พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Alberta เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแคนาดาและอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Alberta (The U of A) เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น

Alberta มีนักศึกษามากกว่า 36,000 คนพร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติ 7,000 คนที่มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 130 สัญชาติ

The U of A ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1908 มีประวัติศาสตร์อันแข็งแกร่งในด้านการสอนและการวิจัยอันมีนวัตกรรม และเป็นผลให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ โดยมีอันดับที่ดีอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและมีความโดดเด่นในหลายสาขาวิชา

นักศึกษานานาชาติจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทีมงานแผนกบริการนักศึกษานานาชาตินักศึกษาจะมีทางเลือกอันหลากหลายในการเลือกหอพักภายในวิทยาเขตที่ตรงกับความต้องการของตนเอง นอกจากนี้หากนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม ก็มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาด้วย

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมนอกเวลาเรียนนักศึกษาจำนวนมากเดินทางมาเรียนที่ Ualberta เพราะมีทำเลที่ตั้งอันหลากหลายและมีชีวิตชีวา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Edmonton ของรัฐ Alberta ซึ่งเป็นเมืองที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา และมีเศรษฐกิจที่ดีวิทยาเขตทางตอนเหนือของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตอนบนของที่ราบลุ่มแม่น้ำ Saskatchewan เป็นหนึ่งในแถบทุ่งหญ้าที่มีความสวยงาม และมีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถขี่จักรยาน, เดินเขา, เล่นสกีและทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์การเรียนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย Alberta มีอัตราการได้งานของบัณฑิตที่สูงสุดที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา อีกทั้ง Alberta ยังเป็นรัฐที่มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่สูงที่สุดของประเทศอีกด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Alberta มีอันดับที่ดีในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ครั้งล่าสุด สาขาวิชาอย่างเช่นกีฬา, ภูมิศาสตร์, วิศวกรรมปิโตรเลียมและการพยาบาลอยู่ในระดับท็อป 10 ของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงสถานะของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศแคนาดาและของโลก

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการฉลองความสำเร็จของคณาจารย์คือ Dr Michael Houghton ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ประจำปี 2020 ในด้านความหลากหลายของไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถสูงของมหาวิทยาลัย

การรับประกันค่าเล่าเรียน

มหาวิทยาลัย Alberta มีความภูมิใจในการมอบการรับประกันค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติ

การรับประกันนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบถึงค่าเล่าเรียนทั้งหมดของหลักสูตรในช่วงที่ได้รับเข้าเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

Show more +Show less -
คณะ

คณะ

มหาวิทยาลัย Alberta ประกอบด้วย 18 คณะที่กระจายอยู่ใน 5 วิทยาเขต พร้อมด้วยศูนย์และสถาบันวิจัยมากมาย

 • คณะเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิชาธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาเขต Augustana (วิจิตรศิลป์, มนุษยศาสตร์, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์, และสังคมศาสตร์)
 • วิทยาเขต Saint-Jean (คณะภาษาฝรั่งเศส)
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเพื่อการศึกษาต่อ
 • คณะบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
 • คณะชนพื้นเมืองศึกษา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว กีฬา และนันทนาการ
 • คณะเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยในเครืออีก 2 แห่ง คือ วิทยาลัย St. Joseph's และวิทยาลัย St. Stephen's

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

สำหรับการรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Alberta นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านการเรียนและภาษา โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาควรตรวจสอบเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่เลือกสมัคร บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Alberta เปิดโอกาสสำหรับการโอนหน่วยกิตและให้การยอมรับคุณวุฒิการศึกษา/การเรียนที่ผ่านมาก่อนหน้า

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนใน U of A จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ยกเว้นวิทยาเขต Saint-Jean ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในทุกหลักสูตร

มีช่องทางมากมายที่นักศึกษาสามารถมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ โดยนักศึกษาสามารถ:

 • ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ใช้การสอนด้วยภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
 • สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง

นักศึกษาต้องมีคะแนนรวม IELTS 6.5 โดยไม่มีหัวข้อใดคะแนนต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Alberta มีความช่วยเหลือด้านการเงินมากกว่า 34 ล้านดอลล่าร์แคนาดาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตในแต่ละปี โดยทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะมอบให้นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ อย่างเช่น:

ทุนการศึกษาที่ต้องสมัครขอทุน

President's International Distinction Scholarship

ทุนการศึกษามูลค่า 120,000 เหรียญแคนาดาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่มอบให้กับนักศึกษา 25 คนที่มีผลการเรียนดีและแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกหลักสูตรและชุมชน โดยจำเป็นต้องสมัครขอทุน

International Entrance Leadership Scholarship

ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 เหรียญแคนาดาที่จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำรอบด้านพร้อมผลการเรียนที่ดีเยี่ยม โดยจำเป็นต้องสมัครขอทุน

ทุนการศึกษาที่พิจารณาในช่วงการรับเข้าเรียน - ไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุน

International Admission Scholarship

ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 เหรียญแคนาดาที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียน

Regional Excellence Scholarship

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 5,000 เหรียญแคนาดาที่จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนจากภูมิภาคที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุน

Gold Standard Scholarship

นักศึกษาในระดับท็อป 5 เปอร์เซ็นต์ของแต่ละคณะจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 6,000 เหรียญแคนาดาขึ้นอยู่กับจำนวนเฉลี่ยในการรับเข้าเรียน

ทุนการศึกษา Campus Saint-Jean International Scholarship

ทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่เรียนที่วิทยาเขต Saint-Jean และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความจำเป็นด้านการเงิน นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครในการขอรับทุน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ด้วยทางเลือกหอพัก 11 แห่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Alberta ซึ่งรวมถึง 3 หอพักสำหรับนักศึกษาปีแรกเป็นการเฉพาะ มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักที่ตรงกับทุกความต้องการ ที่พักในวิทยาเขตมีความปลอดภัยและเป็นวิธีการที่ง่ายสำหรับนักศึกษาในการมีความสุขกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย, ได้พบปะผู้คนใหม่ๆและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมมากมาย นักศึกษานานาชาติใหม่ที่สมัครเรียนก่อนวันที่ 30 เมษายนจะได้รับประกันสิทธิ์ในการใช้บริการที่พักในวิทยาเขตสำหรับปีแรกของการเรียน

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมทางสังคมอันน่าตื่นเต้นมากมายตลอดทั้งปี อย่างเช่นการแสดงตลก, การจัดฉายภาพยนตร์, ตลาดนัดเกษตรกร, สัปดาห์นานาชาติและสัปดาห์ความยั่งยืน ผู้ที่ชื่นชอบอาหารจะมีความสุขกับทางเลือกบริการอาหารในวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ นักศึกษาจะพบกับอาหารประเภทต่างๆจากทั่วโลก รวมถึงอาหารอร่อยของประเทศแคนาดาด้วย

มหาวิทยาลัย U of A มีระบบห้องสมุดการวิจัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา ด้วยจำนวนหนังสือและทรัพยากรต่างๆมากกว่า 7.5 ล้านรายการนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากห้องแล็บนับร้อยห้อง รวมถึงสถาบันและศูนย์ต่างๆมากกว่า 100 สาขาในวิทยาเขต

นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬา การลองทำสิ่งใหม่ๆ หรือเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยชนะการแข่งขันในหลายประเภทตลอดทั้งปีและนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าชมการแข่งขันในวิทยาเขตได้ฟรี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย U of A ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา, คณาจารย์และผู้มาเยือนทุกคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการ Safewalk ซึ่งเป็นบริการเดินเป็นเพื่อนไปยังจุดหมายปลายทางฟรีสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในวิทยาเขตในช่วงเวลากลางคืน โดยเป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้ที่รู้สึกกังวลที่ต้องเดินคนเดียวได้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจ

ทีมงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติงานและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัย (ที่บริหารงานโดยแผนกบริการด้านการจัดการความเสี่ยง) จะทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ, ความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางทีมงานจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและคณาจารย์ผ่านทางการฝึกอบรมทางออนไลน์และต่อหน้า, การตรวจสอบอุปกรณ์, การฝึกอบรมด้านเหตุฉุกเฉินและอีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์เชิงบวก

Show more +Show less -
9036
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
118th  / 1250
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
Explore UAlberta
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.7
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.7
คุณภาพการสอน
4.7
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Zuhayer Anzum
University of Alberta
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more!
แสดงทั้งหมด +
Shivam Vaidya
University of Alberta
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies.
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
University of Alberta - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies. Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more! Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
Customer reviews:
University of Alberta - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
University of Alberta as known worldwide is one of the prestigious university and it was a great experience to be a part of it. The faculty and staff is outstanding and apart from the courses it has a lot of research projects hoing on which help the students to fund their studies. Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Alberta University of Alberta
Rated4/5based on3 student reviews
The environment, culture, diversity and nice friendly people. There are also different events promoted that adds to the vibrant atmosphere of a student life in my University. The University also provides more than generous support to students in terms of aid for academic courses, financial Aid, scholarships, opportunities to explore career and much more! Customer reviews:
University of Alberta - by, 2020-01-10
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?