พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Thompson Rivers จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ พร้อมๆไปกับการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จของนักศึกษา มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับผู้คนและวัฒนธรรมต่างๆ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

TRU มีการเปิดสอนหลักสูตรในวิทยาเขตมากกว่า 140 หลักสูตรและหลักสูตรการเรียนแบบเปิด มากกว่า 60 หลักสูตรในสาขาต่างๆ อย่างเช่นศิลปศาสตร์, ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ครุศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, นิติศาสตร์, การพยาบาล, วิทยาศาสตร์, สังคมสงเคราะห์, การท่องเที่ยวและช่างฝีมือและเทคโนโลยี โดยมีจำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนเฉลี่ย 31 คน

มหาวิทยาลัยมีชุมชนนักศึกษาอันมีชีวิตชีวามากกว่า 14,000 คนที่เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตและปริญญาตรี, อนุปริญญา, การฝึกงาน, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, การเรียนต่อเนื่องและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,300 คนจากมากกว่า 100 ประเทศ ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากที่ใดก็ตาม TRU จะช่วยให้สามารถเดินตามความฝันของตนเองได้

นักศึกษาจะพบว่ามหาวิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนมากมาย, ความช่วยเหลือแบบรายบุคคลและประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้รับการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนอันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรมและความยืดหยุ่น

สัมผัสประสบการณ์ความงดงามแบบแคนาดา

วิทยาเขต Kamloops และ Williams Lake ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดั้งเดิมของชาว Secwepemc ในตอนกลางของรัฐ British Columbia โดย Kamloops เป็นเขตพื้นที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ พร้อมด้วยเส้นทางเดินเขา, ทางวิ่งสกี, แม่น้ำ, สัตว์ป่าและมรดกทางประวัติศาสตร์อันมั่งคั่ง และใช้เวลาเดินทางจากเมือง Vancouver ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

พันธกิจเพื่อความยั่งยืนของ TRU

มหาวิทยาลัย Thompson Rivers มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก ตั้งแต่วิธีการสอนและการดูแลผู้คนทุกคนในมหาวิทยาลัยจนถึงการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่มีความสำคัญคือความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของ TRU โดยเมื่อไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามในข้อตกลง Global Climate Letter for Universities and Colleges ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ข้อตกลงนี้เป็นการให้คำมั่นสัญญาที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2030-2050 โดย Brett Fairbairn อธิการบดีของ TRU มีความภาคภูมิใจที่ได้ลงนามข้อตกลงนี้ในนามของชุมชน TRU

TRU มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างเช่น:

 • การพัฒนาไปสู่วิทยาเขตที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมีความยั่งยืน
 • โครงการต้นไม้ในวิทยาเขต ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือและเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้
 • โครงการแชร์รถจักรยาน
 • การขจัดสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง
 • การอนุรักษ์น้ำ

โครงการใหม่ที่น่าสนใจของ TRU

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขา วิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขาสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคม
 • อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

TRU มีการรักษามาตรฐานที่สูงในด้านการประกันคุณภาพและได้รับการรับรอง Education Quality Assurance (EQA) ผ่านทาง BC Ministry of Advanced Education, Skills & Training (AEST) ซึ่งมาตรฐานคุณภาพเพื่อรักษาเครื่องหมายการค้านี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ AEST ในหัวข้อ Education Quality Assurance โดยทาง TRU ต้องมีคุณภาพผ่านเกณฑ์หรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด

ความช่วยเหลือด้านการเรียนและบริการต่างๆ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Thompson Rivers จะได้เรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ย 31 คน โดยมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,000 คนที่ทำงานที่ TRU รวมถึงคณาจารย์เต็มเวลามากกว่า 400 คน นักศึกษาจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีโดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพตลอดระยะเวลาของการเรียน

บริการด้านการเรียนสำหรับนักศึกษา อย่างเช่นการแนะแนวด้านการเรียนที่มีเจ้าหน้าที่แนะแนวทำงานร่วมกับนักศึกษาโดยตรงเพื่อช่วยวางแผนการเรียน รวมถึงบริการอื่นๆอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้ภาษา, ศูนย์การเขียน, ศูนย์ช่วยเหลือด้านคณิตศาสตร์และศูนย์ประเมินผล

การรับรองคุณภาพ

TRU ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานและเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆมากมาย อย่างเช่น:

 • Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU)
 • Ministry of Advanced Education, Skills and Training
 • Universities Canada
 • Research Universities' Council of BC

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรที่มีการเปิดสอนที่ TRU จะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้อันน่าตื่นเต้นมากมาย โดยมีหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นหลักสูตรสาขาธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ครุศาสตร์, วิจิตรศิลป์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วารสารศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การท่องเที่ยวและเทคโนโลยี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรทั้งที่วิทยาเขตและทางออนไลน์ โดยมีหลักสูตรในระดับต่างๆดังนี้:

 • หลักสูตรปริญญาตรี
 • หลักสูตรปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรและอนุปริญญา
 • อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
 • คุณวุฒิภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • การเตรียมพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย
 • การศึกษาทางไกล

คณะเรียนของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย:

 • คณะกิจกรรมผจญภัย, ศิลปะการปรุงอาหารและการท่องเที่ยว
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Bob Gaglardi
 • คณะครุศาสตร์และสังคมสงเคราะห์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิชาการพยาบาล
 • การเรียนแบบเปิด
 • คณะการพัฒนานักศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาช่างฝีมือและเทคโนโลยี

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีเพื่อเข้าเรียนที่ TRU

แต่ละหลักสูตรจะมีข้อกำหนดด้านการเรียนที่แตกต่างกัน โดยคุณสมบัติขั้นต่ำคือนักศึกษาทุกคนต้องสำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกอย่างเป็นทางการ

 • IELTS 7.0 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 6.5 สำหรับหลักสูตร MBA, ปริญญาโทการพยาบาล, ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ, ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ และปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขาสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคม
 • IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 6.0 สำหรับหลักสูตรอื่นๆทุกหลักสูตร

ข้อกำหนดด้านการเรียนสำหรับบางหลักสูตรอาจมีความแตกต่าง

สำหรับหลักสูตรวิชาการ ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกต้องแสดงว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอ โดยสามารถแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) หรือเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPT) ของ TRU

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตของ TRU

ด้วยทำเลที่ตั้งบนพื้นที่ขนาด 250 เอเคอร์พร้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงามทางทิศเหนือและใต้ของแม่น้ำ Thompson วิทยาเขต Kamloops ของมหาวิทยาลัยในใจกลางชุมชนมีโอกาสมากมายสำหรับการพักอาศัย, การทำงาน, การทำกิจกรรมและการเรียน

ข้อมูลตัวเลขโดยย่อ:

 • พื้นที่การเรียน 100,000 ตารางฟุต
 • พื้นที่สีเขียว 40 เอเคอร์
 • 7 ทีมกีฬา wolfpack ของมหาวิทยาลัย
 • 9 สถานที่รับประทานอาหารในวิทยาเขต
 • 9 คณะและคณะวิชา
 • มีรถประจำทางวิ่งมาถึงที่วิทยาเขตทุกๆ 15 นาที
 • นักศึกษานานาชาติ 3,000 คนจากมากกว่า 100 ประเทศ
 • อยู่ใกล้กับทะเลสาบมากกว่า 200 แห่ง
 • สโมสรนักศึกษามากกว่า 80 สโมสร

กิจกรรมกีฬาที่ TRU

TRU อยู่ติดกับศูนย์กีฬา Tournament Capital Centre ของเมือง Kamloops ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาชั้นยอด โดยมีสระว่ายน้ำความยาวโอลิมปิค, ลู่วิ่งในร่มและกลางแจ้งและพื้นที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการมากมาย ขณะที่ค่าเข้าใช้บริการศูนย์กีฬาทางน้ำก็รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมนักศึกษาของ TRU แล้ว

ทีมกีฬา WolfPack ของ TRU มีจำนวนทั้งหมด 9 ทีม: โดยมี 7 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันใน USPORTS/Canada West ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา ขณะที่ทีมเชียร์ลีดเดอร์ ''Team Black'' ก็ได้รับรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์เชียร์ลีดเดอร์นานาชาติของ ESPN ในปี 2021

การจัดหาที่พัก

TRU มีที่พักชั้นเยี่ยมให้บริการ 3 แห่งสำหรับนักศึกษาจากทั่วโลก

หอพัก North Tower มีวิวที่ดีที่สุดในเมือง ขณะที่หอพัก McGill จะเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การพักอาศัยที่มีความเป็นชุมชนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน หอพัก McGill ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่นห้องซักผ้า, ห้องเกม, ห้องครัวและห้องอ่านหนังสือ

หอพัก East Village มีรูปแบบการพักอาศัยนอกวิทยาเขตที่มีความเป็นอิสระพร้อมด้วยความสะดวกสบายแบบชีวิตในวิทยาเขต ทำเลที่ตั้งของหอพักเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีอิสระมากขึ้นและชุมชนที่มีความเป็นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษา

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังมีทางเลือกด้วยการพักอาศัยร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้รับการบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ TRU World และเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการได้รับประสบการณ์วัฒนธรรมแบบแคนาดาและฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยมีครอบครัวโฮมสเตย์ชาวแคนาดาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 450 ครอบครัว

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติและครอบครัวของตนเองสามารถมั่นใจได้ว่า TRU มีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ทางมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่มีความเสมอภาคที่ซึ่งนักศึกษา, คณาจารย์และผู้มาเยือนจะคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

วิทยาเขตที่มีทัศนียภาพสวยงามของ TRU ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Kamloops ของรัฐ British Columbia ที่ซึ่งมองเห็นการบรรจบกันจากตอนเหนือและใต้ของแม่น้ำ Thompson เมือง Kamloops มีพลเมืองอันเป็นมิตร 90,000 คนและมีกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมมากมาย พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่มีความสวยงามสำหรับการทำกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้งต่างๆ

พื้นที่เขตนี้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนดั้งเดิมของชนพื้นเมือง Tk'emlúps te Secwepemc และประกอบด้วยทุ่งหญ้า, ป่าสน, ทะเลสาบและภูเขา การมีอยู่และประวัติความเป็นมาของชนพื้นเมืองนี้ได้สร้างความหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อวิทยาเขตของ TRU

นักศึกษาจะพบกับสวนสาธารณะ, พิพิธภัณฑ์, หอศิลปะ, กิจกรรมกลางแจ้งตลอดทั้งปี, แหล่งช็อปปิ้ง, โรงภาพยนตร์, โรงละครเวทีและไร่องุ่น นอกจากนี้เมือง Kamloops ยังมีโบสถ์, มัสยิด, วัดซิกข์และวัดพุทธตั้งอยู่มากมายด้วย

บริการด้านความปลอดภัยในวิทยาเขต

การักษาความปลอดภัยในวิทยาเขต Kamloops มีการดำเนินงานตลอดทั้งวันทุกวัน โดยมีบริการต่างๆอย่างเช่นแผนกของหายได้คืน, การปฐมพยาบาล, การรักษาความปลอดภัยงานกิจกรรมและอีกมากมาย

สำหรับความปลอดภัยส่วนบุคคลในวิทยาเขต นักศึกษาสามารถใช้บริการ Safe Walk – ซึ่งเป็นบริการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินเป็นเพื่อนนักศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือกลางคืน

อีกทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษาสามารถใช้งานคือแอพพลิเคชั่น TRU SAFE ที่เป็นบริการเพื่อนร่วมเดินแบบเสมือนจริงที่ซึ่งผู้ใช้งานสามารถส่งตำแหน่งที่อยู่ของตนเองให้ผู้อื่นรับทราบ นอกจากนี้แอพพลิชั่นนี้ยังมีบริการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตอีกด้วย

ความปลอดภัยในที่พัก

นักศึกษาจะรู้สึกมั่นใจได้ว่าที่พักในวิทยาเขตมีความปลอดภัย โดยมีทีมงาน Residence Life ประจำหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนบริการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอีกด้วย

Show more +Show less -
3500
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Thompson Rivers University
At Thompson Rivers University
At Thompson Rivers University
At Thompson River University
At Thompson Rivers University
At Thompson Rivers University
At Thompson Rivers University
Thompson Rivers University
At Thompson Rivers University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
Thompson Rivers University Thompson Rivers University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Thompson Rivers University - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Thompson Rivers University Thompson Rivers University
Rated4/5based on1 student reviews
Customer reviews:
Thompson Rivers University - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?