text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยี Southern Alberta (SAIT) เป็นสถาบันโปลีเทคนิคชั้นนำในแคนาดา และเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ Albertaสถาบันแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสอนอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความโดดเด่น สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SAIT เป็นสถาบันการศึกษาในระดับโลก เปิดรับนักศึกษาจากกว่า 97 ประเทศทั่วโลกวิทยาเขตของ SAIT ตั้งอยู่ใน Calgary ประเทศแคนาดา เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย รวมไปถึงทรัพยากรด้านการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา

Calgary เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของแคนาดา เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงความเป็นมิตรของผู้คน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีความทันสมัย มีความปลอดภัย เหมาะแก่การอยู่อาศัยและท่องเที่ยวด้วยการเป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในประเทศ ช่วยให้นักศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในหลายๆด้าน เช่น นักสึกษสามารถซื้อของได้ในราคาเพียง 400 ดอลล่าร์แคนาดา, ห้องพักขนาดหนึ่งห้องนอนที่มีค่าเช่าน้อยกว่า 1,200 ดอลล่าร์แคนาดา รวมไปถึงค่าเดินทางต่อเดือนที่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 106 ดอลล่าร์แคนาดา

สภาพแวดล้อมภายในเมืองเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา Banff และ Canadian Rocky Mountains นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การปั่นจักรยาน เล่นสกี ไปจนถึงการตกปลาเมื่อไม่นานมานี้ Calgary ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ตามการจัดอันดับของ Economist Intelligence Unit

SAIT ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ เปี่ยมไปด้วยทักษะ ความมั่นใจ และความปรารถนาอันแรงกล้า ความสำเร็จของพวกเค้าสะท้อนออกมาในรูปแบบของอัตราการจ้างงาน ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 90% นอกจากนี้ SAIT ยังได้รับการแนะนำจากศิษย์เก่าอีกกว่า 95%

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การจัดอันดับ

SAIT มีความยอดเยี่ยมในหลายๆด้าน จึงได้รับการจัดอันดับจากองค์กรต่างๆอยู่เสมอ ในปัจจุบัน SAIT เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงเพียงแห่งเดียวในแคนาดาที่ได้รับการจัดอันดับทั้งใน QS rankings และ CEO World Magazine โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลกตามการจัดอันดับของ CEO World Magazine และอันดับที่ 29 สำหรับการจัดอันดับของ QS rankings

การพัฒนา

ในเดือนธันวาคม 2019 SAIT ได้รับการสนับสนุนครั้งใหญ่จากผู้ใจบุญนามว่า David Bissett โดยบุคคลผู้นี้ได้มอบเงินเป็นมูลค่าสูงถึง 30 ล้านดอลล่าร์แคนาดาให้แก่สถาบัน ด้วยเงินทุนจากการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ SAIT สามารถก่อตั้งวิทยาลัยแห่งใหม่ เพื่อทำการสอนในหลักสูตรด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาได้โดยเฉพาะ หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนจะช่วยผลักดันให้ SAIT ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในด้าน digital transformation และการศึกษา

‘Zen Den’ ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่สำหรับนักศึกษาได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ โดยได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย เต็มเปี่ยมไปด้วยแนวคิดด้านนวัตกรรม ผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี‘Zen Den’ ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก Post-Secondary Student Mental Health Grant ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลของรัฐ Alberta

SAIT ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมูลค่ามหาศาลจาก O’Dell estate เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประจำวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Randy O’Dell Centre for Electrical Trades ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่นักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรรมผ่านหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานในอนาคต รวมไปถึงการสนับสนุนด้านอื่นๆแก่วิทยาลัย ทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอนึ่ง O’Dell estate บริจาคเงินมูลค่า 2 ล้านดอลล่าร์แคนาดา เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ Randy O’Dell นักธุรกิจและช่างไฟฟ้า ผู้ซึ่งมีปณิธานในการตอบแทนสังคม

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

SAIT เป้นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย และคุณภาพของนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนใน SAIT ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยขั้นสูง การฝึกอบรมทักษะเฉพาะทาง รวมไปถึงความสามารถด้านอื่นๆที่ประยุกต์ใช้กับการทำงานในสายอาชีพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จึงเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ, การเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม, และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วนั้น นักศึกษายังสามารถเข้าถึงหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยตรงจากภาคเอกชน รวมไปถึงความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีมากขึ้นจากการฝึกงาน

SAIT เป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้แน่ใจว่าหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาและอนุปริญญาสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงาน และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการขององค์กร

SAIT เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนและผู้มีความรู้ในแขนงต่างๆ มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการทำงานในสายอาชีพ นอกจากนี้คณาจารย์ของที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน สามารถนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการสอนได้เป็นอย่างดี

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

SAIT เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพมากกว่า 100 หลักสูตร รวมไปถึงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องอีกกว่า 1000 หลักสูตร นอกจากนี้ในแต่ละปี SAIT ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในองค์กรชั้นนำมากกว่า 200 แห่ง

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ใน 8 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ, วิทยาลัยธุรกิจ, วิทยาลัยการก่อสร้าง, วิทยาลัยการผลิต, วิทยาลัย automation และการขนส่ง, วิทยาลัยด้านพลังงาน, วิทยาลัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ, และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประยุกต์ อนุปริญญา หรือในระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรมีระยะเวลาในการเรียนที่สั้นกว่าหลักสูตรในระดับอนุปริญญา เน้นให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ SAIT ยังเปิดสอนหลักสูตรประยุกต์ระยะเวลาสองปี ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยใช้วุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับ

หลักสูตรที่เปิดสอนเหล่านี้มีความเฉพาะตัวเมื่อเทียบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบประยุกต์ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งในด้านการฝึกอาขีพและเทคโนโลยีขั้นสูง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนใน SAIT มีคุณสมบัติการรับเข้าเรียนที่แตกต่างกันไป นักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้ นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนดด้วยเช่นกัน

หลักสูตรส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่ามีโอกาสสมัครเข้าเรียนก่อนนักศึกษาที่เริ่มต้นสมัคร โดยรายละเอียดในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บเพจของวิทยาลัย

ในบางหลักสูตร นักศึกษาอาจจำเป็นต้องยื่นผลการเรียนล่าสุด เพื่อใช้อ้างอิงในการเลือกหลักสูตร ซึ่งอาจรวมไปถึงการเข้าสอบวัดระดับ aptitude test หรือการสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน

ในบางกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางหลักสูตรกำหนด นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Academic Upgrading เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาที่สำคัญ นอกจากนี้หากนักศึกษาไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้วนั้น พวกเค้าจำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานของวิทยาลัย (English Language Foundation) นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าAdmissions Testing

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

SAIT มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์อันแสนวิเศษให้แก่นักศึกษาในทุกระดับ

หอพักของวิทยาลัยมีความทันสมัย ประกอบไปด้วยห้องพักขนาดหนึ่งห้องนอนไปจนถึงสี่ห้องนอน นักศึกษาสามารถเลือกพักอาศัยได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ การพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยช่วยให้นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่ห้องเรียน ห้องแล็บ ห้องสมุด รวมไปถึงพื้นที่ในส่วนต่างๆของวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว

ทุกห้องได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด อาทิเช่น ระบบสาธารณูปโภค, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องอ่านหนังสือ และพื้นที่ส่วนกลาง จุดเด่นที่สำคัญของหอพักแห่งนี้ คือทำเลที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนต่างๆของวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของห้องเรียน ห้องสมุด และอาคารเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และช่างซ่อมบำรุงคอยให้บริการอยู่ตลอดเวลาหากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ ก็สามารถเข้าถึงพื้นที่พักอาศัยรอบข้างได้โดยตรง

SAIT มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่โดดเด่น คือศูนย์ Wellness Centre ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ, คอร์ทกีฬาในร่ม, และสตูดิโอSAIT Trojans เป็นทีมกีฬาของวิทยาลัย ประกอบไปด้วยทีมบาสเกตบอล, ทีมฮอคกี้น้ำแข็ง, ทีมฟุตบอล, และทีมวอลเล่ย์บอล ศูนย์ Wellness Centre จึงถูกใช้เป็นสนามเหย้าของทีมกีฬาเหล่านี้

ห้องสมุด Reg Erhardt Library ประกอบไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำรายงาน หรืองานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจ ยังรวมไปถึงเครื่องปริ้นเตอร์, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, ห้องประชุม, และพื้นที่อ่านหนังสือส่วนตัว นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

SAIT ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างไร้กังวล

ด้วยความตั้งใจเช่นนี้ SAIT จึงวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ตรวจตราและเดินไปส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาในยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีบริการ SAFEWALK ซึ่งเป็นบริการให้ความคุ้มครองนอกวิทยาเขต โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครของสมาพันธ์นักศึกษา SAIT

SAIT มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยภายในวิทยาเขต โดยมีเจ้าหน้าที่และบริการต่างๆ ทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสามารถมั่นใจได้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วภายในวิทยาลัยจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย

Show more +Show less -
162
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3324

 • $2218
  บ้านพัก
 • $733
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Calgary Alberta 1301 16 Avenue North West
Calgary Alberta 226, 230 8th Avenue South West
Established in 1916, SAIT in Calgary, Canada is a global leader in applied education and offers over 100 career programs, 1,300 continuing education courses and corporate training courses to more than 200 companies annually. SAIT students study within eight academic schools i.e. Business, Construction, Energy, Health and Public Safety, Hospitality and Tourism, Information and Communications Technologies, Manufacturing and Automation and Transportation. Hands-on learning in unique labs and classrooms, solution-focused research and enterprising collaborations with industry partners ensure SAIT students are career-ready when they graduate.

SAIT?s campuses are full of spaces to study and focus. Students can choose from comfortable informal seating, moveable tables, areas with white boards, computer areas or traditional study desks. There are 23 dining options, ranging from fast food to sit down meals. Students can satisfy their taste buds with pizza and sushi or experience The Highwood, SAIT?s acclaimed fine dining restaurant.

The SAIT Students? Association (SAITSA) supports more than 80 student clubs while providing employment opportunities at SAITSA-run businesses. The association also actively promotes mental health and personal well-being initiatives. Intramurals provide the opportunity to balance school and work with recreation activities on campus. SAIT Trojans are student athletes who showcase competition, courage, determination and spirit in basketball, volleyball, ice hockey, soccer, futsal, running and golf in the Alberta Colleges Athletic Conference.

Calgary is a dynamic and modern city, famous for its high quality of life. It?s one of the safest and most multicultural cities in the country, with nearly 150 different languages spoken. With a population of 1.4 million, Calgary is the fourth largest city in Canada. Calgary is known for the friendliness and hospitality of its people, as well as the natural beauty of its surroundings and proximity to the Canadian Rocky Mountains. It was recently rated the fifth most livable city in the world by the Economist Intelligence Unit.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_291407_320px.jpg SAIT Polytechnic https://www.idp.com/thailand/universities/sait-polytechnic/iid-ca-01072/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์