พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยชื่อเสียงด้านการสอนและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง Technical and Further Education New South Wales (TAFE NSW) มีสถานที่เรียนมากกว่า 30 แห่งทั่วรัฐให้นักศึกษาต่างชาติได้เลือกเรียน TAFE NSW เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมและเป็นสถาบันระดับอาชีวศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียโดยมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 3,200 คนมาเรียนที่สถาบันในแต่ละปี ตั้งอยู่ในเมือง New South Wales ที่งดงาม ด้วยเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในใจกลางซิดนีย์นักศึกษานักเรียนสามารถเรียนในภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีพลวัตร

TAFE NSW เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหลักสูตรมากกว่า 120 หลักสูตรซึ่งเปิดสอนในระดับต่างๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา และระดับปริญญา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียได้ด้วย

นักศึกษาของ TAFE NSW ได้รับประโยชน์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและชั้นเรียนขนาดเล็กที่ให้ความสนใจกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวจากสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่นี่ และก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ TAFE NSW รับรองว่านักศึกษาจะได้สัมผัสกับการฝึกฝนที่ดีที่สุดและได้รับความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่ฝังอยู่ในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการดูแลอย่างดีพร้อมทั้งมีบริการช่วยเหลือสนับสนุนและโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมไปถึงการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล การพัฒนาด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ โปรแกรมทักษะการเรียน และการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ครอบคลุมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกับสมาคมนักศึกษา (Student Association) เพื่อให้สามารถเข้าถึงอีเว้นท์และกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย สำนักงานนักศึกษาต่างชาติมีผู้ประสานงานนักเรียนต่างชาติที่ทุ่มเท และพร้อมคอยดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่การตอบคำถามเรื่องต่างๆ ไปจนถึงการช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

TAFE NSW มี ตัวเลือกการศึกษา ให้เลือกมากมาย นักศึกษาสามารถเริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ จากนั้นเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา และสำเร็จการศึกษาด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเหล่านี้พร้อมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง:

TAFE NSW ปูพื้นฐานสู่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียและได้รับวุฒิการศึกษา สามารถเลือก TAFE NSW เป็นหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่นี่

 • นักศึกษาที่จบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ (double qualifications) – วุฒิอนุปริญญาจาก TAFE NSW และวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ด้วยค่าเล่าเรียนที่ไม่สูงนัก นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผลมากขึ้นในการเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
 • นักศึกษามีผลการเรียนที่ดี มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ และมีความพร้อมสำหรับการทำงาน
 • พร้อมเข้าทำงานทันทีหลังจากจบการศึกษา

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการนี้

 • มหาวิทยาลัย Australian Catholic
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Sydney
 • มหาวิทยาลัย Torrens

หลักสูตรวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.):

หลักสูตรนี้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการทำงานในระดับที่สามารถเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญได้ โดยจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับ การเกษตร, การออกแบบอาคาร, ธุรกิจนานาชาติ, การออกแบบกราฟฟิค, การจัดการโรงแรมและร้านอาหาร และการจัดการทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรประกาศนียบัตร:

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการทำงานในหลากหลายสาขาที่ต้องการ หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสามและสี่ (Certificate III and IV) เปิดสอนในหลากหลายสาขาทั้ง การบัญชี, การบริการด้านการเสริมสวย, การดูแลเด็กปฐมวัย, การศึกษา, การออกแบบพื้นฐาน, การจัดการโรงแรมและร้านอาหาร, และ การท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญา:

หลักสูตรปริญญาที่ TAFE NSW นำเสนอโอกาสให้นักศึกษาในการได้รับความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทักษะการทำงานแบบมืออาชีพ นักศึกษาจะได้รับการสอนในเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, การทำงานเป็นทีม และทักษะความเป็นผู้นำ หลักสูตรนี้เตรียมพร้อมให้นักศึกษาเป็นมืออาชีพและเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

การสมัครเข้าเรียน ที่ TAFE NSW สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. อันดับแรก เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา
 2. นักศึกษาควรตรวจสอบว่าตนเองผ่านเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรที่สนใจ
 3. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน สำหรับหลักสูตร 2 วุฒิการศึกษา อนุปริญญา-ปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องดาวน์โหลดเอกสารการสมัครในมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาและส่งพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัคร
 4. เตรียมเอกสารการรับรอง เอกสารเหล่านี้สามารถเป็นสำเนาหรือเอกสารฉบับจริงได้ โดยต้องมีการลงนามและลงวันที่จากหน่วยงานที่ออกเอกสารให้, เจ้าหน้าที่รัฐ, เจ้าหน้าที่หรือทนายความผู้ให้การรับรองหรือ Justice of the Peace หรือหน่วยงานที่ทาง TAFE NSW ให้การรับรองให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบรับรองเอกสาร
 5. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์
 6. ทางสถาบันจะตรวจสอบเอกสารและออกจดหมายตอบรับเข้าเรียนพร้อมใบแจ้งค่าใช้จ่าย
 7. นักศึกษาจะต้องยืนยันการตอบรับเข้าเรียน
 8. TAFE NSW จะออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (COE) ให้
 9. นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอวีซ่าและลงทะเบียนเรียนที่ TAFE NSW

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนที่ TAFE NSWในระดับปวช.และปวส. ต้องจบการศึกษาในระดับ Year 12 หรือเทียบเท่า นักศึกษาควรตรวจสอบ ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมในการรับเข้าเรียนของแต่ละประเทศ/หลักสูตร นอกเหนือไปจากข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร – หลักสูตรส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year 10 หรือเทียบเท่า และบางหลักสูตรผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year 12 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรปวช. ปวส. และ หลักสูตรปูพื้นฐาน – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year 12 หรือระดับ certificate 3 หรือ 4

หลักสูตรปริญญาตรี – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับ Australian Year

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร, อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงส่วนใหญ่จะกำหนดคะแนน IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า บางหลักสูตรอาจกำหนดคะแนน IELTS 6.0 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ TAFE NSW
 • หลักสูตรปริญญาตรีกำหนดคะแนน IELTS 6.5 พร้อมคะแนน 6.0 ในแต่ละหมวดการสอบหรือเทียบเท่า
 • หลักสูตรอนุปริญญาการพยาบาลกำหนดคะแนน IELTS 7.0 พร้อมคะแนน 7.0 ในแต่ละหมวดการสอบหรือเทียบเท่า

ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

12 หรือระดับ certificate 3 หรือ 4 หรือหรือสำเร็จการศึกษาแบบเต็มเวลา (full-time study) อย่างน้อยหนึ่งปีในหลักสูตรปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ:

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษา TAFE NSW

TAFE NSW มีความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานานาชาติในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและวิชาชีพของตนเอง – โดยมีการมอบทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 2,000 เหรียญออสเตรเลียให้กับนักศึกษา

ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียได้มีการลงทุนหลายล้านเหรียญในทุนการศึกษานานาชาติในแต่ละปี โดยมีทุนการศึกษา Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships และ Australia Awards Scholarships มอบให้กับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

Australia Awards scholarships:

รัฐบาลออสเตรเลียได้มีการดำเนินการผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศและการค้าในการมอบทุนการศึกษา Australia Awards Scholarships เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับพลเมืองของประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่กำหนดเพื่อการเรียนในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา Australia Awards มีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงและหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาต้องสอดคล้องกับสาขาการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อประเทศบ้านเกิดของตนเอง

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

ด้วยทำเลที่ตั้งมากมายของ TAFE NSW ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน นักศึกษาจะพบว่ามีสถานที่เรียนที่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง นักศึกษาที่ชื่นชอบรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่คึกคักและมีชีวิตชีวาสามารถเลือกเรียนที่ TAFE NSW Ultimo, St Leonards หรือ Randwick ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมือง Sydney ในทุกๆด้าน

ส่วนสถานที่เรียนที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของย่านธุรกิจใจกลางเมือง Sydney คือหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของรัฐ NSW โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่ TAFE NSW Nirimba หรือ Kingswood เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนที่เขตพื้นที่นี้

หากนักศึกษาชื่นชอบความสวยงามของชายหาดสีทอง TAFE NSW Kingscliff (ห่างจาก Byron Bay และ Gold Coast อันมีชื่อเสียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์) คือตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่ง

นักศึกษาที่ต้องการสัมผัสกับเทือกเขาที่ทอดยาวของเขตพื้นที่ไร่ไวน์ของ NSW ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ TAFE NSW Newcastle หรือ Kurri Kurri

สำหรับทำเลที่ตั้งที่ผสมผสานทั้งเทือกเขาและชายหาดอันสวยงาม TAFE NSW Wollongong และ Shellharbour จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศิษย์เก่าของ TAFE NSW ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การเรียน และได้งานทำในตำแหน่งงานที่หลากหลาย นี่คือบางส่วนของ คำยืนยันผลสำเร็จหลังจบศึกษา ของศิษย์เก่าที่นี่:

Cassiano Garcia

หลักสูตร: ปวช. สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และปวช.สาขาการวางแผนการเงิน

วิทยาเขต: Brookvale and Meadowbank

สัญชาติ: บราซิล

ผมเลือก TAFE NSW เพราะผมต้องการหลักสูตรที่จะให้ความรู้และการฝึกฝนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในเวลาเดียวกัน ทั้งสองสายงาน (การเงินและการโรงแรมและร้านอาหาร) มีการแข่งขันสูง ดังนั้นผมจึงรู้ว่าผมจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะประสบความสำเร็จในสายงานนี้ การเรียนทั้งสองหลักสูตรประสบความสำเร็จมากและคุ้มค่าทั้งเวลาและเงินที่ผมทุ่มเทลงไปครับ

เวลาที่ TAFE NSW ของผมนั้นยอดเยี่ยมมาก ผมได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ครั้งแรกที่ได้เป็นเชฟและทำงานในครัวจริงที่ TAFE NSW ทำให้ผมมีความมั่นใจมากๆในการทำงานร่วมกับทีม ผมยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากมายจาก TAFE NSW รวมถึงอาจารย์เจ้าหน้าที่และเพื่อนนักศึกษา

Paul Maduabuchi Ezidiegwu

หลักสูตร: Certificate IV และปวช.สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย และหลักสูตรปวส. สาขาความปลอดภัยโครงข่าย (IT)

วิทยาเขต: Lidcombe

สัญชาติ: ไนจีเรีย

ประสบการณ์ของผมใน TAFE NSW เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ ด้วยอาจารย์ที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน ความรู้ด้านไอทีที่ผมได้รับมันเหนือความคาดหวังของผมมากๆครับ

การเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้นในแอฟริกาที่ที่ผมเคยทำธุรกิจด้านไอทีมาก่อน อย่างไรก็ตามผมตัดสินใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้าน ICT ประสบการณ์ของผมใน TAFE NSW ถือเป็นปรากฏการณ์ ด้วยอาจารย์ที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ความรู้ด้านไอทีที่ผมได้รับจากที่นี่มันเหนือกว่าความคาดหวังของผมมากๆครับ

Jacquelene Tan

หลักสูตร: ปวช.สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม

วิทยาเขต: Randwick

สัญชาติ: มาเลเซีย

ก่อนมาเรียนที่ TAFE NSW ฉันเคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน ในความคิดของฉัน TAFE NSW เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ชื่นชอบการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในด้านการทำงานให้มากขึ้น

อาจารย์ที่นี่มีประสบการณ์สูงในสาขาวิชาของตัวเองและพร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษา การสอนของที่นี่มีทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้ฉันมีความรู้เพิ่มขึ้นในสายอาชีพของฉันเอง

CRICOS 00591E

RTO 90003

HEPS PRV12049

Show more +Show less -
4127
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
Join us at TAFE NSW
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2463

 • $1031
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์