พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Northeastern University

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Northeastern ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1898 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งด้านคณาจารย์และการวิจัย, ทางเลือกการศึกษาที่ยืดหยุ่นและเข้มข้น รวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์จริง ทำให้เกิดการศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากทั่วสหรัฐอเมริกา และมีนักศึกษาจากทั่วโลกมากกว่า 14,000 คนรวมไปถึงศิษย์เก่าจาก 140 ประเทศ ซึ่งสร้างสภาพสังคมของมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตและมีความหลากหลาย

จากรายงาน U.S. World & News Report ปีค.ศ. 2020 จัดอันดับให้มหาวิทยาลัย Northeastern อยู่ในอันดับที่ 40 ของมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในสหรัฐอเมริกา และอันดับหนึ่งในด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา นอกจากนี้จากการจัดอันดับ Princeton Review ปีค.ศ. 2020 จัดอันดับมหาวิทยาลัย Northeastern อยู่ในอันดับที่ 4 ด้านการแนะแนวอาชีพ

คณาจารย์และผู้ให้คำแนะนำด้านวิชาการจะช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับเป้าหมายทั้งในบุคลิกภาพและอาชีพ โดยใจกลางสำคัญของทุกหลักสูตรคือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาและโอกาสในการทำงานกับมืออาชีพที่มหาวิทยาลัย Northeastern ด้วยพันธมิตรกับบริษัทและองค์กรกว่า 3,350 แห่งทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนไปสู่โลกการทำงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่โลกการทำงานจริงพร้อมกับประสบการณ์การทำงานจริงที่มีคุณค่า

มหาวิทยาลัย Northeastern มีที่ตั้งในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์, เมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา, เมืองซานฟรานซิสโกและซิลิคอนวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, เมืองซีแอดเทิล รัฐวอชิงตัน, เมืองพอร์ทแลนด์, รัฐเมน รวมไปถึงเมืองโตรอนโตและแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายพร้อมด้วยระบบสาธารณสุขระดับโลก, ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม, ร้านอาหารและการสันทนาการ พร้อมบรรยากาศที่อบอุ่นสำหรับนักศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ยังมีที่ตั้งใกล้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำและผู้ประกอบการ start-up ที่ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายของความเป็นมืออาชีพได้

มหาวิทยาลัย Northeastern เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านงานวิจัย ด้วยศูนย์การศึกษาวิจัยมากกว่า 30 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาและนักวิจัยต่างๆจากทั่วโลกอย่างยาวนาน นั่นแสดงให้เป็นว่าการวิจัยที่มหาวิทยาลัย Northeastern เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นความท้าทายระดับโลกทั้งในด้านสุขภาพ, ความยั่งยืน, ความมั่นคงและหัวข้ออื่นๆ

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Northeastern จะได้เรียนรู้การจัดการกับโลกที่มีความหลากหลาย, มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, การสร้างแนวทางใหม่ๆ และความทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาจะได้เป็นนักเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้ว นอกจากนี้สังคมของบัณฑิตที่มีอยู่ทั่วโลกจะช่วยสนับสนุนและสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพตลอดชีวิตของนักศึกษา

Show more +Show less -
สื่อใหม่เกิดขึ้นเสมอที่ Northeastern

สื่อใหม่เกิดขึ้นเสมอที่ Northeastern

สถาบันศึกษาด้านคลื่นความถี่สำหรับ Internet of Things

มหาวิทยาลัย Northeastern ได้จัดตั้งสถาบันศึกษาด้านคลื่นความถี่สำหรับ Internet of Things ที่อยู่ในศูนย์การศึกษาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นสถาบันที่รวบรวมความเชี่ยวชาญมากมายในหลากหลายสาขาวิชาด้านการสื่อสาร, เครือข่ายสื่อสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์และอีกมากมาย

Tommaso Melodia ผู้อำนวยการของสถาบันแห่งนี้ ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์อาวุโสด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งสถาบัน Northeastern William Lincoln Smith กล่าวว่ามีนักวิจัยชั้นนำของมหาวิทยาลัย Northeastern จำนวน 100 คนทำงานร่วมกัน และยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ, ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรภาครัฐในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเชื่อมโยงประชาชนทั่วโลกเข้าหากัน

พื้นที่ในการค้นคว้าวิจัยชั้นนำอื่นๆ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Mona Minkara สาขาวิศวกรรมชีวภาพ ดำเนินการศึกษาถึงผลกระทบของไอระเหยต่างๆที่มีผลกับปอด รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการรักษาอาการผิดปกติอย่างอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
 • รองศาสตราจารย์ Daniel T. O'Brien แห่งคณะวิชานโยบายสาธารณะ, กิจการสาธารณะ และคณะวิชาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้นำทีมวิชาในการพัฒนาอัลกอริธึมเพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการขนส่งสาธารณะ
 • รองศาสตราจารย์ Neel Joshi ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและชีวเคมี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน2026 Idea Machine competition ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งสหรัฐอเมริกา งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้แบคทีเรียในการสร้างสิ่งของต่างๆและทำให้ให้เซลล์สามารถสร้างวัสดุทดแทนพลาสติก หรือใช้ในการรักษาทางการแพทย์
 • Lisa Oakley ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Northeastern ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ ปีค.ศ. 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเทคนิคเกี่ยวกับเกมและปัญญาประดิษฐ์

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

การเรียนจากประสบการณ์

มหาวิทยาลัย Northeastern เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทางทฤษฎี, การวิจัย และการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่หลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท ไปจนถึงระดับปริญญาเอก รวมไปถึงหลักสูตรวุฒิบัตรและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในบริษัทระดับ Fortune 500, บริษัท start-up, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานราชการ, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรระดับโลก

รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์และมีความยืดหยุ่นจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะที่ตนเองได้รับจากห้องเรียนไปสู่โลกการทำงานจริงที่มีท้าทาย เมื่อนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม จากนั้นนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติมเมื่อได้กลับมาสู่ชั้นเรียนอีกครั้งหลังจากการฝึกงาน ทั้งหมดนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการใช้ทฤษฎีจากห้องเรียน, การวิจัย และการลงมือทำจริงผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการทำงานของตนเอง

คณาจารย์

ที่มหาวิทยาลัย Northeastern มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายทำงานที่นี่ ซึ่งคณาจารย์เหล่านี้ถูกดึงดูดด้วยความร่วมมือแบบสหวิทยาการ รวมไปถึงการพัฒนาจุดสำคัญในการเรียนรู้, แรงบันดาลใจ และความรู้ต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถได้รับจากในชั้นเรียน โดยคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัย Northeastern มากกว่า 500 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินรางวัลงานวิจัยต่างๆจากองค์กรภายนอกตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งยืนยันถึงความมีชื่อเสียงของคณาจารย์มหาวิทยาลัย Northeastern

การวิจัย

นักศึกษาจะได้มีโอกาสมากมายในการทำงานร่วมกับคณาจารย์เพื่อสร้างงานวิจัยชั้นนำในหลายสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีนาโน, วิทยาศาสตร์เครือข่าย, เทคโนโลยีชีวภาพ และนโยบายการบริการสาธารณะ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาในด้านองค์ความรู้ รวมไปถึงการได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ

การทำวิจัยที่นี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองด้าน ทั้งในด้านโอกาสมากมายในการทำวิจัย อีกด้านหนึ่งคือบรรยากาศการวิจัยที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีและชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก โอกาสในการทำวิจัยยังมีโอกาสกับหน่วยงานภายนอกผ่านโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับพันธมิตรด้านงานวิจัยจากทั่วโลก

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Northeastern เปิดสอนในกว่า 200 หลักสูตรใน 9 วิทยาลัยและคณะวิชาที่หลากหลาย โดยแต่ละวิทยาลัยเป็นบ้านของสังคมที่มีความใกล้ชิดกัน ที่ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะตัวทำการเปิดสอนอยู่ อย่างเช่น:

 • วิทยาลัยศิลปะศาสตร์, สื่อและการออกแบบ
 • คณะบริหารธุรกิจ D'Amore McKim
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Khoury
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ Bouve
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยวิชาชีพศึกษา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
 • วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างประสบการณ์การศึกษาที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางวิชาการและด้านอาชีพของนักศึกษา

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

ในการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Northeastern นักศึกษานานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษาและวิชาการ ซึ่งข้อกำหนดคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาจะขึ้นกับหลักสูตรและวิทยาลัย

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เข้มข้น นักศึกษาทุกสัญชาติจะต้องแสดงคะแนนวัดผลทักษะภาษาอังกฤษเมื่อทำการสมัครเข้าศึกษา

ข้อกำหนดด้านคะแนนทักษะภาษาอังกฤษจะเป็นไปตามหลักสูตรและวิทยาลัย นอกจากนี้ใบสมัครของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Northeastern จะต้องทำความเข้าใจในข้อกำหนดด้านทักษะภาษาอังกฤษทุกครั้ง

หลักสูตร Global Pathways เป็นหลักสูตรทางวิชาการที่เข้มข้นในการช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้พัฒนาความมั่นใจในการศึกษาในมหาวิทยาลัยอเมริกัน นักศึกษาสามารถได้รับหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนเองศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองเข้าศึกษา

''ฉันมีความสนุกในการพูดกับอาจารย์ และโอกาสในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยฉันมีความพร้อมในการนำเสนอเมื่อเริ่มต้นการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท'' Chao Xu, MS Analytics, 2020

ข้อยกเว้นด้านคุณสมบัติทางทักษะภาษาอังกฤษ

ในการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Northeastern นักศึกษาที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนต่อเนื่องเป็นระยะ 4 ปี (ยกเว้นหลักสูตรทักษะภาษาต่างประเทศ) สามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมในการยกเว้นในด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตัวนักศึกษายังต้องแสดงถึงทักษะทางภาษาอังกฤษ, การอ่านวรรณกรรม และหลักสูตรที่ผ่านการศึกษามา โดยนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารผลการสอบครั้งสุดท้าย หรือผลการสอบที่เป็นผลคาดการณ์จากการทดสอบจากภายนอกมายังมหาวิทยาลัย Northeastern ในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสังคมและส่วนตัวที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Northeastern โดยแต่ละวิทยาเขตมีการสนับสนุนที่หลากหลายและครอบคลุม รวมไปถึงการสนับสนุนในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่, ศูนย์วัฒนธรรมและอีกมากมาย

นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักศึกษาที่หลากหลายและมีพลวัต ที่ประกอบไปด้วยองค์กรและกลุ่มนักศึกษากว่า 400 กลุ่มให้สามารถเข้าร่วมได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงทรัพยากรสนับสนุนด้านวิชาการและส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษนานาชาติโดยเฉพาะ ที่อยู่ในสำนักงานความสำเร็จนักศึกษานานาชาติ

การจัดหาที่พัก

มหาวิทยาลัย Northeastern มีหอพักบริการให้นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยาเขตบอสตัน ที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่พักและดูแลชีวิตนักศึกษา โดยมีตัวเลือกที่พักที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่อย่างไรก็ตามที่พักมีจำนวนที่จำกัดและไม่รับประกันการมีที่พักให้กับนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นห้องน้ำและห้องครัวบางเวลาสามารถใช้ได้ส่วนตัวหรือต้องใช้ร่วมกับผู้พักอาศัยคนอื่นๆ

สถานที่ตั้ง

ด้วยที่ตั้งทั่วภูมิภาคอเมริกาเหนือและแคนาดา มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ในการตั้งอยู่ใกล้กับอุตสาหกรรมชั้นนำและบริษัท start-ups ที่มีนวัตกรรม, ชุมชนที่มีความหลากหลายในระดับนานาชาติ, บริการสุขภาพระดับโลก, พิพิธภัณฑ์, สิ่งที่น่าสนใจด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง โดยที่ตั้งเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายอันมีค่าไปพร้อมกับมีประสบการณ์ที่มีสีสันและไม่มีวันลืม

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Northeastern มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเรียนรู้และใช้ชีวิต โดยมหาวิทยาลัยมีการบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยได้แก่ :

 • บริการให้คำปรึกษาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • โปรแกรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (LDP) – เป็นโปรแกรมการเรียนพิเศษที่ครอบคลุม
 • ศูนย์ทรัพยากรเพื่อผู้พิการ (DRC) – เป็นบริการสนับสนุนนักศึกษาผู้พิการ
 • หน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะ

หน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะเป็นที่ตั้งของ NUPD (หน่วยงานตำรวจแห่งมหาวิทยาลัย Northeastern) ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ ที่ดำเนินการบริการและการดำเนินการมากมายเช่น :

 • การเดินตรวจสอบรอบมหาวิทยาลัย
 • แอพพลิเคชั่น Safezone สำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • ทีมคุ้มครองความปลอดภัย RedEyeSafety
 • การอบรมความปลอดภัยที่รวมถึงการต่อสู้ป้องกันตัวและการทำ CPR
 • โปรแกรมดูแลชุมชน
 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • แผนกของหาย
 • การตรวจสอบลายนิ้วมือ
 • การสืบสวน
 • การป้องกันอาชญากรรม
 • บันทึกอาชญากรรม
 • การลงทะเบียนทรัพย์สิน
 • โทรศัพท์ฉุกเฉินกว่า 100 จุดที่ติดตั้งในวิทยาเขตบอสตัน

Show more +Show less -
12735
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
176th  / 1250
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
At Northeastern University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1765

 • $814
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์