text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Bridgeport เป็นมหาวิทยาลัยอิสระที่ตั้งอยู่ในเมือง Bridgeport, รัฐ Connecticut และมีชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยมีนักศึกษาที่เดินทางมาเรียนที่นี่จากทั่วทุกมุมโลก ประชากรนักศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาจาก 80 ประเทศและจาก 45 รัฐ

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่มากกว่า 50 เอเคอร์และมองเห็นอ่าว Long Island รวมถึงทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่นลานกรีฑาและห้องสมุดดิจิตอลใหม่ที่ให้บริการวารสาร, บทความและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่ที่ Bridgeport นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใหม่ๆและเรียนรู้การเป็นผู้นำโดยการเข้าร่วมทำกิจกรรมกับสโมสรและองค์กรต่างๆที่มีอยู่มากมายที่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือด้วยบริการต่างๆอันหลากหลายตลอดระยะเวลาของการเรียนที่สถาบันแห่งนี้ อาทิเช่นทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและความกังวลต่างๆ, ทีมเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ, เจ้าหน้าที่แนะแนวด้านที่พักและบริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ

ศูนย์พัฒนาอาชีพของมหาวิทยาลัยมีโครงการ “แผนพัฒนาอาชีพ 4 ปี” เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกขั้นตอนของการหางาน - ตั้งแต่การกำหนดเส้นทางอาชีพที่ต้องการจนถึงการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน

เมือง Bridgeport มีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาทำในช่วงเวลาว่าง ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเช่นโรงละคร, พิพิธภัณฑ์, สวนสาธารณะ, โรงภาพยนตร์และสวนสัตว์ Beardsley – ซึ่งเป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในรัฐนี้ นอกจากนี้ Bridgeport ยังอยู่ใกล้กับเมือง Boston และ New York ซึ่งเป็น 2 เมืองใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงบริษัทและองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกจำนวนมากที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประโยชน์เมื่อทำการสมัครฝึกงานและทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Bridgeport เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆของโลกที่นำระบบ Eureka มาใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์การเรียน Eureka เป็นห้องสมุดแบบครบวงจรอันทันสมัยที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่มากมาย อาทิเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, สื่อความรู้ทางออนไลน์, วารสาร, โน๊ตดนตรี, บทความและต้นฉบับเอกสารในรูปแบบดิจิตอล

ห้องสมุดนี้มีบริการและทรัพยากรความรู้ที่จะช่วยเพิ่มผลสำเร็จสำหรับทุกหลักสูตรการเรียน ด้วยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ทางห้องสมุดมีโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้สารสนเทศที่ดีเยี่ยมและมีบริการต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน, จัดหาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย รวมถึงมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันที่มีความสะดวกสบายสำหรับนักศึกษา

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Bridgeport มีชื่อเสียงในด้านคณาจารย์ที่มีความสามารถ, ความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการสอนด้วย คณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงของมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับทุน Fulbright, National Science Foundation Fellows, Ford Fellows, National Endowment for the Humanities Fellows, American Council for Learned Societies และ Phi Beta Kappa และด้วยหลักสูตรการเรียนที่โดดเด่นในสภาพแวดล้อมการเรียนที่สนับสนุนการเรียนรู้และมีความเป็นสากลและหลากหลายทางวัฒนธรรมจะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้นำในโลกการทำงานที่มีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

จากรายงานของ U.S. News and World Report มหาวิทยาลัย Bridgeport อยู่ในอันดับที่ 43 ในภูมิภาคนี้ในด้านชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่สุด (เปอร์เซ็นต์ของชั้นเรียนที่มีนักศึกษาต่ำกว่า 20 คน) ด้วยจำนวนคณาจารย์รวม 462 คนและอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 16:1 ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลทั้งในและนอกห้องเรียน

คณะวิชาและวิทยาลัย

คณะวิชาและวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Bridgeport มีพื้นฐานแนวคิดว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ, หลักสูตรที่มุ่งเน้นอาชีพและความมุ่งมั่นในการบุกเบิกนวัตกรรมจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในยุคปัจจุบันได้ มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตในหลากหลายสาขาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงระดับปริญญาเอกผ่านทางคณะวิชาและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรการเรียนมีการเปิดสอนในคณะวิชาและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัยดังนี้:

 • คณะวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะวิชาธุรกิจ Ernest C. Trefz
 • วิทยาลัยกิจการสาธารณะและระหว่างประเทศ
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิชาชีพศึกษา
 • คณะวิชาการออกแบบ Shintaro Akatsu
 • คณะวิชาอนามัยฟัน Fones
 • วิทยาลัยไคโรแพรคติก
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ธรรมชาติ
 • สถาบันการฝังเข็ม
 • สถาบันโภชนาการ
 • สถาบันผู้ช่วยแพทย์

ดูรายชื่อสาขาวิชาเอกทั้งหมดที่มหาวิทยาลัย Bridgeport มีการเปิดสอนได้จากที่นี่...

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยคะแนน TOEFL 75 คะแนนหรือ IELTS 6.0 ส่วนนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกต้องได้คะแนน TOEFL 80 คะแนนหรือ IELTS 6.5

นักศึกษาที่ไม่มีคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS สามารถสมัครเรียนเพื่อการได้รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข นอกจากนี้นักศึกษาที่ไม่ได้ส่งหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนลงทะเบียนเรียนจะต้องทำการสอบ University English Language Assessment Battery (ELAB) เมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆในการแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรที่ต้องการเรียนดังนี้:

 • คะแนนสอบ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) ขั้นต่ำ 53 คะแนนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและคะแนนขั้นต่ำ 58 คะแนนสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิต
 • คะแนนสอบ SAT หมวดการอ่านและการเขียน 450 คะแนนหรือสูงกว่าหรือคะแนนสอบ ACT ภาษาอังกฤษ 19 คะแนนหรือสูงกว่า
 • ประกาศนียบัตร “O” level หรือ “A” level ที่ได้เกรด “C” หรือเกรดที่ดีกว่าในวิชาภาษาอังกฤษ
 • ได้คะแนน 4 หรือดีกว่าในการสอบ Higher Level วิชา “ภาษาอังกฤษ A” ในหลักสูตร International Baccalaureate (IB)


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆในการแสดงคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ...

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความเป็นเลิศด้านวิชาการให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและได้รับความรู้อันกว้างขวางเพื่อประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก หลักสูตรการเรียนไม่เพียงมอบพื้นฐานความรู้เท่านั้นแต่ยังสอนวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิจัยและในภาคปฏิบัติด้วยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น:

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

ทางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในหลายๆคณะวิชาและแผนกวิชา อาทิเช่นคณะวิชาธุรกิจ, การออกแบบ, วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลากหลายประเภทให้บริการบนเครื่อง PC และ Mac และด้วยระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยอย่างเช่นห้องแล็บ Mac แห่งใหม่, ห้องเรียนระบบ SMART และอุปกรณ์ขั้นสูง อาทิเช่น CAD และเครื่องพิมพ์ 3 มิติจะช่วยให้นักศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของการวิจัย ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

ห้องสมุด Wahlstrom

ห้องสมุด Wahlstrom มีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 60,000 เล่ม, การให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ของคณะและกิจกรรมเวิร์คช็อป, ทรัพยากรด้านมัลติมีเดียและบริการช่วยเหลือนักศึกษาทางออนไลน์ อีกทั้งการที่มหาวิทยาลัยเพิ่มบริการห้องสมุดทางออนไลน์ก็ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนมากมายทางออนไลน์ได้อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

คลินิกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลัยที่คณะวิชาสุขภาพช่องปาก Fones เป็นสถานที่เรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสาขานี้ของประเทศ

ห้องทดลองที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในห้องเรียนอัจฉริยะและอาคารเรียนอันเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะใหม่สำหรับหลักสูตรศิลปะและการออกแบบจะช่วยให้นักศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยี

สนามกีฬาอันทันสมัยที่สามารถรองรับกีฬาหลากหลายประเภทที่สร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี้ประกอบด้วยพื้นสนามหญ้าเทียม, สกอร์บอร์ดและที่นั่งผู้ชมใหม่

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Jeanne Clery Campus Safety Award สำหรับการนำเทคโนโลยีและมาตรการต่างๆมาใช้ในการป้องกันภัยให้กับนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยได้รับการยกย่องในการนำอุปกรณ์ Personal Alarm Locator (PAL) อันมีนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

อุปกรณ์ PAL

เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงวิทยาเขตในครั้งแรก ทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ Personal Alarm Locator (PAL) ในระบบ National Protective System เมื่อนักศึกษากดปุ่ม อุปกรณ์ตรวจจับส่วนบุคคลนี้จะค้นหาตำแหน่งของนักศึกษาในวิทยาเขตและจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินทางไปให้ความช่วยเหลือภายในเวลาไม่กี่นาที นอกจากนี้อุปกรณ์ PAL ยังทำหน้าที่เก็บข้อมูลด้านสุขภาพของนักศึกษาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ด้วย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตมีเจ้าหน้าที่ประจำการ 40 คนและให้บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุประจำหน้าที่ในศูนย์รักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตด้วย เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจะทำหน้าที่รับแจ้งการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากชุมชนในวิทยาเขต, จัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและบันทึกข้อมูลการแจ้งเหตุต่างๆ

การตรวจตราความปลอดภัยและการมองเห็นได้ชัดเจน

แผนกรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่พกอาวุธประจำกายขับขี่ยานพาหนะที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อตรวจตราความปลอดภัยในวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมงควบคู่กับเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเดินเท้าและขี่จักรยานตรวจตราด้วย นักศึกษาจะพบเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ทั่ววิทยาเขต โดยจะคอยให้บริการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทางแผนกยังมีการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารอย่างสม่ำเสมอและดำเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่องต่างๆ หัวหน้ากะจะได้รับการฝึกอบรมในด้านการปฐมพยาบาล, CPR และ AED และเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์ในวิทยาเขต

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการควบคุมดูแลและรักษาความปลอดภัยในระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ศูนย์นักศึกษาซึ่งมีการจัดกิจกรรมทางสังคมมากมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือนักศึกษาได้จากที่นี่...

สนใจเรียนต่อต่างประเทศ กับ IDP?

ปรึกษาเจ้าหน้าทีแนะแนวของเราได้เลย

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์