พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของสหราชอาณาจักร เป็นบ้านของนักศึกษามากกว่า 10,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และได้รับการยอมรับในสาขาต่างๆ:

 • อันดับ 87 และอันดับ 13 ในสหราชอาณาจักร – ตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings
 • ติดอันดับใน 100 อันดับแรกของ Financial Times and Economist Business School
 • หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Russell Group
 • หนึ่งในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมก่อตั้ง Universitas 21

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

มหาวิทยาลัย Birmingham มีหลักสูตรที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน โดยมีทางเลือกการเรียนต่างๆทั้งหลักสูตรระดับปูพื้นและเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ, หลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่สาขาการพัฒนาและการเมืองระหว่างประเทศจนถึงสาขาการพยาบาลด้านสุขภาพจิต

เมือง Birmingham

Birmingham เป็นเมืองเกิดใหม่ของยุโรป และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร บรรยากาศภายในเมืองเต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลายของผู้คน หนึ่งในความโดดเด่นของเมือง คือการมีประชากรอายุน้อยกว่า 25 ปีในจำนวนที่สูงถึง 40% ของจำนวนทั้งหมด

Birmingham เป็นเมืองที่เปิดรับทุกความเชื่อ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม จึงไม่แปลกใจที่ภายในเมืองจะเต็มไปด้วยศาสนสถานต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมัสยิด, โบสถ์, หรือวัด ก็ต่างรายล้อมอยู่รอบเมืองและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์, แหล่งช้อปปิ้ง, สวนสาธารณะ, และสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

การคมนาคมภายในเมืองเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่หลงใหลในการท่องเที่ยว นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่ลอนดอนโดยใช้เวลาเพียงสองชั่วโมง เช่นเดียวกับการเดินทางสู่ชานเมืองก็ไปได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีสนามบินนานาชาติ Birmingham ซึ่งรองรับการเดินทางไปยังจุดหหมายปลายทางได้ทั่วโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทุนการศึกษา University of Birmingham Commonwealth Scholarship

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสำหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเครือจักรภพ 2022 มหาวิทยาลัย Birmingham จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความกังวลในเรื่องค่าเล่าเรียนและการใช้ชีวิต

ส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 3,000 ปอนด์ จะถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท (ปีการศึกษา 2021/22) ที่มาจากประเทศที่เข้าร่วมในกีฬาเครือจักรภพ 2022

Birmingham และกีฬาเครือจักรภพ

เมือง Birmingham จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2022โดย Birmingham ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน อาทิเช่น ทำเลที่ตั้งของเมือง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภท

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะถูกใช้เป็นที่พักสำหรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากต่างประเทศ จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการเป็นอาสาสมัคร

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

สถาบันด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของโลก

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Birmingham ต่างได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สาขาศิลปะไปจนถึงสาขาวิศวกรรม

มหาวิทยาลัย Birmingham เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการวิจัย Universitas 21 และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างโดยมีศิษย์เก่าของสถาบันเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลมากถึง 11 คน

ความเป็นเลิศด้านการสอน

ครูผู้สอนของมหาวิทยาลัยต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับชั้นนำของโลก นักศึกษาจึงได้รับการถ่ายทอดความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Birmingham เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 300 สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวกับการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการควบคู่ไปกับการวิจัยในสาขาต่างๆ นักศึกษาจึงมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ในระดับชั้นนำของโลกได้อย่างเปิดกว้าง

วิทยาลัย

 • วิทยาลัยศิลปะและกฎหมาย – วิทยาลัยกฎหมาย Birmingham (Birmingham Law School) ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ – ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรม – วิทยาลัยการแพทย์ Birmingham (Birmingham Medical School) ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม – ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาชีววิทยา ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ที่นี่
 • วิทยาลัยสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยธุรกิจ Birmingham (Birmingham Business School) ตั้งอยู่ที่นี่

นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 • การเรียนรู้ทางไกลสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • MOOCs (Massive Open Online Courses)

Birmingham International Summer School (BISS) เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดทางการศึกษา

มหาวิทยาลัย Birmingham เปิดรับนักศึกษาต่างชาติระดับ A levels หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

คะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจึงจำเป็นต้องทำคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 • IELTS - คะแนนภาพรวม 6.0-7.0 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 5.5–7.0
 • TOEFL – คะแนนภาพรวม 80–95 โดยคะแนนทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 19–23 (การอ่าน, การเขียน, การพูด, และการฟัง)
 • PTE – คะแนนภาพรวม 64–67 โดยคะแนนทั้งสี่หมวดไม่ต่ำกว่า 59–67
 • หรือเทียบเท่า

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางมหาวิทยาลัย Birmingham เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการสอบวัดระดับ TOEFL, IELTS Indicator และ Password English จากที่บ้านได้

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในวิทยาเขต แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น เช่นเดียวกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นของอาคารเรียนที่มีรูปแบบการก่อสร้างโดยใช้อิฐโบราณ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้และเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆได้อย่างครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตประกอบด้วย:

 • ห้องสมุด – คลังความรู้ที่รวบรวมหนังสือมากกว่า 1.8 ล้านเล่ม เช่นเดียวกับหนังสือออนไลน์อีกกว่า 500,000 ฉบับ
 • Bramall Music Building – หอประชุมขนาด 450 ที่นั่ง
 • Barber Institute of Fine Arts – หอศิลป์ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Monet และVan Gogh
 • ศูนย์กีฬาและสุขภาพ – เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สันทนาการที่มีความทันสมัย อาทิเช่น หน้าผาจำลอง, และสระว่ายน้ำ

ที่พัก

นักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการจัดสรรที่พักในปีแรกของการเรียน โดยที่พักของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยหมู่บ้านนักศึกษาจำนวนสามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขต เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและรายการอาหารในแต่ละมื้อ

สมาพันธ์นักศึกษา

สมาพันธ์นักศึกษามีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชมรม ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์ให้สังคมผ่านโครงการอาสา นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกชมรมที่มีมากกว่า100ชมรม

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย Birmingham ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยได้ติดตามสถานการณ์และคอยให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างภายในสถานศึกษาด้วยเช่นกัน

นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยให้แก่นักศึกษา บริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย:

 • แอพพลิเคชั่น Callmy Alert – เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยแจ้งเหตุฉุกเฉินให้แก่บุคลลากรและนักศึกษา
 • UBSafe Hub – ศูนย์ประสานงานด้านความปลอดภัย ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน
 • ตัวลอคจักรยานรูปตัว D พร้อมเครื่องหมายระบุประเภทจักรยาน
 • สัญญาณกันขโมยและอุปกรณ์ card defenders
 • ศูนย์รับแจ้งเหตุทรัพย์สินสูญหาย

Show more +Show less -
8492
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
105th  / 1250
Connecting you to your future in 2021
Birmingham The international experience
Foundation pathways at the University of Birmingham
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.5
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
4.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
การจัดอันดับโลก
University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-02-05
5.0/ 5 stars
University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Excellent Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-09-11
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-02-05
5.0/ 5 stars
University of Birmingham University of Birmingham
Rated5/5based on2 student reviews
Excellent Customer reviews:
University of Birmingham - by, 2020-09-11
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?