พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของสหราชอาณาจักร เป็นบ้านของนักศึกษามากกว่า 10,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และได้รับการยอมรับในสาขาต่างๆ:

 • อันดับ 79 และอันดับ 14 ในสหราชอาณาจักร – ตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings
 • ติดอันดับใน 100 อันดับแรกของ Financial Times and Economist Business School
 • หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Russell Group
 • หนึ่งในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมก่อตั้ง Universitas 21

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

มหาวิทยาลัย Birmingham เปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา, และการวิจัย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ, หลักสูตรรัฐศาสตร์และการเมือง รวมไปถึงหลักสูตรจิตรวิทยาและการบริบาล

เมือง Birmingham

Birmingham เป็นเมืองเกิดใหม่ของยุโรป และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร บรรยากาศภายในเมืองเต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายของผู้คน หนึ่งในความโดดเด่นของเมือง คือการมีประชากรอายุน้อยกว่า 25 ปีในจำนวนที่สูงถึง 40% ของจำนวนทั้งหมด

Birmingham เป็นเมืองที่เปิดรับทุกความเชื่อ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม จึงไม่แปลกใจที่ภายในเมืองจะเต็มไปด้วยศาสนสถานต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมัสยิด, โบสถ์, หรือวัด ก็ต่างรายล้อมอยู่รอบเมืองและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์, แหล่งช้อปปิ้ง, สวนสาธารณะ, และสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

การคมนาคมภายในเมืองเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่หลงใหลในการท่องเที่ยว นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่ลอนดอนโดยใช้เวลาเพียงสองชั่วโมง เช่นเดียวกับการเดินทางสู่ชานเมืองก็ไปได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีสนามบินนานาชาติ Birmingham ซึ่งรองรับการเดินทางไปยังจุดหหมายปลายทางได้ทั่วโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทุนการศึกษา University of Birmingham Commonwealth Scholarship

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสำหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเครือจักรภพ 2022 มหาวิทยาลัย Birmingham จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความกังวลในเรื่องค่าเล่าเรียนและการใช้ชีวิต

ส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 3,000 ปอนด์ จะถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท (ปีการศึกษา 2021/22) ที่มาจากประเทศที่เข้าร่วมในกีฬาเครือจักรภพ 2022

Birmingham และกีฬาเครือจักรภพ

เมือง Birmingham จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2022โดย Birmingham ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน อาทิเช่น ทำเลที่ตั้งของเมือง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภท

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะถูกใช้เป็นที่พักสำหรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากต่างประเทศ จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการเป็นอาสาสมัคร

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

สถาบันด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของโลก

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Birmingham ต่างได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สาขาศิลปะไปจนถึงสาขาวิศวกรรม

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการวิจัย Universitas 21 และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างโดยมีศิษย์เก่าของสถาบันเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลมากถึง 11 คน

ความเป็นเลิศด้านการสอน

ในปี 2018 มหาวิทยาลัย Birmingham ได้รับการประเมินคุณภาพการสอนจาก Teaching Excellence Framework (TEF) ให้อยู่ในระดับ Gold ควบคู่ไปกับการชนะรางวัลในสาขา ‘สถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์อันเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการสอน' จาก Spotlight Award in the Global Teaching Excellence Awards (GTEA)

ครูผู้สอนของมหาวิทยาลัยต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของโลก นักศึกษาจึงได้รับการถ่ายทอดความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Birmingham เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 300 สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวกับการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการควบคู่ไปกับการวิจัยในสาขาต่างๆ นักศึกษาจึงมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ในระดับชั้นนำของโลกได้อย่างเปิดกว้าง

วิทยาลัย

 • วิทยาลัยศิลปะและกฎหมาย – วิทยาลัยกฎหมาย Birmingham (Birmingham Law School) ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ – ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรม – วิทยาลัยการแพทย์ Birmingham (Birmingham Medical School) ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม – ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาชีววิทยา ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยธุรกิจ Birmingham (Birmingham Business School) ตั้งอยู่ที่นี่

นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 • การเรียนรู้ทางไกลสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • MOOCs (Massive Open Online Courses)

Birmingham International Summer School (BISS) เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดทางการศึกษา

มหาวิทยาลัย Birmingham เปิดรับนักศึกษาต่างชาติระดับ A levels หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจึงจำเป็นต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 • IELTS - คะแนนภาพรวม 6.0-7.0 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5–7.0
 • TOEFL – คะแนนภาพรวม 80–95 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 19–23 (การอ่าน, การเขียน, การพูด, และการฟัง)
 • PTE – คะแนนภาพรวม 64–67 โดยคะแนนทั้งสี่หมวดไม่ต่ำกว่า 59–67
 • หรือเทียบเท่า

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางมหาวิทยาลัย Birmingham เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการสอบวัดระดับ TOEFL, IELTS Indicator และ Password English จากที่บ้านได้

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในวิทยาเขต แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น เช่นเดียวกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นของอาคารเรียนที่มีรูปแบบการก่อสร้างโดยใช้อิฐโบราณ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้และเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆได้อย่างครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตประกอบด้วย:

 • ห้องสมุด – คลังความรู้ที่รวบรวมหนังสือมากกว่า 1.8 ล้านเล่ม เช่นเดียวกับหนังสือออนไลน์อีกกว่า 500,000 ฉบับ
 • Bramall Music Building – หอประชุมขนาด 450 ที่นั่ง
 • Barber Institute of Fine Arts – หอศิลป์ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Monet และVan Gogh
 • ศูนย์กีฬาและสุขภาพ – เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สันทนาการที่มีความทันสมัย อาทิเช่น หน้าผาจำลอง, และสระว่ายน้ำ

ที่พัก

นักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการจัดสรรที่พักในปีแรกของการเรียน โดยที่พักของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยหมู่บ้านนักศึกษาจำนวนสามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขต เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและรายการอาหารในแต่ละมื้อ

สมาพันธ์นักศึกษา

สมาพันธ์นักศึกษามีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรม ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์ให้สังคมผ่านโครงการอาสา นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกชมรมที่มีมากกว่า100ชมรม

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย Birmingham ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยได้ติดตามสถานการณ์และคอยให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างภายในสถานศึกษาด้วยเช่นกัน

นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยให้แก่นักศึกษา บริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย:

 • แอพพลิเคชั่น Callmy Alert – เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยแจ้งเหตุฉุกเฉินให้แก่บุคลลากรและนักศึกษา
 • UBSafe Hub – ศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัย ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน
 • ตัวลอคจักรยานรูปตัว D พร้อมเครื่องหมายระบุประเภทจักรยาน
 • สัญญาณกันขโมยและอุปกรณ์ card defenders
 • ศูนย์รับแจ้งเหตุทรัพย์สินสูญหาย

Show more +Show less -
8492
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
107th  / 1250
Connecting you to your future in 2021
Birmingham The international experience
Foundation pathways at the University of Birmingham
Birmingham Westminster Edgbaston
Dubai Dubayy Block 2, Dubai International Academic City
On campus with online start Birmingham On campus with online start
University of Birmingham was founded in 1900. It represented a new model for higher education as this was England?s first civic university, where students from all religions and backgrounds were accepted on an equal basis. The university is a truly global university producing world-leading research. It also benefits from mutual partnerships with a wide range of international institutions and hosts a large international community of researchers and students.

University of Birmingham offers over 350 different undergraduate courses, 600 postgraduate taught courses, 140 research courses and over 450 PhD opportunities. Students are an active part of a leading academic community, studying and working alongside some of the finest academic minds in the world. To reward outstanding achievement and to help ensure that fears about finance do not constrain prospective international students from considering study at the University of Birmingham, it offers a number of prestigious international scholarships.

The university is located in the heart of England with campuses in the Edgbaston and Selly Oak areas of the city of Birmingham.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_156360_320px.jpg University of Birmingham https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-birmingham/iid-uk-00780/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1309

 • £469
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £233
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.5
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
4.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
การจัดอันดับโลก
University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-02-05
5.0/ 5 stars
University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Excellent Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-09-11
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-02-05
5.0/ 5 stars
University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Excellent Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-09-11
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์