พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

San Antonio College (Alamo Colleges)

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

Alamo Colleges District เป็นเครือข่ายหนึ่งในห้าวิทยาลัยในพื้นที่ Greater San Antonio ที่มีเป้าหมายในการสรรสร้างอนาคตให้กับนักศึกษา แต่ละวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาเขตของตนเอง มีหลักสูตรที่ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ทุกวิทยาลัยถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

''Alamo Way Strategy'' มุ่งเน้นในเรื่องความสำคัญสามประการได้แก่ ความสำเร็จของนักศึกษา, ความเป็นผู้นำ และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์นี้เป็นแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่หลากหลายโดย Alamo Colleges District จะมีนักศึกษาที่จบการศึกษามากถึง 15,000 คนในปี 2020 ทั้งในระดับปริญญาและระดับประกาศนียบัตร ควบคู่ไปกับรักษาอัตราความพึงพอใจของนักศึกษาให้อยู่ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจมาก

Alamo Colleges District สร้างชุมชนที่มีความหลากหลายด้วยจำนวนนักศึกษามากถึง 98,774 คน และยังมีการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชาว Hispanic จำนวนมาก และนักศึกษาที่เรียนแบบนอกเวลา วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคารพในทุกสถาบัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับและตระหนักถึงศักยภาพในวิชาชีพและหน้าที่พลเมืองของตนเอง

ด้วยประวัติอันยาวนานในการมอบการศึกษาที่เข้าถึงง่ายได้ในราคาที่สมเหตุสมผล Alamo Colleges District ยังคงเดินหน้าที่จะมอบการศึกษาด้วยหลักสูตรสองปีที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาในห้าสถาบันด้านวิชาการของวิทยาลัย หน่วยกิตของวิชาต่างๆจาก Alamo Colleges District สามารถโอนย้ายไปยังการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบสี่ปีได้ นั่นหมายความว่านักศึกษาจำนวนมากสามารถจะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาจาก Alamo Colleges District แล้ว

นอกเหนือจากหลักสูตรต่างๆกว่า 300 หลักสูตรแล้ว สถาบันด้านวิชาการทุกแห่งของ Alamo Colleges District ยังมุ่งมั่นที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีทักษะติดตัวไปตลอดชีวิต ผสมผสานเข้ากับทักษะด้านวิชาการ, ด้านเทคนิค และความแข็งแกร่งด้านทักษะทางสังคม

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์ STEM Center แห่งใหม่

ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพิ่งเปิดให้บริการที่ Palo Alto College ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alamo Colleges District ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Brazos Hall บนเนื้อที่ 2,200 ตารางฟุต และให้นักศึกษาได้ทำงานในโปรแกรม STEM ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นพื้นที่ส่วนกลางแห่งใหม่สำหรับโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านวิชาการใหม่ๆเพื่อพัฒนาสถาบัน

การจัดอันดับ

สามวิทยาลัยของ Alamo College District ติดอันดับหนึ่งในสิบของ Best Online Community Colleges in Texas ปี 2020 โดยในการจัดอันดับ Guide to Online Schools

San Antonio College อยู่ในอันดับที่ฟแปด Palo Alto College อยู่ในอันดับที่เก้า และ St. Philip's College อยู่ในอันดับที่สิบ Northwest Vista College อยู่ใน top 20 online community colleges ในอันดับที่ 18 ทั้งสี่วิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นวิทยาลัยชุมชนออนไลน์ 10 อันดับแรกในปี 2019

ปีนี้เป็นปีที่สองของ Guide to Online Schools สำหรับการจัดอันดับวิทยาลัยที่มีการเรียนแบบออนไลน์ในมลรัฐต่างๆ แต่ละวิทยาลัยได้รับการประเมินคะแนนจากปัจจัยที่สำคัญหลายด้าน อาทิ อัตรานักศึกษาที่ยังเรียนต่อ และอัตราการสำเร็จการศึกษารวมทั้งเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ที่ได้จาก Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS) จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาและอนุปริญญาแบบออนไลน์ก็ถูกนำมาพิจารณาเป็นคะแนนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมออนไลน์ของวิทยาลัยแก่นักศึกษาในอนาคต หากนักศึกษาต้องการดูรายชื่อทั้งหมดสามารถไปที่ เว็บไซต์ Guide to Online Schools

อิทธิพลต่อเศรษฐกิจชุมชน

มีการดำเนินการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อประเมินวิธีที่ Alamo Colleges District มีอิทธิพลต่อท้องถิ่น การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่สามด้านคือ นักศึกษา, ผู้เสียภาษี และผลกระทบต่อชุมชน จากการศึกษาพบว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญสำหรับนักศึกษา, มีรายได้เพิ่มเข้าสู่ภูมิภาค 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ทำการสำรวจ และมีส่วนช่วยสนับสนุนการจ้างงานหนึ่งงานในทุกๆ 35 งานในภูมิภาค

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และสร้างสรรค์ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้การศึกษาเชิงลึกแก่นักศึกษาของ Alamo Colleges District สถาบันการศึกษาทั้งห้าแห่งให้ความสำคัญกับชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีนักศึกษาและคณาจารย์ได้มีปฏิสัมพันธ์และการจัดการในเรื่องต่างๆในระดับที่สูงขึ้น ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากจากภาคส่วนต่างๆขององค์กรมีส่วนร่วมในการสอนที่ Alamo Colleges District กลุ่มคนเหล่านี้ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ของพวกเขาให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์การทำงานในชีวิตจริง

มีชุมชนชาว Hispanic ที่ Alamo Colleges District โดยเฉพาะที่ San Antonio College และด้วยเหตุนี้จึงทำให้วิทยาลัยมีชื่อเสียงในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองที่เป็นเลิศ ทำให้หลักสูตรต่างๆของ Alamo Colleges District เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากนักศึกษาสามารถจะเรียนจนสำเร็จหลักสูตรโดยได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์ ก่อนที่จะทำการโอนย้ายไปเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแบบสี่ปีในกรณีที่ต้องการศึกษาต่อ

Alamo Colleges District ยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการให้บริการนักศึกษาต่างชาติเช่นการรับสมัครเข้าเรียน, คำแนะนำในด้านวีซ่าเข้าเมือง และตัวเลือกบริการด้านสุขภาพ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

Alamo Colleges District ประกอบด้วยวิทยาลัยห้าแห่งในเครือข่ายได้แก่ Northeast Lakeview College, Northwest Vista College, Palo Alto College, St. Philip's College และ San Antonio College หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั้งห้านี้รวมเข้ากันเป็นหนึ่งใน หกสาขาวิชาที่แตกต่างกัน

สถาบันสร้างสรรค์และนิเทศศาสตร์:

ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาศิลปะ, สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี สถาบันสร้างสรรค์และนิเทศศาสตร์สามารถเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยการเตรียมทักษะต่างๆเช่นการออกแบบ, การแสดง, การเขียนและการผลิตสื่อ

สถาบันธุรกิจและผู้ประกอบการ:

สถาบันแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในหลากหลายภาคส่วนพร้อมด้วยทักษะทางธุรกิจที่ใช้ได้จริงซึ่งจะเป็นการเปิดประตูบานใหม่และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อาชีพในอนาคตมีตั้งแต่วาณิชธนกิจไปจนถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและอื่นๆอีกมากมาย

สถาบันสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์:

ให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นเทคโนโลยีชีวภาพ, ข้อมูลสุขภาพ, บริการตรวจวินิจฉัย, บริการสนับสนุน, บริการบำบัด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา

สถาบันการผลิตขั้นสูงและโลจิสติกส์:

ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สถาปัตยกรรมและการวางแผนไปจนถึงการผลิต, การจัดจำหน่าย และโลจิสติกส์ สถาบันแห่งนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท พร้อมทั้งมีโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมาย

สถาบันบริการสาธารณะ

ให้ความสำคัญกับผู้ที่สนใจในภาคบริการสาธารณะต่างๆ ไปจนถึงความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคง รวมทั้งการศึกษา, กฎหมาย, การบริหารหน่วยงาน และรัฐบาล

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งใหม่ที่ล้ำสมัย โดยมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาต่างๆเช่น เกษตรกรรม, ไอที, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมัครเรียน!

เคล็ดลับในการสมัครเรียน

นักศึกษาต่างชาติต้องกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังสถาบันของ Alamo College ที่ทำการเลือกไว้

Alamo Colleges รับนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศหรือเทียบเท่า ขั้นตอนการพิจารณาใบสมัครจะใช้เวลาประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์ และใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกนำมาพิจารณา โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากรายการด้านล่าง

รายการตรวจสอบใบสมัคร

 • กรอก ใบสมัครทางระบบออนไลน์
 • กรอกแบบฟอร์ม international I-20 Application Form และส่งกลับมาที่วิทยาลัย
 • แสดงหลักฐานด้านการเงิน (Financial Statements)
 • ส่งใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนมัธยมและ/หรือวิทยาลัย โดยส่งต้นฉบับ หรือฉบับที่ได้รับการแปลโดย American Translators Association และได้รับการประเมินโดยองค์กรที่ NACES รับรองหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ
 • แสดงหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยการเรียนในหลักสูตร ESOL course level
 • แสดงหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้คะแนน TOEFL (500 score), iBT TOEFL (61), IELTS (5.0) หรือเข้าเรียนในหลักสูตร ESL program
 • แนบบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย
 • กรอกเอกสาร statement of understanding
 • ชำระค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐผ่านทางออนไลน์ หรือสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็ค
 • สำหรับนักศึกษาโอนย้ายหน่วยกิต กรุณาส่งสำเนาวีซ่า, พาสปอต, I94 และ I20 ทั้งฉบับก่อนหน้านี้และฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียน 11,258 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 2,074 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าที่พัก 8,500 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,168 ดอลลาร์สหรัฐ

กำหนดการส่งใบสมัคร

นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับคำตอบรับเข้าเรียนในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ โดยที่นักศึกษาโอนย้ายมาจากวิทยาลัยอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาอาจมีสิทธิ์ได้เรียนในภาคเรียนฤดูร้อน วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูร้อนคือวันที่ 15 พฤษภาคมสำหรับนักศึกษาใหม่หรือ 1 กรกฎาคมสำหรับนักศึกษาที่โอนย้ายมา วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิคือวันที่ 15 ตุลาคมสำหรับนักศึกษาใหม่หรือ 1 ธันวาคมสำหรับนักศึกษาที่โอนย้ายมา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของ Alamo Colleges ได้จากทั่วเมือง San Antonio โดยมีวิทยาเขตต่างๆตั้งอยู่ทั่วเมืองและมีวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ด้านนอกเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากพื้นที่ที่แตกต่างกัน St Philip's College ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ของ San Antonio ในขณะที่ San Antonio College ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกใจกลางเมือง ทางตอนเหนือของย่านธุรกิจ Northeast Lakeview College เป็นวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและงดงามตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองในขณะที่ Northwest Vista College ที่สวยงามสามารถมองเห็นทะเลสาบทางด้านตะวันตกของ San Antonio ได้ Palo Alto College ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง และวิทยาลัยทั้งห้าแห่งมีอาคารที่ทันสมัยพร้อมห้องเรียน รวมทั้งพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา

มีการทำข้อตกลงเรื่องการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ Alamo Colleges เมื่อปีที่แล้ว และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ STEM แห่งใหม่เพิ่งเปิดให้บริการ ในขณะที่อาคาร District Support Operations ซึ่งเป็นอาคารที่จะรวบรวมพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆไว้ที่นี่ที่เดียว ก็อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของ Alamo Colleges มีความสะดวกสบาย ยืดหยุ่น และมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนของนักศึกษาในเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่าง San Antonio

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

นักศึกษาต่างชาติของ Alamo Colleges District จะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าการเรียนแบบสี่ปีในมหาวิทยาลัย ในขณะที่ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดและมีการแข่งขันสูง นักศึกษาทุกคนสามารถประหยัดเงินจากค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่า และวิทยาลัยมีทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสมัครขอรับทุน Texas Public Education Grant (TPEG) ได้ด้วย

ทุนการศึกษานี้เป็นแบบสมัครก่อนได้ก่อน มีมูลค่า $200-$2000 ต่อปี Texas Public Education Grant ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านการเงิน ตามความต้องการของผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีเป็นครั้งแรก นักศึกษาปัจจุบันทุกคนที่ Alamo Colleges สามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้และหากนักศึกษาสามารถแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นด้านการเงินเพื่อขอรับทุน นักศึกษาจะไม่ต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวกลับเข้ากองทุน

Show more +Show less -
300
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Alamo Colleges
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1765

 • $814
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์