text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Bridgeport เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ใน Bridgeport, Connecticutมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดึงดูดนักศึกษาจากในประเทศกว่า 45 รัฐ รวมไปถึงนักศึกษาจากต่างชาติอีกกว่า 80 ประเทศ

วิทยาเขตหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 50 เอเคอร์ แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของ Seaside Park และ Long Island Soundสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบไปด้วยห้องแล็บที่มีความทันสมัย ควบคู่ไปกกับศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ หากนักศึกษาเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในการพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม สามารถเข้าร่วมชมรมที่มีมากกว่า 50 ชมรมได้อย่างเปิดกว้าง

นักศึกษาได้รับการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบภายใต้โครงการ The Bridgeport Plan โครงการนี้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงาน นักศึกษาสามารถเข้ารับคำแนะนำและวางแผนเส้นทางอาชีพของตัวเองได้อย่างอิสระความช่วยเหลือในด้านอื่นๆประกอบไปด้วยศูนย์สุขภาพประจำวิทยาเขต ศูนย์ให้คำแนะนำด้านที่พักอาศัย และศูนย์ International Center ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ศูนย์พัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำด้านอาชีพแก่นักศึกษา อาทิเช่น ขั้นตอน/วิธีการสมัครงาน การเขียน resume และการสัมภาษณ์งาน

Bridgeport เป็นเมืองที่มีความสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนและอยู่อาศัย นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับสถานที่สำคัญต่างๆรอบเมือง อาทิเช่น สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้า และร้านอาหาร Bridgeport ตั้งอยู่ใกล้กับ Boston และ New York City มหานครแห่งความบันเทิง และโอกาสในการทำงาน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความยอดเยี่ยมคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่างสะท้อนออกมาเป็นผลงานให้ได้ชมเชยอยู่เสมอ โดยผลงานและรางวัลความสำเร็จต่างๆของสมาชิกครอบครัว Purple Knights ได้รับการเก็บรวบรวมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัย Bridgeport ได้เปิดทำการศูนย์กลางด้านนวัตกรรม Bauer Hall Innovation Center บนพื้นที่ขนาด 9,600 ตารางฟุต ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ STEM นักศึกษาสามารถนำความรู้ทั้งสองรูปแบบ ประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของตัวเองและสังคมในวงกว้างได้ต่อไปศูนย์กลางแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมโอกาสในการพัฒนาทักษะ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

Bridgeport Plan เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาเพื่อให้มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม ตั้งอยู่ในศูนย์ Heckman Centre ที่มีความทันสมัย นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมทั้งในด้านการพัฒนาทักษะและคุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อการทำงาน บริการต่างๆประกอบไปด้วย การให้คำปรึกษาในด้านวิชาการ การพัฒนาอาชีพ ทักษะการเป็นผู้นำ และ Equality Lounge

อัพเดทสถานการณ์ในช่วง COVID-19

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID- 19 รวมไปถึงประกาศสำคัญต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้ติดตามความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลและสถานทูตในประเทศต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับความปลอดภัยก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 แต่หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงมีอยู่ และไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์ผู้ได้รับการยอมรับอย่างสูงของ UB มีชื่อเสียงในฐานะผู้ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้งความสามารถ ความรับผิดชอบ และให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทุกคนล้วนมีภูมิหลังทางวิชาการและวิชาชีพอันทรงเกียรติ พร้อมที่จะมอบการศึกษาคุณภาพระดับโลก

คณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกประกอบด้วยสมาชิกสมาคมวิชาการต่างๆ เช่น Fulbright, National Science Foundation, Ford, National Endowment for the Humanities, American Council for Learned Societies และ Phi Beta Kappa

ด้วยจำนวนคณาจารย์ที่มีกว่า 400 คน และสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 16:1 ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Bridgeport ยังได้รับการรับรองในระดับสูงจากทั้ง New England Association of Schools และ Colleges and the Board of Governors of the Connecticut Department of Higher Education

หลักสูตรที่มีความครอบคลุม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ช่วยให้บัณฑิตจากสถาบันแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อมและคุณสมบัติของผู้นำ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Bridgeport ประกอบไปด้วยสามวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ และศึกษาศาสตร์ โดยในแต่ละวิทยาลัยมีโครงสร้างการศึกษาที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและเน้นไปที่แนวคิดด้านนวัตกรรมเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่ได้รับการถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน

หลักสูตรที่มีความทันสมัยช่วยเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดในด้านนวัตกรรม เป็นที่ประจักษ์โดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีให้เลือกมากกว่า 100 หลักสูตร ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ล้วนแล้วแต่สำเร็จการศึกษาในระดับดอคเตอร์ นอกจากนี้ยังมีห้องแล็บที่มีความทันสมัย และศูนย์การเรียนรู้ รองรับการเรียนในรูปแบบของ STEM และหลักสูตรนานาชาติด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับดีเยี่ยม ควบคู่ไปกับความรู้ในด้านวิชาการที่มีคุณภาพ ช่วยให้นักศึกษามีข้อได้เปรียบในการจ้างงานต่อไปในอนาคต

เส้นทางอาชีพในโลกปัจจุบันล้วนแล้วแต่ต้องการบัณฑิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในแขนงต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองการเรียนการสอนใน UB จึงให้ความสำคัญกับการอนุญาตให้นักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้ตามความสนใจของตนเอง ทั้งในหลักสูตรวิชาหลักและหลักสูตรวิชาเลือกเพิ่มเติม

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ในขั้นตอนของการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะทำการคิดคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาให้อยู่ในระบบ Grade Point Average (GPA) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา

ระบบรับเข้าเรียนอยู่ในรูปแบบของการมาก่อนได้ก่อน นั่นหมายความว่าหากนักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ก็จะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่ตนได้เลือกไว้ โดยคุณสมบัติในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาใบสมัครของนักศึกษาได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย (Admissions Committee)

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรี จะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษของตนโดยยื่นหลักฐานต่อไปนี้:

 • หลักสูตรในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 75 (IBT), IELTS 6.0, PTE 53 หรือคะแนนสอบ Duolingo English Test อยู่ที่ 90 คะแนนหากนักศึกษามีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มต้นศึกษาในระดับชั้นปีที่หนึ่ง
 • หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 80 (IBT), IELTS 6.5, PTE 58 หรือคะแนนสอบ Duolingo English Test อยู่ที่ 95 คะแนนหากนักศึกษามีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มต้นศึกษาในระดับชั้นปีที่หนึ่ง

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร English Language Assessment Battery (ELAB) โดยผลการสอบของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเป็นตัวกำหนดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป

นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการยื่นหลักฐานความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ โดยคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Bridgeport มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อทำให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในระดับที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัย Bridgeport ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 56 เอเคอร์ ในย่าน Long Island Sound ประกอบไปด้วยวิทยาลัย 14 แห่ง, หอพัก 7 แห่ง, ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม, และร้านหนังสือ นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางนักศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรม และพื้นที่พบปะสังสรรค์ของนักศึกษาทุกหลักสูตรเปิดสอนในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเดินทาง

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับ Seaside Park ขนาด 400 เอเคอร์ แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของชายหาดที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถเดินเล่นได้อย่างอิสระGold Coast เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของนิวยอร์ค อยู่ห่างจากวิทยาเขตเพียง 48 ไมล์ ย่านแห่งนี้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงและวัฒนธรรม รวมไปถึงโอกาสในการทำงาน

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Bridgeport ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล Jeanne Clery Campus Safety Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นด้านความปลอดภัย LiveSafe ได้อย่างสะดวกสบาย โดยแอพพลิเคชั่นนี้ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย ให้มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เรียบง่าย ครอบคลุมการใช้งานที่จำเป็น อาทิเช่น การติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้โดยตรง การแบ่งปันตำแหน่งของตนเองให้แก่เพื่อนและครอบครัว รวมไปถึงการระบุตำแหน่งของอาคารต่างๆภายในวิทยาเขต นอกจากนี้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ยังสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้ได้ด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย Bridgeport ได้จัดทำระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินในรูปแบบแอพพลิเคชั่น LiveSafeนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในด้านความปลอดภัย รวมไปถึงแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้

Show more +Show less -
2445
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport
At Bridgeport

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(2.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
2.5
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
1.8
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
2.5
คุณภาพการสอน
2.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
2.5
Sanchay
University of Bridgeport
This is a bank corrupt university.
แสดงทั้งหมด +
University of Bridgeport University of Bridgeport
Rated2/5based on6 student reviews
Customer reviews:
University of Bridgeport - by, 2020-01-08
2.0/ 5 stars
University of Bridgeport University of Bridgeport
Rated2/5based on6 student reviews
Customer reviews:
University of Bridgeport - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
University of Bridgeport University of Bridgeport
Rated2/5based on6 student reviews
This is a bank corrupt university. Customer reviews:
University of Bridgeport - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
University of Bridgeport University of Bridgeport
Rated2/5based on6 student reviews
Customer reviews:
University of Bridgeport - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
University of Bridgeport University of Bridgeport
Rated2/5based on6 student reviews
Customer reviews:
University of Bridgeport - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
University of Bridgeport University of Bridgeport
Rated2/5based on6 student reviews
Customer reviews:
University of Bridgeport - by, 2020-01-08
3.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3212

 • $2258
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $100
  ชีวิตประจำวัน
 • $177
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Bridgeport Connecticut 126 Park Avenue
Founded in 1927, the University of Bridgeport is home to a diverse student body from over 45 states and 80 countries who are united by a shared commitment to career readiness, innovation, and a supportive, challenging learning environment. The innovative, forward-thinking academic programs are dedicated to producing students equipped with the necessary skills to succeed. It recognizes that tangible professional skills are more important than ever in today?s job market and have since developed cutting-edge hybrid degree programs to help students be more marketable than ever.

The University offers more than 125 career-oriented undergraduate, graduate and professional degrees and programs, many of which benefit from industry connections unique to the region. Its Academic Resource Centre offers tutoring, group study sessions, study skills workshops and other valuable services to ensure student success. Bridgeport offers more than 50 active clubs and organizations, including co-ed intramural sports, fraternities and sororities.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_293171_320px.jpg University of Bridgeport https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-bridgeport/iid-us-00094/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
UK Interview & Application Day

สัมมนาเตรียมตัวเรียนต่อประเทศอังกฤษและอเมริกา เผยทุกเทคนิคการสมัครเรียนต่อที่ต้องรู้! เปิดเผยทุกขั้นตอนการสมัครเรียนแบบละเอียด พร้อมอัปเดต Admission Trends ประจำปี 2021 ใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อปี 2021 หรือปีไหน ๆ ก็พลาดไม่ได้

GB US Bangkok, Thailand 7th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์