พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

University of Bradford

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Bradford ส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายด้วยความเป็นสากล การสอนและการวิจัยเน้นไปที่การสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ผ่านสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น สาขาสุขภาพขั้นสูง, สาขาวิศวกรรมและนวัตกรรม, และสาขาสังคมที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัย Bradford มีส่วนสำคัญในการจุดประกายให้นักศึกษาได้เกิดแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างความแตกต่างทางบวกให้แก่โลกใบนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านของนักศึกษากว่า 10,000 คน จาก 130 ประเทศทั่วโลก

นักศึกษาได้ประโยชน์จากวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง และมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับความรู้โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากทั้ง 4 คณะวิชา โดยในแต่ละคณะวิชาต่างติดอันดับจากทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

เนื้อหาวิชาในแต่ละหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ทำให้นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างเปิดกว้าง และยังมีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่ตรงตามความต้องการของนายจ้างได้เป็นอย่างดี

มีความช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ อาทิเช่น ศูนย์บริการนักศึกษาต่างชาติ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เป็นต้นด้วยจำนวนของชมรมกีฬาที่มีมากกว่า 100 ชมรม ควบคู่ไปกับชมรมอื่นๆอีกมากมาย ช่วยให้นักศึกษามีทางเลือกสำหรับการทำกิจกรรมในเวลาว่างได้อย่างเพลิดเพลิน

นักศึกษาต่างชาติสามารถพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกสบาย หอพัก The Green ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง Bradford, Yorkshire เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา ทั้งจากวัฒนธรรม ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงต่างๆรอบๆเมืองนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่แพงสำหรับนักศึกษา สามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย

นักศึกษาทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Bradford ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นมากกว่าการเรียนเพื่อปริญญา นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยการจัดการได้จัดสรรทุนการศึกษาขึ้นมาใหม่ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาโท ให้สามารถใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างราบรื่น

หลักสูตรการจัดการระดับปริญญาโทจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนมากเนื้อหาวิชาที่มีการอัพเดทล่าสุดมีดังต่อไปนี้:

 • การตลาดดิจิตอล
 • วิเคราะห์วิทยาข้อมูล
 • การเป็นผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคโนโลยีด้านการเงิน และ blockchain
 • ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การประกอบธุรกิจและนวัตกรรม.

ศาตราจารย์ Zahir Irani คณบดีภาควิชาการจัดการ, กฎหมาย และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ''เราทราบดีว่านักศึกษาในระดับปริญญาโทของเรา มีความกังวลทั้งในเรื่องค่าเล่าเรียน และเรื่องของเวลาเรียน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยทุนการศึกษาเหล่านี้ รวมไปถึงช่วงเวลาในการเรียนที่มีความยืดหยุ่น จะมีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาของเราสามารถต่อยอดความรู้ในการศึกษาของพวกเค้าได้อย่างราบรื่น''

Bradford มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความปรพฤติที่ดี หรือประสบปัญหาทางด้านการเงิน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

การสอนในมหาวิทยาลัย Bradford ได้รับการพัฒนาผ่านการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข วิศวกรรม นวัตกรรม และสังคม

มหาวิทยาลัย Bradford เป็นผู้บุกเบิกในด้านการศึกษานับตั้งแต่ปี 1969 และยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก ที่ได้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาด้านสันติ โดยเป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาด้านสันติที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

96% ตามการประเมินคุณภาพงานวิจัยจาก Research Excellence Framework (REF).

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์มืออาชีพ ล้วนแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน ควบคู่ไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย อาทิเช่น สตูดิโอสำหรับการทำ motion capture และ ห้องเทรดหุ้น (Bloomberg Trading Room)

คณะวิชาของมหาวิทยาลัย Bradford มีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม โดยมีผลงานด้านนวัตกรรมที่สำคัญ คือ เครื่องทดสอบการเกิดเซลล์มะเร็งผ่านการตรวจเลือด ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Queen's Anniversary Prize for Higher Education

การรับรอง และการจัดอันดับ

หลักสูตรส่วนใหญ่ได้รับการรับรอง หรือผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยธุรกิจผ่านการรับรองคุณภาพหลักสูตรผ่านเกณฑ์ของ EQUIS, AMBA & AACSB (Triple Crown)

ตามการจัดอันดับของ Complete University Guide's 2020 มีสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย Bradford ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของสหราชอาณาจักรดังต่อไปนี้:

 • กายภาพบำบัด
 • กิจกรรมบำบัด
 • ทัศนมาตรศาสตร์
 • เทคโนโลยีการแพทย์
 • นิติวิทยาศาสตร.

นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 3 ของสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน (ตามการจัดอันดับของ 2019 Guardian University League Table)

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Bradford ก่อตั้งครั้งแรกในปี 1832 โดยใช้ชื่อว่าสถาบันกลศาสตร์ (Mechanics Institute) ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 40 ของสหราชอาณาจักรในปี 1966

มหาวิทยาลัย Bradford ประกอบไปด้วย 4 คณะวิชา ตั้งอยู่ในวิทยาเขต City Campus ประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่างๆดังต่อไปนี้:

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสนเทศศาสตร์ (FoEI) – ประกอบไปด้วยวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีการสื่อสาร, และการออกแบบ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (FoHS) – วิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • คณะวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (FoLS) – ประกอบไปด้วยวิทยาลัยโบราณคดีและนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยชีวเคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิยาลัยทัศนมาตรศาสตร์และการมองเห็น และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์และชีวการแพทย์
 • คณะการจัดการ, กฎหมาย และสังคมศาสตร์ (FoMLSS) – ประกอบไปด้วยวิทยาลัยกฎหมาย, วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยสังคมศาสตร์

หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เปิดสอนในแต่ละคณะวิชาทั้ง4แห่ง โดยมีการเรียนการสอนผ่านการเสริมความรู้เฉพาะกลุ่ม การสัมมนา การบรรยาย การทดลอง และการปฏิบัติปีการศึกษาเริ่มต้นในเดือนกันยายน และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม แต่จะมีบางหลักสูตรที่เริ่มต้นในเดือนมกราคม

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้อกำหนดด้านการเรียน

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

Certificate of International Foundation Studies

หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด พวกเค้าสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรCertificate of International Foundation Studiesเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ก่อนสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเบื้องต้นต่อไป

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับ IELTS, BASALT และคะแนนสอบวัดระดับอื่นๆดังต่อไปนี้:

 • IELTS – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนไหนเลยที่น้อยกว่า 5.0 หรือต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาที่ถือวีซ่า Tier 4
 • TOEFL – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป โดยต้องได้คะแนนตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไปสำหรับการอ่าน, 17 คะแนนขึ้นไปสำหรับการฟัง และ 20 คะแนนขึ้นไปสำหรับารพูด (สำหรับนักศึกษาที่ถือวีซ่า Tier 4)
 • Pearson PTE Academic – นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนตั้งแต่ 55 คะแนนขึ้นไป โดยไม่มีส่วนไหนเลยที่ได้น้อยกว่า 46 คะแนน หรือต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้นไป สำหรับนักศึกษาที่ถือวีซ่า Tier 4
 • หรือการสอบวัดระดับอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

ในบางหลักสูตรอาจกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาเพิ่มเติม นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน

หลักสูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English Language

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English Language เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Bradford มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษานอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้อย่างครบครัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

สมาพันธ์นักศึกษา

สมาพันธ์นักศึกษา(UBU) ช่วยเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรม และงานอีเว้นท์ต่างๆที่ถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปีนักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกของสมาพันธ์นักศึกษานับตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาพันธ์แห่งนี้ดำเนินการโดยตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งจากเพื่อนสมาชิกภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ารับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดกว้าง อาทิเช่น เรื่องการเรียน การเงิน ความเป็นอยู่ การเข้าเมือง และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย

มีชมรมมากกว่า 100 แห่งที่ดำเนินการโดยสมาพันธ์นักศึกษา(UBU) อาทิเช่น ชมรมกีฬา ชมรมเต้นรำ ไปจนถึงชมรมด้านการเมืองนักศึกษาจึงมีโอกาสในการเข้าร่วมชมรมที่ตนสนใจได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งชมรมตามความสนใจเฉพาะกลุ่มได้อีกด้วย

ที่พัก

นักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่หนึ่งทุกคนได้รับการจัดสรรหอพักภายในวิทยาเขต The Green เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัยมูลค่า 40 ล้านปอนด์ ได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศ ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง The Green เป็นหอพักที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัยและเป็นมิตร หอพักแห่งนี้แบ่งเป็นเป็นบ้าน และห้องพักจำนวน 1,026 ห้อง ได้รับการตกแต่งอย่างมีคุณภาพ เหมาะแก่การพักอาศัยในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีหอพักรอบๆวิทยาเขต ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากมหาวิทยาลัย Bradford เป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพที่ไม่แพง และน่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งใน UK

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติสามารถศึกษาได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลใดๆในเรื่องความปลอดภัยหน่วยงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Emergency Services Office) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวันทั้งคืน คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลาดตระเวณรอบๆมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกล้องวงจรปิด ระบบเตือนภัย และระบบเข้าออกอัตโนมัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยไว้ด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานร่วมกันกับทางตำรวจจาก West Yorkshire Police ในการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัย Bradford ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น SafeZone ซึ่งมีส่วนสำคัญในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน และเป็นช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาแอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องทำงานภายในวิทยาเขตยามค่ำคืน

Show more +Show less -
1361
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
At University of Bradford
This is Bradford
At University of Bradford
The Postgraduate Experience at University of Bradford
At University of Bradford
The University of Bradford
Welcome to Bradford
International Bradford
Thinking of studying abroad? Think University of Bradford
Student Life on Campus
this is your city
This is building your future with a UK education
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?