พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซี (NJIT) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความพร้อมรับมือกับโลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย และชื่อเสียงในด้านการวิจัย ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในสายอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดีNJIT ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา (Forbes) ที่มีส่วนในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ

NJIT ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของ Newark ห่างจาก Manhattan และสถานที่สำคัญของนิวยอร์คเพียง 20 นาที

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้วยมูลค่ากว่า 170 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ/ปี ทำให้ NJIT มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการวิจัย โดยได้รับการยอมรับให้อยู่ในระดับ R1 Carnegie Classification for Research University เมื่อไม่นานมานี้ NJIT ได้สร้างศูนย์วิจัยกว่า 40 แห่ง เพื่อใช้ในการวิจัยในสาขาต่างๆตั้งแต่ระดับ stem cell, วิศวกรรมด้านเนื้อเยื่อ ไปจนถึงด้านสถิติและคณิตศาสตร์ประยุกต์

บริการพัฒนาอาชีพทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และหาตำแหน่งงานที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษานักศึกษาสามารถเข้ารับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน, คำแนะนำในการเข้าทำงานทั้งในองค์ของรัฐและเอกชน เป็นต้น

วิทยาเขตของ NJIT มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย หอพักและ Campus Center เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งใหม่ที่ได้รับการพัฒนาNJIT ให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านการกีฬา โดยส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับ NCAA Division One และจัดสรรอุปกรณ์กีฬาที่มีความทันสมัยให้แก่นักศึกษานอกจากนี้ยังมีโรงละครขนาด 425 ที่นั่ง จัดแสดงละครเวทีผลงานนักศึกษาจำนวนสองเรื่องต่อปี

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

NJIT ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ใน 100 อันดับแรก ตามการจัดอันดับของ Top 100 for 2020 U.S. News College Rankings

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซี (NJIT) ขยับอันดับขึ้นมากว่า 50 อันดับ เข้ามาอยู่ในอันดับที่ 97 ของอเมริกา NJIT ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 อันดับแรก ตามการจัดอันดับประจำปีของ U.S. News and World Reportการขยับอันดับขึ้นมาอยู่ใน 100 อันดับแรก เป็นผลมาจากคุณภาพทางการศึกษาที่อยู่ในระดับสูง และการทำงานอย่างหนักจากคณาจารย์

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับของ The U.S. News and World Report อ้างอิงจากปัจจัยในด้านต่างๆ อาทิเช่น ผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา แหล่งเงินทุน ความยอดเยี่ยมของนักศึกษา ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและศิษย์เก่าจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นจาก 4,300 คน ในปี 2013 เป็นจำนวนกว่า 9,000 คน ในปี 2019ในช่วงปีที่ผ่านมา NJIT ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในส่วนของงานวิจัยและคณาจารย์ โดยคณาจารย์กว่า 150 คน ได้รับการว่าจ้าง เพื่อทำหน้าที่ในการสอนภายในชั้นเรียนขนาดเล็ก โดยมีนักศึกษาไม่เกิน 20 คนต่อชั้นเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง จากการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบเช่นนี้

ในแต่ละปี เม็ดเงินมูลค่ากว่า 170 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ถูกใช้ไปสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ NJIT ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับให้อยู่ในระดับ R1 Carnegie Classification for Research University ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุด

Joel Bloom อธิการบดี กล่าวถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับ NJIT '' ตอนนี้มหาวิทยาลัยของเราได้รับการยอมรับให้อยู่ในระดับ R1 for research by the Carnegie Classification เช่นเดียวกันกับที่ Forbes จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยของเราอยู่ในอันดับ 1 ของประเทศ จากการมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้นักศึกษาที่มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ Payscale.com ยังจัดอันดับให้มหาวิทยาลัยของเราอยู่ในอันดับที่ 43 จากมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่ง เป็นผลมาจากการที่เราส่งเสริมให้บัณฑิตได้มีรายได้ที่สูงขึ้นจากตำแหน่งงานของตนเอง''

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

จากการให้ความสำคัญในการสร้างนักพัฒนาเพื่อสังคม คณาจารย์ของ NJIT ผลักดันให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตผู้อำนวยการด้านวิชาการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาของ NJIT เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานอยู่ในระดับสูง

New Jersey ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลายหลักสูตรคณาจารย์ของที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่รูปแบบการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรม มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ความยอดเยี่ยมในด้านการสอนได้รับการยอมรับจากการชนะรางวัลในหลากหลายสาขา คณาจารย์ทุกท่านล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญในการผลักดันนักศึกษาให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของตนรูปแบบการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่ตนเองสนใจ และช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้อยู่ในระดับสูง

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ด้วยเป้าหมายที่อยากให้การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นมากกว่าการเรียนรู้โดยทั่วไป รูปแบบการสอนของ NJIT จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการอภิปรายอย่างมีอิสระด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชานักศึกษากว่า 11,400 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยสาขาวิชาเหล่านี้ได้รับการพัฒนา และปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอยู่เสมอNJIT ประกอบไปด้วย6 วิทยาลัย ดังต่อไปนี้:

วิทยาลัยวิศวกรรม Newark

วิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรม ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลากหลายสาขา อาทิเช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมการขนส่ง และวิศวเภสัชกรรม

วิทยาลัยจิตวิทยาและศิลปศาสตร์

เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมไปถึงหลักสูตร teacher education ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 6 สาขา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มนุษยศาสตร์ และฟิสิกส์ เป็นต้น

วิทยาลัยการจัดการ Martin Tuchman

วิทยาลัยการจัดการ Martin Tuchman เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ครอบคลุมสาขาเฉพาะทางด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับหลักสูตร MBA ที่ผ่านการรับรองจาก AACSBวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงในระดับปริญญาเอกสาขา Business Data Science

Albert Dorman Honours College

Albert Dorman Honours College เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมสามารถสมัครเข้าเรียนได้

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Ying Wu

นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนอย่างเปิดกว้าง สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรชีวสารสนเทศ ไปจนถึงหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ซึ่งประยุกต์ใช้กับการสอนได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ที่ต่างหมุนเวียนเข้ามาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ J. Robert and Barbara A. Hillier

นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รวมไปถึงการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม และผังเมือง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

NJIT เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา:

สำหรับการสอบ SAT หรือ ACT นักศึกษาจำเป็นต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้อย่างน้อย 1190 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และการอ่านเพื่อการวิเคราะห์หากนักศึกษาคนใดทำคะแนนได้น้อยกว่า 1100 คะแนน จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ และเข้าสอบใหม่อีกครั้ง

นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำเป็นต้องยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยต้องได้คะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 79 (internet-based test), 213 (computer-based test) หรือ 550 (paper-based test)นอกจากนี้นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป ก็สามารถยื่นคะแนนเพือเข้าศึกษาต่อได้ด้วยเช่นกันนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้จำเป็นต้องเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ NJIT อีกครั้ง หลังจากผ่านหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้น

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาต่างชาติของ NJIT สามารถเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่มีความสวยงามควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

Campus Center เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของ NJIT นักศึกษาสามารถกิน เล่น เรียนรู้ และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันแสนสบาย สิ่งอำนวยความาสะดวกอื่นๆประกอบไปด้วย:

ห้องสมุด

Van Houten Library และ the Barbara and Leonard Littman Library เป็นห้องสมุด 2 แห่งของมหาวิทยาลัย ที่มีความทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความอย่างครบครัน อาทิเช่น ฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย อินเตอร์เนตไร้สาย และเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

สันทนาการ

นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมกีฬาในหลากหลายประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล เบสบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล และยูโด นักศึกษาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆได้อย่างครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาประกอบไปด้วยศูนย์กีฬา Zoom Fleisher Athletic Center โรงยิม ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพ และสนามเทนนิสนอกจากนี้ยังมีสนามฟุตบอล Lubetkin Field ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่า เพื่อเป็นสนามเหย้าของทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัย (ทั้งประเภทชายและหญิง) รวมไปถึงพื้นที่สีเขียวซึ่งอยู่ถัดจาก Campus Center ซึ่งเป็นสนามหญ้าที่มีความสวยงาม และมักถูกใช้จัดการแข่งขันกีฬาจานร่อนอยู่เป็นประจำ

นักศึกษาที่เป็นแฟนตัวยงของทีม New York Giants และ New York Jets สามารถเดินทางเข้าสู่สนามกีฬา MetLife Stadium ได้อย่างสะดวกสบาย โดยสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากวิทยาเขตของ NJIT เพียง 15 ไมล์เท่านั้นหรือหากนักศึกษาที่มีความหลงไหลในการเชียร์ฟุตบอล โดยเฉพาะทีม NJ Red Bulls ก็สามารถเดินทางไปชมทีมรักได้ที่สนามกีฬา Red Bull Stadium ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขตของ NJIT เพียง 3 ไมล์เท่านั้น

โรงละคร

โรงละคร Jim Wise ขนาด 425 ที่นั่ง เป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านการแสดง โรงละครแห่งนี้จัดแสดงละครเวทีผลงานนักศึกษาจำนวน 2 ครั้งต่อปีทุนการศึกษา Jim Wise Scholarship จัดสรรให้แก่นักศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์ด้านการแสดง

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

NJIT ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสำนักงานด้านความปลอดภัย ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันสำนักงานด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่กว่า 78 คน ล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพและผ่านการรับรองจาก New Jersey State Association of Chiefs of Police

เจ้าหน้าที่ตำรวจของ NJIT ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณวิทยาเขต เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆของมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้การเดินเท้า และปั่นจักรยานในการตรวจตราพื้นที่ต่างๆภายในวิทยาเขต ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในชุมชน ซึ่งสามารถพบเห็นและเข้าถึงได้ตลอดเวลา

Show more +Show less -
3258
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
At NJIT
NJIT Campus
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1766

 • $815
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.4
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.2
คุณภาพการสอน
4.2
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.2
Dinesh Maria Antony
New Jersey Institute of Technology
The facilities and faculty are one of the top in their respective fields they work in
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Diversity. Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-08
3.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
The facilities and faculty are one of the top in their respective fields they work in Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Diversity. Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-08
3.0/ 5 stars
New Jersey Institute of Technology New Jersey Institute of Technology
Rated4/5based on5 student reviews
The facilities and faculty are one of the top in their respective fields they work in Customer reviews:
New Jersey Institute of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์