พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Alberta เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแคนาดาและอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกมหาวิทยาลัย Alberta (UAlberta) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ

โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 200 หลักสูตรผ่านทาง 18 คณะใน 5 วิทยาเขตมหาวิทยาลัย Alberta มีนักศึกษามากกว่า 36,000 คนพร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติ 7,000 คนที่มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 130 สัญชาติ

มหาวิทยาลัย Alberta ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1908 มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในด้านการสอนที่มีนวัตกรรม และเป็นผลให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ โดยมีอันดับที่ดีอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและมีความโดดเด่นในหลายสาขาวิชา

นักศึกษานานาชาติจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทีมงานแผนกบริการนักศึกษานานาชาตินักศึกษาจะมีทางเลือกอันหลากหลายในการเลือกหอพักภายในวิทยาเขตที่ตรงกับความต้องการของตนเอง นอกจากนี้หากนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม ก็มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาด้วย

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมนอกเวลาเรียนนักศึกษาจำนวนมากเดินทางมาเรียนที่ Ualberta เพราะมีทำเลที่ตั้งอันหลากหลายและมีชีวิตชีวา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Edmonton ของรัฐ Alberta ซึ่งเป็นเมืองที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา และมีเศรษฐกิจที่ดีวิทยาเขตทางตอนเหนือของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตอนบนของที่ราบลุ่มแม่น้ำ Saskatchewan เป็นหนึ่งในแถบทุ่งหญ้าที่มีความสวยงาม และมีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถขี่จักรยาน, เดินเขา, เล่นสกีและทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์การเรียนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย Alberta มีอัตราการได้งานของบัณฑิตที่สูงสุดที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา อีกทั้ง Alberta ยังเป็นรัฐที่มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่สูงที่สุดของประเทศอีกด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Alberta มีอันดับที่ดีในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ครั้งล่าสุด โดยมีสาขาวิชาอย่างเช่นการกีฬา, วิศวกรรมเหมืองแร่และการพยาบาลที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงและช่วยให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศแคนาดาและของโลก

ในช่วงต้นปี 2019 มหาวิทยาลัย Alberta ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำในสาขาวิชาด้านการกีฬาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับหลักสูตรสาขาวิศวกรรมแร่ธาตุและเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 12 จากอันดับที่ 14 ในปี 2018 ขณะที่หลักสูตรสาขาการพยาบาลก็อยู่ในระดับท็อป 25 ทุกปีนับตั้งแต่ที่ QS ได้มีการจัดอันดับนี้

มหาวิทยาลัยมีอันดับที่ดีเยี่ยมด้วยการมี 7 สาขาวิชาที่อยู่ในระดับท็อป 50 พร้อมด้วย 16 สาขาวิชาในระดับท็อป 100 และ 36 สาขาวิชาในระดับท็อป 250 ผลงานอันดีเยี่ยมนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Alberta จะมอบให้กับนักศึกษา

การรับประกันค่าเล่าเรียน

มหาวิทยาลัย Alberta มีความยินดีที่จะมอบการรับประกันอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติ

ซึ่งการรับประกันนี้จะช่วยให้นักศึกษารับทราบถึงค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนของหลักสูตรในช่วงเวลาที่สมัครเรียนและไม่ต้องกังวลถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเล่าเรียนในอนาคต

Show more +Show less -
คณะ

คณะ

มหาวิทยาลัย Alberta ประกอบด้วย 18 คณะที่กระจายอยู่ใน 5 วิทยาเขต พร้อมด้วยศูนย์และสถาบันวิจัยมากมาย

 • คณะเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิชาธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาเขต Augustana (วิจิตรศิลป์, มนุษยศาสตร์, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์, และสังคมศาสตร์)
 • วิทยาเขต Saint-Jean (คณะภาษาฝรั่งเศส)
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเพื่อการศึกษาต่อ
 • คณะบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
 • คณะชนพื้นเมืองศึกษา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว กีฬา และนันทนาการ
 • คณะเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยในเครืออีก 2 แห่ง คือ วิทยาลัย St. Joseph's และวิทยาลัย St. Stephen's

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

สำหรับการรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Alberta นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านการเรียนและภาษา โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาควรตรวจสอบเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่เลือกสมัคร บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Alberta เปิดโอกาสสำหรับการโอนหน่วยกิตและให้การยอมรับคุณวุฒิการศึกษา/การเรียนที่ผ่านมาก่อนหน้า

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนใน UAlberta จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ยกเว้นวิทยาเขต Saint-Jean ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในทุกหลักสูตร

มีช่องทางมากมายที่นักศึกษาสามารถมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ โดยนักศึกษาสามารถ:

 • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ใช้การสอนด้วยภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
 • สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง

นักศึกษาต้องมีคะแนนรวม IELTS 6.5 โดยไม่มีหัวข้อใดคะแนนต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Alberta มีความช่วยเหลือด้านการเงินมากกว่า 28 ล้านดอลล่าร์แคนาดาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตในแต่ละปี โดยทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะมอบให้นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติประกอบไปด้วย:

ทุนการศึกษา International Entrance Leadership Scholarship

ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ดอลล่าร์แคนาดาที่มอบให้นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ที่แสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ นักศึกษาต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอทุน

ทุนการศึกษา University of Alberta Centenary

ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 ดอลล่าร์ที่มอบให้ตลอดระยะเวลาสี่ปีโดยพิจารณาจากผลการเรียนและคุณสมบัติความเป็นผู้นำ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมของชุมชน นักศึกษาต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอทุน

ทุนนักศึกษานานาชาติ

ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 9,000 ดอลล่าร์แคนาดาที่มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครในการขอรับทุน

ทุนการศึกษา University of Alberta International Country Scholarship

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 5,000 ดอลล่าร์แคนาดาที่มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่กำหนดนักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครในการขอรับทุน

ทุนการศึกษา Campus Saint-Jean International Scholarship

ทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่เรียนที่วิทยาเขต Saint-Jean และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความจำเป็นด้านการเงิน นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครในการขอรับทุน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ด้วยทางเลือกหอพัก 11 แห่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Alberta ซึ่งรวมถึง 3 หอพักสำหรับนักศึกษาปีแรกเป็นการเฉพาะ มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักที่ตรงกับทุกความต้องการ ที่พักในวิทยาเขตมีความปลอดภัยและเป็นวิธีการที่ง่ายสำหรับนักศึกษาในการมีความสุขกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย, ได้พบปะผู้คนใหม่ๆและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมมากมาย นักศึกษานานาชาติใหม่ที่สมัครเรียนก่อนวันที่ 30 เมษายนจะได้รับประกันสิทธิ์ในการใช้บริการที่พักในวิทยาเขตสำหรับปีแรกของการเรียน

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมทางสังคมอันน่าตื่นเต้นมากมายตลอดทั้งปี อย่างเช่นการแสดงตลก, การจัดฉายภาพยนตร์, ตลาดนัดเกษตรกร, สัปดาห์นานาชาติและสัปดาห์ความยั่งยืน ผู้ที่ชื่นชอบอาหารจะมีความสุขกับทางเลือกบริการอาหารในวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ นักศึกษาจะพบกับอาหารประเภทต่างๆจากทั่วโลก รวมถึงอาหารอร่อยของประเทศแคนาดาด้วย

มหาวิทยาลัย Alberta มีระบบห้องสมุดการวิจัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา ด้วยจำนวนหนังสือและทรัพยากรต่างๆมากกว่า 7.5 ล้านรายการนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากห้องแล็บนับร้อยห้อง รวมถึงสถาบันและศูนย์ต่างๆมากกว่า 100 สาขาในวิทยาเขต

นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬา การลองทำสิ่งใหม่ๆ หรือเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยชนะการแข่งขันในหลายประเภทตลอดทั้งปีและนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าชมการแข่งขันในวิทยาเขตได้ฟรี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Alberta ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา, คณาจารย์และผู้มาเยือนทุกคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการ Safewalk ซึ่งเป็นบริการเดินเป็นเพื่อนไปยังจุดหมายปลายทางฟรีสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในวิทยาเขตในช่วงเวลากลางคืน โดยเป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้ที่รู้สึกกังวลที่ต้องเดินคนเดียวได้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจ

ทีมงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติงานและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัย (ที่บริหารงานโดยแผนกบริการด้านการจัดการความเสี่ยง) จะทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ, ความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางทีมงานจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและคณาจารย์ผ่านทางการฝึกอบรมทางออนไลน์และต่อหน้า, การตรวจสอบอุปกรณ์, การฝึกอบรมด้านเหตุฉุกเฉินและอีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์เชิงบวก

Show more +Show less -
7000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
131st  / 1250
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1992

 • $804
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.7
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.7
คุณภาพการสอน
4.7
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Zuhayer Anzum
University of Alberta
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more!
แสดงทั้งหมด +
Shivam Vaidya
University of Alberta
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies.
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
University of Alberta - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies. Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more! Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
University of Alberta - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies. Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more! Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์