พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Royal Roads (RRU) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่รู้จักในด้านการนำความยอดเยี่ยมทางวิชาการ ผสมผสานกับความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ในการทำงานจริง มหาวิทยาลัย Royal Roads มุ่งมั่นที่สร้างทักษะและความมั่นใจของนักศึกษาเพื่อพร้อมในการทำงานในโลกของเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและครอบคลุมไปทั่วโลก หลังจบการศึกษาจากที่มหาวิทยาลัย Royal Roads

จากการที่มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ, คุณภาพการเรียนการสอนระดับชั้นนำ ผสมผสานกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน Ashoka U Changemaker campus ที่เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกกว่า 40 สถาบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก RRU มีการสนับสนุนนักศึกษาในระหว่างการศึกษา ตั้งแต่การสนับสนุนด้านภาษา, การแนะแนวอาชีพ, กิจกรรมทางสังคม และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัว ด้วยนักศึกษานานาชาติจำนวนมากจาก 60 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยสังคมที่อบอุ่นจากนักศึกษาในประเทศ ทำให้ RRU สร้างประสบการณ์เฉพาะตัวให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Royal Roads ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและป่าที่สวยงามในประเทศแคนาดา ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่อย่างแวนคูเวอร์และซีแอตเทิล ที่นักศึกษาจะสามารถใกล้ชิดธรรมชาติกับป่าและภูเขาขนาดหลายร้อยเฮกตาร์, การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ หรือการสร้างสมาธิในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย Royal Roads ประสบความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษามาตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Royal Roads มุ่งมั่นในการดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินการขั้นตอนต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนไปสู่ระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัย RRU ได้ปรับเปลี่ยนชั้นเรียนไปเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด รวมไปถึงหลักสูตรภาษาอังกฤาเพื่อการศึกษาและหลักสูตรปรับพื้นฐานบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้บริการนักศึกษาที่สำคัญได้ปรับรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ทั้งกระบวนการให้คำแนะนำการตรวจคนเข้าเมือง, ศูนย์อบรมการเขียนบทความ, ชั้นเรียนออกกำลังกายและบริการให้คำปรึกษา

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังประเมินผลการสมัครเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยยอมรับผลการทดสอบ Duolingo เป็นหนึ่งในหลักฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสมัครทุนการศึกษาและการสนับสนุนด้านการเงินที่เปิดรับสมัครตามรายการในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Royal Roads นำเสนอการเรียนการสอนเฉพาะตัว เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ, มีทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกที่มีความท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายงานวิจัยเข้าหากันเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้

มหาวิทยาลัย Royal Roads มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างก้าวหน้าและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Royal Roads ด้วยรูปแบบการเรียนรู้, การสอนและการวิจัย (Learning, Teaching and Research Model - LTRM) ที่ผสมผสานทั้งการฝึกหัด, ทฤษฎีความรู้, คุณค่า และทัศนคติเพื่อสร้างการประสบการณ์เรียนรู้ รวมไปถึงการสนับสนุนด้วยสภาพแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมที่มีท้าทาย, ความกระตือรือร้น และความเฉลียวฉลาด

นอกจากหลักสูตรเต็มเวลาที่ดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัย RRU ยังมีหลักสูตรทางออนไลน์ที่มีวิธีการสอนที่ก้าวหน้าเหมาะสมกับรูปแบบหลักสูตร โดยได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทำการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโลกของความเป็นจริง รวมไปถึงเอกสารการเรียนการสอนได้รับการออกแบบและพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ด้วยรูปแบบชั้นเรียนขนาดเล็กของมหาวิทยาลัย Royal Roads ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้แบบร่วมมือกันและจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมไปถึงจำนวนชั้นเรียนและกลุ่มขนาดเล็กจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการดูแลให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัว

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยนำเสนอรูปแบบสาขาวิชาเพื่อครอบคลุมทุกความต้องการในชีวิตนักศึกษา ดังนี้:

 • หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือนระบบการเรียนรู้ร่วมกันทางออนไลน์
 • บริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ
 • หลักสูตรที่มาพร้อมกับโอกาสในการแลกเปลี่ยนนานาชาติ
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีความใส่ใจต่อเป้าหมาย, สภาพแวดล้อม และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน เช่นเดียวกับจำนวนหลักสูตรมากมายที่ช่วยสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เหมาะกับวิถีชีวิตของแต่ละคน ด้วยคณาจารย์เต็มเวลาและคณาจารย์พิเศษ RRU นำเสนอหลักสูตรที่นำไปสู่วุฒิการศึกษาที่มีคุณค่า ตอบสนองกับความมุ่งมั่นทั้งในระดับส่วนบุคคลและความเป็นมืออาชีพ

สำหรับนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสนับสนุนหลักสูตรมากมายที่นักศึกษานานาชาติสามารถมั่นใจได้ถึงความสำเร็จ ในทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรปรับพื้นฐาน 4 หลักสูตร, ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษานานาชาติ (International Study Centre - ISC) ด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและอบอุ่น ช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถปรับตัวในการอยู่ในประเทศแคนนาดา, เรียนรู้วัฒนธรรมแคนาเดี้ยน และค้นพบภาพภูมิทัศน์ที่งดงามในเขตภูมิภาคแห่งนี้ โดยหลักสูตรที่ทางศูนย์การศึกษานานาชาติ (International Study Centre - ISC) เปิดสอนมีดังนี้ :

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
 • หลักสูตรปรับพื้นฐานนานาชาติระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเทียบโอน
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Royal Roads มีความแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตรและในแต่ละวุฒิการศึกษา นักศึกษาที่สนใจจะต้องศึกษาคุณสมบัติการสมัครและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นสมัครเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอกสารการสมัครทั้งแบบมาตรฐานและเอกสารเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ประกอบกันในการยื่นสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาไว้แล้ว

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีนอกประเทศแคนาดา จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดของแต่ละประเทศ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าคุณสมบัติของตนเองสามารถสมัครเข้าศึกษาได้หรือไม่ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Royal Roads

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย Royal Roads ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษเพียงพอในการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Royal Roads นักศึกษาจำเป็นต้องส่งหลักฐานคะแนนประเมินภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับ แต่ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน อาจจะได้รับการยกเว้นในการส่งคะแนนประเมินทักษะภาษา รูปแบบคะแนนประเมินทางภาษาที่ต้องใช้เป็นได้ทั้งแบบ TOEFL และ IELTS ขึ้นอยู่กับหลักสูตร และ/หรือวุฒิการศึกษาที่สมัคร ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีคะแนนประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มหาวิทยาลัยยังมีโปรแกรมเตรียมความพร้อม หรือโปรแกรม ESL pathwayโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในอยู่ในระดับที่ต้องการ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Royal Roads มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีธรรมชาติอันสวยงาม ใจกลางของมหาวิทยาลัยคือปราสาท Hatley Castle ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Tudor และเป็นพื้นที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชาติอีกด้วย ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแนวชายฝั่งอันน่าตื่นตาของเกาะแวนคูเวอร์ ที่ดั้งเดิมเป็นพื้นที่สำหรับการปีนเขาและเดินป่าผ่านสภาพพื้นที่ป่าเขียวชอุ่ม มาพร้อมกับเทือกเขาโอลิมปิคที่เป็นพื้นหลังอันน่าตื่นตา

มหาวิทยาลัย Royal Roads ตั้งอยู่ในเมืองที่น่าอยู่อาศัยแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดาอย่างเมืองวิคตอเรีย ที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าไปเยือนมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้เมืองวิคตอเรียและเกาะแวนคูเวอร์ยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 20 จุดหมายท่องเที่ยวชั้นนำของโลกจากสำนักข่าว CNN ในปีค.ศ. 2020 เมืองวิคตอเรียนำเสนอกิจกรรมและจุดดึงดูดมากมายในสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม อย่างเช่นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาฬ, การพายเรือคายัค, การเล่น zipline รวมไปถึงการเข้าชมสวนผีเสื้อ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมมากมายและความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและเครื่องดื่มมากมาย เกาะแวนคูเวอร์ยังเป็นเกาะยอดเยี่ยมในเขตอเมริกาเหนือถึง 13 ครั้ง

มหาวิทยาลัย Royal Roads มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันยอดเยี่ยมที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้ตลอดการศึกษาของตนเอง ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมตั้งอยู่ในใจกลางของมหาวิทยาลัย โดยเป็นอาคารที่ก่อสร้างแบบยั่งยืนที่มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นำเสนอห้องเรียนที่ทันสมัย, ห้องอภิปราย, ห้องปฏิบัติการณ์ทางคอมพิวเตอร์และพื้นที่ประชุมที่เหมาะสมกับทุกรูปแบบการเรียนรู้และการทำงานศูนย์การศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในอาคาร Sherman Jen เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม มีห้องเรียน 11 ห้อง เช่นเดียวกับห้องทำงานแบบกลุ่มและพื้นที่การสอน, สำนักงานคณาจารย์, ห้องปฏิบัติการณ์, พื้นที่ทางสังคม รวมไปถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มหาวิทยาลัย Royal Roads โดยการดูแลความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยดำเนินการโดย Canadian Corps of Commissionaires ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมถึงนักศึกษารวมไปถึงบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมีโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดต่อโดยตรงกับศูนย์ดูแลความปลอดภัยติดตั้งอยู่โดยรอบในพื้นที่ ทีมดูแลความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมีบริการครอบคลุมตั้งแต่ดูแลการเข้าออกหอพัก, การเข้าออกอาคาร, ระบบโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง, การรองรับสถาการณ์ฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การจัดการตามหาสิ่งของสูญหาย, การให้ความรู้กับนักศึกษา, การจัดการจราจรและบริการจอดรถ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและสารวัตรทหาร เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะใช้เวลาในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

มหาวิทยาลัยยังมีบริการสนับสนุนมากมายเพื่อสนับสนุนและดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาที่ยอดเยี่ยมใน RRU

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
Join Royal Roads University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
3.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
2.0
Anupam
Royal Roads University
Nice location, affordable
แสดงทั้งหมด +
Royal Roads University Royal Roads University
Rated3/5based on1 student reviews
Nice location, affordable Customer reviews:
Royal Roads University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Royal Roads University Royal Roads University
Rated3/5based on1 student reviews
Nice location, affordable Customer reviews:
Royal Roads University - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์