text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยประวัติด้านการศึกษากว่า 55 ปี มหาวิทยาลัย Sacred heart (SHU) ในรัฐคอนเนตทิคัต เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนเอกชนที่มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, การดูแลสุขภาพ, การสื่อสาร, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดอาคารเรียนใหม่ถึง 8 อาคารในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ในความจริงมหาวิทยาลัยชยายขนาดพื้นที่ 2 เท่าหลังจากได้รับพื้นที่ของอดีตสำนักงานใหญ่ของบริษัท General Electric โดยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ, การศึกษา และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, computer gaming และความปลอดภัยไซเบอร์) ในพื้นที่ยังมีโรงแรมของตนเองซึ่งช่วยให้นักศึกษาในสาขาการพยาบาล, การจัดการท่องเที่ยวและรีสอร์ตใช้เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกงาน

ด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณะวิชาที่ 15:1 นักศึกษาจะสามารถมีโอกาสในการเรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ได้ ซึ่งคณาจารย์มาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองสอน คุณภาพการสอนของ SHU ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูง อย่างเช่นการได้รับการจัดอันดับใน “382 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด” จาก Princeton review ประจำปี 2018

ทีมกีฬาของ SHU อยู่ในลีกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสูงสุดอย่าง NCAA ดีวิชั่น 1 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้มีส่วนร่วมในสปิริตด้านกีฬาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาโดยการเชียร์เพื่อนร่วมชั้นหรือเข้าร่วมทีมกีฬาด้วยตนเอง นักศึกษายังสามารถมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ เช่น วงดุริยางค์หรือเป็นผู้ชม

มหาวิทยาลัยยังมีหอพักนักศึกษาระดับยอดเยี่ยม หนึ่งในหอพักที่เปิดใช้งานในปีค.ศ. 2016 มีสนามแข่งขัน computer gaming และฟิตเนส และอีกอาคารที่เปิดทำการในเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 มีห้องเล่นเกมให้ด้วย ซึ่งทำให้นักศึกษามีกิจกรรมระหว่างช่วงเวลาว่าง

SHU ยังมีชื่อเสียงด้านการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กว่า 95% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อภายในหนึ่งปีหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกด้านทุนการศึกษาสูงสุด 17,500 USD สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Show more +Show less -
วิทยาลัยและคณะวิชา

วิทยาลัยและคณะวิชา

คณะวิชาต่างๆที่ Sacred Heart มีมากมายเช่น ...

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรที่ครอบคลุมในหลายสาขาวิชาตั้งแต่ ศิลปศาสตร์, ศิลปะและการออกแบบ, เคมี, ประสาทวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยไซเบอร์, ศิลปะการแสดง, วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง, รัฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โลกาภิวัตน์และชีวเคมี

คณะสื่อสารมวลชนและศิลปะสื่อ

วิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรหลากหลายทั้งในด้านการสื่อสารมวลชน, การสื่อสารดิจิทัล, ศิลปะสื่อ, ศิลปะภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากอุปกรณ์การผลิตสื่อและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย

คณะวิชาคอมพิวเตอร์

คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง, ขนาดชั้นเรียนที่เล็กและการดูแลเป็นรายคน ซึ่งทำให้คณะวิชาเป็นที่รู้จักกันในด้านงานวิจัยด้านจริยธรรมคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมและการออกแบบเกม

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ Jack Welch

วิทยาลัยได้รับการรับรอง AACSB และได้รับการจัดอันดับจาก Bloomberg Business Review ให้เป็น 1 ใน 100 หลักสูตรปริญญาตรีด้านธุรกิจที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มุ่งมั่นในการสอน, เข้าใจในตลาดโลกด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด

วิทยาลัยการศึกษา Isabelle Farrington

วิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรในด้านการเตรียมพร้อมในการเป็นครู, การอ่านออกเขียนได้, ความเป็นผู้นำในโรงเรียนและเขตพื้นที่ ผู้สอนมืออาชีพจากโรงเรียนและเขตการศึกษาที่เป็นพันธมิตรจะมอบโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ในสถานการณ์จริงเพื่อโอกาสในการเติบโตผ่านการให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นและประสบการณ์การวิเคราะห์ที่มีคุณค่า

วิทยาลัยวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยนำเสนอการเรียนการสอนในวิชาทางด้านการฝึกสอนกีฬา. วิทยาศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การบำบัดทางร่างกาย, การสาธารณสุข และอื่นๆ

วิทยาลัยการพยาบาล

ที่ SHU หลักสูตรการพยาบาลได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาด้านการพยาบาล นักศึกษาจะได้เรียนรู้บนการทำงานจริงในโรงพยาบาลในพื้นที่ เช่นเดียวกับการเรียนในสถานการณ์จำลองในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Show more +Show less -
หลักสูตร STEM

หลักสูตร STEM

หลักสูตรปริญญาตรีสาขา STEM ที่ผ่านการรับรอง

 • ชีวเคมี
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การออกแบบและพัฒนาเกม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณิตศาสตร์
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ (เรียน 3 ปีที่ SHU ต่อด้วยการเรียนอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัย Columbia หรือสถาบันโพลีเทคนิค Rensselaer

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขา STEM ที่ผ่านการรับรอง

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการตลาดดิจิตอล
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการการเงินและการลงทุน
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์การแพร่ภาพและเสียงและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ปริญญาโทสาขาสารสนเทศศาสตร์การดูแลสุขภาพ

ประโยชน์ของหลักสูตร STEM

 • นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการทำงานในสาขา STEM ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • มีความได้เปรียบในตลาดงานเนื่องจากมีความต้องการจ้างงานบุคลากรในสาขานี้อย่างสม่ำเสมอ
 • เป็นสาขางานที่ได้รับค่าจ้างสูง
 • นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกาได้นานสูงสุดถึง 24 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Show more +Show less -
การรับเข้าเรียน

การรับเข้าเรียน

การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Sacred Heart นักศึกษาจะต้อง...

 • ยื่นใบสมัครเรียนทางออนไลน์พร้อมด้วยการชำระค่าสมัครแบบไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ยื่นเอกสารผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา
 • ยื่นจดหมายแนะนำตัว ในกรณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องใช้ 1 ฉบับ ส่วนในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 ฉบับหรือขึ้นกับข้อกำหนดของหลักสูตร
 • รายงานการเทียบเคียงผลการศึกษาจาก World Education Services หรือบริษัทอื่นที่ดำเนินการด้านนี้ ต้องใช้ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจากการเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
 • สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษหรือเอกสารที่แสดงว่ามีทักษะภาษาเพียงพอ สำหรับนักศึกษาที่ทักษะภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตร ESL กับทางมหาวิทยาลัย (หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองในหลักสูตร ESL) ก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรที่สมัครเรียน
 • เอกสารสำเนาหนังสือเดินทางโดยเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลบุคคลและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่
 • ยื่นเอกสารทางการเงินที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยจะต้องมีระยะเวลาของเอกสารภายใน 9 เดือนก่อนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบว่านักศึกษาจะมีเงินทุนพอที่จะพักอาศัยในสหรัฐอเมริกาและเข้าศึกษาที่ SHU อย่างน้อย 1 ปี
 • วีซ่า I-20 จะถูกออกโดยทาง SHU หลังจากที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษา, ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าหอพักแล้ว, ได้รับเอกสารรับรองด้านการเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยทางนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารวีซ่า I-20
 • ในระดับปริญญาโท จะต้องยื่น CV ที่มีรายละเอียนดทางด้านการศึกษาและประวัติการทำงาน
 • สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องจัดทำบทความที่แสดงว่าทำไมถึงต้องเข้าศึกษาในคณะที่สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร...

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Sacred Heart มีพื้นที่กว่า 300 เอเคอร์ รวมไปถึงพื้นที่สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุมและอาคารที่เดิมเคยเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของ General Electric ซึ่งขณะนี้มีชื่อว่าวิทยาเขตตะวันตก วิทยาเขตหลักอยู่ในพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ในเมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐคอนเนคทิคัต อยู่ห่างจากเมืองแมนฮัตตัน 60 ไมล์และประมาณ 150 ไมล์จากบอสตัน

สนามกอล์ฟที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของมีที่ตั้งอยู่ในเมืองมิลฟอร์ด รัฐคอนเนคทิคัต โดยเป็นสนามกอล์ฟที่ออกแบบโดย Tommy Fazio ซึ่งอันดับสนามกอล์ฟในรัฐคอนเนคทิคัตที่ดีที่สุด 4 ลำดับโดยเว็บไซต์ Golf.com

อาคารศูนย์กลางการศึกษาสาธารณสุขที่เปิดดำเนินการในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 เป็นศูนย์กลางของวิทยาลัยวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาลัยการพยาบาล อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้จุดประกายให้กับนักศึกษาในด้านสาธารณสุขศาสตร์ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมืออาชีพ เพื่อมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะพร้อมในการประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านสาธารณสุข

โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการใหม่ JP’s Diner เป็นโรงอาหารในแบบปี 1950 และเป็นโรงอาหารในมหาวิทยาลัยในรัฐนิวอิงแลนด์

อ่านเพิ่มเติม

Show more +Show less -
บริการนักศึกษา

บริการนักศึกษา

การดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้ ...

การให้คำปรึกษาส่วนตัว

ผู้ให้คำปรึกษาที่มีใบอนุญาตทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาในการรับมือกับประเด็นที่เกิดขึ้นต่างๆ รวมไปถึงความวิตกกังวลและอาการคิดถึงบ้าน

บริการด้านสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพนักศึกษามีที่ตั้งอยู่ในศูนย์สุขภาวะ เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีและมีราคาเหมาะสมให้กับนักศึกษา การบริการมีทั้งการตรวจและรักษาในการอาการป่วยทั่วไป, อาการบาดเจ็บ, การติดเชื้อและอื่นๆ

ทีม s.w.e.e.t. Peer Educators

ทีมงานการให้ความรู้สุขภาพและการสร้างความมั่นใจในตนเอง (s.w.e.e.t.) เป็นทีมงานนักศึกษาที่มีความคิดเชิงบวกและสนุกสนาน ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาวะให้กับนักศึกษาโดยการให้ข้อมูลหรือประเด็นที่ทางวิทยาลัยมีความเป็นห่วงนักศึกษา เช่น สุขภาวะทางจิตใจ, การจัดการความเครียด, การเข้าจัดการในสภาวะฉุกเฉิน และอื่นๆ รวมไปถึงการเชื่อมต่อนักศึกษาเข้ากับแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัย Sacred Heart เปิดบริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ SHU Safe ซึ่งช่วยขยายการดูแลความปลอดภัยนักศึกษาทั้งในและนอกวิทยาลัย ตัวแอปพลิเคชันจะช่วยในการเข้าถึงบริการฉุกเฉินที่รวดเร็วและโหมดการทำงานด้านความปลอดภัยที่ดี

ฟังก์ชันเบื้องต้นของ SHU Safe คือการเชื่อมต่อการสื่อสารฉุกเฉินระหว่างชุมชนมหาวิทยาลัยกับทีมงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย SHU Safe มีฟังก์ชันหลัก 3 ประการดังนี้: การติดต่อเหตุฉุกเฉิน, iReports และการตรวจสอบความปลอดภัย

ความเห็นนักศึกษา

“มหาวิทยาลัย Sacred Heart เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดูแลนักศึกษาที่ดีและสะดวกสบายอย่างมาก ตั้งแต่กระบวนการสมัครเข้าศึกษาถึงครูผู้สอน ทุกคนมีความเป็นมิตรอย่างมากและรู้จักชื่อของเรา ซึ่งช่วยให้รู้สึกคุ้นเคย ทีมงานดูแลความปลอดภัยก็ดูแลความปลอดภัยนักศึกษาที่นี่อย่างดีเยี่ยม” - Lea, เยอรมันนี, ปีการศึกษา 2017

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

สำนักงานด้านการพัฒนาอาชีพและการจัดหางานจะช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนอาชีพและการหางาน นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานผ่านการดูแลในด้านนี้ของทางสำนักงาน

กลยุทธ์การหางาน, การเขียน CV, เทคนิคการสัมภาษณ์และการสัมมนาการใช้ LinkedIn ถูกจัดขึ้นตลอดปี

การให้คำแนะนำด้านอาชีพ

นักศึกษาจะได้พบทีมงานของสำนักงานด้านอาชีพเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเลือกวิชาเอก, เป้าหมายอาชีพ, การเปลี่ยนผ่านและกลยุทธ์การหางาน

การฝึกงาน

คณะวิชาจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการฝึกงานในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่ โดยทางสำนักงานด้านอาชีพจะให้ข้อมูลด้านการฝึกงานผ่าน PioneerNetwork Job Board และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

การรับสมัครออนไลน์

นายจ้างกว่า 9,500 คนลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยในการแจ้งข้อมูลการฝึกงาน, งาน part-time และงานเต็มเวลาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

งานนิทรรศการอาชีพและการสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย

นิทรรศการอาชีพ, ผู้บรรยายพิเศษ, การสัมภาษณ์งานในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมอีกมากมายถูกจัดในตลอดปีการศึกษา

ความเห็นนักศึกษา

ทีมงานด้านพัฒนาอาชีพมีบทบาทสำคัญมากในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่นี่ ฉันทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการเขียนประวัติส่วนตัวเช่นเดียวกับแนะนำว่าสายวิชาสังคมวิทยาเหมาะสมสำหรับฉัน ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีการดูแลนักศึกษาเช่นนี้ในมหาวิทยาลัย” – Michelle, ปีการศึกษา 2017

Show more +Show less -
884
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Football Team
At Sacred Heart University
Students @ SHU
Students @ SHU
Basketball Court
Accommodation
Dining
Student @ SHU
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
3.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
Sacred Heart University Sacred Heart University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Sacred Heart University - by, 2020-02-01
4.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3212

 • $2258
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $100
  ชีวิตประจำวัน
 • $177
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Fairfield Connecticut 5151 Park Avenue
Sacred Heart University was founded in 1963 by the Most Reverend Walter W. Curtis, second bishop of the Diocese of Bridgeport, to provide an institution of higher education that would serve the people of the diocese and region, regardless of sex, race, creed or religion. It is the first Catholic University in America to be led and staffed by lay people. Signs of the University?s growth and vibrancy are evident. New degree programs and majors in relevant disciplines are regularly added to the curriculum, and the University now offers more than 80 undergraduate, graduate, doctoral and certificate programs on its main campus in Fairfield and satellites in Stamford, Luxembourg and Ireland.

SHU have over 100 of social, academic, leadership, service, media, multicultural and performing arts clubs and organizations. An ever-widening outreach to the community balances the University?s commitment to academic excellence. Last year 2,500 students, faculty and staff volunteered more than 50,000 hours of service in the community through opportunities such as academic mentoring and tutoring in the Bridgeport Public Schools, programs such as CURTIS Week, Community Connections and Habitat for Humanity.

University is rooted in the Catholic intellectual tradition and the liberal arts, embraces a vision for social justice and educates students in mind, body and spirit to prepare them personally and professionally to make a difference in the global community. Additionally, Sacred Heart University aspires to achieve prominence through innovative teaching and learning while cultivating a campus community that is recognized as caring and creative.

The main campus of the university is located in Fairfield, Connecticut which is less than 60 miles from Manhattan and approximately 150 miles from Boston that is spread across more than 100 acres, with an additional 200 nearby acres including a University-owned golf course, and West Campus.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_243280_320px.jpg Sacred Heart University https://www.idp.com/thailand/universities/sacred-heart-university/iid-us-00055/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Top 10 Secrets for IELTS Success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
UK Interview & Application Day

สัมมนาเตรียมตัวเรียนต่อประเทศอังกฤษและอเมริกา เผยทุกเทคนิคการสมัครเรียนต่อที่ต้องรู้! เปิดเผยทุกขั้นตอนการสมัครเรียนแบบละเอียด พร้อมอัปเดต Admission Trends ประจำปี 2021 ใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อปี 2021 หรือปีไหน ๆ ก็พลาดไม่ได้

GB US Bangkok, Thailand 7th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์