พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

นักศึกษาที่เลือกเรียนระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัย St. Lawrence จะสามารถเปิดประตูโอกาสสู่ความสำเร็จด้านการเรียนและอาชีพที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าทุกที่ทุกแห่งทั่วโลก

วิทยาลัย St. Lawrence มีวิทยาเขต 3 แห่งในภูมิภาคนี้ได้แก่วิทยาเขต Kingston, Brockville และ Cornwall - ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในรัฐ Ontario วิทยาเขตเหล่านี้รวมกันจนก่อเกิดเป็นชุมชนการเรียนที่อบอุ่นและเปิดกว้างต้อนรับผู้คนในเขตพื้นที่หมู่เกาะ Thousand Islands เลียบแม่น้ำ St. Lawrence อันสวยงาม วิทยาเขตของวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ที่สำคัญของประเทศแคนาดาอย่างเช่นเมือง Toronto, Montreal และ Ottawa - และเป็นทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการสำรวจเรียนรู้ชุมชนและวัฒนธรรมของประเทศแคนาดาและรัฐ Ontario

วิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมอบบริการช่วยเหลือที่มีคุณภาพเยี่ยมและตรงกับความต้องการของนักศึกษาทุกคนเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเองและบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนและวิชาชีพ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัย St. Lawrence ได้มีการทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนในการปกป้องนักศึกษาและคณาจารย์จากการระบาดของ Covid-19 และได้มีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆในช่วงเวลานี้เพื่อให้มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาน้อยที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นนี้ ทางวิทยาลัยมีความยินดีที่จะยืนยันถึงความตั้งใจในการกลับคืนสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นหลักและมีเป้าหมายที่จะกลับมาให้บริการต่างๆในวิทยาเขตได้ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับวิทยาเขตทั้งสามแห่งของวิทยาลัยและจะดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆทั้งระดับรัฐและประเทศในด้านการรักษาระยะห่างทางกายและกฎระเบียบด้านสุขภาพอื่นๆ หลังจากที่กลับมาเปิดวิทยาเขตใหม่อีกครั้ง ทางวิทยาเขตจะมีการดำเนินนโยบายและมาตรการป้องกันต่างๆมากมายเพื่อช่วยให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายกับการเรียน

วิทยาลัย St. Lawrence มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรประกาศนียบัตรคู่ระดับบัณฑิต ซึ่งเป็นการจับคู่ทักษะทางอุตสาหกรรมที่นักศึกษาจะต้องใช้และจะช่วยให้นักศึกษามีความโดดเด่นในการแข่งขันเมื่อเข้าสู่อาชีพการทำงาน ด้วยการเลือก 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตที่เรียนต่อเนื่องกัน นักศึกษาจะสามารถเพิ่มระยะเวลาของวีซ่า Study Permit และ Post-Graduate Work Permit (PGWP) สำหรับการเรียนและการทำงาน โดยนักศึกษาสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้โดยตรงหรือผ่านทางความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทีมงานนานาชาติของวิทยาลัย ประสบการณ์การเรียนซึ่งช่วยเสริมทักษะนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความได้เปรียบเมื่อเข้าสู่อาชีพการทำงาน

ทางวิทยาลัยได้มีการออกแบบโปรแกรมทัวร์แบบเสมือนจริง 360° เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำรวจเรียนรู้วิทยาเขตแต่ละแห่งจากที่บ้านของตนเองร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการคลิกที่ปุ่ม นักศึกษาจะสามารถไปยังพื้นที่อันสวยงามต่างๆในวิทยาเขตหรือทัวร์ชมห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ โปรแกรมการทัวร์นี้ยังรวมถึงการเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องแล็บเฉพาะด้าน, ห้องสมุดและศูนย์ฟิตเนส วิทยาเขตแต่ละแห่งได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาและทางวิทยาลัยก็มีความภาคภูมิใจกับพื้นที่ใหม่ๆสำหรับการเรียนและกิจกรรมทางสังคมของนักศึกษา #SLCProud

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย St. Lawrence มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสอนหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพอันหลากหลาย ซึ่งมีพื้นฐานจากการพัฒนามาอย่างยาวนานหลายปีและคณาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญ

ทางวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะเพื่อเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายที่ระดับปริญญาตรี อย่างเช่น:

 • หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Laurentian)

วิทยาลัยมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพของการให้บริการและความพีงพอใจของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินผล KPI ของวิทยาลัยในปี 2017 ระบุว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของนายจ้างของผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจกับความพร้อมด้านการศึกษาและทักษะต่างๆของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย St. Lawrence นอกจากนี้ยังระบุว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ที่ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

คณาจารย์ของวิทยาลัย St. Lawrence เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพและสามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาของวิทยาลัย ทางวิทยาลัยมีเป้าหมายในการทำให้ชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อยเพียงพอที่อาจารย์ผู้สอนจะสามารถถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญไปสู่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึงทุกคน ด้วยวิธีการนี้ นักศึกษาของวิทยาลัยจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมอันจะช่วยเปิดประตูสู่อนาคตที่ดีของตนเอง

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัย St. Lawrence เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยมีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 6,700 คนที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละปี รวมถึงนักศึกษานอกเวลาอีกประมาณ 20,000 คน วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียน 89 หลักสูตรและมีเจ้าหน้าที่คณาจารย์เต็มเวลาและนอกเวลามากกว่า 800 คน โดยมากกว่าครึ่งเป็นคณาจารย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความุ่งมั่นของวิทยาลัยในคุณภาพด้านวิชาการ

วิทยาลัย St. Lawrence ประกอบด้วยหลายแผนกวิชาที่ดำเนินการสอนหลักสูตรต่างๆ โดยมีแผนกวิชาต่างๆดังนี้:

 • ศิลปะประยุกต์
 • บริการชุมชน
 • ธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม
 • กฎหมายศึกษา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • งานช่างฝีมือที่มีทักษะ
 • การให้บริการและศิลปะการปรุงอาหาร
 • ESL
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิต

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ และมีหลักสูตรและวิชาเรียนอันหลากหลายที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาทุกคน นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรทางไกลจากประเทศบ้านเกิดของตนเอง หรือเรียนในชั้นเรียนที่วิทยาเขตของวิทยาลัยเพื่อการได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมในประเทศแคนาดา วิทยาลัยมีประสบการณ์การเรียนค่ายฤดูร้อนและการสอนหลักสูตร ESL ที่ออกแบบตามความต้องการเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยองค์กร Languages Canada

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาลัย St. Lawrence มีความยินดีในการต้อนรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอันหลากหลายจากทั่วโลก และมีความช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพหลายหลักสูตรควบคู่กับหลักสูตรวิชาการปกติของวิทยาลัย หลักสูตรของวิทยาลัยดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรของวิทยาลัยจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการ

ผู้สมัครที่ต้องการได้รับเข้าเรียนที่วิทยาลัยต้องมีระดับความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้ตนเองมีความเข้าใจอาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยและสามารถเข้าใจภาษาทางเทคนิคที่ใช้ในชั้นเรียนของสาขาวิชาที่เลือกเรียน คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษที่กำหนดสำหรับผู้สมัครจะแตกต่างกันตามหลักสูตรที่เลือกสมัครและระดับการเรียน โดยมีองค์กรรับรองความรู้ภาษาอังกฤษหลายองค์กรที่วิทยาลัยรับพิจารณาผลคะแนนสอบ และควรเป็นผลคะแนนสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี

สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับหลักสูตรการเรียนที่เลือกสมัคร ทางวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมความพร้อมหลากหลายหลักสูตร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย St. Lawrence ให้ความสำคัญกับการทำให้นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเรียนทุกคนรู้สึกสะดวกสบาย, ปลอดภัยและมีความสุขในบ้านใหม่ของตนเอง ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาทางเลือกบริการที่พักอันหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาสามารถหาสถานที่พักและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ตรงกับความต้องการของตนเอง

ที่พักในวิทยาเขต

นักศึกษาที่พักอาศัยในวิทยาเขตจะได้รับความสะดวกสบายจากการพักอยู่ในวิทยาเขตและได้อยู่ในใจกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีชีวิตชีวา นี่คือวิธีการอันยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นการเรียนระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังห้องเรียนด้วยระยะทางสั้นๆและอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆทั้งหมดในวิทยาเขต

ห้องพักในวิทยาเขตที่ทั้ง 3 วิทยาเขตเป็นห้องพักที่ตกแต่งพร้อมอยู่ทั้งแบบห้องพักเดี่ยวและห้องพักคู่ อีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมทางสังคมและการอ่านหนังสือในทุกที่พัก รวมถึงบริการเครื่องซักผ้า, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์, บริการอาหารและห้องสมุด

โฮมสเตย์

วิทยาลัย St. Lawrence ได้เข้าร่วมในโครงการโฮมสเตย์ของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติสามารถใช้ชีวิตและเรียนในบ้านของครอบครัวชาวแคนาดา นักศึกษาที่เลือกประสบการณ์แบบโฮมสเตย์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโฮสต์และมีโอกาสที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศแคนาดาด้วย

นอกจากนี้วิทยาเขตของวิทยาลัย St. Lawrence ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนที่ดีเยี่ยมมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนอันกว้างขวางที่ส่งเสริมการเรียนร่วมกัน, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ครบครันและพื้นที่การเรียนทางสังคม อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่รองรับความต้องการต่างๆของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบริการอาหารจนถึงการให้คำปรึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ทุกวิทยาเขตของวิทยาลัย St. Lawrence มีทีมงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพที่ประจำหน้าที่เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรือความปลอดภัย ทีมงานรักษาความปลอดภัยมีการปฏิบัติหน้าที่ประจำมากมาย อย่างเช่นการเฝ้าติดตามกล้องวงจรปิด, การลาดตระเวนตรวจตราวิทยาเขต ด้วยเหตุนี้ทางทีมงานรักษาความปลอดภัยจึงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในแบบเชิงรุกและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก่อนที่จะพัฒนาจนเป็นปัญหากับนักศึกษา

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีแอพพลิเคชั่น SLC Safe ที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวิทยาเขต รวมถึงยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลบริการด้านความปลอดภัยต่างๆที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ทางวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นักศึกษาสนับสนุนจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นค่านิยมของวิทยาลัยเพื่อช่วยกันรักษาความปลอดภัย ทางทีมงานรักษาความปลอดภัยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับข้อมูลล่าสุดและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของชุมชนในวิทยาลัย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
At St. Lawrence College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์