พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย North Island (NIC) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ Vancouver Island อันสวยงามของประเทศแคนาดาเป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลที่มีวิทยาเขต 3 แห่ง, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนที่ดีเยี่ยมและความเชี่ยวชาญในการนำพานักศึกษาสู่ความสำเร็จ

NIC เปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ด้วยชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม ทางวิทยาลัยมีข้อตกลงโอนย้ายการเรียนกับสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนเพื่อสำเร็จคุณวุฒิปริญญาที่ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยดำเนินงานในฐานะสถาบันการศึกษา Designated Learning Institution (DLI) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลแคนาดา ด้วยเหตุนี้นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการเรียนจาก NIC จะสามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาได้ (ในกรณีที่สำเร็จหลักสูตรที่กำหนด) ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยม

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาสู่ความสำเร็จผ่านทางความร่วมมืออันหลากหลายกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆทั่วรัฐ British Columbia และทั่วโลก

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาต่างๆอย่างเช่นสาขาศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการให้บริการ วิจิตรศิลป์, การออกแบบและการพัฒนา บริการด้านสุขภาพและมนุษย์ งานช่างฝีมือและเทคนิค นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาเพื่อการเรียนต่อที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษหลังจากที่สำเร็จหลักสูตร

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ความเห็นของนักศึกษา NIC: *

 • 92 เปอร์เซ็นต์พึงพอใจกับการเรียนที่ NIC
 • 96 เปอร์เซ็นต์เห็นว่าการสอนมีคุณภาพสูง
 • 97 เปอร์เซ็นต์เห็นว่า NIC ช่วยให้มีความพร้อมที่ดีสำหรับการเรียนต่อ

*การสำรวจนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา, อนุปริญญาตรีและประกาศนียบัตรจาก NIC โดย DASCO

NIC ได้มีการเปิดให้บริการ Early Assist เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษา

บริการ Early Assist ของวิทยาลัย North Island เป็นเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่และคณาจารย์สามารถรับทราบถึงช่วงเวลาที่นักศึกษาอาจประสบปัญหาด้านการเรียนหรือชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และคณาจารย์สามารถแนะนำบริการช่วยเหลือของ NIC ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

''เราตระหนักดีว่าการแนะนำบริการช่วยเหลือต่างๆให้กับนักศึกษาแต่เนิ่นๆจะช่วยให้นักศึกษาสามารถกลับสู่เส้นทางความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น'' Felicity Blaiklock ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าว ''โครงการ Early Assist จะช่วยให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถแนะนำบริการต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาหากพบว่านักศึกษาเริ่มที่จะประสบกับปัญหาต่างๆ''

ในสถานการณ์อย่างเช่นงานประจำวิชาของนักศึกษามึคุณภาพลดลง, การขาดเรียน หรือสัญญาณที่แสดงว่ามีปัญหาส่วนตัว บริการนี้จะให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำบริการช่วยเหลือที่จำเป็น ด้วยความช่วยเหลือที่มีให้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการส่วนบุคคล นักศึกษาจะสามารถกลับสู่เส้นทางที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จ

ทางวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์อันเป็นสากลและยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกที่ต้องการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและโอกาสการได้งานที่ดีเยี่ยมหลังสำเร็จหลักสูตรของตนเอง นอกจากนี้นักศึกษาของ NIC ยังสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานในเขตพื้นที่โดยรอบ โดยในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า รัฐ British Columbia คาดว่าจะมีผู้อพยพ 263,000 คนเข้าสู่ภาคแรงงาน และด้วยรูปแบบการเรียนที่มุ่งเน้นผลสำเร็จและยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของ NIC นักศึกษาจะอยู่ในสถานะที่ดีเยี่ยมในการได้รับประโยชน์จากโอกาสงานในปัจจุบันและอนาคต

Show more +Show less -
ประสบการณ์ในชั้นเรียน

ประสบการณ์ในชั้นเรียน

NIC เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชุมชนนักศึกษานานาชาติที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน นักศึกษาเหล่านี้มาเรียนร่วมกันเพื่อการได้รับประสบการณ์การเรียนและเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตแบบแคนาดาที่แท้จริง

ชั้นเรียนของวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาอันหลากหลายตั้งแต่ 12 ถึง 35 คน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการสอนที่มีคุณภาพสูง, ความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมการเรียนที่สะดวกสบายและมีอุปกรณ์ครบครัน

นักศึกษาของ NIC จะรู้สึกว่าตนเองสามารถถามคำถามได้โดยไม่ลังเล รวมถึงการสำรวจเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ต้องการ นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากการสอนแบบตัวต่อตัวโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมถึงเพื่อนนักศึกษากวดวิชาที่มีความเป็นมิตรอีกด้วย

NIC ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติในด้านหลักสูตรที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี และมีอัตราส่วนนักศึกษาหลักสูตรทางไกลจำนวนมากในชุมชนนักศึกษาของวิทยาลัย

ผู้สำเร็จการศึกษาของ NIC มีความพึงพอใจอย่างมากกับประสบการณ์การเรียน และหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญคือการที่ NIC เป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีบริการต่างๆมากมากที่จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษา

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

หลักสูตรของ NIC มีข้อกำหนดการรับเข้าเรียน โดยอาจมีการกำหนดคุณสมบัติด้านการเรียนอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหลักสูตร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร Limited Entry Programs

หลักสูตรในหมวดนี้ได้แก่: ประกาศนียบัตรการนำทางกิจกรรมผจญภัย, ช่างเทคนิคโครงสร้างอากาศยาน (AME-S), ประกาศนียบัตรระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์, ประกาศนียบัตร/อนุปริญญาการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย, ประกาศนียบัตรพื้นฐานช่างเทคนิคอิเล็คทรอนิคส์, ประกาศนียบัตรการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และวิชาช่างไม้, ประกาศนียบัตร/อนุปริญญาบริการมนุษย์, อนุปริญญาบริการสังคม, อนุปริญญาการท่องเที่ยวและการให้บริการ – หลักสูตรทางเลือกการนำทางกิจกรรมผจญภัย

 • Academic IELTS: คะแนนรวม 6.0, โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 6.0
 • TOEFL ibt: คะแนนรวม 80 โดยไม่มีคะแนนหมวดย่อยใดต่ำกว่า 20
 • CAEL: 60 และคะแนนการเขียน 60
 • PTE Academic: คะแนนรวม 54 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 50
 • Cambridge Assessment of English: C1 Advanced คะแนนรวม 174 โดยไม่มีคะแนนหมวดย่อยใดต่ำกว่า 169
 • Duolingo English Test: 110, ทำการสอบหลังเดือนมกราคม 2020, วิทยาลัยไม่รับพิจารณาผลคะแนนที่ทำการสอบใหม่ภายในเวลา 3 สัปดาห์ระหว่างการสอบแต่ละครั้ง

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร Open Entry Programs

หลักสูตรในหมวดนี้: หลักสูตรอื่นๆทั้งหมดที่ไม่ได้มีการระบุด้านบน

 • Academic IELTS: คะแนนรวม 6.0, โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 5.5
 • TOEFL ibt: คะแนนรวม 80 โดยไม่มีคะแนนหมวดย่อยใดต่ำกว่า 19
 • CAEL: 60 และคะแนนการเขียน 60
 • PTE Academic: คะแนนรวม 54 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 46
 • Cambridge Assessment of English: C1 Advanced คะแนนรวม 174 โดยไม่มีคะแนนหมวดย่อยใดต่ำกว่า 165
 • Duolingo English Test: 105, ทำการสอบหลังเดือนมกราคม 2020, วิทยาลัยไม่รับพิจารณาผลคะแนนที่ทำการสอบใหม่ภายในเวลา 3 สัปดาห์ระหว่างการสอบแต่ละครั้ง

นักศึกษาอาจเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษจากหนึ่งในหลักสูตรภาษาในเครือของ NIC

Show more +Show less -
ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนต่อปีโดยประมาณ (2 ภาคเรียนและวิชาเรียนรวม 10 วิชา) สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ในสาขาศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ธุรกิจและการออกแบบ + การพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับปีการศึกษา 2021-2022

สำหรับรายละเอียดค่าเล่าเรียนของหลักสูตรนั้นๆ สามารถดูได้จากเว็บเพจของหลักสูตร โดยคลิกที่ ‘รายละเอียดหลักสูตรและค่าเล่าเรียน' ตามด้วย ‘ค่าเล่าเรียนหลักสูตรโดยประมาณ'

ระยะเวลาเรียน – 1 ปี (2 ภาคเรียน, วิชาเรียนรวม 10 วิชา)

 • ค่าเล่าเรียน (10 วิชา) – 14,326.20 เหรียญแคนาดา
 • ค่าธรรมเนียมภาคบังคับ – 1,232.70 เหรียญแคนาดา
 • ค่าประกันสุขภาพ – 450.50 เหรียญแคนาดา
 • หนังสือและอุปกรณ์การเรียน – 2,000.00 เหรียญแคนาดา
 • รวม – 18,009.40 เหรียญแคนาดา

ทุนการศึกษา

ทางวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลายทุนเพื่อช่วยลดภาระค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ซึ่งอาจมีเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนด ทุนการศึกษาที่มีมอบให้อย่างเช่น:

 • ทุนความรู้ภาษาอังกฤษ: เริ่มต้นตั้งแต่ 500 เหรียญแคนาดาจนถึง 1,500 เหรียญแคนาดา
 • ทุนนักศึกษาหลักสูตรภาษาเพื่อการเรียนต่อ: 1,000 เหรียญแคนาดา

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ทางวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนนักศึกษาที่มีความหลากหลายและมีพลังสร้างสรรค์ พร้อมด้วยการรับนักศึกษาจากทุกพื้นเพ, วัฒนธรรมและคุณสมบัติเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือประชากรนักศึกษาอันหลากหลาย ทาง NIC ได้มีการลงทุนอย่างมากเพื่อที่จะสามารถให้บริการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการของนักศึกษาได้เป็นรายบุคคล โดยเป็นบริการที่ฟรี, เป็นความลับและดำเนินการเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนที่วิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับความช่วยเหลือและมีความสุข

นักศึกษาของ NIC จะสามารถใช้บริการช่วยเหลือนักศึกษาอันหลากหลาย อย่างเช่น:

Show more +Show less -
วิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาจะได้พักอาศัยและเรียนในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่วิทยาเขต Comox Valley, Campbell River หรือ Port Alberni ซึ่งมีกิจกรรมผจญภัยและการศึกษาอันมีคุณภาพ นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวแคนาดาในชุมชนที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรและล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและมหาสมุทร

สิ่งอำนวยความสะดวก

การหาที่พักที่เหมาะสำหรับการพักอาศัยคือสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับนักศึกษา ทาง NIC อยู่ในระหว่างการสร้างอาคารที่พักรวมแห่งใหม่ที่มีการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นแห่งแรกของชุมชน โดยนักศึกษาอาจเลือกที่จะหาที่พักให้เช่าของเอกชนหรือทางเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์/รูมสเตย์ได้เช่นกัน

ชุมชน

นักศึกษานานาชาติของวิทยาลัย North Island จะได้เรียนที่วิทยาเขต 3 แห่งบนเกาะ Vancouver Island ที่ Comox Valley (CV), Campbell River (CR) และ Port Alberni (PA) วิทยาเขต CV ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีชื่อเสียงในด้านกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้ง, อาหารการกิน, ศิลปะ, วัฒนธรรมและมรดกตกทอดต่างๆ อีกทั้งยังมีสถานที่ช็อปปิ้งมากมาย, ศูนย์กีฬาและบริการด้านการดูแลสุขภาพ โดยทั้งชุมชน CV และ CR มีโรงพยาบาลแห่งใหม่อันทันสมัยคอยให้บริการ ชุมชน CR ได้รับการยกย่องให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับท็อป 5 ของทวีปอเมริกาเหนือในด้านคุณภาพชีวิต นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาเขต CR จะสามารถชื่นชมกับความสวยงามทางธรรมชาติและเข้าถึงบริการต่างๆของเมือง ชุมชน PA มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและเขตชายฝั่งตะวันตกอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะ Vancouver Island วิทยาเขต PA ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กและมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำตลอดทั้งปี นักศึกษาในทุกวิทยาเขตจะมีความสุขกับการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษานานาชาติ, การพบปะกับผู้คนท้องถิ่น, การเข้าถึงโอกาสงานนอกเวลาและการสำรวจท่องเที่ยวเกาะ Vancouver Island

ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของวิทยาเขต NIC

 • วิทยาเขต Comox Valleyประชากรโดยประมาณ: 67,000 คนอุณหภูมิเฉลี่ยฤดูร้อน: 22°C อุณหภูมิเฉลี่ยฤดูหนาว: 7°C
 • วิทยาเขต Campbell Riverประชากรโดยประมาณ: 37,500 คนอุณหภูมิเฉลี่ยฤดูร้อน: 23°C อุณหภูมิเฉลี่ยฤดูหนาว: 6.3°C
 • วิทยาเขต Port Alberniประชากรโดยประมาณ: 18,000 คนอุณหภูมิเฉลี่ยฤดูร้อน: 23°C อุณหภูมิเฉลี่ยฤดูหนาว: 5°C

Show more +Show less -
419
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At North Island College
At North Island College
At North Island College
At North Island College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?