พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Saskatchewan Polytechnic

Canada
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

Saskatchewan Polytechnic ตั้งอยู่ในจังหวัด Saskatchewan ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่า ‘ดินแดนแห่งท้องฟ้าอันมีชีวิต' โดยมีนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกที่เรียนที่ Saskatchewan Polytechnic ทั้งที่วิทยาเขตหรือทางออนไลน์

สถาบันมีวิทยาเขตในเมือง Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert และ Regina และเป็นสมาชิกของ Polytechnics Canada ร่วมกับอีก 12 สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรและอนุปริญญาที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจและภาครัฐ นักศึกษาจะได้รับความรู้ในอุตสาหกรรมและเรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ โดย 93% ของนักศึกษากล่าวว่าพวกเขา ‘พึงพอใจถึงพึงพอใจมาก' กับคุณภาพของหลักสูตรการเรียน

Saskatchewan Polytechnic มีความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติของสถาบัน โดยมีทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือมูลค่ารวมถึง 2 ล้านเหรียญแคนาดามอบให้นักศึกษาในแต่ละปี ทีมงานแนะแนวนักศึกษานานาชาติจะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการเรียนทั้งในด้านวิชาการ, ภาษาและความต้องการส่วนบุคคล

นักศึกษาสามารถเลือกพักในที่พักแบบโฮมสเตย์, หอพักนักศึกษาหรือที่พักของเอกชน อีกทั้งยังมีชมรมและกิจกรรมทางสังคมอันหลากหลายที่ดูแลจัดการโดยสมาคมนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในแต่ละวิทยาเขตจะมีการจัดกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬามากมาย

ฝ่ายบริการจัดหางานนักศึกษาจะช่วยสนับสนุนการเรียนที่รวมการทำงานและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จ้างงาน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากงานแฟร์อาชีพและเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกซึ่งมีความร่วมมือที่มีประโยชน์มากมาย

94 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาได้งานทำภายในเวลาหนึ่งปีหลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ธุรกิจต่างๆต้องการจ้างบุคลากรที่มีแนวคิดอันมีนวัตกรรมและมีความทะเยอทะยานที่สามารถคิดค้นแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Show more +Show less -
video Bg

ข่าวสารล่าสุด

โครงการเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับรางวัล

Ramon Ricafort อาจารย์ของ Saskatchewan Polytechnic ได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยประยุกต์ที่มีเป้าหมายเพื่อค้นคว้าวิธีการที่ดีที่สุดในการนำพลาสติกที่ผลิตจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตกลับมาใช้งานอีกครั้ง โครงการนี้ได้รับการยกย่องในด้านการบุกเบิกและได้รับรางวัล Regional Centre of Expertise (RCE) Saskatchewan Education for Sustainable Development Recognition Award โครงการจะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรมของ Saskatchewan Polytechnic

Saskatchewan Polytechnic เข้าร่วมกับกลุ่มดิจิทัล

ทางสถาบันได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Digital Technology Supercluster เพื่อดำเนินโครงการที่มีชื่อว่า Project Looking Glass โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมในการใช้ข้อมูลจากโรค COVID-19 เพื่อประเมินความเสี่ยงในนโยบายและหลักปฏิบัติสาธารณะ เป้าหมายหลักคือการใช้หลักฐานข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสร้างความมั่นใจในด้านการปกป้องสุขภาพที่ดี

นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมสำหรับใบรับรองวิชาชีพ

ปัจจุบันนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขาการจัดการห่วงโซ่อุปทานจะสามารถได้รับหน่วยกิตเพื่อการได้รับใบรับรองวิชาชีพ Supply Chain Management Professional (SCMP) การได้รับใบรับรองนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างทางสถาบันและองค์กร Supply Chain Canada

หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย CPHR

หลักสูตรอนุปริญญาธุรกิจในสาขาทรัพยากรมนุษย์ของ Saskatchewan Polytechnic เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองสถานะ Chartered Professional in Human Resources (CPHR) นักศึกษาในหลักสูตรที่ได้คะแนนเฉลี่ย 70 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่าจะได้รับการยกเว้นจากการต้องทำการสอบ National Knowledge Exam

Show more +Show less -
video Bg

การศึกษาที่มีคุณภาพ

นักศึกษาที่เลือกมาเรียนที่ Saskatchewan Polytechnic จะได้รับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยความรู้เชิงวิชาการที่แข็งแกร่ง, ความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยประยุกต์ที่ประสบผลสำเร็จ

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนที่ตรงกับความต้องการและมุ่งเน้นภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้เชิงประยุกต์และทักษะต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะอันเป็นที่ต้องการของตลาด, ได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและค้นพบวิธีการเพื่อประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน

พันธมิตรทางการศึกษา

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการของ Saskatchewan Polytechnic กับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศแคนาดา อาทิเช่น:

 • มหาวิทยาลัย Memorial
 • มหาวิทยาลัย Cape Breton
 • มหาวิทยาลัย Royal Roads
 • มหาวิทยาลัย Vancouver Island (VIU)
 • มหาวิทยาลัย Queen's
 • มหาวิทยาลัย Regina
 • มหาวิทยาลัย Saskatchewan

หลักสูตรใหม่

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของตลาดงานทำให้ Sask Polytech มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและนักวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีคุณภาพสูงและมีพลวัตเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีหลักสูตรใหม่อาทิเช่น:

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเชิงวิชาการ (EAP) ระดับ 1 และ 2
 • ประกาศนียบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี
 1. ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. การบัญชีธุรกิจ
 3. การจัดการธุรกิจ
 4. Cloud Computing และ Blockchain
 5. ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 6. การเป็นผู้ประกอบการ
 7. บริการทางการเงิน
 8. การจัดการโครงการ
 9. นักพัฒนาซอฟท์แวร์
 10. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 11. นักพัฒนาซอฟท์แวร์
 12. การจัดการเทคโนโลยี
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรีการจัดการประยุกต์

Show more +Show less -
video Bg

โรงเรียน

สถาบันประกอบด้วย 10 คณะวิชาที่กระจายอยู่ในวิทยาเขต 4 แห่งของ Saskatchewan Polytechnic พร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติที่เรียนในหลักสูตรต่างๆมากกว่า 80 หลักสูตร

คณะวิชาธุรกิจ

คณะวิชาเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาการบัญชี, การบริหาร, บริการการเงิน, ทรัพยากรมนุษย์, ประกันภัยและการตลาด

คณะวิชาการก่อสร้าง

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรในสาขาอย่างเช่นการก่ออิฐ, งานช่างไม้หรือเทคโนโลยีสถาปัตย์

คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการเข้าสู่ตลาดงานวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นที่ต้องการอย่างสูง

คณะวิชาการให้บริการและการท่องเที่ยว

คณะวิชาเปิดสอนหลักสูตรด้านการให้บริการและการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมสาขาอย่างเช่นการปรุงอาหารปริมาณมากและการจัดการโรงแรมและร้านอาหาร

คณะวิชาบริการมนุษย์และความปลอดภัยชุมชน

คณะวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนต่างๆในสังคมผ่านทางหลักสูตรที่หลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรอนุปริญญาสาขาการศึกษาวัยเด็กตอนต้นจนถึงประกาศนียบัตรสาขาสุขภาพและความปลอดภัยทางอาชีพ

คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นการผลิตสื่อและการออกแบบกราฟฟิกดิจิตอล

คณะวิชาการเหมืองแร่, พลังงานและการผลิต

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติอันทันสมัย หลายๆหลักสูตรมีการรวมการทำงานโครงการวิจัยประยุกต์ที่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีในประเด็นปัญหาจริง

คณะวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสรรค์สร้างจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรในสาขาอย่างเช่นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิศวกรรมโยธาและการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ

คณะวิชาการพยาบาล

ชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีปฏิสัมพันธ์กันพร้อมด้วยคณาจารย์จำนวนมากจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะได้เรียนในศูนย์จำลองสถานการณ์ที่ประกอบด้วยหุ่นจำลอง, กล้อง, สถานการณ์ในโรงพยาบาลและห้องควบคุมและประเมินผล

คณะวิชาการคมนาคม

นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงเทคนิคด้วยการทำงานในสภาพแวดล้อมอันทันสมัย รวมถึงได้รับประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมนี้

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับเข้าเรียนของ Saskatchewan Polytechnic จะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจะต้องสำเร็จการเรียนขั้นต่ำเทียบเท่าเกรด 12 ของ Saskatchewan จากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ

หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้วิธีการรับสมัครแบบ First Qualified, First Admitted (FQFA) ซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่สมัครเรียนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆจะมีโอกาสมากกว่าที่จะได้รับเข้าเรียนในหลักสูตร

หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนได้จำนวนจำกัดและมีผู้ต้องการเข้าเรียนจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้นักศึกษาควรทำการสมัครแต่เนิ่นๆ เปิดรับสมัครในเดือนตุลาคมสำหรับหลักสูตรที่เริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายนและมกราคม (สำหรับปีการศึกษาถัดไป)

สำหรับหลักสูตรที่เริ่มต้นการเรียนในเดือนมกราคม นักศึกษาควรสมัครก่อนเดือนพฤษภาคมของปีก่อนหน้า

นอกจากนี้นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยทุกหลักสูตรกำหนดคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.5 หรือเทียบเท่า

หลักสูตร EAP

Saskatchewan Polytechnic จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษของตนเองผ่านทางหลักสูตรใหม่ English for Success หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้คะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรของ Sask Polytech

หลังจากสำเร็จการเรียนหลักสูตร English for Success ระดับ 2 แล้ว นักศึกษาจะมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรของ Sask Polytech หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สมัครนานาชาติที่:

หมายเหตุ: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเชิงวิชาการไม่สามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีการพยาบาล (BScN), การพยาบาลภาคปฏิบัติหรือวิศวกรรมกำลังไฟฟ้า

 • มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนทั้งหมด (ยกเว้นข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษ)สำหรับหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียน
 • ได้คะแนนรวม IELTS (หรือคะแนนเทียบเท่าอื่นๆที่สถาบันยอมรับ) ขั้นต่ำ 5.5 แต่น้อยกว่า 6.5

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

Saskatchewan Polytechnic ประกอบด้วย 4 วิทยาเขตในเมือง Moose Jaw, Regina, Saskatoon และ Prince Albert

วิทยาเขตแต่ละแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น:

 • โรงอาหารและร้านกาแฟ
 • การดูแลเด็กเล็ก
 • ร้านหนังสือ
 • ห้องสมุด
 • ห้องพักผ่อนนักศึกษา
 • ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติและพื้นที่สำหรับการสวดมนต์
 • บริการสันทนาการ
 • ศูนย์ฟิตเนสที่มีบริการฝึกหัดส่วนตัว, ชั้นเรียนฟิตเนส, การแข่งขันกีฬาภายในและทีมแข่งกีฬาประเภทต่าง
 • โอกาสในการเข้าร่วมสมาคม, ชมรม และเป็นอาสาสมัคร

นักศึกษานานาชาติจะได้เป็นสมาชิกของสมาคมที่จะช่วยให้ได้รับทรัพยากรความรู้และข่าวสารต่างๆ รวมถึงได้พบปะผู้คนอื่นๆ

นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาเขต Regina จะได้พักอาศัยในอาคารที่พักที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ที่สามารถรองรับผู้พักอาศัยได้ 693 คนจากวิทยาเขตใกล้เคียง นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บเพจขั้นตอนการสมัครเรียนของ Saskatchewan ที่จะระบุขั้นตอนต่างๆในการสมัครเรียน

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Saskatchewan Polytechnic มีชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นมิตรและน่าอยู่สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน วิทยาเขตแต่ละแห่งมีทีมรักษาความปลอดภัยของตนเองเพื่อให้อาคารเรียนมีความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่มีความกังวลใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

ทีมรักษาความปลอดภัยมีความเชี่ยวชาญในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับชุมชนในวิทยาเขต นักศึกษาสามารถแจ้งทีมรักษาความปลอดภัยในกรณีที่พบเหตุน่าสงสัย อีกทั้งทางทีมงานยังมีแผนแก้ไขปัญหาเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับปัญหาต่างๆด้วย

ทางสถาบันได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนหลายองค์กรเพื่อให้วิทยาเขตมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย นอกจากนี้วิทยาเขตบางแห่งยังมีการลงนามข้อตกลง Community Threat Assessment and Support Protocols ในท้องถิ่นด้วย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Student Support Services
Rafael Luna-Student Researcher
Industry Applied Research
Student Life
We
Mining Engineering Technology
Locations
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1993

 • $806
  บ้านพัก
 • $814
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์