมีห้องพักส่วนตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกับเพื่อนร่วมที่พัก นอกจากนี้อาคารที่พักยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่นศูนย์สันทนาการ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมๆไปกับการมีสุขภาพดีและแข็งแรง

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือเฉพาะด้านที่ MRU อาทิเช่น:

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ (ISSC)

ISSC จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากทุกพื้นเพให้มีประสบการณ์นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ด้วยกิจกรรมหลักอย่างการเป็นอาสาสมัครและผู้นำนักศึกษา นักศึกษานานาชาติจะได้รับความช่วยเหลือ, ข้อมูลและร่วมกิจกรรมกลุ่มนักศึกษา รวมถึงมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ อีกทั้งทางศูนย์ยังมีพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือตามลำพังหรือแบบกลุ่มด้วย

การสมัครและการวางแผนการเรียน

ความช่วยเหลืออื่นๆสำหรับนักศึกษานานาชาติ อาทิเช่นเจ้าหน้าที่รับสมัครนานาชาติที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องขั้นตอนการสมัครสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่แนะแนวการเรียนที่จะช่วยเลือกหลักสูตรและตั้งเป้าหมายการเรียนด้วย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับเครื่องมือที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จที่ MRU นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาเขต, บริการต่างๆ, การใช้ชีวิตในเมืองและอีกมากมาย รวมถึงได้พบปะกับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่จากหลักสูตรของตนเอง

บริการด้านการเรียนนักศึกษา

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบการกวดวิชา, กิจกรรมเวิร์คช็อปและการให้คำปรึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Calgary เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัย ด้วยดัชนีความปลอดภัยที่ 82 เปอร์เซ็นต์ (SafeAround) นักศึกษานานาชาติจึงมั่นใจได้ว่าอาชญากรรมไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล

บริการความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

MRU มีบริการมากมายที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุจะได้รับการดูแล, มีบริการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการตรวจตรากิจกรรมที่ผิดปกติในวิทยาเขตตลอดเวลา

ซึ่งรวมถึง SAFEWalk บริการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินร่วมทางกับนักศึกษาไปยังจุดหมายทุกแห่งที่นักศึกษาต้องการไปทั้งในและรอบวิทยาเขตทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน นอกจากนี้ยังมีการตรวจตราความปลอดภัยหลังเวลาทำการปกติ นักศึกษาที่เรียนหรือทำงานหลังเวลาทำการปกติสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่การเรียนต่างๆ

แผนกบริการรักษาความปลอดภัยจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีให้บริการหลังเวลาทำการปกติเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและมีการตรวจตราความปลอดภัย อีกทั้งยังมีจอแสดงข้อมูลเส้นทางรถประจำทางรอบค่ำเพื่อช่วยให้การเดินทางในยามค่ำคืนมีความปลอดภัยด้วย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
At Mount Royal University
MRU virtual tour
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์