พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยประวัติความเป็นมาในการให้บริการด้านการศึกษากับนักศึกษามาตั้งแต่ปีค.ศ. 1963 มหาวิทยาลัย Sacred Heart (SHU) ในรัฐ Connecticut เป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิกของเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาในสาขาศิลปศาสตร์, ธุรกิจ, การดูแลสุขภาพ, ครุศาสตร์, การสื่อสาร, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีการขยายปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดตัวอาคารเรียนใหม่หลายอาคารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในความจริงมหาวิทยาลัยชยายขนาดพื้นที่ 2 เท่าหลังจากได้รับพื้นที่ของอดีตสำนักงานใหญ่ของบริษัท General Electric โดยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ, การศึกษา และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, computer gaming และความปลอดภัยไซเบอร์) ในพื้นที่ยังมีโรงแรมของตนเองซึ่งช่วยให้นักศึกษาในสาขาการพยาบาล, การจัดการท่องเที่ยวและรีสอร์ตใช้เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกงาน

ด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณะวิชาที่ 15:1 นักศึกษาจะสามารถมีโอกาสในการเรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ได้ ซึ่งคณาจารย์มาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองสอน คุณภาพการสอนของ SHU ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูง อย่างเช่นการได้รับการจัดอันดับใน ''382 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด'' จาก Princeton review ประจำปี 2018

ทีมกีฬาของ SHU อยู่ในลีกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสูงสุดอย่าง NCAA ดีวิชั่น 1 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้มีส่วนร่วมในสปิริตด้านกีฬาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาโดยการเชียร์เพื่อนร่วมชั้นหรือเข้าร่วมทีมกีฬาด้วยตนเอง นักศึกษายังสามารถมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ เช่น วงดุริยางค์หรือเป็นผู้ชม

มหาวิทยาลัยมีบริการหอพักนักศึกษาอันทันสมัยและปลอดภัยที่มีห้องแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์, สตูดิโอฟิตเนส, ห้องอ่านหนังสือและห้องพักผ่อนนักศึกษา

SHU ยังมีชื่อเสียงด้านการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา กว่า 95% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อภายในหนึ่งปีหลังจบการศึกษา ทุนการศึกษาหลายทุน มูลค่าสูงสุด 17,500 เหรียญสหรัฐสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Show more +Show less -
วิทยาลัยและคณะวิชา

วิทยาลัยและคณะวิชา

คณะวิชาต่างๆที่ Sacred Heart มีมากมายเช่น ...

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรที่ครอบคลุมในหลายสาขาวิชาตั้งแต่ ศิลปศาสตร์, ศิลปะและการออกแบบ, เคมี, ประสาทวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยไซเบอร์, ศิลปะการแสดง, วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง, รัฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โลกาภิวัตน์และชีวเคมี

คณะสื่อสารมวลชนและศิลปะสื่อ

วิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรหลากหลายทั้งในด้านการสื่อสารมวลชน, การสื่อสารดิจิทัล, ศิลปะสื่อ, ศิลปะภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากอุปกรณ์การผลิตสื่อและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย

คณะวิชาคอมพิวเตอร์

คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง, ขนาดชั้นเรียนที่เล็กและการดูแลเป็นรายคน ซึ่งทำให้คณะวิชาเป็นที่รู้จักกันในด้านงานวิจัยด้านจริยธรรมคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมและการออกแบบเกม

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ Jack Welch

วิทยาลัยได้รับการรับรอง AACSB และได้รับการจัดอันดับจาก Bloomberg Business Review ให้เป็น 1 ใน 100 หลักสูตรปริญญาตรีด้านธุรกิจที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มุ่งมั่นในการสอน, เข้าใจในตลาดโลกด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด

วิทยาลัยการศึกษา Isabelle Farrington

วิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรในด้านการเตรียมพร้อมในการเป็นครู, การอ่านออกเขียนได้, ความเป็นผู้นำในโรงเรียนและเขตพื้นที่ ผู้สอนมืออาชีพจากโรงเรียนและเขตการศึกษาที่เป็นพันธมิตรจะมอบโอกาสให้นักศึกษาได้อยู่ในสถานการณ์จริงเพื่อโอกาสในการเติบโตผ่านการให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นและประสบการณ์การวิเคราะห์ที่มีคุณค่า

วิทยาลัยวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยนำเสนอการเรียนการสอนในวิชาทางด้านการฝึกสอนกีฬา. วิทยาศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การบำบัดทางร่างกาย, การสาธารณสุข และอื่นๆ

วิทยาลัยการพยาบาล

ที่ SHU หลักสูตรการพยาบาลได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาด้านการพยาบาล นักศึกษาจะได้เรียนรู้บนการทำงานจริงในโรงพยาบาลในพื้นที่ เช่นเดียวกับการเรียนในสถานการณ์จำลองในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Show more +Show less -
หลักสูตร STEM

หลักสูตร STEM

หลักสูตรปริญญาตรีสาขา STEM ที่ผ่านการรับรอง

 • ชีวเคมี
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การออกแบบและพัฒนาเกม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณิตศาสตร์
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขา STEM ที่ผ่านการรับรอง

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการตลาดดิจิตอล
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการการเงินและการลงทุน
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์การแพร่ภาพและเสียงและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ปริญญาโทสาขาสารสนเทศศาสตร์การดูแลสุขภาพ

ประโยชน์ของหลักสูตร STEM

 • นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการทำงานในสาขา STEM ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • มีความได้เปรียบในตลาดงานเนื่องจากมีความต้องการจ้างงานบุคลากรในสาขานี้อย่างสม่ำเสมอ
 • เป็นสาขางานที่ได้รับค่าจ้างสูง
 • นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกาได้นานสูงสุดถึง 24 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Show more +Show less -
การรับเข้าเรียน

การรับเข้าเรียน

การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Sacred Heart นักศึกษาจะต้อง...

 • ยื่นใบสมัครเรียนทางออนไลน์พร้อมด้วยการชำระค่าสมัครแบบไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ยื่นเอกสารผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา
 • ยื่นจดหมายแนะนำตัว ในกรณีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องใช้ 1 ฉบับ ส่วนในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาโทอย่างน้อย 2 ฉบับหรือขึ้นกับข้อกำหนดของหลักสูตร
 • รายงานการเทียบเคียงผลการศึกษาจาก World Education Services หรือบริษัทอื่นที่ดำเนินการด้านนี้ ต้องใช้ในกรณีที่นักศึกษาต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจากการเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
 • สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษหรือเอกสารที่แสดงว่ามีทักษะภาษาเพียงพอ สำหรับนักศึกษาที่ทักษะภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตร ESL กับทางมหาวิทยาลัย (หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองในหลักสูตร ESL) ก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรที่สมัครเรียน
 • เอกสารสำเนาหนังสือเดินทางโดยเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลบุคคลและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่
 • ยื่นเอกสารทางการเงินที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยจะต้องมีระยะเวลาของเอกสารภายใน 9 เดือนก่อนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบว่านักศึกษาจะมีเงินทุนพอที่จะพักอาศัยในสหรัฐอเมริกาและเข้าศึกษาที่ SHU อย่างน้อย 1 ปี
 • วีซ่า I-20 จะถูกออกโดยทาง SHU หลังจากที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษา, ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าหอพักแล้ว, ได้รับเอกสารรับรองด้านการเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยทางนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารวีซ่า I-20
 • ในระดับปริญญาโท จะต้องยื่น CV ที่มีรายละเอียนดทางด้านการศึกษาและประวัติการทำงาน
 • สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องจัดทำบทความที่แสดงว่าทำไมถึงต้องเข้าศึกษาในคณะที่สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร...

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Sacred Heart มีพื้นที่กว่า 300 เอเคอร์ รวมไปถึงพื้นที่สนามกอล์ฟขนาด 18 หลุมและอาคารที่เดิมเคยเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของ General Electric ซึ่งขณะนี้มีชื่อว่าวิทยาเขตตะวันตก วิทยาเขตหลักอยู่ในพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ในเมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐคอนเนคทิคัต อยู่ห่างจากเมืองแมนฮัตตัน 60 ไมล์และประมาณ 150 ไมล์จากบอสตัน

สนามกอล์ฟที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของมีที่ตั้งอยู่ในเมืองมิลฟอร์ด รัฐคอนเนคทิคัต โดยเป็นสนามกอล์ฟที่ออกแบบโดย Tommy Fazio ซึ่งอันดับสนามกอล์ฟในรัฐคอนเนคทิคัตที่ดีที่สุด 4 ลำดับโดยเว็บไซต์ Golf.com

อาคารศูนย์กลางการศึกษาสาธารณสุขที่เปิดดำเนินการในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 เป็นศูนย์กลางของวิทยาลัยวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาลัยการพยาบาล อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้จุดประกายให้กับนักศึกษาในด้านสาธารณสุขศาสตร์ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมืออาชีพ เพื่อมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะพร้อมในการประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านสาธารณสุข

โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการใหม่ JP's Diner เป็นโรงอาหารในแบบปี 1950 และเป็นโรงอาหารในมหาวิทยาลัยในรัฐนิวอิงแลนด์ วิทยาเขต Sacred Heart มี 5 โรงอาหารและ 3 คาเฟ่ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม...

Show more +Show less -
บริการนักศึกษา

บริการนักศึกษา

การดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้ ...

การให้คำปรึกษาส่วนตัว

ผู้ให้คำปรึกษาที่มีใบอนุญาตทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาในการรับมือกับประเด็นที่เกิดขึ้นต่างๆ รวมไปถึงความวิตกกังวลและอาการคิดถึงบ้าน

บริการด้านสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพนักศึกษามีที่ตั้งอยู่ในศูนย์สุขภาวะ เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีและมีราคาเหมาะสมให้กับนักศึกษา การบริการมีทั้งการตรวจและรักษาในการอาการป่วยทั่วไป, อาการบาดเจ็บ, การติดเชื้อและอื่นๆ

ทีม s.w.e.e.t. Peer Educators

ทีมงานการให้ความรู้สุขภาพและการสร้างความมั่นใจในตนเอง (s.w.e.e.t.) เป็นทีมงานนักศึกษาที่มีความคิดเชิงบวกและสนุกสนาน ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาวะให้กับนักศึกษาโดยการให้ข้อมูลหรือประเด็นที่ทางวิทยาลัยมีความเป็นห่วงนักศึกษา เช่น สุขภาวะทางจิตใจ, การจัดการความเครียด, การเข้าจัดการในสภาวะฉุกเฉิน และอื่นๆ รวมไปถึงการเชื่อมต่อนักศึกษาเข้ากับแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัย Sacred Heart เปิดบริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ SHU Safe ซึ่งช่วยขยายการดูแลความปลอดภัยนักศึกษาทั้งในและนอกวิทยาลัย ตัวแอปพลิเคชันจะช่วยในการเข้าถึงบริการฉุกเฉินที่รวดเร็วและโหมดการทำงานด้านความปลอดภัยที่ดี

ฟังก์ชันเบื้องต้นของ SHU Safe คือการเชื่อมต่อการสื่อสารฉุกเฉินระหว่างชุมชนมหาวิทยาลัยกับทีมงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย SHU Safe มีฟังก์ชันหลัก 3 ประการดังนี้: การติดต่อเหตุฉุกเฉิน, iReports และการตรวจสอบความปลอดภัย

ความเห็นนักศึกษา

''มหาวิทยาลัย Sacred Heart เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดูแลนักศึกษาที่ดีและสะดวกสบายอย่างมาก ตั้งแต่กระบวนการสมัครเข้าศึกษาถึงครูผู้สอน ทุกคนมีความเป็นมิตรอย่างมากและรู้จักชื่อของเรา ซึ่งช่วยให้รู้สึกคุ้นเคย ทีมงานดูแลความปลอดภัยก็ดูแลความปลอดภัยนักศึกษาที่นี่อย่างดีเยี่ยม'' - Lea, เยอรมันนี, ปีการศึกษา 2017

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

สำนักงานด้านการพัฒนาอาชีพและการจัดหางานจะช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนอาชีพและการหางาน นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานผ่านการดูแลในด้านนี้ของทางสำนักงาน

กลยุทธ์การหางาน, การเขียน CV, เทคนิคการสัมภาษณ์และการสัมมนาการใช้ LinkedIn ถูกจัดขึ้นตลอดปี

การให้คำแนะนำด้านอาชีพ

นักศึกษาจะได้พบทีมงานของสำนักงานด้านอาชีพเพื่อให้คำปรึกษาด้านการเลือกวิชาเอก, เป้าหมายอาชีพ, การเปลี่ยนผ่านและกลยุทธ์การหางาน

การฝึกงาน

คณะวิชาจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการฝึกงานในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่ โดยทางสำนักงานด้านอาชีพจะให้ข้อมูลด้านการฝึกงานผ่าน PioneerNetwork Job Board และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

การรับสมัครออนไลน์

นายจ้างกว่า 9,500 คนลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยในการแจ้งข้อมูลการฝึกงาน, งาน part-time และงานเต็มเวลาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

งานนิทรรศการอาชีพและการสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย

นิทรรศการอาชีพ, ผู้บรรยายพิเศษ, การสัมภาษณ์งานในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมอีกมากมายถูกจัดในตลอดปีการศึกษา

ความเห็นนักศึกษา

''ทีมงานด้านพัฒนาอาชีพมีบทบาทสำคัญมากในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่นี่ ฉันทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการเขียนประวัติส่วนตัวเช่นเดียวกับแนะนำว่าสายวิชาสังคมวิทยาเหมาะสมสำหรับฉัน ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีการดูแลนักศึกษาเช่นนี้ในมหาวิทยาลัย'' – Michelle, ปีการศึกษา 2017

Show more +Show less -
884
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Football Team
SHU - Inspiring Minds, Unleashing Hearts
At Sacred Heart University
Students @ SHU
Students @ SHU
Basketball Court
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
Accommodation
Dining
Student @ SHU
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
At Sacred Heart University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1757

 • $806
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
3.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
Sacred Heart University Sacred Heart University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Sacred Heart University - by, 2020-02-01
4.0/ 5 stars
ฟรี สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ

สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ โดย พี่ Bank ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ แชร์เคล็ดลับการเขียน SOP พร้อมเทคนิคการเริ่มต้นเขียน SOP ไม่ว่าจะเป็น Do's and Don'ts เนื้อหาใจความอื่น ๆ ที่จะบ่งบอกตัวตนของน้อง ๆ และทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจรับน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อ

GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 21st ต.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Sacred Heart University Sacred Heart University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Sacred Heart University - by, 2020-02-01
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์