text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Alberta เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา และอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกมหาวิทยาลัย Alberta เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ

เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมากกว่า 200 สาขาวิชา ใน 18 คณะ ครอบคลุมทั้ง 5 วิทยาเขตมหาวิทยาลัย Alberta เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษามากกว่า 36,000 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติกว่า 7,000 คน จากกว่า 130 สัญชาติทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Alberta ก่อตั้งในปี 1908 มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งในด้านการสอนและนวัตกรรมนอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชา

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทีม Student Servicesนักศึกษามีทางเลือกอย่างหลากหลายในการเลือกหอพักภายในวิทยาเขต ตอบสนองตามความต้องการของตนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้หากนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม ก็มีโอกาสในการเข้ารับทุนการศึกษาได้ด้วยเช่นกัน

มีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมนอกเวลาเรียนด้วยความหลากหลายในหมู่นักศึกษา และวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Albertaมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Edmonton, Alberta ซึ่งเป็นเมืองที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา และมีเศรษฐกิจที่ดีวิทยาเขตทางตอนเหนือของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตอนบนของที่ราบลุ่มแม่น้ำ Saskatchewan เป็นหนึ่งในแถบทุ่งหญ้าที่มีความสวยงาม และมีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีป เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินในการขี่จักรยาน ปีนเขา เล่นสกี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการเป็นผู้ที่สามารถสร้างพลังบวกให้แก่สังคมและโลกใบนี้ได้ ภายหลังสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย Alberta มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงเป็นลำดับต้นๆในแคนาดา และ Alberta ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่ให้ค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศอีกด้วย

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Alberta ได้สร้างความประทับใจในการจัดอันดับล่าสุดของ QS World University Rankingsโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และการพยาบาลของ เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับโลก

ช่วงต้นปี 2019, มหาวิทยาลัย Alberta ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาด้านกีฬา นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับหลักสูตรเหมืองแร่และการทำเหมือง ได้ขยับจากอันดับ 14 ในปี 2018 ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 12ส่วนหลักสูตรพยาบาลของมหาวิทยาลัย Alberta ได้รับการจัดอันดับโดย QS ให้อยู่ใน 25 อันดับแรกของโลกมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับแรกทั้งหมด 7 สาขาวิชา ควบคู่ไปกับ 16 สาขาวิชาใน 100 อันดับแรก และอีก 36 สาขาวิชาใน 250 อันดับแรกด้วยผลสัมฤทธ์อันยอดเยี่ยมเช่นนี้ ทำให้เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย Alberta ได้เป็นอย่างดี

คณะวิชา

18 คณะวิชาที่เปิดสอนควบคู่ไปกับศูนย์วิจัย ครอบคลุมทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Alberta

 • คณะเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาเขต Augustana (วิจิตรศิลป์, มนุษยศาสตร์, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์, และสังคมศาสตร์)
 • วิทยาเขต Saint-Jean (คณะภาษาฝรั่งเศส)
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร
 • วิทยาลัยเพื่อการศึกษาต่อ
 • บัณฑิตศึกษาและการวิจัย
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์และ & ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะชนพื้นเมืองศึกษา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
 • คณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว กีฬา และนันทนาการ
 • คณะเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร
 • คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยในเครืออีก 2 แห่ง คือ วิทยาลัย St. Joseph และวิทยาลัย St. Stephen

เงื่อนไขการรับสมัคร

มหาวิทยาลัย Alberta เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตามเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรโดยแต่ละหลักสูตรจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลก่อนสมัครให้ครบถ้วนหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้อง และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนใน UAlberta จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ยกเว้นวิทยาเขต Saint-Jean ซึ่งจะใช้ภาษาฝรั่งเศสในทุกหลักสูตร

มีช่องทางมากมายที่นักศึกษาสามารถผ่านคุณสมบัติการรับเข้าในด้านภาษาอังกฤษได้ โดยพวกเขาสามารถ:

 • ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ English Language Proficiency
 • สำเร็จการศึกษาที่ใช้การสอนด้วยภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
 • สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง

นักศึกษาต้องมีคะแนน IELTS 6.5 โดยไม่มีหัวข้อใดคะแนนต่ำกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ในทุกๆปีมหาวิทยาลัย Alberta จัดสรรทุนการศึกษามากกว่า 28 ล้านดอลล่าร์แคนาดา เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาในทุกระดับทุนการศึกษาส่วนใหญ่ถูกมอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประกอบไปด้วย:

ทุนการศึกษา International Entrance Leadership Scholarship

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ และมีคะแนนสอบเข้ามากกว่า 80% สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ดอลล่าร์แคนาดา

ทุนนักศึกษานานาชาติ

ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 9,000 ดอลล่าร์แคนาดา ถูกมอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครในการขอรับทุน)

ทุนการศึกษา University of Alberta International Country Scholarship

ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 5,000 ดอลล่าร์แคนาดา ถูกมอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่กำหนด(นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครในการขอรับทุน)

ทุนการศึกษา Campus Saint-Jean International Scholarship

นักศึกษาที่ศึกษาในวิทยาเขต Saint-Jean และมีผลการเรียนดีเยี่ยม สามารถแสดงความจำนงและระบุความต้องการในการรับทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาได้(นักศึกษาไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครในการขอรับทุน)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ด้วยจำนวนหอพักภายในวิทยาเขตที่มีมากถึง 11 แห่ง รวมไปถึงหอพักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งอีก 3 แห่ง ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีโอกาสในการเลือกพักอาศัยได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของตนเอง การใช้ชีวิตในหอพักช่วยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเพลิดเพลินกับชีวิตนักศึกษา ได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าเรียนก่อนวันที่ 30 เมษายน สามารถเข้าพักอาศัยในหอพักภายในวิทยาเขตได้ในปีแรกที่เข้าเรียน

กิจกรรมที่น่าสนใจถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิเช่น comedy nights, movie nights, ตลาดนัดเกษตรกร, International Week, และ Sustainability Weekนักศึกษามีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นของแคนาดาและอาหารจากทั่วทุกมุมโลก ได้จากร้านอาหารภายในวิทยาเขตและบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Alberta มีระบบห้องสมุดสำหรับการวิจัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา ด้วยจำนวนหนังสือและทรัพยากรต่างๆจำนวนมากกว่า 7.5 ล้านฉบับนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยจากแหล่งความรู้ทั้งห้องแล็บ รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมมากกว่า 100 สถาบัน

นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬา การลองทำสิ่งใหม่ๆ หรือเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยชนะการแข่งขันในหลายประเภท นักศึกษาสามารถเข้าไปเชียร์ทีมโปรด และซึมซับบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นได้ตลอดทั้งปี

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Alberta ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการ Safewalk เพื่อส่งมอบความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องสัญจรในเวลากลางคืน ด้วยการเดินไปส่งจนถึงที่หมายภายในวิทยาเขต

หน่วยงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและฝ่ายปฏิบัติงาน รวมไปถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องสุขอนามัย เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบออนไลน์ การให้คำแนะนำ การฝึกอบรม และตรวจตราอุปกรณ์ต่างๆด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอันหลากหลาย ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ต่างๆภายในวิทยาเขต จะได้รับการดูแลบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี

สนใจเรียนต่อต่างประเทศ กับ IDP?

ปรึกษาเจ้าหน้าทีแนะแนวของเราได้เลย

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์