text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลีย ได้รับการออกแบบเพื่อเป้าหมายที่สำคัญหนึ่งเดียวคือการสร้างโอกาสการได้งานและเป็นหัวใจสำคัญในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาถึง 95 เปอร์เซ็นต์ที่ได้งานที่ต้องการภายในเวลาหนึ่งปีหลังจากสำเร็จการศึกษา

ด้วยพื้นฐานอันแข็งแกร่งของคณะวิชาและวิทยาลัยอันมีชื่อเสียง อย่างเช่นวิทยาลัยการออกแบบ Billy Blue และคณะวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ Blue Mountains ทำให้มหาวิทยาลัย Torrens เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบด้วยอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย Torrens มีทางเลือกการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งการเรียนที่วิทยาเขต, ทางออนไลน์หรือแบบผสมผสานทั้งสองรูปแบบ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาการออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์, ธุรกิจ, การให้บริการ, ครุศาสตร์, สุขภาพและการพยาบาล

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียจะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชั้นเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆสำหรับชีวิตการทำงาน

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผ่านการฝึกงานกับบริษัทแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก และสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีอันทันสมัย มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Torrens จำนวนมากที่ได้งานทำในองค์กรที่เคยผ่านการฝึกงานในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือผ่านทางความสัมพันธ์ที่ได้สร้างขึ้นในระหว่างการเรียน คณาจารย์ที่มุ่งเน้นการวิจัยและอาชีพของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมการเรียนและการทำงานเข้าด้วยกัน

นักศึกษาทุกคนจะสามารถเข้าร่วมโครงการ Success Coaching ของมหาวิทยาลัย Torrens ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือ, คำแนะนำและการสนับสนุนนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตร นักศึกษาใหม่จะมี Success Coach ของตนเองในช่วงสามเดือนแรกเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับความคาดหวังกับการเรียนระดับอุดมศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย Torrens จะเป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาในการยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อความพร้อมสำหรับการทำงาน โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อเพิ่มเติม แต่ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา หลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อความรู้อันหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต ประโยชน์หลักที่สำคัญของหลักสูตรระยะสั้นมีดังนี้:

 • ระยะเวลาเรียนหนึ่งถึงสองชั่วโมง
 • ประกอบด้วยเนื้อหาหนังสือ, วิดีโอและการทดสอบต่างๆ
 • พัฒนาโดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
 • ออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
 • มีความยืดหยุ่น - สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา

การเยี่ยมชมสถาบันแบบเสมือนจริง

มหาวิทยาลัย Torrens มีงานกิจกรรมต่างๆที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนที่มหาวิทยาลัย Torrens และหลักสูตรที่มีการเปิดสอน หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมการเยี่ยมชมสถาบันแบบเสมือนจริง ซึ่งประกอบด้วย:

 • การได้พบปะกับนักศึกษาคนอื่นๆในห้องสังสรรค์แบบเสมือนจริง
 • แชทพูดคุยแบบสดกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่แนะแนวหลักสูตรและอาชีพได้โดยตรง
 • การทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ
 • การเยี่ยมชมวิทยาเขตแบบเสมือนจริง
 • การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกการเรียน – ทางออนไลน์หรือที่วิทยาเขต
 • การชมวิดีโอและใช้บริการห้องสมุด

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19

มหาวิทยาลัย Torrens มีการดำเนินการสอนหลักสูตรทางออนไลน์ นักศึกษานานาชาติสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนทางออนไลน์ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 หรือ 33 เปอร์เซ็นต์ตลอดการเรียนในหลักสูตร และต้องมีการเรียนอย่างน้อย 1 วิชาที่ดำเนินการสอนแบบต่อหน้าในทุกภาคเรียน

นอกจากนี้ทุกหลักสูตรแบบต่อหน้ายังมีการสอนทางออนไลน์เช่นกัน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยจะยกเว้นข้อกำหนดปกติสำหรับการเรียนแบบต่อหน้า

Show more +Show less -
โครงสร้างคณะ

โครงสร้างคณะ

มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียมีคณะวิชาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสาขาธุรกิจ, การออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์, ครุศาสตร์, สุขภาพและการให้บริการ

วิทยาลัยการออกแบบ Billy Blue

วิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการบุกเบิกความรู้และมีอัตราการได้งานที่สูงในหลายสาขาด้านการออกแบบ อย่างเช่นสาขาสินค้าแบรนด์แฟชั่น, การออกแบบสื่อดิจิทัล, การออกแบบการสื่อสาร, วิศวกรรมซอฟท์แวร์, การออกแบบภายในและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วิทยาลัย Billy Blue มีความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพ, สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และลูกค้าในอุตสาหกรรมและได้ทำงานในโครงการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา

คณะวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ Blue Mountains

คณะวิชามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในหลักสูตรการให้บริการและธุรกิจ รวมถึงได้รับการยอมรับอย่างสูงในภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพื่อให้ตนเองมีความพร้อมด้วยทักษะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะมีโอกาสทางอาชีพที่ดีเยี่ยมอันเป็นผลจากโครงการฝึกงานในอุตสาหกรรมของคณะวิชาและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นเครือโรงแรมระดับชั้นนำ, รีสอร์ท, โรงแรมบูติกและบริษัทจัดงานกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย Torrens

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย Torrens (TULC) เป็นสถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและทั่วไป TULC มีทางเลือกการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Torrens ตระหนักดีว่ามีนักศึกษานานาชาติบางคนที่มีคะแนนสอบ IELTS ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย Torrens จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาและช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

หลังจากเรียนจบหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย Torrens นักศึกษาควรตรวจสอบเว็บเพจของหลักสูตรนั้นๆเพื่อดูรายละเอียดของเงื่อนไขการรับสมัคร

มหาวิทยาลัย Torrens มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาอันหลากหลายซึ่งจะเป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ, การให้บริการและสุขภาพ, และการออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญาระดับบัณฑิตและประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตซึ่งจะเป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาการออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์, ธุรกิจ, ครุศาสตร์, สุขภาพและการให้บริการ

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาต่อไปนี้มอบให้นักศึกษานานาชาติที่เริ่มต้นการเรียนที่มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียในปี 2020, 2021 และ 2022:

ธุรกิจ

 • ทุนการศึกษาสาขาธุรกิจ 15 เปอร์เซ็นต์ Sri Lankan Offshore
 • ทุนการศึกษาสาขาธุรกิจ 25 เปอร์เซ็นต์ Laureate Australia Business Merit
 • ทุนการศึกษาสาขาธุรกิจสูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์ Offshore Online Business
 • ทุนการศึกษาสาขาธุรกิจ 30 เปอร์เซ็นต์ Latin American and European
 • ทุนการศึกษาสาขาธุรกิจ 15 เปอร์เซ็นต์ Middle East and Africa Youth Opportunity

ครุศาสตร์

 • ทุนการศึกษาสาขาครุศาสตร์ 20 เปอร์เซ็นต์ Here to Educate

การออกแบบ

 • ทุนการศึกษาสาขาการออกแบบ 15 เปอร์เซ็นต์ Latin American and European
 • ทุนการศึกษาสาขาการออกแบบ 25 เปอร์เซ็นต์ Laureate Australia Design Merit
 • ทุนการศึกษาสาขาการออกแบบ 20 เปอร์เซ็นต์ Laureate Australia Design Merit
 • ทุนการศึกษาสาขาการออกแบบ 15 เปอร์เซ็นต์ Laureate Australia Design Merit
 • ทุนการศึกษาสาขาการออกแบบ 15 เปอร์เซ็นต์ Middle East Youth Opportunity

สุขภาพ

 • ทุนการศึกษาสาขาสุขภาพ 15 เปอร์เซ็นต์ Latin American and European
 • ทุนการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ Japanese Undergraduate Health Science
 • ทุนการศึกษาสาขาสุขภาพ 15 เปอร์เซ็นต์ Middle East Youth Opportunity
 • ทุนการศึกษาสาขาสุขภาพ 15 เปอร์เซ็นต์ Africa and Subcontinent Health Merit

การจัดการการให้บริการ

 • คณะวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ Three Pillars Blue Mountains: ทุนการศึกษาสาขาการให้บริการสูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์
 • ทุนการศึกษา Hospitality Motivational สาขาการให้บริการ 15 เปอร์เซ็นต์ของวิทยาลัยการให้บริการ William Blue

บริการอื่นๆ

 • ทุนการศึกษา 25 เปอร์เซ็นต์ Laureate International Universities Alumni
 • ทุนการศึกษา 15 เปอร์เซ็นต์ Alternative Study Path Scholarship

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขต

นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาเขตในเมือง Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane และ Suzhou ประเทศจีนจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมายของมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดและบริการเพื่อการเรียนรู้

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการห้องสมุดทางออนไลน์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้อันหลากหลายซึ่งจะช่วยเสริมประสบการณ์การเรียน นักศึกษาจะสามารถใช้บริการต่อไปนี้:

 • บริการเพื่อการเรียนรู้พร้อมข้อมูลที่สำคัญ
 • การเรียนตามคำขอพร้อมด้วยการประเมินผลและการอ้างอิง
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อความสำเร็จด้านการเรียนออนไลน์ที่จะมอบทักษะการบริหารจัดการและการคิดเชิงวิเคราะห์

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

 • แอพพลิเคชั่นนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิชาเรียนและตารางเรียน, และสามารถเชื่อมต่อกับแผนที่, ทรัพยากรความรู้จากพันธมิตรด้านการเรียน, ห้องสมุดและและระบบแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลก
 • Blackboard เป็นเว็บไซต์ด้านการเรียนรู้ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียน, ใช้บริการทรัพยากรด้านการเรียนและติดต่อสัมพันธ์กับคณาจารย์
 • ศูนย์กลางนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Torrens มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก, บริการและงานกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ

ตัวแทนนักศึกษา

นักศึกษาจะสามารถสำรวจความสนใจของตนเองและพัฒนาทักษะใหม่ๆผ่านทางการเป็นตัวแทนนักศึกษา ทูตนักศึกษาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย Torrens ในงานและกิจกรรมต่างๆ สภาตัวแทนนักศึกษาจะทำหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาในวิทยาเขต

ความสำเร็จด้านอาชีพ

 • Career Connect จะทำหน้าที่เชื่อมนักศึกษาไปยังโค๊ชฝึกสอนเพื่อความสำเร็จและผู้จ้างงาน โดยมีบริการอย่างเช่นการตรวจสอบประวัติส่วนตัว, การสัมภาษณ์จำลอง, งานกิจกรรมด้านอาชีพและการสมัครเพื่อการฝึกงาน, งานชั่วคราวและงานอาสาสมัคร
 • โค๊ชฝึกสอนเพื่อความสำเร็จจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน, โอกาสการได้งานและเป้าหมายทางอาชีพ

สวัสดิภาพและความหลากหลาย

 • นักศึกษาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีสวัสดิภาพที่ดีในด้านสังคม, จิตใจและทางกาย ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการต่างๆอย่างเช่นการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวฟรีและบริการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ
 • มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี, มีความปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันอันนำไปสู่การยอมรับและสนับสนุนความหลากหลาย

การบริหารงานนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยจะคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการลงทะเบียนเรียน, การปฐมนิเทศ, การเลือกวิชาเรียนและอีกมากมาย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา 9 จาก 10 คนสามารถได้งานที่ต้องการภายในเวลาหนึ่งปีหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Torrens ซึ่งเป็นผลจากการชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จเป็นรายบุคคลและการฝึกงานที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาไปพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์การทำงานในอาชีพนั้นๆ

นักศึกษาจะได้ความรู้จากมืออาชีพในอุตสาหกรรม, มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพในงานกิจกรรมแบบต่อหน้าต่างๆ นักศึกษาจะสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์นี้ในระหว่างการเรียนที่งานกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นหนี่งครั้งทุกภาคเรียนในวิทยาเขตต่างๆทั่วประเทศ

เครือข่ายและการฝึกงานในอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย Torrens มีการร่วมงานกับภาคธุรกิจ, อุตสาหกรรมและสมาคมต่างๆทั้งระดับท้องถิ่น, ระดับประเทศและระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลสำเร็จที่ดีให้กับนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมี ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในสาขาธุรกิจ, การออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์, ครุศาสตร์, สุขภาพและการให้บริการ

Show more +Show less -
3001
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Torrens
Torrens University campuses
Join us at Torrens

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Sydney New South Wales 1-5 Hickson Road, The Rocks
Sydney New South Wales 46-52 Mountain Street
Adelaide South Australia 88 Wakefield Street
Queensland Queensland 90 Bowen Terrace Fortitude Valley
Sydney New South Wales Level 1 and 5/235 Pyrmont Street Pyrmont
Sydney New South Wales Level 3, 333 Kent street
Sydney New South Wales Level 4, 540 George Street
Leura New South Wales 1 Chambers Road, Leura
Sydney New South Wales Level 3, 333 Kent street
Melbourne Victoria 196 Flinders Street
Torrens University Australia brings a fresh, modern, careers-focused and global perspective to higher education. Courses are aimed at providing graduates with a globally oriented skill-set that will make them a valuable commodity to any employer. Torrens? place in Laureate International Universities ensures that students graduate with more than a degree, they graduate from the largest education network in the world, ready for whatever challenge the world throws their way.

The university offers undergraduate and postgraduate courses in a variety of disciplines. These courses are delivered through our incredible family of schools and a prestigious array of collaborations, leading institutions that all boast strong links to industry in Australia and overseas.

Torrens University Australia campuses span across Sydney, Adelaide, Melbourne and Brisbane. Wherever possible, we also offer courses online to provide convenient access to students.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244271_320px.jpg Torrens University Australia https://www.idp.com/thailand/universities/torrens-university-australia/iid-au-00994/
IELTS Webinar by London House

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Shortcut to IELTS 7.0 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ London House โคราช

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ธ.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง
IDP Study Abroad Fair Chiang Mai

งานเรียนต่อและทำงานในต่างประเทศ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี เผยหมดทุกคำถามคาใจ ไม่ว่าสายไหนก็เอาอยู่ สายวิชาการ สายภาษา สายอาชีพ เตรียมข้อมูลให้ครบตั้งแ เตรียมตัว ไปจนถึงเรื่องโอกาสการทำงาน สอบถามตัวแทนสถาบันศึกษาจากทั้ง 5 ประเทศโดยตรง ได้แก่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดาและ อเมริกา พร้อมฟังข้อมูลและประสบการณ์ตรง ผ่านสัมมนาสุด exclusive โดยพี่ ๆ IDP อีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอ เรายังเตรียมโปรโมชั่นค่าเรียน ทุนการศึกษาสุดปังส่งท้ายปี 2020 เอาใจน้อง ๆ ชาวเชียงใหม่ด้วยนะ

AU CA GB US Chiang Mai, Thailand 19th ธ.ค. 2020 12:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์