พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Northern Arizona University

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Northern Arizona เป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะความรู้ ความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษาเป็นเวลามากกว่า 120 ปี โดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรมผ่านหลักสูตรวิชาในสาขาต่างๆ

ชุมชนนักศึกษาประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติจำนวนกว่า 1400 คนจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก 9 วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่มีมากกว่า 150 สาขา ควบคู่ไปกับหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับทางเลือกด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ:

 • เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญา และบัณฑิตศึกษา
 • หลักสูตร ใน ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (PIE)
 • โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

การเรียนการสอนอยู่ในระดับชั้นนำของโลก นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน ควบคู่ไปกับชั้นเรียนที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างลงตัว โดยมีสัดส่วนนักศึกษาต่อครูผู้สอนอยู่ที่ 19:1 นักศึกษาจึงได้รับความรู้และการดูแลเอาใจใส่ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งหวังเพื่อใช้ในการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม

นักศึกษาได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมผ่านบริการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยสำนักงาน International Student and Scholar Services มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าและการเข้าประเทศ รวมไปถึงจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

หอพักภายในวิทยาเขตแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ นักศึกษาสามาถเพลิดเพลินไปกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมชมรมที่มีให้เลือกมากกว่า 400 ชมรม

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติใน Flagstaff, Arizona พื้นที่โดยรอบแวดล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจของยอดเขา San Francisco Peaks, Grand Canyon และแม่น้ำ Coloradoนอกจากนี้ Flagstaff ยังเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองที่มีความสุขมากที่สุดในอันดับที่ 6 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ตอบสนองต่อการเรียนรู้และอยู่อาศัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทุกชั้นเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2020 จะทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ NAUFlex นักศึกษาสามารถเข้าเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนนักศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย เช่นเดียวกันกับการถามตอบ และอภิปรายภายในชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดตามความเคลื่อนไหว รวมไปถึงการพัฒนาต่างๆได้จากระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Accelerated Culinary Arts Program at CIA

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและร้านอาหารมีโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรเฉพาะทางด้านศิลปะการทำอาหารของ Culinary Institute of America (CIA) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 10 เดือน ครอบคลุมหลักสูตรของทั้ง NAU และ ACAP certificate

แม้ว่า NAU จะไม่มีหลักสูตรเฉพาะทางด้านศิลปะการทำอาหาร แต่หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและร้านอาหารของ NAU ต่างได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกมาโดยตลอด นี่จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่มีความหลงไหล และอยากพัฒนาทักษะในการทำอาหารCIA ซึ่งตั้งอยู่ใน Napa Valley ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหลักสูตรการทำอาหาร

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

NAU ออกแบบชั้นเรียนให้มีสัดส่วนของนักศึกษาต่อครูผู้สอนอยู่ที่ 19:1 เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง ครูผู้สอนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมสำหรับการพัฒนานักศึกษาให้มีความมั่นใจควบคู่ไปกับทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยได้อย่างครบครัน นอกจากนี้หลักสูตรที่เปิดสอนยังมีส่วนในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และความชำนาญในสาขาอาชีพของตน

นักศึกษาได้ประโยชน์จากการทำงานวิจัยที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกับนักวิจัยและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้นักศึกษามีข้อได้เปรียบและมีทักษะความสามารถที่โดดเด่นในตลาดแรงงาน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนใน NAU ประกอบไปด้วย:

 • คุณวุฒิปริญญาตรี
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (PIE)
 • โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
 • ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาได้รับการถ่ายทอดความรู้ในวิทยาลัยต่างๆดังนี้:

 • วิทยาลัยศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ – ดนตรี, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ – ความสามารถในการเป็นผู้นำ, จิตวิทยา, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – วิศวกรรมเครื่องกล, สารสนเทศ, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม, วนศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ – วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ดาราศาสตร์, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยสุขภาพและบริการมนุษย์ – พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กายภาพบำบัด, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ – มานุษยวิทยา, การบริการสังคม, การศึกษาเพศสภาพ, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยธุรกิจ W. A. Franke – การบัญชี, การเงิน, การตลาด, และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัย, Honors College, และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร ใน ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (PIE)

NAU เปิดสอนหลักสูตร PIE นับตั้งแต่ปี 1987 มีจุดมุ่งหวังในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติได้มีพื้นฐานความรู้ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทักษะความรู้ในด้านภาษา, วัฒนธรรมอเมริกัน และทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาควรตรวจสอบและศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างรอบคอบ เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติในด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาจำเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ 2.5

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้:

 • TOEFL IBT – 70
 • คะแนน IELTS – 6
 • Duolingo – 95
 • ACT (English and Reading) – 21
 • SAT ERW – 350
 • PTE – 56
 • หรือการสอบวัดระดับอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

นักศึกษาที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด หรือเข้าสอบใน English Level Placement Test ของทางมหาวิทยาลัย

ระดับบัณฑิต

นักศึกษาจำเป็นต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.0 จากเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดที่ 4.0

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้:

 • TOEFL IBT – 80
 • IELTS – 6.5
 • Duolingo – 105
 • หรือการสอบวัดระดับอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันกับการเรียนภายในวิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักของ NAU ตั้งอยู่ใน Flagstaff, Arizona ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้:

 • ศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์ฟิตเนสและสุขภาพ
 • บริการด้านสุขภาพ
 • ศูนย์กีฬาทางน้ำ
 • บริการรถรับส่งภายในวิทยาเขต

ห้องสมุด Cline เพียบพร้อมไปด้วยหนังสือจำนวนมากกว่า 1 ล้านเล่ม รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนเฉพาะทางอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์อย่างเปิดกว้าง

ที่พัก

หอพัก International House (I-House) ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Campus Heights นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับการพักอาศัยภายใต้บรรยากาศแห่งความผ่อนคลายและความสะดวกสบายภายในหอพักประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเตียงนอน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องครัว, และบริการซักล้าง

I-House เป็นเสมือนชุมชนขนาดเล็ก ผสมผสานวัฒนธรรมในแบบอเมริกันและนานาชาติไว้อย่างลงตัว นักศึกษาสามารถทำความรู้จักเพื่อนใหม่ได้จากหลายประเทศทั่วโลก และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความน่าสนใจได้ตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ NAU

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ NAU มีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษา ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยบริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วยบริการในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกันกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต โดยหนึ่งในบริการที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาคือ บริการเดินเป็นเพื่อนในยามค่ำคืน สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเดินทางคนเดียวในยามค่ำคืน สามารถขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ NAU เพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

NAU Alert

หากสภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายหรือมีเหตุฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้น นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ NAU Alert

การจัดการเหตุฉุกเฉิน

Emergency Operations and Response Plan เป็นแผนงานภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินของทางมหาวิทยาลัย โดยเป็นหนึ่งในมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินของ NAU

Show more +Show less -
1102
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1759

 • $807
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $99
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์