พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยี Southern Alberta (SAIT) เป็นสถาบันโปลีเทคนิคชั้นนำในแคนาดา และเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ Albertaสถาบันแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสอนอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความโดดเด่น สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SAIT เป็นสถาบันการศึกษาในระดับโลก เปิดรับนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกวิทยาเขตของ SAIT ตั้งอยู่ใน Calgary ประเทศแคนาดา เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย รวมไปถึงทรัพยากรด้านการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา

Calgary เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของแคนาดา เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงความเป็นมิตรของผู้คน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีความทันสมัย มีความปลอดภัย เหมาะแก่การอยู่อาศัยและท่องเที่ยวด้วยการเป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในประเทศ ช่วยให้นักศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในหลายๆด้าน เช่น นักสึกษสามารถซื้อของได้ในราคาเพียง 400 ดอลล่าร์แคนาดา, ห้องพักขนาดหนึ่งห้องนอนที่มีค่าเช่าน้อยกว่า 1,200 ดอลล่าร์แคนาดา รวมไปถึงค่าเดินทางต่อเดือนที่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 106 ดอลล่าร์แคนาดา

สภาพแวดล้อมภายในเมืองเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ ห้อมล้อมไปด้วยภูเขา Banff และ Canadian Rocky Mountains นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การปั่นจักรยาน เล่นสกี ไปจนถึงการตกปลาเมื่อไม่นานมานี้ Calgary ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเป็ 5 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Economist Intelligence Unit

SAIT ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ เปี่ยมไปด้วยทักษะ ความมั่นใจ และความปรารถนาอันแรงกล้า ความสำเร็จของพวกเค้าสะท้อนออกมาในรูปแบบของอัตราการจ้างงาน ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 90% นอกจากนี้ SAIT ยังได้รับการแนะนำจากศิษย์เก่าอีกกว่า 95%

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การจัดอันดับ

SAIT มีความยอดเยี่ยมในหลายๆด้าน จึงได้รับการจัดอันดับจากองค์กรต่างๆอยู่เสมอ ในปัจจุบัน SAIT เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงเพียงแห่งเดียวในแคนาดาที่ได้รับการจัดอันดับทั้งใน QS rankings และ CEO World Magazine โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลกตามการจัดอันดับของ CEO World Magazine และอันดับที่ 29 สำหรับการจัดอันดับของ QS rankings

การพัฒนา

ในเดือนธันวาคม 2019 SAIT ได้รับการสนับสนุนครั้งใหญ่จากผู้ใจบุญนามว่า David Bissett โดยบุคคลผู้นี้ได้มอบเงินเป็นมูลค่าสูงถึง 30 ล้านดอลล่าร์แคนาดาให้แก่สถาบัน ด้วยเงินทุนจากการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ SAIT สามารถก่อตั้งวิทยาลัยแห่งใหม่ เพื่อทำการสอนในหลักสูตรด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาได้โดยเฉพาะ หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนจะช่วยผลักดันให้ SAIT ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในด้าน digital transformation และการศึกษา

‘Zen Den' ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่สำหรับนักศึกษาได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ โดยได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย เต็มเปี่ยมไปด้วยแนวคิดด้านนวัตกรรม ผสมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ช่วยผ่อนคลายความเครียดให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี‘Zen Den' ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก Post-Secondary Student Mental Health Grant ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลของรัฐ Alberta

SAIT ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมูลค่ามหาศาลจาก O'Dell estate เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประจำวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ Randy O'Dell Centre for Electrical Trades ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่นักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรรมผ่านหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานในอนาคต รวมไปถึงการสนับสนุนด้านอื่นๆแก่วิทยาลัย ทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอนึ่ง O'Dell estate บริจาคเงินมูลค่า 2 ล้านดอลล่าร์แคนาดา เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ Randy O'Dell นักธุรกิจและช่างไฟฟ้า ผู้ซึ่งมีปณิธานในการตอบแทนสังคม

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

SAIT เป้นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย และคุณภาพของนักศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนใน SAIT ได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยขั้นสูง การฝึกอบรมทักษะเฉพาะทาง รวมไปถึงความสามารถด้านอื่นๆที่ประยุกต์ใช้กับการทำงานในสายอาชีพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จึงเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ, การเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม, และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วนั้น นักศึกษายังสามารถเข้าถึงหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยตรงจากภาคเอกชน รวมไปถึงความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีมากขึ้นจากการฝึกงาน

SAIT เป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้แน่ใจว่าหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาและอนุปริญญาสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงาน และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการขององค์กร

SAIT เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนและผู้มีความรู้ในแขนงต่างๆ มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการทำงานในสายอาชีพ นอกจากนี้คณาจารย์ของที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน สามารถนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการสอนได้เป็นอย่างดี

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

SAIT เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพมากกว่า 100 หลักสูตร รวมไปถึงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องอีกกว่า 1000 หลักสูตร นอกจากนี้ในแต่ละปี SAIT ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในองค์กรชั้นนำมากกว่า 200 แห่ง

นักศึกษาที่เข้าเรียนที่ SAIT สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนใน 9 คณะวิชา ได้แก่: คณะวิชาการให้บริการและการท่องเที่ยว ธุรกิจ การก่อสร้าง การผลิตและระบบอัตโนมัติ การขนส่ง พลังงาน สุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง

นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประยุกต์ อนุปริญญา หรือในระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรมีระยะเวลาในการเรียนที่สั้นกว่าหลักสูตรในระดับอนุปริญญา เน้นให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ SAIT ยังเปิดสอนหลักสูตรประยุกต์ระยะเวลาสองปี ผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยใช้วุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับ

หลักสูตรที่เปิดสอนเหล่านี้มีความเฉพาะตัวเมื่อเทียบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบประยุกต์ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งในด้านการฝึกอาขีพและเทคโนโลยีขั้นสูง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนใน SAIT มีคุณสมบัติการรับเข้าเรียนที่แตกต่างกันไป นักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้ นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนดด้วยเช่นกัน

หลักสูตรส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่ามีโอกาสสมัครเข้าเรียนก่อนนักศึกษาที่เริ่มต้นสมัคร โดยรายละเอียดในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บเพจของวิทยาลัย

ในบางหลักสูตร นักศึกษาอาจจำเป็นต้องยื่นผลการเรียนล่าสุด เพื่อใช้อ้างอิงในการเลือกหลักสูตร ซึ่งอาจรวมไปถึงการเข้าสอบวัดระดับ aptitude test หรือการสัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน

ในบางกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางหลักสูตรกำหนด นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Academic Upgrading เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาที่สำคัญ นอกจากนี้หากนักศึกษาไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้วนั้น พวกเค้าจำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานของวิทยาลัย (English Language Foundation) นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าAdmissions Testing

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

SAIT มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์อันแสนวิเศษให้แก่นักศึกษาในทุกระดับ

หอพักของวิทยาลัยมีความทันสมัย ประกอบไปด้วยห้องพักขนาดหนึ่งห้องนอนไปจนถึงสี่ห้องนอน นักศึกษาสามารถเลือกพักอาศัยได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ การพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยช่วยให้นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่ห้องเรียน ห้องแล็บ ห้องสมุด รวมไปถึงพื้นที่ในส่วนต่างๆของวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว

ทุกห้องได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด อาทิเช่น ระบบสาธารณูปโภค, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องอ่านหนังสือ และพื้นที่ส่วนกลาง จุดเด่นที่สำคัญของหอพักแห่งนี้ คือทำเลที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนต่างๆของวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของห้องเรียน ห้องสมุด และอาคารเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และช่างซ่อมบำรุงคอยให้บริการอยู่ตลอดเวลาหากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ ก็สามารถเข้าถึงพื้นที่พักอาศัยรอบข้างได้โดยตรง

SAIT มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่โดดเด่น คือศูนย์ Wellness Centre ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ, คอร์ทกีฬาในร่ม, และสตูดิโอSAIT Trojans เป็นทีมกีฬาของวิทยาลัย ประกอบไปด้วยทีมบาสเกตบอล, ทีมฮอคกี้น้ำแข็ง, ทีมฟุตบอล, และทีมวอลเล่ย์บอล ศูนย์ Wellness Centre จึงถูกใช้เป็นสนามเหย้าของทีมกีฬาเหล่านี้

ห้องสมุด Reg Erhardt Library ประกอบไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำรายงาน หรืองานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าสนใจ ยังรวมไปถึงเครื่องปริ้นเตอร์, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, ห้องประชุม, และพื้นที่อ่านหนังสือส่วนตัว นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

SAIT ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างไร้กังวล

ด้วยความตั้งใจเช่นนี้ SAIT จึงวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ตรวจตราและเดินไปส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาในยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีบริการ SAFEWALK ซึ่งเป็นบริการให้ความคุ้มครองนอกวิทยาเขต โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครของสมาพันธ์นักศึกษา SAIT

SAIT มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยภายในวิทยาเขต โดยมีเจ้าหน้าที่และบริการต่างๆ ทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสามารถมั่นใจได้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วภายในวิทยาลัยจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย

Show more +Show less -
2000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2001

 • $812
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์