พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Torrens University Australia

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียได้รับการออกแบบด้วยเป้าหมายหนึ่งประการคือการสร้างศักยภาพในการได้งาน โดยเป็นหัวใจสำคัญของทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนำ มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมที่จะช่วยให้มีโอกาสการฝึกงานในอุตสาหกรรมกับพันธมิตรมากกว่า 3,600 ราย

ด้วยพื้นฐานอันแข็งแกร่งของคณะวิชาและวิทยาลัยอันมีชื่อเสียง อย่างเช่นวิทยาลัยการออกแบบ Billy Blue และคณะวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ Blue Mountains ทำให้มหาวิทยาลัย Torrens เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบด้วยอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ด้วยคณะเรียนในสาขาการออกแบบและเทคโนโลยีงานสร้างสรรค์, ธุรกิจ, การให้บริการ, ครุศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัย Torrens มีทางเลือกการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มีความยืดหยุ่นทั้งในวิทยาเขต, ทางออนไลน์หรือผสมผสานทั้งสองแบบ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียจะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชั้นเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆสำหรับชีวิตการทำงาน

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผ่านการฝึกงานกับบริษัทแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก และสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีอันทันสมัย มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Torrens จำนวนมากที่ได้งานทำในองค์กรที่เคยผ่านการฝึกงานในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือผ่านทางความสัมพันธ์ที่ได้สร้างขึ้นในระหว่างการเรียน คณาจารย์ที่มุ่งเน้นการวิจัยและอาชีพของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมการเรียนและการทำงานเข้าด้วยกัน

นักศึกษาทุกคนจะสามารถเข้าร่วมโครงการ Success Coaching ของมหาวิทยาลัย Torrens ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือ, คำแนะนำและการสนับสนุนนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตร นักศึกษาใหม่จะมี Success Coach ของตนเองในช่วงสามเดือนแรกเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับความคาดหวังกับการเรียนระดับอุดมศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย Torrens จะเป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาในการยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อความพร้อมสำหรับการทำงาน โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อเพิ่มเติม แต่ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา หลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อความรู้อันหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต ประโยชน์หลักที่สำคัญของหลักสูตรระยะสั้นมีดังนี้:

 • ระยะเวลาเรียนหนึ่งถึงสองชั่วโมง
 • ประกอบด้วยเนื้อหาหนังสือ, วิดีโอและการทดสอบต่างๆ
 • พัฒนาโดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
 • ออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
 • มีความยืดหยุ่น - สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา

การเยี่ยมชมสถาบันแบบเสมือนจริง

มหาวิทยาลัย Torrens มีงานกิจกรรมต่างๆที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนที่มหาวิทยาลัย Torrens และหลักสูตรที่มีการเปิดสอน หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมการเยี่ยมชมสถาบันแบบเสมือนจริง ซึ่งประกอบด้วย:

 • การได้พบปะกับนักศึกษาคนอื่นๆในห้องสังสรรค์แบบเสมือนจริง
 • แชทพูดคุยแบบสดกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่แนะแนวหลักสูตรและอาชีพได้โดยตรง
 • การทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ
 • การเยี่ยมชมวิทยาเขตแบบเสมือนจริง
 • การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกการเรียน – ทางออนไลน์หรือที่วิทยาเขต
 • การชมวิดีโอและใช้บริการห้องสมุด

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19

มหาวิทยาลัย Torrens มีการดำเนินการสอนหลักสูตรทางออนไลน์ นักศึกษานานาชาติสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนทางออนไลน์ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 หรือ 33 เปอร์เซ็นต์ตลอดการเรียนในหลักสูตร และต้องมีการเรียนอย่างน้อย 1 วิชาที่ดำเนินการสอนแบบต่อหน้าในทุกภาคเรียน

นอกจากนี้ทุกหลักสูตรแบบต่อหน้ายังมีการสอนทางออนไลน์เช่นกัน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยจะยกเว้นข้อกำหนดปกติสำหรับการเรียนแบบต่อหน้า

Show more +Show less -
โครงสร้างคณะ

โครงสร้างคณะ

มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียมีคณะวิชาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสาขาธุรกิจ, การออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์, ครุศาสตร์, สุขภาพและการให้บริการ

วิทยาลัยการออกแบบ Billy Blue

วิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการบุกเบิกความรู้และมีอัตราการได้งานที่สูงในหลายสาขาด้านการออกแบบ อย่างเช่นสาขาสินค้าแบรนด์แฟชั่น, การออกแบบสื่อดิจิทัล, การออกแบบการสื่อสาร, วิศวกรรมซอฟท์แวร์, การออกแบบภายในและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วิทยาลัย Billy Blue มีความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพ, สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และลูกค้าในอุตสาหกรรมและได้ทำงานในโครงการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา

คณะวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ Blue Mountains

คณะวิชามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในหลักสูตรการให้บริการและธุรกิจ รวมถึงได้รับการยอมรับอย่างสูงในภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพื่อให้ตนเองมีความพร้อมด้วยทักษะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะมีโอกาสทางอาชีพที่ดีเยี่ยมอันเป็นผลจากโครงการฝึกงานในอุตสาหกรรมของคณะวิชาและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นเครือโรงแรมระดับชั้นนำ, รีสอร์ท, โรงแรมบูติกและบริษัทจัดงานกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย Torrens

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย Torrens (TULC) เป็นสถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและทั่วไป TULC มีทางเลือกการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Torrens ตระหนักดีว่ามีนักศึกษานานาชาติบางคนที่มีคะแนนสอบ IELTS ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย Torrens จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักศึกษาและช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

หลังจากเรียนจบหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย Torrens นักศึกษาควรตรวจสอบเว็บเพจของหลักสูตรนั้นๆเพื่อดูรายละเอียดของเงื่อนไขการรับสมัคร

มหาวิทยาลัย Torrens มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาอันหลากหลายซึ่งจะเป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาธุรกิจ, การให้บริการและสุขภาพ, และการออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญาระดับบัณฑิตและประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตซึ่งจะเป็นหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาการออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์, ธุรกิจ, ครุศาสตร์, สุขภาพและการให้บริการ

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาต่อไปนี้มอบให้นักศึกษานานาชาติที่เริ่มต้นการเรียนที่มหาวิทยาลัย Torrens ออสเตรเลียในปี 2021 และ 2022:

ธุรกิจ

 • ทุนการศึกษาสาขาธุรกิจ 15 เปอร์เซ็นต์ Sri Lankan Offshore
 • ทุนการศึกษาเรียนดี 25 เปอร์เซ็นต์ Business Merit
 • ทุนการศึกษา 30 เปอร์เซ็นต์สาขาธุรกิจสำหรับนักศึกษาจากทวีปอเมริกาและยุโรป
 • ทุนการศึกษาสาขาธุรกิจ 15 เปอร์เซ็นต์ Middle East and Africa Youth Opportunity
 • ทุนการศึกษา 20 เปอร์เซ็นต์สาขาธุรกิจสำหรับนักศึกษาจากทวีปเอเชียและจีน, ฮ่องกง, มาเก๊าและไต้หวัน

ครุศาสตร์

 • ทุนการศึกษาสาขาครุศาสตร์ 20 เปอร์เซ็นต์ Here to Educate

การออกแบบ

 • ทุนการศึกษา 30 เปอร์เซ็นต์สาขาการออกแบบและเทคโนโลยีงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาจากทวีปอเมริกาและยุโรป
 • ทุนการศึกษา 15 เปอร์เซ็นต์สาขาการออกแบบ Youth Opportunity สำหรับนักศึกษาจากตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • ทุนการศึกษาเรียนดีสาขาการออกแบบและเทคโนโลยีงานสร้างสรรค์: สูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์

สุขภาพ

 • ทุนการศึกษา 15 เปอร์เซ็นต์สาขาสุขภาพสำหรับนักศึกษาจากทวีปอเมริกาและยุโรป
 • ทุนการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ Japanese Undergraduate Health Science
 • ทุนการศึกษา 15 เปอร์เซ็นต์สาขาสุขภาพ Youth Opportunity สำหรับนักศึกษาจากตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • ทุนการศึกษาเรียนดี 15 เปอร์เซ็นต์สาขาสุขภาพสำหรับนักศึกษาจากทวีปแอฟริกาและอนุทวีป
 • ทุนการศึกษา 20 เปอร์เซ็นต์สาขาสุขภาพสำหรับนักศึกษาจากทวีปเอเชียและจีน, ฮ่องกง, มาเก๊าและไต้หวัน

การจัดการการให้บริการ

 • คณะวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ Three Pillars Blue Mountains: ทุนการศึกษาสาขาการให้บริการสูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์
 • วิทยาลัยการจัดการการให้บริการ William Blue: ทุนการศึกษา Hospitality Motivational สูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์

บริการอื่นๆ

 • ทุนการศึกษา 25 เปอร์เซ็นต์ Alumni
 • ทุนการศึกษา 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับนักศึกษาในเส้นทางการเรียนทางเลือก
 • ทุนการศึกษาสูงสุด 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับหลักสูตรออนไลน์นอกประเทศ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขต

นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาเขตในเมือง Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane และ Suzhou ประเทศจีนจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมายของมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดและบริการเพื่อการเรียนรู้

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการห้องสมุดทางออนไลน์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้อันหลากหลายซึ่งจะช่วยเสริมประสบการณ์การเรียน นักศึกษาจะสามารถใช้บริการต่อไปนี้:

 • บริการเพื่อการเรียนรู้พร้อมข้อมูลที่สำคัญ
 • การเรียนตามคำขอพร้อมด้วยการประเมินผลและการอ้างอิง
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อความสำเร็จด้านการเรียนออนไลน์ที่จะมอบทักษะการบริหารจัดการและการคิดเชิงวิเคราะห์

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

 • แอพพลิเคชั่นนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิชาเรียนและตารางเรียน, และสามารถเชื่อมต่อกับแผนที่, ทรัพยากรความรู้จากพันธมิตรด้านการเรียน, ห้องสมุดและและระบบแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลก
 • Blackboard เป็นเว็บไซต์ด้านการเรียนรู้ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียน, ใช้บริการทรัพยากรด้านการเรียนและติดต่อสัมพันธ์กับคณาจารย์
 • ศูนย์กลางนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Torrens มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก, บริการและงานกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ

ตัวแทนนักศึกษา

นักศึกษาจะสามารถสำรวจความสนใจของตนเองและพัฒนาทักษะใหม่ๆผ่านทางการเป็นตัวแทนนักศึกษา ทูตนักศึกษาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย Torrens ในงานและกิจกรรมต่างๆ สภาตัวแทนนักศึกษาจะทำหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาในวิทยาเขต

ความสำเร็จด้านอาชีพ

 • Career Connect จะทำหน้าที่เชื่อมนักศึกษาไปยังโค๊ชฝึกสอนเพื่อความสำเร็จและผู้จ้างงาน โดยมีบริการอย่างเช่นการตรวจสอบประวัติส่วนตัว, การสัมภาษณ์จำลอง, งานกิจกรรมด้านอาชีพและการสมัครเพื่อการฝึกงาน, งานชั่วคราวและงานอาสาสมัคร
 • โค๊ชฝึกสอนเพื่อความสำเร็จจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน, โอกาสการได้งานและเป้าหมายทางอาชีพ

สวัสดิภาพและความหลากหลาย

 • นักศึกษาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีสวัสดิภาพที่ดีในด้านสังคม, จิตใจและทางกาย ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการต่างๆอย่างเช่นการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวฟรีและบริการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ
 • มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี, มีความปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันอันนำไปสู่การยอมรับและสนับสนุนความหลากหลาย

การบริหารงานนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยจะคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการลงทะเบียนเรียน, การปฐมนิเทศ, การเลือกวิชาเรียนและอีกมากมาย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางอาชีพได้ทั่วโลกด้วยการเรียนที่มหาวิทยาลัย Torrens ซึ่งเป็นผลจากการชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จเป็นรายบุคคลและการฝึกงานที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาไปพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์การทำงานในอาชีพนั้นๆ

นักศึกษาจะได้ความรู้จากมืออาชีพในอุตสาหกรรม, มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพในงานกิจกรรมแบบต่อหน้าต่างๆ นักศึกษาจะสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์นี้ในระหว่างการเรียนที่งานกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นหนี่งครั้งทุกภาคเรียนในวิทยาเขตต่างๆทั่วประเทศ

เครือข่ายและการฝึกงานในอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย Torrens มีการร่วมงานกับภาคธุรกิจ, อุตสาหกรรมและสมาคมต่างๆทั้งระดับท้องถิ่น, ระดับประเทศและระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลสำเร็จที่ดีให้กับนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมี ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในสาขาธุรกิจ, การออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์, ครุศาสตร์, สุขภาพและการให้บริการ

Show more +Show less -
3001
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Torrens
Torrens University campuses
Join us at Torrens
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์