พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Newcastle ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยที่มีชื่อเสียงของรัฐพร้อมด้วยชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยอิฐแดงแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1834 และมีมรดกด้านการศึกษามายาวนานกว่า 180 ปีด้วยหลักสูตรการเรียนที่มีแนวคิดอันก้าวหน้าสู่อนาคต

มหาวิทยาลัย Newcastle เป็นสถาบันการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและเป็นสมาชิกของกลุ่ม Russell Group อันมีชื่อเสียง โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลาอันหลากหลายประมาณ 250 หลักสูตรและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 400 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาตั้งแต่สาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, แพทยศาสตร์, การดูแลสุขภาพและมนุษยศาสตร์ โครงสร้างด้านการเรียนของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 3 คณะเรียนได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 16,000 คนและระดับสูงกว่าปริญญาตรี 5,000 คน ซึ่งก่อให้เกิดชุมชนนักศึกษาที่มีความเสมอภาคและนานาชาติจากมากกว่า 120 สัญชาติทั่วโลก โดยมีบริการที่พักในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาปีแรกทุกคน และมีบริการด้านทรัพยากรการเรียน, ร้านกาแฟและคาเฟ่ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาและฟิตเนสที่มีคุณภาพระดับโลก

นอกเหนือจากวิทยาเขตในสหราชอาณาจักรแล้ว มหาวิทยาลัย Newcastle ยังมีวิทยาเขตในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Newcastle ได้รับการยกย่องในด้านคุณภาพและผลกระทบของผลงานวิจัยในการสำรวจ Research Excellence Framework (REF2021).

ผลการสำรวจ REF2021 ระบุว่า 42 เปอร์เซ็นต์ของผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Newcastle ได้คะแนนในระดับชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นจากผลคะแนน 31 เปอร์เซ็นต์ในการสำรวจ REF2014 โดยขีดความสามารถด้านการวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัยมีการปรับเพิ่มขึ้นถึง 65 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่การประเมินผลในปี 2014 ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของทีมงานวิจัยที่ขับเคลื่อนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่อนาคต ทีมงานวิจัยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 54 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตของมหาวิทยาลัยและผลงานวิจัย

ในเดือนเมษายน ทางมหาวิทยาลัยได้คะแนนอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรและอันดับ 8 ของโลกในการจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมประจำปี 2022 โดย Times Higher Education ซึ่งเป็นการวัดผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

Newcastle University also rose to 122nd place globally in the 2023 QS World rankings, further cementing its place among the world's top 150 universities due to its world class teaching and research. มหาวิทยาลัย Newcastle ไต่มาสู่อันดับที่ 122 ของโลกในการจัดอันดับโลกปี 2023 โดย QS ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยระดับท็อป 150 ของโลกในด้านการสอนและการวิจัยระดับโลก

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Newcastle มีมรดกด้านการศึกษามายาวนานกว่า 180 ปีและในปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนที่ดีเยี่ยม ทั้งในด้านความหลากหลายและคุณภาพ รวมถึงมีการดำเนินการสอนที่ได้มาตรฐานในระดับสูงสุด มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง QAA Quality Mark ซึ่งเป็นการแสดงถึงมาตรฐานด้านการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ มหาวิทยาลัย Newcastle เป็นสถาบันการศึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จหลังสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง QAA ได้ยกย่องหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยที่ช่วยพัฒนาโอกาสการได้งานของนักศึกษาในหลากหลายรูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่อยู่ในระดับท็อป 20 ของสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยหลายหลักสูตรที่อยู่ในระดับท็อป 10 อย่างเช่นหลักสูตรสาขาศิลปะและการออกแบบ, ภาษาศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยนักวิชาการที่มีคุณวุฒิสูง หลายๆท่านมีประสบการณ์ระดับนานาชาติและความรู้ในอุตสาหกรรมที่ดีเยี่ยม ซึ่งทุกท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นสู่นักศึกษาของตนเอง นักศึกษาจะมีเวลามากมายในการมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล คณาจารย์มีมาตรฐานด้านวิชาการที่สูงมาก โดยมีทีมคณาจารย์ 9 ท่านของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนด้านการสอนระดับประเทศเพื่อยกย่องความเป็นเลิศรายบุคคล

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Newcastle มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมประมาณ 21,000 คน และมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 650 หลักสูตรให้เลือกเรียน โดยมีการดำเนินการสอนหลักสูตรใน 3 คณะเรียนต่อไปนี้:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ทุกคณะเรียนจะบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมหาวิทยาลัยและทีมคณบดีที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะ โดยแต่ละคณะจะมีทิศทางและพื้นฐานแนวคิดด้านวิชาการของตนเอง โดย 3 คณะเรียนนี้จะแบ่งออกเป็น 19 คณะวิชา, 13 สถาบันวิจัยและ 38 ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย Newcastle เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำโครงการวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนแบบประยุกต์ด้วยการรวมการเรียนภาคปฏิบัติไว้ในหลายๆหลักสูตร รวมถึงมีทางเลือกสำหรับประสบการณ์การทำงาน, การฝึกงานและงานอาสาสมัคร

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยในกลุ่ม Russell Group ข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย Newcastle จึงเป็นในรูปแบบการแข่งขัน การรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมีข้อกำหนดขั้นต่ำคือเกรด ABB ที่ระดับ A-level ทีมงานรับเข้าเรียนจะพิจารณาผู้สมัครเป็นรายบุคคล และมีการยอมรับคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน โดยมีคุณวุฒิการศึกษาที่ยอมรับ อย่างเช่น:

Academic entry requirements will vary according to the subject being applied for and the level of study, so applicants should check the specific page for their chosen course before applying. ข้อกำหนดคุณสมบัติด้านการเรียนจะแตกต่างกันตามสาขาวิชาที่สมัครและระดับการเรียน ดังนั้นผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลจากเว็บเพจของหลักสูตรนั้นๆก่อนทำการสมัคร

มหาวิทยาลัย Newcastle มีการทำงานอย่างหนักเพื่อให้กระบวนการสมัครเรียนมีความยุติธรรมและเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทุกคน มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนทุกคนทำการสมัครเรียน โดยทางทีมงานรับเข้าเรียนจะคอยให้บริการตลอดทั้งปี

ผู้ที่ภาษาอังฤษไม่ใช่ภาษาแรกจะต้องแสดงว่ามีระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอ และมีบางหลักสูตรที่อาจกำหนดให้ต้องส่งผลงานที่ผ่านมาก่อนหน้าเพิ่มเติม

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาที่ได้เรียนที่วิทยาเขตหลักอันสวยงามและเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยจะได้รับประสบการณ์การเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีทุกอย่างพร้อมในใจกลางเมือง พร้อมด้วยการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมอิฐแดงแบบดั้งเดิม, อาคารสมัยใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากมายและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

วิทยาเขตส่งเสริมการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียงระยะทางเดินสั้นๆ โดยมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการอันหลากหลาย รวมถึงร้านกาแฟและร้านอาหาร ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการทำกิจกรรมทางสังคมและซึมซับบรรยากาศในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคนิคที่ดีเยี่ยม ด้วยห้องทดลองเฉพาะทางของหลักสูตรมากมาย, เครื่องคอมพิวเตอร์, ห้องบรรยายอันทันสมัยที่ติดตั้งเทคโนโลยีการสอนใหม่ล่าสุดและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับการวิจัย รวมถึงห้องสมุดหลายห้องที่ให้บริการหนังสือ, วารสารและทรัพยากรดิจิทัลนับแสนรายการ โดยห้องสมุด Philip Robson จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเปิดภาคเรียน และมีพื้นที่อ่านหนังสือทั้งแบบกลุ่มและส่วนตัว และบริการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกกิจกรรมด้านการกีฬาและฟิตเนสอันดีเยี่ยม โดยไม่นานมานี้ได้มีการลงทุนมูลค่า 30 ล้านปอนด์ในสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่และปรับปรุง อย่างเช่นโรงยิม, อาคารกีฬา 8 สนาม, ห้องสควอช, สนามกีฬาหญ้าเทียมและศูนย์ฝึกสมรรถภาพและความแข็งแรง

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Newcastle is an extremely safe and friendly city, and most experience encounter no issues during their time there. In fact, most students never need or even notice the university's campus security. Newcastle still prioritises the safety and security of its campus, however, as well as the overall safety and wellbeing of all students and staff. Newcastle เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรอย่างมาก และผู้คนส่วนใหญ่จะไม่พบปัญหาใดๆในช่วงเวลาที่พักอาศัยในเมืองนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่แทบจะไม่จำเป็นต้องใช้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเลย มหาวิทยาลัย Newcastle ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในวิทยาเขต เช่นเดียวกันความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน

นอกเหนือจากทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพในวิทยาเขตที่คอยตรวจตราการเข้าออกอาคารและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์ความปลอดภัยทางออนไลน์ที่มีบริการเครือข่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติส่วนบุคคล, การป้องกันเหตุอาชญากรรม, การรายงานเหตุการณ์และจิตสำนึกต่อชุมชน

นอกจากนี้ยังมีเว็บท่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับที่พักของมหาวิทยาลัย Newcastle อย่างเช่นการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในอาคาร, การประกันภัยทรัพย์สิน, ขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัยและความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและแก๊ส มหาวิทยาลัยมีการทำงานร่วมกับแผนกบริการฉุกเฉินในท้องถิ่น และมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลติดต่อไปยังแผนกบริการเฉพาะทางอันหลากหลาย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแอพพลิเคชันฟรี Safezone ที่จะช่วยเชื่อมนักศึกษาไปยังแผนกบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้โดยตรงทันที

Show more +Show less -
5000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
139th  / 1250
Students at the Uni
At Newcastle University
Newcastle University - UK Campus
Newcastle University - Campus view
Newcastle University - London
Newcastle University
At Newcastle University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
การจัดอันดับโลก
Newcastle University Newcastle University
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Newcastle University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Newcastle University Newcastle University
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Newcastle University - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?