พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย NorQuest เป็นสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน Alberta ประเทศแคนาดา มีนักศึกษากว่า 17,500 คน ซึ่งกว่า 60% ของนักศึกษามาจากนอกประเทศแคนาดา

นักศึกษาของ NorQuest มาจากกว่า 131 ประเทศ 78 ภาษา ใน 2 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย (Edmonton และ Wetaskiwin)

NorQuest เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและมีพลวัต นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการเรียนต่อหรือก้าวหน้าในอาชีพการงาน

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ, ธุรกิจ, เทคโนโลยี และชุมชนศึกษา และยังสามารถเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หรือเข้าเรียนในหลักสูตรยกระดับด้านวิชาการ

โครงการ NorQuest Bridging เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือหลักสูตรยกระดับด้านวิชาการ

เมื่อจบการศึกษาจากโครงการนี้ นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรต่างๆดังนี้:

 • บริหารธุรกิจ
 • ผู้ช่วยผู้บริหาร
 • นักเทคนิคการบัญชี
 • นักวิชาการด้านการฟื้นตัวจากการติดสารเสพติด
 • การดูแลเด็กและเยาวชน
 • ผู้ช่วยการศึกษา
 • การจัดการพลังงาน
 • กระบวนการยุติธรรม
 • สังคมสงเคราะห์
 • นักวิชาการด้านการฟื้นฟูสุขภาพจิต
 • วิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม
 • การเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • เทคโนโลยีการป้องกันทางสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็ก
 • ผู้ช่วยบำบัดสหวิทยาการ
 • ทุพลภาพศึกษา
 • นันทนาการบำบัด
 • การศึกษาการตั้งถิ่นฐาน

อาจารย์ที่ NorQuest เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและหลงใหลในความสำเร็จของนักศึกษา มีหลายหลักสูตรที่มีการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการทำงาน นักศึกษาจึงพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน

มีการสนับสนุนมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NorQuest ตั้งแต่การเข้าเมือง, การให้คำแนะนำด้านการศึกษา ไปจนถึงการสนับสนุนส่วนบุคคลอาทิ ทุนการศึกษามากมาย, สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตมอบความรู้สึกที่เข้มแข็งของชุมชนที่ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีคุณค่า

Edmonton ได้รับการขนานนามจาก National Geographic ให้เป็นหนึ่งในเมืองฤดูร้อนชั้นนำของโลก และเป็นเมืองหลวงของ Alberta นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตที่น่าตื่นเต้น มีย่านที่มีชีวิตชีวา, เทศกาลต่างๆ, ตัวเลือกร้านอาหารอร่อย และกิจกรรมกลางแจ้ง

บริการของวิทยาลัยครอบคลุมมากกว่า 26 ชุมชนที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การศึกษาที่คุ้มค่าและเป็นแรงบันดาลใจ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรใหม่ที่จะช่วยให้ผู้มาใหม่ได้ปรับตัว

หลักสูตร การศึกษาการตั้งถิ่นฐาน (Settlement Studies) เป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญาหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม, สังคม และเศรษฐกิจสำหรับผู้คนใหม่ๆที่เข้ามาในพื้นที่

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Alexandru Caldarau เป็นผู้เกิดที่โรมาเนีย โตที่แคนาดา และสำเร็จการศึกษาจาก NorQuest เขาสอนในหลักสูตรเจ้าหน้าที่สนับสนุนชุมชน (Community Support Worker) ที่วิทยาลัย ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ชุมชนของเขา เขาได้รับแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นการศึกษาระดับอนุปริญญา

ด้วยชั้นเรียนเริ่มแรกในปี หลักสูตรดังกล่าวได้รับข้อมูลจากการทำงานของ Caldarau กับสมาชิกชุมชน, หน่วยงานบริการผู้อพยพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเข้าเมืองและการศึกษาที่ขาดการวิจัยและการทำงาน หลักสูตรนี้จะให้ประโยชน์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมายังประเทศแคนาดา และหวังว่าจะช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาความไว้วางใจและความมั่นใจในประเทศใหม่

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ที่ NorQuest นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนขนาดเล็ก, คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความหลงใหลในการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่พร้อมสนับสนุน หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับโลกแห่งวิชาชีพที่ซี่งรวมโอกาสการทำงานที่ล้ำค่าเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับตลาดงานระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการแข่งขันสูง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงจากประเทศแคนาดา (การวิจัยประยุกต์, การเรียนรู้การบริการชุมชน, สหกิจศึกษา, การฝึกงาน, การเป็นผู้สังเกตการณ์, ประสบการณ์การทำงาน และงานอาสาสมัคร)

การเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงานและประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

มีโอกาสมากมายที่นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แบบบูรณาการการทำงาน (WIL) ที่ NorQuest WIL ช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงประสบการณ์ทางวิชาการกับโลกแห่งความเป็นจริง ผ่านการวิจัยประยุกต์, การเรียนรู้การบริการชุมชน, งานอาสาสมัคร, การเป็นผู้สังเกต การณ์ และวิธีการอื่นๆ มีหลักสูตรแบบ WIL มากกว่า 20 หลักสูตร

วิทยาลัยมีหลายหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา สำหรับผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ และพยาบาลฝึกหัด ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาเหล่านี้จะมีโอกาสใช้สิ่งเรียนรู้ในห้องเรียนในศูนย์การจำลองสหวิทยาการของ Edmonton (Edmonton's Interdisciplinary Simulation Centre) ที่นี่นักศึกษาสามารถฝึกฝนการรักษาในสภาพแวดล้อมทางคลินิกจำลอง นอกจากนี้ยังมี 'Stan in a Van' ซึ่งเป็นหน่วยจำลองสถานการณ์เคลื่อนที่สำหรับให้นักศึกษาในระดับภูมิภาคและนอกวิทยาเขตสามารถฝึกใช้เทคโนโลยีได้

การวิจัย

การวิจัยที่ NorQuest ให้ความสำคัญกับชุมชน และนวัตกรรมทางสังคมในด้านต่างๆเช่นสุขภาพและธุรกิจ สถาบัน Colbourne Institute for Inclusive Leadership ได้รับการยอมรับในระดับประเทศสำหรับการวิจัยประยุกต์, การฝึกอบรมตามความต้องการของนักศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มีสามคณะวิชาหลักที่วิทยาลัย NorQuest ซึ่งนำเสนอหลักสูตรที่แตกต่าง, หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลาย:

 • คณะวิชาทักษะ และการเรียนรู้พื้นฐาน
 • คณะวิชาสุขภาพ และชุมชนศึกษา
 • คณะวิชาธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

วิทยาลัย NorQuest นำเสนอโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจของเรา รับรองหลักสูตรโดยผู้นำธุรกิจและชุมชน

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ดังต่อไปนี้:

หลักสูตรประกาศนียบัตรหนึ่งปี

 • นักเทคนิคการบัญชี
 • ผู้ช่วยผู้บริหาร
 • นักบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด – ระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาโท
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนชุมชน
 • ผู้ช่วยด้านการศึกษา
 • การศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็ก
 • ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ – ระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาโท
 • นักบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต – ระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาโท
 • สันทนาการบำบัด – ไม่มีการเปิดสอนแล้ว
 • ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 • การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมแบบมืออาชีพ - ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเฉพาะทาง

หลักสูตรอนุปริญญาสองปี

 • บริหารธุรกิจ
 • การดูแลเด็กและเยาวชน
 • ทุพลภาพศึกษา
 • การศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็ก
 • เทคโนโลยีการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักเทคนิคเภสัชกรรม
 • ผู้ช่วยบำบัดสหวิทยาการ
 • พยาบาลฝึกหัด
 • การศึกษาการตั้งถิ่นฐาน
 • สังคมสงเคราะห์
 • นันทนาการบำบัด
 • กระบวนการยุติธรรม
 • การจัดการพลังงาน

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร:

 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง – ESL
 • ยกระดับด้านวิชาการ
 • หลักสูตรเชื่อมต่อ NorQuest (เปิดสอนในเดือนกันยายน 2023 และมกราคม 2024)
 • การเรียนและการขอใบอนุญาตทำงานแบบสหกิจศึกษา และอื่นๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ - หลักสูตรไม่มีหน่วยกิต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านห่วงโซ่อุปทาน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัย NorQuest ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ELP) ในระดับดี เพื่อผ่านเกณฑ์การรับสมัคร และเพื่อให้ผ่านเกณฑ์นักศึกษาจะต้องมีคะแนนต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ผ่านหลักสูตร NorQuest College ESL Intensive coursework
 2. ผ่านการสอบ ELP และมีคะแนนในระดับที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร นักศึกษามักจะต้องมีคะแนน IELTS 5 – 6.5 ขึ้นไป, คะแนน TOEFL iBT 40 – 84 หรือการสอบอื่นๆที่เทียบเท่า
 3. จบการศึกษาระดับ High School ในประเทศแคนาดา
 4. จบการศึกษาระดับ post – secondary หรือประกาศนียบัตรในแคนาดา และเป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
 5. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา หรือ post – secondary ที่มีระยะเวลาเรียนเต็มเวลาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน ในประเทศหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของ ELP ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดสำหรับหลักสูตรที่เลือกสมัคร

วิทยาลัย Norquest เปิดให้บริการเทียบคุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษ English Language Arts นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตรที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในประเทศของตนเองจะสามารถใช้บริการนี้ ซึ่งทางแผนกรับเข้าเรียนของวิทยาลัยจะเป็นผู้ประเมินเพื่อเทียบคุณวุฒิ English 30-2 ในระหว่างขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรหลังระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรของวิทยาลัยที่กำหนดให้ต้องมีคุณวุฒิ English 30-2 อาทิเช่น:

 • นักเทคนิคด้านการบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การดูแลเด็กและเยาวชน
 • ทุพพลภาพศึกษา
 • กระบวนการยุติธรรม
 • การตั้งถิ่นฐานศึกษา
 • การเรียนรู้ปฐมวัยและการดูแลเด็ก
 • เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุมชน
 • ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ
 • ผู้ช่วยพยาบาล
 • ผู้ช่วยเภสัชกร

นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บเพจเทียบคุณวุฒิบนเว็บไซต์ของวิทยาลัย

ปัจจุบันทางวิทยาลัยได้ยกเลิกการรับพิจารณาผลคะแนนสอบ CELPIP สำหรับหลักสูตรหลังระดับมัธยมศึกษาแล้ว แต่ยังรับพิจารณาผลคะแนนสอบ Cambridge English Language Assessment และ PTE Academic ส่วนผลคะแนนสอบ Duolingo ยังคงเป็นที่ยอมรับสำหรับปีการศึกษา 2021-22 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเข้าเรียน, คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษและขั้นตอนการสมัครสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาจะมีมากกว่าหนังสือและห้องเรียนเพื่อยกระดับ ประสบการณ์โดยรวม ของพวกเขาที่วิทยาลัย NorQuest ตั้งแต่การสนับสนุนส่วนบุคคลไปจนถึงกิจกรรมทางสังคม, สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยพร้อมต้อนรับนักศึกษาทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตประกอบด้วย:

 • ร้านหนังสือ
 • พริ้นเตอร์
 • ศูนย์ดูแลเด็ก
 • ร้านอาหาร อาทิ Pizza 73 และ Subway
 • โครงการรับซื้อหนังสือเรียนกลับคืน

ศูนย์การเรียนรู้ NorQuest

นักศึกษาจะพบกับบริการสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งข้อมูลต่างๆในศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งนี้เช่น ห้องสมุด, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์, บริการข้อมูล, การช่วยเหลือผู้พิการ และการสอนทางวิชาการ และการให้คำแนะนำ

ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา

ศูนย์กิจกรรมนักศึกษาตั้งอยู่ในวิทยาเขตใจกลางเมือง เป็นสถานที่ซึ่งนักศึกษาใช้จัดกิจกรรมและงานอีเว้นท์ต่างๆตลอดทั้งปี อาทิ Week of Welcome events, งานอีเวนท์เกือบทั้งหมดของสมาพันธ์นักศึกษา, งานอีเว้นท์ของพนักงาน และกิจกรรมต่างๆของชมรมนักศึกษา

ที่พัก

ไม่มีหอพักภายในวิทยาเขตต่างๆของ NorQuest แต่มีหอพักอื่นๆมากมายให้นักศึกษาต่างชาติได้เลือกเข้าพัก ที่พักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย MacEwan นั้นอยู่ใกล้กับวิทยาเขตใจกลางเมือง มีที่พักสำหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆใน Alberta ด้วยห้องพักแบบเดี่ยว แบบคู่ หรือแบบสี่เตียง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่พักอื่นๆใน Edmonton ซึ่งมีราคาตั้งตั้งแต่ 400 - 1,500 CAD สำหรับอพาร์ทเมนต์แบบหนึ่งหรือสองห้องนอน

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ที่ NorQuest ความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นเรื่องที่ทางวิทยาลัยให้ความสำคัญ วิทยาลัยได้ลงทุนเงินจำนวนมากในการดูแลโครงสร้าง, ทรัพยากร และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการป้องกันและการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ทำงานอย่างหนักเพื่อรับรองความปลอดภัยของชุมชนวิทยาลัย พวกเขาจะอยู่ที่โต๊ะรักษาความปลอดภัย, ลาดตระเวนมหาวิทยาลัย หรือประจำการในสถานที่ที่แตกต่างกันทั่ววิทยาลัย

บริการด้านความปลอดภัย อื่นๆ อาทิ:

 • การดูแลสุขภาพถึงที่
 • กล้องวงจรปิด
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจภายในวิทยาลัย
 • ระบบเตือนภัย
 • ระบบไฟเพื่อความปลอดภัย
 • การลาดตระเวนที่จอดรถ

หากมีเหตุฉุกเฉิน ทางวิทยาลัยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษามืออาชีพคอยช่วยเหลือนักศึกษาหากต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ – เป็นบริการฟรีและเป็นส่วนตัว

Show more +Show less -
1829
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At NorQuest College
This is Edmonton
At NorQuest College
At NorQuest College
At NorQuest College
At NorQuest College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?