พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Pittsburg State University

United States
video Bg

เกี่ยวกับสถาบัน

ที่มหาวิทยาลัย Pittsburg State เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ เป็นที่รู้จักในนาม PSU หรือ Pitt State มหาวิทยาลัย PSU ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2446 ในฐานะโรงเรียนฝึกเสริมวิชาชีพ ปัจจุบันนำเสนอหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรตั้งแต่การดนตรีไปจนถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์

มีที่ตั้งอยู่ในเมือง Pittsburg รัฐ Kansas รัฐในตะวันตกตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Pittsburg State ตั้งอยู่ในเมืองที่อบอุ่นและมีสีสันด้วยประชากรกว่า 20,000 คน พร้อมด้วยตัวเลือกการพักอาศัยที่หลากหลาย, การขนส่งสาธารณะ, เทศกาลและงานแสดงชุมชนต่างๆ, ร้านอาหารท้องถิ่นและธุรกิจที่หลอมรวมนักศึกษานานาชาติเข้ากับความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เมือง Pittsburg ยังสนับสนุนทีม Pitt State Gorillas (PSU เป็นเจ้าของสัญลักษณ์กอริล่าเพียงแห่งเดียวในประเทศ) ซึ่งนักศึกษาจะรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครในเมืองนี้

มีหลักสูตรที่เปิดสอนกระจายอยู่ใน 4 วิทยาลัยหลักอันได้แก่: วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยธุรกิจ Kelce วิทยาลัยครุศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมี Honors College สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูงด้วย รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันเพื่อการเรียนต่อ

PSU เป็นบ้านของนักศึกษากว่า 6,800 คน พร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติกว่า 300 คนจาก 42 ประเทศ อัตราการจบการศึกษาของนักศึกษานานาชาติอยู่ที่ 100% นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอัตราการจ้างงานบัณฑิตที่สูงและอัตราเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นที่สูง

ที่ PSU นักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้แบบเฉพาะตัว อัตราเฉลี่ยของนักศึกษาในชั้นเรียนอยู่ที่ 17 คน และทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ชั้นเรียนมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและความร่วมมือกัน ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพและทักษะส่วนตัวที่จำเป็นหลังจากจบการศึกษา

นักศึกษายังจะได้พบกับการสนับสนุนมากมายที่ PSU ที่ช่วยเหลือตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา, การใช้ชีวิตการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนหลังจากจบการศึกษา สำนักงานหลักสูตรและบริการนักศึกษานานาชาติ, ศูนย์ความสำเร็จนักศึกษา และศูนย์แนะแนวอาชีพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการศึกษาเชิงบวกในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษานานาชาติ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษานานาชาติถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย Pittsburg State ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างชุมชนนานาชาติอันมีชีวิตชีวา

หนึ่งในหลายๆกิจกรรมคืองานแฟร์อาหารและวัฒนธรรมนานาชาติที่จัดโดยสมาคมนักศึกษานานาชาติ (ISA) ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานานาชาติได้มาร่วมกิจกรรมกันเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมต่างๆและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในประเทศและนานาชาติของ PSU งานแฟร์อาหารและวัฒนธรรมครั้งล่าสุดได้ให้การต้อนรับสาธารณชนทั่วไปเกือบ 500 คนที่มาสัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆของโลกและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา ในฐานะงานที่จัดเป็นประจำทุกปี นี่คือหนึ่งในงานกิจกรรมนานาชาติที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดติดต่อกันมายาวนานกว่า 25 ปีแล้ว และเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการแบ่งปันวัฒนธรรมกับชุมชนของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Pittsburg State มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้เลือกเรียน โดยมี 4 วิทยาลัยหลักระดับปริญญาตรีได้แก่:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ – ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่สาขาศิลปะ, ชีววิทยา, สตรีและเพศสถานะศึกษา, การสื่อสาร และภาษาศาสตร์

วิทยาลัยธุรกิจ Kelce – เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ในสาขาการบัญชี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์, การเงิน, การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการและการตลาด

วิทยาลัยครุศาสตร์ – แยกออกเป็น 3 แผนกวิชา: สุขภาพ, ประสิทธิภาพมนุษย์และการสันทนาการ จิตวิทยาและการให้คำปรึกษา การสอนและความเป็นผู้นำ

วิทยาลัยเทคโนโลยี – ด้วยภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีกราฟฟิคและภาพถ่าย โรงเรียนการก่อสร้าง และการเรียนรู้เทคโนโลยีและการทำงาน

วิทยาลัย Honors College เป็นตัวเลือกสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น ที่ซึ่งมีการศึกษาที่เพิ่มเติมจากปกติ

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากมาย ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาทั้งระดับปริญญาโท, หลักสูตร EdS degrees (Education Specialist) และหลักสูตรวุฒิบัตร บางหลักสูตรเปิดสอนทางออนไลน์หรือแบบผสมผสาน PSU นำเสนอหลักสูตรที่มีความต้องการสูงในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ยานยนต์, ทรัพยากรมนุษย์, การก่อสร้าง, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมและอีกมากมาย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครสำหรับการเข้าเรียนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย Pittsburg นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงในเดือนสิงหาคม, ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิในเดือนมกราคมหรือภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนมิถุนายน โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย PSU โดยมากจะกำหนดคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างคะแนน IELTS รวมอย่างน้อย 6.0 หรือเทียบเท่า แต่ในกรณีการสมัครเข้าศึกษาในสาขาการสื่อสาร, จิตวิทยา, ESOL (English for Speakers of Other Languages) หรือการพยาบาล ต้องใช้คะแนนที่สูงกว่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครระดับปริญญาตรี:

 • การสมัครทางออนไลน์
 • เอกสารผลการศึกษา
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา:

 • การสมัครทางออนไลน์
 • เอกสารผลการศึกษา
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละหลักสูตร*เป็นไปตามหลักสูตร

รายการตรวจสอบการสมัครเข้า IEP

 • การสมัครทางออนไลน์
 • คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ(IELTS, TOEFL, PTE)
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • เอกสารสนับสนุนทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง

Show more +Show less -
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย Pittsburg State มีทุนการศึกษาใหม่สำหรับผู้สมัครนานาชาติ ทุนการศึกษา Gorilla International เป็นทุนที่เปิดสำหรับนักศึกษานานาชาติทุกคนที่ได้รับเข้าเรียนที่ PSU นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับทุนมูลค่าระหว่าง 2,000-6,000 เหรียญสหรัฐฯในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา Gorilla จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ, ได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพและมีโอกาสได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้นานสูงสุด 4 ปี และเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่ทุกคน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาปีแรก, นักศึกษาโอนหน่วยกิตและบัณฑิตที่สมัครเข้าเรียนที่ PSU นักศึกษาสามารถเริ่มต้นทำการสมัครขอทุนการศึกษาและมีโอกาสรับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดได้ โดยจะพิจารณาจาก:

 • เกรดเฉลี่ย
 • กิจกรรมด้านวิชาการ
 • ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
 • คะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/PTE
 • คะแนนสอบ GRE/GMAT
 • Need

รายการคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อการขอทุนการศึกษาสามารถดูได้จากเว็บเพจหัวข้อการสมัครบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาปีแรกจะได้พักอาศัยในที่พักในวิทยาเขตที่ซึ่งนักศึกษาจะได้สัมผัสกับชีวิตใน PSU ได้อย่างเต็มที่ โดยมีทางเลือกบริการที่พักมากมายที่ตรงกับความต้องการของทุกคน ที่พักทั้งหมดมีความปลอดภัยและตกแต่งพร้อมอยู่ โดยค่าเช่าที่พักจะรวมค่าบริการทำความสะอาด, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบริการซักผ้าและที่จอดรถไว้แล้ว นักศึกษาจะมีพื้นที่ส่วนตัวและส่วนกลางสำหรับการอ่านหนังสือ, พักผ่อนหรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง อีกทั้งยังมีตู้ขายของอัตโนมัติ, ห้องครัวและโทรทัศน์จอใหญ่ให้บริการด้วย

อาคาร Block 22

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพักอาศัยแห่งใหม่นี้สร้างจากอาคารประวัติศาสตร์ 4 หลังในเขตใจกลางเมือง Pittsburg นำเสนอประสบการณ์พักอาศัยแบบเฉพาะตัว นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมกับในเขตเมืองสร้างใหม่ พร้อมกับยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมหาวิทยาลัย อาคาร Block 22 เป็นหนึ่งใน 6 อาคารหอพักของมหาวิทยาลัย Pitt State

นักศึกษาของ Pitt State ยังสามารถเข้าใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ตั้งแต่อาคาร Heckert-Wells ที่เป็นที่ตั้งของภาควิชาชีววิทยา นอกจากนี้ PSU ยังเป็นที่ตั้งของอาคาร McCray Hall ที่ประกอบด้วย ห้องแสดงดนตรีและเครื่องออร์แกน Fisk Opus 106 สำหรับการแสดงดนตรี รวมถึงศูนย์สันทนาการนักศึกษาที่เปิดให้นักศึกษาใช้บริการ และยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมีดังนี้

ศูนย์เทคโนโลยี Kansas (Kansas Technology Center - KTC)

ศูนย์ KTC เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้มีสภาพการเรียนรู้เฉพาะตัว ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชัน 260 เครื่องและห้องทดลองทางเทคนิคอีก 70 ห้อง

ศูนย์วิจัยโพลีเมอร์ Kansas (Kansas Polymer Research Center - KPRC)

เป็นที่รู้จักกันในนามศูนย์วิจัย Tyler ศูนย์ KPRC ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการวิจัยและการพัฒนาทางด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยและโครงการศึกษาต่างๆ

ศูนย์ศิลปะ Bicknell Family Center

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2556 ศูนย์ Bicknell Center ทำให้เมือง Pittsburg เป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดแสดงงานศิลปะในพื้นที่นี้ ศูนย์นี้มีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ, โรงภาพยนตร์และโรงละคร

สนามกีฬา Carnie Smith

แฟนกีฬาของ Pitt State ย่อมไม่พลาดที่จะเข้าชมเกมอเมริกันฟุตบอลเต็มสนาม Carnie Smith เพื่อเชียร์ทีม Gorillas ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน ตัวสนามยังได้รับการรับรองให้เป็นสนามแข่งขันที่ดีเยี่ยมของลีกกีฬา NCAA Division II

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Pittsburg State มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับชุมชนในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้มาเยือนด้วย มหาวิทยาลัยมีสำนักงานบริการตำรวจและที่จอดรถซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน

ทีมงานจะดูแลงานด้านบริการฉุกเฉิน, การอบรมความปลอดภัย, การฝึกอบรมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน, ระบบการจอดรถที่ปลอดภัย และการดูแลอื่นๆ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมือง ที่ซึ่งข้อมูลและทรัพยากรต่างๆถูกใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ PSU ยังมีมาตรการดูแลความปลอดภัยต่างๆภายในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงระบบ RAVE Alert ที่เป็นระบบให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อความฉุกเฉินและการแจ้งเตือนไปยังชุมชนภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีโทรศัพท์ฉุกเฉินสีน้ำเงินที่ติดตั้งรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อติดต่อศูนย์จัดการเหตุ ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน

Show more +Show less -
676
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Campus Life
Automotive Technology Program
Crimson Commons
International Food and Culture Fair
International Student Orientation Leaders
International Student Orientation
Kansas state flower Sunflower
Kansas Technology Center
McCray Hall
Pitt Pals
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1757

 • $806
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
ฟรี สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ

สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ โดย พี่ Bank ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ แชร์เคล็ดลับการเขียน SOP พร้อมเทคนิคการเริ่มต้นเขียน SOP ไม่ว่าจะเป็น Do's and Don'ts เนื้อหาใจความอื่น ๆ ที่จะบ่งบอกตัวตนของน้อง ๆ และทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจรับน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อ

GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 21st ต.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์