พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Queensland (QUT) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองริมชายฝั่งบริสเบนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีแนวคิดก้าวหน้าที่สุดของประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความรู้ในอุตสาหกรรมและมุมมองความคิดที่มีความเป็นสากลซึ่งจะช่วยเชื่อมนักศึกษาสู่โลกของการทำงาน

QUT ให้การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ รวมถึงประสบการณ์ภาคปฏิบัติและทักษะที่สามารถถ่ายโอนได้ที่จะสร้างความมั่นใจและความสามารถในการปรับตัวที่จำเป็นต่อความสำเร็จทางอาชีพในอนาคต

หลักสูตรได้รับการออกแบบร่วมกับบุคลากรระดับชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อให้เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง QUT เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ประจำปี 2020 โดย THE

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขา อย่างเช่นสาขาธุรกิจ, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพ, กระบวนการยุติธรรม, กฎหมายและวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่ออีกด้วย

QUT แก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดระดับโลกในปัจจุบันในหลายๆประเด็นด้วยการดำเนินการวิจัยแบบสหวิทยาการ, ผสมผสานความเชี่ยวชาญจากแผนกวิชาการสอนต่างๆและถ่ายทอดผลงานวิจัยของตนเองไปสู่ชุมชนการวิจัยระดับนานาชาติ นักศึกษาจะสามารถยกระดับทักษะการวิจัยของตนเองได้ในสภาพแวดล้อมการเรียนที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของตนเองเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก

บริสเบนเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและน่าอยู่อาศัย โดยมีชื่อเสียงในฐานะเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์, วิถีชีวิตกลางแจ้งและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลียและมีสิ่งต่างๆมากมายที่สามารถรองรับประชากรนักศึกษาประมาณ 50,000 คนของ QUT พร้อมด้วยชุมชนนานาชาติอันมีชีวิตชีวาจากมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีเทคโนโลยีสูงและบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ดีเยี่ยม พร้อมด้วยกิจกรรมทางสังคมอันมีชีวิตชีวาและสโมสรและชมรมนักศึกษามากกว่า 150 ประเภท QUT จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกในใจกลางเมืองบริสเบนและโอกาสทางอาชีพมากมายสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

เลือกการเรียนจากประสบการณ์จริง

หลักสูตรภาคปฏิบัติของ QUT จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า, สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์และมีศักยภาพในโลกแห่งอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ด้วยหลักสูตรที่มีการเปิดสอนมากกว่า 100 หลักสูตรที่จะเปลี่ยนความชอบในสาขาวิชาไปสู่อาชีพที่มีผลตอบแทนคุ้มค่า

ด้วยทรัพยากรต่างๆทางออนไลน์ที่ผสมผสานการเรียนรู้อันยืดหยุ่น รวมถึงบริการช่วยเหลือนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับความรู้ภาคปฏิบัติจากการทำงานจริงในหลักสูตรส่วนใหญ่ของ QUT

รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์ที่มีคุณภาพระดับโลกของ QUT ในกิจกรรม Virtual Masterclass Series ที่จะเป็นการสำรวจเรียนรู้โอกาสทางอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมและวิธีการที่ QUT จะช่วยเชื่อมนักศึกษาสู่อนาคตการทำงาน

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับหลักสูตร

QUT ได้มีการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ ปริญญาโทการพยาบาล - การขึ้นทะเบียนวิชาชีพ ที่ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพด้านสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย นักศึกษาจะผ่านการฝึกงานคลินิกมากกว่า 800 ชั่วโมง อันจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพในประเทศออสเตรเลียหลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาการข้อมูลของ QUT ซึ่งเปิดสอนในปี 2021 ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากพื้นฐานในฐานะหลักสูตรความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านวิทยาการข้อมูล – ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขานี้เพียงแห่งเดียวในรัฐ Queensland ด้วยการเป็นผู้นำความรู้ในการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูลและผ่านทางศูนย์วิทยาการข้อมูล QUT จะมอบประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความรู้ภาคปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่มีความซับซ้อนในสาขาวิชาใหม่อันน่าตื่นเต้นนี้

การวิจัยที่ได้รับรางวัล

QUT มีความเข้มข้นและความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและโลก รูปแบบการทำงานร่วมกันของ QUT จะเป็นการวิจัยแบบข้ามสาขาวิชาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและมีการทำงานแบบให้คำปรึกษาร่วมกับพันธมิตรอันหลากหลายในสาขาต่างๆ

ไม่นานมานี้ทาง QUT ได้รับเงินทุน ARC ใหม่มูลค่า 1.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย พร้อมด้วยการอนุมัติเพื่อสร้างอาคารกลางแจ้งที่มีหลังคาคลุมใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียสำหรับการทดสอบอุปกรณ์, วิทยาการหุ่นยนต์และวัสดุ, เทคนิคการประมวลผลสภาวะจริงบนดวงจันทร์, ดาวอังคารและดาวเคราะห์น้อย

Show more +Show less -
ประสบการณ์ด้านการเรียน

ประสบการณ์ด้านการเรียน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Queensland ได้รับการยอมรับในฐานะ ‘มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติ' อันมีผลสืบเนื่องจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการวิจัยประยุกต์และการสอนความรู้ที่ตรงกับความต้องการ โดยทั้งผู้ประกอบวิชาชีพและตัวแทนจากอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งผสมผสานการเรียนเชิงทฤษฎีเข้ากับการเรียนภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล Australian Awards for University Teaching (AAUT) มากกว่า 119 ท่าน

ในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ, ได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่ดีที่สุดและได้รับประสบกาณ์ภาคปฏิบัติมากมายในอุตสาหกรรมเพื่อให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับโลกการทำงานจริง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่รวมการทำงาน อย่างเช่นการฝึกงาน, การทำงาน, การทำงานกรณีศึกษาและโครงการต่างๆซึ่งจะรวมอยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการเรียน

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาวิทยาเขตให้มี ความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายพร้อมด้วยการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา, จุดแจ้งเหตุฉุกเฉินและแอพพลิเคชั่นด้านความปลอดภัยที่เชื่อมต่อถึงทีมงานรักษาความปลอดภัย

SafeZone

SafeZone เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาทุกคนของ QUT เพียงแค่กดปุ่มบนแอพพลิเคชั่น นักศึกษาจะสามารถส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ QUT เพื่อแจ้งตำแหน่งที่อยู่และขอความช่วยเหลือ

Brisbane

Brisbane เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย, เปิดกว้างต้อนรับผู้คนและเป็นมิตร พร้อมด้วยสภาพภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งปี รวมถึงวิถีชีวิตกลางแจ้งอันผ่อนคลาย โดยอยู่ใกล้กับทั้งเขตพื้นที่ป่าฝนและชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่างๆ ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเพลิดเพลินกับความงดงามทางธรรมชาติและใกล้ชิดกับสัตว์ป่าที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นจิงโจ้และหมีโคอาลา

ประเทศออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย พร้อมด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

Show more +Show less -
ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

QUT มีความภาคภูมิใจในรางวัลและอันดับในตารางอันดับที่มีชื่อเสียงต่างๆ โดยมีอันดับล่าสุดในการจัดอันดับอย่างเช่น:

 • QUT เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียและอันดับที่ 14 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดย THE (2020)
 • มหาวิทยาลัยอันดับที่ 186 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education (2021)
 • QUT อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลก (อันดับ 2 ของประเทศ) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างงานกับนักศึกษาในการจัดอันดับโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2020 โดย QS
 • QUT อยู่ในกลุ่มอันดับ 101-110 ของโลกและอันดับที่ 9 ของประเทศออสเตรเลียในการจัดอันดับโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาโดย QS (2020)
 • มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศและอันดับที่ 16 ของโลกในสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อศึกษาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาโดย QS (2021)
 • มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศและอันดับที่ 31 ของโลกในสาขาวิชาการพยาบาลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาโดย QS (2021)

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

QUT มีทางเลือกการเรียน มากมายในสาขา:

ธุรกิจ

ในฐานะคณะวิชาธุรกิจแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับนานาชาติจาก 3 สถาบัน QUT จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานทั้งระดับประเทศและนานาชาติ หลักสูตรปริญญาสาขาธุรกิจของ QUT จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริงและพัฒนาทักษะทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อความสำเร็จในอาชีพการทำงานในอนาคต

อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ QUT อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศออสเตรเลียในสาขาการสื่อสารและสื่อศึกษา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย QS) มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาการสร้างสรรค์จำนวนมากที่สุดในประเทศออสเตรเลียและมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

ครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตร์ที่เน้นภาคปฏิบัติของ QUT จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการสอนในห้องเรียนด้วยความมั่นใจ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์ของ QUT มีอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลีย

วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของ QUT จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆผ่านทางสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงสู่อาชีพการทำงานในอนาคตที่ดีเยี่ยม

สุขภาพ

หลักสูตรสุขภาพของ QUT จะมอบการเรียนภาคปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและทันสมัยที่สุด QUT อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกในสาขาการพยาบาลจากการจัดอันดับสาขาวิชาโลกปี 2021 โดย Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects

กระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรของ QUT จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้อันเจาะลึกในประเด็นต่างๆด้านกระบวนการยุติธรรมทางสังคมร่วมสมัย นักศึกษาจะได้รับความรู้จากคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและโอกาสการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ผ่านทางการทำงาน

กฏหมาย

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขากฎหมายของ QUT เป็นที่ต้องการตัวของผู้จ้างงาน หลักสูตรดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและทำงานแบบเต็มเวลา รวมถึงประกอบอาชีพนักกฎหมายด้วย

วิทยาศาสตร์

นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ QUT จะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติผ่านทางประสบการณ์การทำงานภาคสนาม ขณะที่ความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับวงการวิทยาศาสตร์ของ QUT จะทำให้หลักสูตรตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาความท้าทายของโลกสมัยใหม่

วิทยาลัย QUT

วิทยาลัย QUT เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและวิชาการเพื่อการเรียนต่อที่จะนำนักศึกษาไปสู่การเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีของ QUT นักศึกษาสามารถเยี่ยมชมวิทยาลัย QUT ด้วยการทัวร์แบบเสมือนจริง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรเพื่อรับทราบถึงคุณสมบัติด้านการเรียนที่กำหนด ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆทั้งหมด อย่างเช่นการสัมภาษณ์, การทดสอบการแสดงหรือผลงานที่ผ่านมา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด QUT รับพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานความรู้หลายประเภท นักศึกษาควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆจากหน้าเว็บเพจของหลักสูตรนั้นๆ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยรับพิจารณาผลการทดสอบต่อไปนี้:

 • Cambridge English: ระดับ Advanced (CAE)
 • Cambridge English: ระดับ Proficiency (CPE)
 • IELTS (Academic)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ Pearson (PTE)
 • TOEFL iBT (Internet-based)

ในกรณีที่นักศึกษามีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือคุณวุฒิด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ทางมหาวิทยาลัยอาจเสนอแพ็กเกจรวมหลักสูตร ซึ่งจะรวมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องการเข้าเรียนเข้ากับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

QUT มีทุนการศึกษา ต่อไปนี้มอบให้กับนักศึกษานานาชาติ:

ทุนเรียนดีนานาชาติ

นักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดีอาจมีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนดีหากมีคุณสมบัติด้านการเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้ได้รับทุนอาจได้รับ:

 • ทุนการศึกษาที่ครอบคลุม 25 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนสำหรับการเรียนปีแรก (2 ภาคเรียน) ที่ QUT
 • ทุนการศึกษาต่อเนื่องที่ครอบคลุม 25 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน (ตามข้อกำหนดต่อเนื่องด้านการเรียน)

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, ครุศาสตร์, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยไม่มีทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาสุขภาพ นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษานี้เมื่อทำการสมัครเข้าเรียนที่ QUT โดยไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุนแยกต่างหาก

ความเห็นนักศึกษา

''ผมได้รับทุนเรียนดีซึ่งช่วยให้ผมสามารถเริ่มต้นการเรียนที่ QUT ได้และช่วยลดภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ของผมได้อย่างมาก คณาจารย์ของ QUT จะคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณอย่างดีเยี่ยม ผมมีความสุขกับการเรียนภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้ผมมีความพร้อมสำหรับโลกของการทำงานจริง QUT มีผู้คนและทักษะอันมากมายหลากหลายให้คุณได้เรียนรู้ นี่คือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งผมต้องขอขอบคุณอย่างมาก'' – Anuka Bulankulame (ผู้ได้รับทุนเรียนดีนานาชาติ)

Show more +Show less -
7145
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
Discover QUT Creative Industries in 360 degrees
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
At QUT
Why study STEM at QUT
QUT College
At QUT
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.7
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.7
คุณภาพการสอน
4.7
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
การจัดอันดับโลก
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
SUPPORTIVE UNI Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-06-01
4.0/ 5 stars
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
Queensland University of Technology Queensland University of Technology
Rated4/5based on3 student reviews
SUPPORTIVE UNI Customer reviews:
Queensland University of Technology - by, 2020-06-01
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?