text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยชื่อเสียงด้านการสอนและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง Technical and Further Education New South Wales (TAFE NSW) มีสถานที่เรียนมากกว่า 40 แห่งทั่วรัฐให้นักศึกษาต่างชาติได้เลือกเรียน TAFE NSW เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมและเป็นสถาบันระดับอาชีวศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียโดยมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 3,800 คนมาเรียนที่สถาบันในแต่ละปี ตั้งอยู่ในเมือง New South Wales ที่งดงาม ด้วยเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในใจกลางซิดนีย์นักศึกษานักเรียนสามารถเรียนในภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีพลวัตร

TAFE NSW เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหลักสูตรมากกว่า 140 หลักสูตรซึ่งเปิดสอนในระดับต่างๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา และระดับปริญญา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียได้ด้วย

นักศึกษาของ TAFE NSW ได้รับประโยชน์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและชั้นเรียนขนาดเล็กที่ให้ความสนใจกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวจากสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่นี่ และก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ TAFE NSW รับรองว่านักศึกษาจะได้สัมผัสกับการฝึกฝนที่ดีที่สุดและได้รับความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่ฝังอยู่ในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการดูแลอย่างดีพร้อมทั้งมีบริการช่วยเหลือสนับสนุนและโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมไปถึงการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล การพัฒนาด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ โปรแกรมทักษะการเรียน และการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ครอบคลุมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกับสมาคมนักศึกษา (Student Association) เพื่อให้สามารถเข้าถึงอีเว้นท์และกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย สำนักงานนักศึกษาต่างชาติมีผู้ประสานงานนักเรียนต่างชาติที่ทุ่มเท และพร้อมคอยดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่การตอบคำถามเรื่องต่างๆ ไปจนถึงการช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

TAFE NSW มี ตัวเลือกการศึกษา ให้เลือกมากมาย นักศึกษาสามารถเริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ จากนั้นเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา และสำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเหล่านี้พร้อมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง:

TAFE NSW ปูพื้นฐานสู่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียและได้รับวุฒิการศึกษา สามารถเลือก TAFE NSW เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่นี่

 • นักศึกษาที่จบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ (double qualifications) – วุฒิอนุปริญญาจาก TAFE NSW และวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงนัก นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผลมากขึ้นในการเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
 • นักศึกษามีผลการเรียนที่ดี มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ และมีความพร้อมสำหรับการทำงาน
 • พร้อมเข้าทำงานทันทีหลังจากจบการศึกษา

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการนี้

 • มหาวิทยาลัย Australian Catholic
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Sydney
 • มหาวิทยาลัย Southern Cross
 • มหาวิทยาลัย Canberra

หลักสูตรวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.):

หลักสูตรนี้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการทำงานในระดับที่สามารถเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญได้ โดยจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับ การเกษตร, การออกแบบอาคาร, ธุรกิจนานาชาติ, การออกแบบกราฟฟิค, การจัดการโรงแรมและร้านอาหาร และการจัดการทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรประกาศนียบัตร:

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการทำงานในหลากหลายสาขาที่ต้องการ หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสามและสี่ (Certificate III and IV) เปิดสอนในหลากหลายสาขาทั้ง การบัญชี, การบริการด้านการเสริมสวย, การดูแลเด็กปฐมวัย, การศึกษา, การออกแบบพื้นฐาน, การจัดการโรงแรมและร้านอาหาร, และ การท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญา:

หลักสูตรปริญญาที่ TAFE NSW นำเสนอโอกาสให้นักศึกษาในการได้รับความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทักษะการทำงานแบบมืออาชีพ นักศึกษาจะได้รับการสอนในเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, การทำงานเป็นทีม และทักษะความเป็นผู้นำ หลักสูตรนี้เตรียมพร้อมให้นักศึกษาเป็นมืออาชีพและเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

การสมัครเข้าเรียน ที่ TAFE NSW สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. อันดับแรก เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา
 2. นักศึกษาควรตรวจสอบว่าตนเองผ่านเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรที่สนใจ
 3. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สำหรับหลักสูตร 2 วุฒิการศึกษา อนุปริญญา-ปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องดาวน์โหลดเอกสารการสมัครในมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาและส่งพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร
 4. เตรียมเอกสารการรับรอง เอกสารเหล่านี้สามารถเป็นสำเนาหรือเอกสารฉบับจริงได้ โดยต้องมีการลงนามและลงวันที่จากหน่วยงานที่ออกเอกสารให้, เจ้าหน้าที่รัฐ, เจ้าหน้าที่หรือทนายความผู้ให้การรับรองหรือ Justice of the Peace หรือหน่วยงานที่ทาง TAFE NSW ให้การรับรองให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบรับรองเอกสาร
 5. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์
 6. ทางสถาบันจะตรวจสอบเอกสารและออกจดหมายตอบรับเข้าเรียนพร้อมใบแจ้งค่าใช้จ่าย
 7. นักศึกษาจะต้องยืนยันการตอบรับเข้าเรียน
 8. TAFE NSW จะออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (COE) ให้
 9. นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอวีซ่าและลงทะเบียนเรียนที่ TAFE NSW

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนที่ TAFE NSWในระดับปวช.และปวส. ต้องจบการศึกษาในระดับ Year 12 หรือเทียบเท่า นักศึกษาควรตรวจสอบ ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมในการรับเข้าเรียนของแต่ละประเทศ/หลักสูตร นอกเหนือไปจากข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร – หลักสูตรส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year 10 หรือเทียบเท่า และบางหลักสูตรผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year 12 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปวช. ปวส. และ หลักสูตรปูพื้นฐาน – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year 12 หรือระดับ certificate 3 หรือ 4

หลักสูตรปริญญาตรี – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year 12 หรือระดับ certificate 3 หรือ 4 หรือหรือสำเร็จการศึกษาแบบเต็มเวลา (full-time study) อย่างน้อยหนึ่งปีในหลักสูตรปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรประกาศนียบัตร ปวช. และปวส.:

 • Academic IELTS คะแนน 5.5 หรือ
 • Academic PTE 42 คะแนนหรือ
 • TOEFL-iBT: 46 คะแนน หรือ
 • STEP EIKEN ระดับ Pre 1 หรือ
 • SPM English 1119 เกรด C6 หรือ
 • HKDSE English Language ระดับ 3 หรือ
 • International GCSE English as First Language เกรด C หรือ 4 หรือ
 • International GCSE English as Second Language เกรด B หรือ 5 หรือ
 • Cambridge English: B2 First / First Certificate in English (FCE) – 162 คะแนน หรือ
 • Cambridge English: C1 Advanced / Certificate in Advanced English (CAE) – 162 คะแนน หรือ
 • Cambridge English: C2 Proficiency / Certificate of Proficiency in English (CPE) – 162 คะแนน หรือ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป TAFE NSW หรือ
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนที่การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษที่ดีจากการสอบปลายภาค หรือ
 • หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการเรียนเต็มเวลา 2 ปีหรือหลักสูตรระดับ Certificate IV หรืออุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี

 • คะแนนรวม Academic IELTS 6.5 พร้อมคะแนนขั้นต่ำ 6.0 ในทุกหมวดข้อสอบ หรือ
 • คะแนนรวม Academic PTE 58 และคะแนนขั้นต่ำ 50 ในแต่ละหมวดข้อสอบ หรือ
 • Cambridge English B2 First – 176 คะแนน หรือ
 • TOEFL (iBT) พร้อมคะแนนขั้นต่ำต่อไปนี้: คะแนนรวม 79, การอ่าน 19, การฟัง 20, การพูด 20 และการเขียน 20 หรือ
 • Occupational English Test (OET) พร้อมคะแนนขั้นต่ำ B ในทั้ง 4 หมวดข้อสอบ หรือ
 • TAFE NSW English for Academic Purposes หรือ
 • สำเร็จการเรียน Year 12 หรือเทียบเท่าหรือผ่านการเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่าต่อไปนี้: สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้ หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับ NSW HSC หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ Certificate IV ขึ้นไปในประเทศออสเตรเลีย

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

รัฐบาลออสเตรเลียมีการลงทุนหลายล้านดอลลาร์ใน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุกปี มีการมอบทุน Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships และ Australia Awards Scholarships ให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา

ทุนการศึกษา Destination Australia:

ทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนของรัฐบาลในเครือจักรภพที่มีเป้าหมายเพื่อการเชิญชวนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการเรียนและพักอาศัยในชุมชนต่างๆในภูมิภาค ทั้งนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาในประเทศมีสิทธิ์สมัครขอทุนการศึกษานี้ได้

ทุนการศึกษาแต่ละทุนจะมีมูลค่า 15,000 เหรียญออสเตรเลียต่อคนต่อปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการย้ายที่อยู่, การใช้ชีวิตและการเรียนในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา Australia Awards scholarships

รัฐบาลออสเตรเลียยังมีการมอบทุนการศึกษาเหล่านี้ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ทุนการศึกษานี้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พลเมืองของประเทศที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาต่างๆมีให้ที่วิทยาเขตต่างๆของ TAFE NSW ดังต่อไปนี้:

 • Hunter
 • Illawarra
 • North Coast
 • Northern Sydney
 • South Western Sydney
 • Sydney

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

TAFE NSW มีสถานที่เรียนมากมายให้เลือกเรียน นักศึกษาจะพบว่ามีสถานที่ตั้งที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง นักศึกษาที่ชื่นชอบรูปแบบการใช้ชีวิตอันคึกคักและมีชีวิตชีวาของเมืองใหญ่สามารถเลือกเรียนที่ TAFE NSW Ultimo, St Leonards หรือ Randwick ที่ซึ่งนักศึกษาจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองซิดนีย์ ส่วนนักศึกษาที่ชื่นชอบชายหาดสีทองอันสวยงาม TAFE NSW Kingscliff คือตัวเลือกที่เหมาะที่สุด (ห่างจาก Byron Bay และ Gold Coast อันมีชื่อเสียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์) หรือหากนักศึกษาต้องการสัมผัสกับทัศนียภาพของเทือกเขาในเขตพื้นที่ผลิตไวน์ของ NSW นักศึกษาควรเลือกเรียนที่ TAFE NSW Newcastle หรือ Kurri Kurri สำหรับนักศึกษาที่ต้องการวิถีชีวิตที่ผสมผสานทั้งเทือกเขาและชายหาด TAFE NSW Wollongong, Shellharbour และ Nowra จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศิษย์เก่าของ TAFE NSW ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การเรียน และได้งานทำในตำแหน่งงานที่หลากหลาย นี่คือบางส่วนของ คำยืนยันผลสำเร็จหลังจบศึกษา ของศิษย์เก่าที่นี่:

Cassiano Garcia

หลักสูตร: ปวช. สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และปวช.สาขาการวางแผนการเงิน

วิทยาเขต: Brookvale and Meadowbank

สัญชาติ: บราซิล

ผมเลือก TAFE NSW เพราะผมต้องการหลักสูตรที่จะให้ความรู้และการฝึกฝนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในเวลาเดียวกัน ทั้งสองสายงาน (การเงินและการโรงแรมและร้านอาหาร) มีการแข่งขันสูง ดังนั้นผมจึงรู้ว่าผมจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะประสบความสำเร็จในสายงานนี้ การเรียนทั้งสองหลักสูตรประสบความสำเร็จมากและคุ้มค่าทั้งเวลาและเงินที่ผมทุ่มเทลงไปครับ

เวลาที่ TAFE NSW ของผมนั้นยอดเยี่ยมมาก ผมได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ครั้งแรกที่ได้เป็นเชฟและทำงานในครัวจริงที่ TAFE NSW ทำให้ผมมีความมั่นใจมากๆในการทำงานร่วมกับทีม ผมยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากมายจาก TAFE NSW รวมถึงอาจารย์เจ้าหน้าที่และเพื่อนนักศึกษา

Paul Maduabuchi Ezidiegwu

หลักสูตร: Certificate IV และปวช.สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย และหลักสูตรปวส. สาขาความปลอดภัยโครงข่าย (IT)

วิทยาเขต: Lidcombe

สัญชาติ: ไนจีเรีย

ประสบการณ์ของผมใน TAFE NSW เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ ด้วยอาจารย์ที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน ความรู้ด้านไอทีที่ผมได้รับมันเหนือความคาดหวังของผมมากๆครับ

การเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้นในแอฟริกาที่ที่ผมเคยทำธุรกิจด้านไอทีมาก่อน อย่างไรก็ตามผมตัดสินใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้าน ICT ประสบการณ์ของผมใน TAFE NSW ถือเป็นปรากฏการณ์ ด้วยอาจารย์ที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ความรู้ด้านไอทีที่ผมได้รับจากที่นี่มันเหนือกว่าความคาดหวังของผมมากๆครับ

Jacquelene Tan

หลักสูตร: ปวช.สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม

วิทยาเขต: Randwick

สัญชาติ: มาเลเซีย

ก่อนมาเรียนที่ TAFE NSW ฉันเคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน ในความคิดของฉัน TAFE NSW เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ชื่นชอบการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในด้านการทำงานให้มากขึ้น

อาจารย์ที่นี่มีประสบการณ์สูงในสาขาวิชาของตัวเองและพร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษา การสอนของที่นี่มีทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้ฉันมีความรู้เพิ่มขึ้นในสายอาชีพของฉันเอง

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
4127
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Bankstown New South Wales 500 Chapel Road
Campbelltown New South Wales 181 Narellan Road
Castle Hill New South Wales Corner Showground and Green Roads
Blacktown New South Wales Main Street
Hornsby New South Wales 205 Peats Ferry Road
Liverpool New South Wales College Street
Granville New South Wales 136 William Street
Meadowbank New South Wales See Street
St Leonards New South Wales 213 Pacific Highway
Brookvale New South Wales 154 Old Pittwater Road
Kogarah New South Wales Cnr Princes Highway & President Avenue Kogarah
Ultimo New South Wales Building A-Q & Z, 651-731 Harris Street
Wetherill Park New South Wales The Horsley Drive
Petersham New South Wales 27 Crystal Street
Richmond New South Wales Ceremonial Drive
Randwick New South Wales King Street and Darley Road
Coffs Harbour New South Wales Glenreagh Street
Kingscliff New South Wales Cudgen Road
Quakers Hill New South Wales Eastern Road
Port Macquarie New South Wales 70 Widderson Street
Lismore New South Wales 64 Conway Street
Tighes Hill New South Wales 266 Maitland Road
Ourimbah New South Wales Brush Road
Wollongbar New South Wales Sneaths Road
Wentworth Falls New South Wales 14 Mitchell Street
Ryde New South Wales 250 Blaxland Road
Coffs Harbour New South Wales 363 Hogbin Drive
Enmore New South Wales 110 Edgeware Road
North Wollongong New South Wales Foleys Lane
Mount Druitt New South Wales Mount Street & North Parade
Lidcombe New South Wales East Street
Macquarie Fields New South Wales 32 Victoria Road
Griffith New South Wales Neville Place
Kingswood New South Wales 12-44 O'Connell Street
Glendale New South Wales Frederick Street
Oak Flats New South Wales 11 College Avenue
Miller New South Wales Cnr Hoxton Park and Banks Roads
Wagga Wagga New South Wales Corner of Macleay & Coleman Streets
Armidale New South Wales Beardy Street
Wyong New South Wales Porter Street
Wagga Wagga New South Wales Coolamon Road
Thurgoona New South Wales Ettamogah Road
Wollongong New South Wales 36 Gladstone Avenue
Dubbo New South Wales Myall Street
Loftus New South Wales Rawson Avenue
Hamilton New South Wales 91 Parry Street
Bega New South Wales Barrack Street
Bathurst New South Wales Panorama Avenue
Kurri Kurri New South Wales McLeod Road
Murwillumbah New South Wales Murwillumbah Street
West Kempsey New South Wales 58 Sea Street
Albury New South Wales Poole Street
Strathfield New South Wales 51 Wentworth Road
TAFE NSW is part of the vocational education and training system in Australia. It is the largest education and training provider in Australia. The Institute is a government-owned, government-operated and government-accredited, and therefore secure, stable, professionally managed and internationally recognised. A TAFE NSW higher education degree is a valuable qualification for students future. It has highly qualified teachers with business and industry experience.

TAFE NSW offers English language courses which are available in a number of study locations. Students have access to flexible start dates, affordable fees and highly qualified teachers who provide individual learning support throughout the program. It offers intensive English language courses at government-owned and operated English Language Centres across NSW. The Institute offers a range of nationally recognised vocational qualifications including Certificate, Diploma, Advanced Diploma and Graduate Certificate courses. It offers a range of pathway programs that provide guaranteed entry into a number of Australian universities which we call Diploma-to-Degree programs. Students will learn practical, work-related skills with academic theory which will be an excellent preparation for future career. The courses are developed by employer and industry experts. Students will be studying in modern and spacious locations with the latest technologies. Class sizes are small so they can receive individual attention.

New South Wales is divided into 10 TAFE regions. There are four TAFE NSW Institutes in the Sydney metropolitan area and six TAFE NSW Institutes across regional New South Wales. There are more than 130 campuses and each campus has its own range of courses and facilities. Some campuses are Centres of Excellence that specialise in certain types of training.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244180_320px.jpg TAFE NSW Institutes https://www.idp.com/thailand/universities/tafe-nsw-institutes/iid-au-00489/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โทร เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 30 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ขอสมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์