พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

Northern Arizona University

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Northern Arizona เป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะความรู้ ความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษาเป็นเวลามากกว่า 120 ปี โดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรมผ่านหลักสูตรวิชาในสาขาต่างๆ

ชุมชนนักศึกษาประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติจำนวนกว่า 1400 คนจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก 9 วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่มีมากกว่า 150 สาขา ควบคู่ไปกับหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับทางเลือกด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ:

 • เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญา และบัณฑิตศึกษา
 • หลักสูตร ใน ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (PIE)
 • โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

การเรียนการสอนอยู่ในระดับชั้นนำของโลก นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน ควบคู่ไปกับชั้นเรียนที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างลงตัว โดยมีสัดส่วนนักศึกษาต่อครูผู้สอนอยู่ที่ 19:1 นักศึกษาจึงได้รับความรู้และการดูแลเอาใจใส่ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งหวังเพื่อใช้ในการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม

นักศึกษาได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมผ่านบริการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยสำนักงาน International Student and Scholar Services มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าและการเข้าประเทศ รวมไปถึงจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

หอพักภายในวิทยาเขตแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ นักศึกษาสามาถเพลิดเพลินไปกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น กิจกรรมชมรมที่มีให้เลือกมากกว่า 400 ชมรม

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติใน Flagstaff, Arizona พื้นที่โดยรอบแวดล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจของยอดเขา San Francisco Peaks, Grand Canyon และแม่น้ำ Coloradoนอกจากนี้ Flagstaff ยังเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองที่มีความสุขมากที่สุดในอันดับที่ 6 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ตอบสนองต่อการเรียนรู้และอยู่อาศัย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทุกชั้นเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2020 จะทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ NAUFlex นักศึกษาสามารถเข้าเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนนักศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย เช่นเดียวกันกับการถามตอบ และอภิปรายภายในชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดตามความเคลื่อนไหว รวมไปถึงการพัฒนาต่างๆได้จากระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Accelerated Culinary Arts Program at CIA

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและร้านอาหารมีโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรเฉพาะทางด้านศิลปะการทำอาหารของ Culinary Institute of America (CIA) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 10 เดือน ครอบคลุมหลักสูตรของทั้ง NAU และ ACAP certificate

แม้ว่า NAU จะไม่มีหลักสูตรเฉพาะทางด้านศิลปะการทำอาหาร แต่หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการโรงแรมและร้านอาหารของ NAU ต่างได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลกมาโดยตลอด นี่จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่มีความหลงไหล และอยากพัฒนาทักษะในการทำอาหารCIA ซึ่งตั้งอยู่ใน Napa Valley ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหลักสูตรการทำอาหาร

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

NAU ออกแบบชั้นเรียนให้มีสัดส่วนของนักศึกษาต่อครูผู้สอนอยู่ที่ 19:1 เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง ครูผู้สอนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมสำหรับการพัฒนานักศึกษาให้มีความมั่นใจควบคู่ไปกับทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสภาพการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยได้อย่างครบครัน นอกจากนี้หลักสูตรที่เปิดสอนยังมีส่วนในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และความชำนาญในสาขาอาชีพของตน

นักศึกษาได้ประโยชน์จากการทำงานวิจัยที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกับนักวิจัยและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้นักศึกษามีข้อได้เปรียบและมีทักษะความสามารถที่โดดเด่นในตลาดแรงงาน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนใน NAU ประกอบไปด้วย:

 • คุณวุฒิปริญญาตรี
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (PIE)
 • โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
 • ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาได้รับการถ่ายทอดความรู้ในวิทยาลัยต่างๆดังนี้:

 • วิทยาลัยศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ – ดนตรี, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ – ความสามารถในการเป็นผู้นำ, จิตวิทยา, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – วิศวกรรมเครื่องกล, สารสนเทศ, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม, วนศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ – วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ดาราศาสตร์, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยสุขภาพและบริการมนุษย์ – พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กายภาพบำบัด, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ – มานุษยวิทยา, การบริการสังคม, การศึกษาเพศสภาพ, และอื่นๆ
 • วิทยาลัยธุรกิจ W. A. Franke – การบัญชี, การเงิน, การตลาด, และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัย, Honors College, และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร ใน ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (PIE)

NAU เปิดสอนหลักสูตร PIE นับตั้งแต่ปี 1987 มีจุดมุ่งหวังในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติได้มีพื้นฐานความรู้ที่ครบถ้วน ครอบคลุมทักษะความรู้ในด้านภาษา, วัฒนธรรมอเมริกัน และทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาควรตรวจสอบและศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างรอบคอบ เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติในด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาจำเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ 2.5

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้:

 • TOEFL IBT – 70
 • คะแนน IELTS – 6
 • Duolingo – 95
 • ACT (English and Reading) – 21
 • SAT ERW – 350
 • PTE – 56
 • หรือการสอบวัดระดับอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

นักศึกษาที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด หรือเข้าสอบใน English Level Placement Test ของทางมหาวิทยาลัย

ระดับบัณฑิต

นักศึกษาจำเป็นต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.0 จากเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดที่ 4.0

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้:

 • TOEFL IBT – 80
 • IELTS – 6.5
 • Duolingo – 105
 • หรือการสอบวัดระดับอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันกับการเรียนภายในวิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักของ NAU ตั้งอยู่ใน Flagstaff, Arizona ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้:

 • ศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์ฟิตเนสและสุขภาพ
 • บริการด้านสุขภาพ
 • ศูนย์กีฬาทางน้ำ
 • บริการรถรับส่งภายในวิทยาเขต

ห้องสมุด Cline เพียบพร้อมไปด้วยหนังสือจำนวนมากกว่า 1 ล้านเล่ม รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนเฉพาะทางอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์อย่างเปิดกว้าง

ที่พัก

หอพัก International House (I-House) ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Campus Heights นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับการพักอาศัยภายใต้บรรยากาศแห่งความผ่อนคลายและความสะดวกสบายภายในหอพักประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเตียงนอน, พื้นที่ส่วนกลาง, ห้องครัว, และบริการซักล้าง

I-House เป็นเสมือนชุมชนขนาดเล็ก ผสมผสานวัฒนธรรมในแบบอเมริกันและนานาชาติไว้อย่างลงตัว นักศึกษาสามารถทำความรู้จักเพื่อนใหม่ได้จากหลายประเทศทั่วโลก และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความน่าสนใจได้ตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ NAU

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ NAU มีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษา ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยบริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วยบริการในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกันกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต โดยหนึ่งในบริการที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาคือ บริการเดินเป็นเพื่อนในยามค่ำคืน สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเดินทางคนเดียวในยามค่ำคืน สามารถขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ NAU เพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

NAU Alert

หากสภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายหรือมีเหตุฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้น นักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบ NAU Alert

การจัดการเหตุฉุกเฉิน

Emergency Operations and Response Plan เป็นแผนงานภายใต้ความรับผิดชอบของ สำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินของทางมหาวิทยาลัย โดยเป็นหนึ่งในมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินของ NAU

Show more +Show less -
1400
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
At NAU
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1767

 • $816
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?