พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

The University of Manchester - INTO UK

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัย Manchester สถาบัน INTO Manchester นำเสนอหลักสูตรการเตรียมความพร้อมคุณภาพสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม INTO Manchester's pathway programmes โดยนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรชั้นนำมากมายที่มหาวิทยาลัย Manchester ได้

ในหลักสูตรปรับพื้นฐานนานาชาติจะมีสาขาวิชาเฉพาะทาง 5 สาขาวิชา ได้แก่:

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
 • จิตวิทยา

ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและวิชาการ ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่หนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Manchester

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาต่อ

ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยของหลักสูตรปรับพื้นฐานแบบ 3 ภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาค.ศ. 2020-2021 อยู่ที่ 18,635 ปอนด์สเตอร์ลิง ค่าที่พักตลอดหลักสูตรปรับพื้นฐานแบบ 3 ภาคการศึกษาในปีการศึกษาค.ศ. 2020-2021 อยู่ในช่วง 5,775-10,200 ปอนด์สเตอร์ลิง

นักศึกษาของสถาบัน INTO Manchester จะได้รับข้อดีที่ทางมหาวิทยาลัยและเมืองแห่งนี้มอบให้ เป็นหนึ่งสถาบันในกลุ่ม Russell Group ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 1824 และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากสิ่งชื่อเสียงที่สร้างไว้ นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับที่ 27 ของโลกและอันดับที่ 6 ของสหราชอาณาจักรจาก QS World University Rankings ปีค.ศ. 2020 และอันดับที่ 33 ของโลกจาก ARWU ปีค.ศ. 2019

ด้วยนักศึกษากว่า 40,000 คนที่มหาวิทยาลัย Manchester รวมไปถึงนักศึกษานานาชาติจาก 160 ประเทศกว่า 11,000 คน มากที่สุดในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร

เมือง Manchester เองเป็นศูนย์กลางของความบันเทิง ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถจับจ่ายซื้อของ, ทานอาหาร, เล่นกีฬา, ดนตรีและอีกมากมาย เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าตื่นตาที่สุดของโลกจาก Time Out's City Life Index ในปีค.ศ. 2018

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Manchester ได้รับการจัดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

จากการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities – ARWU ครั้งล่าสุดมหาวิทยาลัย Manchester อยู่ในอันดับที่ 33 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกและอันดับที่ 6 ของสหราชอาณาจักร จากกว่า 1,200 ทั่วโลก

นี่เป็นอันดับที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจาก ARWU เป็นหนึ่งในความสำเร็จมหาวิทยาลัย Manchester รวมถึงอันดับที่สูงที่สุดในการจัดอันดับ QS World University อีกด้วย

หนึ่งในเครือข่ายระดับโลกที่สนับสนุน SDGs

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมความยั่งยืน UN's Sustainable Development Goals (SDGs) มหาวิทยาลัย Manchester เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สร้างผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับโลก โดยเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปและอันดับสามของโลก จากการจัดอันดับ Times Higher Education University Impact Rankings และในเครือข่ายใหม่นี้ถูกออกแบบให้เน้นการมีส่วนร่วมจากสถาบันการศึกษาระดับสูง

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ที่สถาบัน INTO Manchester นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ส่งมอบความสำเร็จให้กับนักศึกษา ชั้นเรียนขนาดเล็ก, เน้นการมีส่วนร่วมและมีสื่อการสอนที่หลากหลายเช่นเดียวกับรายงานความก้าวหน้า ในหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก British Council และหลักสูตรทางวิชาการทั้งหมดได้รับการรับรองจาก NCUK

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายตั้งแต่การสอนแบบดั้งเดิมและการเรียนรู้แบบอภิปราย ชั้นเรียนถูกออกแบบให้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

ติวเตอร์ส่วนตัว

เมื่อนักศึกษาเริ่มต้นเข้าศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาใหม่จะมีติวเตอร์ส่วนตัวที่จะคอยดูตลอดทั้งปี โดยจะดูแลนักศึกษานานาชาติให้สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต, แนะนำเกี่ยวกับทางวิชาการ, นอกจากนี้ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลแนะนำนักศึกษาให้กับทีมงานบริการสนับสนุนตามความต้องการของนักศึกษาอีกด้วย

ความช่วยเหลือด้านภาษา

มีเจ้าหน้าที่แนะแนวที่ INTO Centre ที่จะคอยช่วยนักศึกษานานาชาติที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Manchester สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์มืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในสาขาวิชานั้นๆ

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

บริการนักศึกษาของสถาบัน INTO

ที่สถาบัน INTO Manchester สามารถได้รับจุดเด่นในการสนับสนุนนักศึกษามากมาย โดยทีมสนับสนุนนักศึกษาทำงานด้วยความเป็นมิตรและพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลนักศึกษา ตั้งแต่การปฐมนิเทศ, การสนับสนุนด้านภาษา และคำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับเมืองที่อยู่ เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร จะได้รับการดูแลด้านวีซ่าผ่านการให้คำแนะนำส่วนตัวและการจัดเวิร์คช็อป

ไม่เพียงแค่การดูแลช่วยเหลือเท่านั้น ทีมงานยังจัดกิจกรรมทางสังคมมากมายที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถพบเพื่อนใหม่ในบ้านหลังใหม่ของนักศึกษา

ติวเตอร์ช่วยเหลือในการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาของสถาบัน INTO ที่ต้องการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย Manchester จะมีติวเตอร์ช่วยเหลือโดยเฉพาะที่จะพบกับนักศึกษาเป็นประจำเพื่อติดตามความก้าวหน้าและตอบคำถามต่างๆที่นักศึกษามี พร้อมกับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ

การใช้ชีวิตใน Manchester

เมือง Manchester เป็นเมืองใหญ่ ที่นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยและสถาบัน INTO คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษา ด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจากนี้หอพักยังมีการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง, กล้องวงจรปิด และระบบประตูนิรภัย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในการเข้าศึกษาที่สถาบัน INTO แห่งมหาวิทยาลัย Manchester นักศึกษานานาชาติจะต้องมีผลทางวิชาการและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยคุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน INTO:

หลักสูตรปรับพื้นฐานนานาชาติ

 • คุณสมบัติทางวิชาการ – นักศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาระดับ Year 12 (หรือเทียบเท่า) และมีผลการเรียนที่เพียงพอในการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทางวิชาการที่เหมาะสม
 • คุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ - เป็นตามแต่ละหลักสูตร โดยนักศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 5.0-6.0 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

 • คะแนนทักษะทางภาษาอังกฤษ – นักศึกษาจะต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 3.0 หรือเทียบเท่า

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์การเรียนรู้ INTO Manchester

นักศึกษาของสถาบัน INTO สามารถได้รับจุดเด่นจากศูนย์การเรียนรู้ INTO Manchester ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Manchester โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเหมาะสมกับนักศึกษานานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่ใหญ่ 1 ที่

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์การเรียนรู้รวมถึง:

 • ห้องการเรียนการสอนทันสมัยพร้อมด้วยกระดานดำแบบดิจิตอล
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • มาพร้อมกับ Wi-Fi ความเร็วสูง
 • พื้นที่เปิดกว้างสำหรับการศึกษาและผ่อนคลาย
 • ทีมสนับสนุนนักศึกษาที่เป็นมิตร
 • สภาพแวดล้อมเรียนรู้แบบเสมือนจริง

ยังมีศูนย์แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่มีหนังสือและสื่อกว่า 5,000 ฉบับ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการเรียนรู้เช่น หนังสือ, วารสาร, นิตยสาร, เครื่องพรินเตอร์และสแกนเนอร์

ที่พัก

นักศึกษาสามารถเลือกพักอาศัยในชุมชนนักศึกษาที่มีชีวิตชีวาในหอพักในหรือหมู่บ้านนักศึกษา หรือจะสามารถพักอาศัยกับครอบครัวดูแลในท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดี

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

เพื่อเป็นรางวัลในการขับเคลื่อนและสนับสนุนนักศึกษานานาชาติ สถาบัน INTO Manchester มีทุนการศึกษามากมาย โดยออกแบบเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพ โดยทุนการศึกษาที่พร้อมในปีการศึกษาค.ศ. 2020-2021 มีดังนี้

ทุนการศึกษา Regional Scholarship

นักศึกษาของสถาบัน INTO ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรับพื้นฐานนานาชาติและสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม จะได้รับทุนการศึกษาที่ 4,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

นักศึกษาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมและความพร้อมของทุนการศึกษา สำหรับทุนการศึกษาแต่ละทุน

Show more +Show less -
11000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Science
Students helping each other in class
Liberty Height Accommodation Bedroom
INTO Manchester (The University of Manchester)
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1309

 • £469
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £233
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
ฟรี สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ

สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ โดย พี่ Bank ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ แชร์เคล็ดลับการเขียน SOP พร้อมเทคนิคการเริ่มต้นเขียน SOP ไม่ว่าจะเป็น Do's and Don'ts เนื้อหาใจความอื่น ๆ ที่จะบ่งบอกตัวตนของน้อง ๆ และทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจรับน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อ

GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 21st ต.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์