text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Brighton เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ประกอบด้วย 4 วิทยาเขตในเมือง Brighton และ Eastbourne ของสหราชอาณาจักร โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรในหลากหลายสาขาตั้งแต่สาขาการวาดภาพประกอบจนถึงวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่นรางวัลระดับ Silver จาก TEF ซึ่งเป็นยกย่องการสอนที่มีคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานในหลักสูตรเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสาขาอุตสาหกรรมที่ตนเองเลือกเรียน ซึ่งเป็นผลให้มีผู้สำเร็จการศึกษาถึง 94.4% ได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (DLHE) นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้ใช้บริการด้านอาชีพที่มีบริการทุกอย่างตั้งแต่การให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวจากเจ้าหน้าที่แนะแนว จนถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัวที่มีความโดดเด่น

มหาวิทยาลัยมีสโมสรกีฬามากกว่า 60 สโมสรและชมรมนักศึกษามากกว่า 100 ชมรม โดยนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อพบปะเพื่อนใหม่, ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและได้รับทักษะใหม่ๆเพื่อเป็นประวัติส่วนตัว อีกทั้งยังสามารถเลือกจัดตั้งชมรมของตนเองได้อีกด้วย

ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการที่นักศึกษาจะรู้สึกมีความสุขและปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย และได้รับการดูแลอย่างดีด้วยบริการช่วยเหลืออันหลากหลาย อาทิเช่นทีมงานให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับ, บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา LGBTQ+, อาจารย์กวดวิชา, ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและบริการสำหรับผู้ที่มีความพิการหรือความต้องการพิเศษ

ในระหว่างการเรียนในหลักสูตร นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อเรียนในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ, ได้รับประสบการณ์ชีวิตในประเทศอื่นและมีความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง

ไม่นานมานี้อาคารวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงมูลค่า14 ล้านปอนด์ของมหาวิทยาลัย Brighton ได้เปิดให้บริการและเป็นอาคารเรียนใหม่ที่มีคุณภาพชั้นยอด อาคารนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์วิศวกรรมขั้นสูงซึ่งรองรับการสอนและการวิจัยอันมีนวัตกรรมทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยในด้านวิศวกรรมเครื่องกล, ยานยนต์และอวกาศ รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม.

Brighton มีคณะวิชาแฟชั่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มหาวิทยาลัย Brighton อยู่ในอันดับที่ 13 จาก 110 คณะวิชาแฟชั่นที่ดีที่สุดของโลกจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร CEOWORLD ในปี 2018 หลักสูตรสาขาแฟชั่นของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการสอน, หลักปฏิบัติและการวิจัยในด้านศิลปะ

อ่านเพิ่มเติม.

Big Build

ทางมหาวิทยาลัยมีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักศึกษาและมีแผนพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ใน Brighton และ Eastbourne รวมถึงการปฏิรูปวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดที่ Moulsecoomb โครงการพัฒนาวิทยาเขตที่ Moulsecoomb จะประกอบด้วยหอพักนักศึกษาใหม่, พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสังคมและการออกกำลังกาย โดยโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปวิทยาเขต Moulsecoomb ของมหาวิทยาลัย Brighton ตลอดระยะเวลาอีก 3 ปีข้างหน้าได้เข้ารอบสุดท้ายของการมอบรางวัล Times Higher Education Leadership & Management Awards (THELMAs)

อ่านเพิ่มเติม.

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Brighton มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นเลิศในสาขาการเรียนของตนเอง

รางวัล Silver จาก TEF ในด้านคุณภาพการสอน

ประสบการณ์การเรียนที่นักศึกษาได้รับจากสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนอันมีคุณภาพของมหาวิทยาลัย Brighton ได้คะแนนจากการสำรวจ Teaching Excellence Framework (TEF) ของรัฐบาลว่ามีคุณภาพสูงกว่าข้อกำหนดระดับอุดมศึกษาอันเข้มงวดของสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

มีองค์กรวิชาชีพมากกว่า 50 องค์กรยอมรับและรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีคุณวุฒิเพิ่มเติมด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือได้รับการยกเว้นจากการสอบวิชาชีพ

หลักสูตรครุศาสตร์เบื้องต้นอันยอดเยี่ยม

มหาวิทยาลัย Brighton เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่ได้คะแนนระดับ ‘ยอดเยี่ยม' จาก Ofsted ในด้านคุณภาพการสอนของหลักสูตรครุศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาและการศึกษาหลังภาคบังคับ (16+)

ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการสอนและการเรียน

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการสอนและการเรียนด้านการออกแบบ (CETLD) โดย CETLD เป็นโครงการความร่วมมือที่นำโดยมหาวิทยาลัย Brighton เพื่อการทำงานร่วมกับ V&A Museum, Royal Institute of British Architects (RIBA) และ Royal College of Art (RCA)

การประเมินทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

มหาวิทยาลัย Brighton มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้การสอนมีคุณภาพสูงสุด หลักสูตรและวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยจะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยนำความคิดเห็นของนักศึกษาและความรู้ของคณาจารย์มาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม.

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกการเรียนในคณะวิชาต่างๆดังนี้:

คณะวิชาสังคมศาสตร์ประยุกต์

คณะวิชามีความเป็นเลิศด้านการสอนและการเรียนที่สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงของตลาดงาน

คณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิชามีคณาจารย์อันเป็นที่ยอมรับ, ผลงานการวิจัยระดับชั้นนำของโลกและศิษย์เก่าที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์

คณะวิชาศิลปะ

คณะวิชาผลิตผู้ประกอบวิชาชีพและศิลปินที่มีทักษะความชำนาญในหลากหลายสาขา

คณะวิชาธุรกิจ Brighton

ทางคณะมีการสอน, ดำเนินการวิจัยและให้คำปรึกษาในหัวข้อทางธุรกิจอันหลากหลาย

คณะวิชาการแพทย์ Brighton และ Sussex (BSMS)

ความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Brighton และ Sussex กับองค์กร NHS ในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้

คณะวิชาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม ศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะวิชามีการพัฒนาหลักสูตรด้วยการได้รับคำแนะนำจากภาคอุตสาหกรรมและองค์กรวิชาชีพต่างๆ

คณะวิชาครุศาสตร์

หนึ่งในสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับครูและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

คณะวิชาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

การวิจัยประยุกต์อันหลากหลายและกิจกรรมการให้คำปรึกษาทำให้หลักสูตรการเรียนมีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการ

คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิชาอยู่ในระดับแนวหน้าในด้านการสอนและการวิจัยในสาขาการพยาบาล, การผดุงครรภ์, กายภาพบำบัดและอีกมากมาย

คณะวิชามนุษยศาสตร์

คณะวิชามีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ส่งเสริมด้านวิชาการและครอบคลุมสาขาต่างๆอย่างเช่นวรรณคดี, ภาษาศาสตร์, ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

คณะวิชาสื่อ

คณะวิชานี้มีการเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาการสื่อสารอันหลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรภาคปฏิบัติด้านการผลิตจนถึงสาขาสื่อศึกษาแบบดั้งเดิม

คณะเภสัชศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

หนึ่งในคณะวิชาระดับชั้นนำในสาขานี้ของสหราชอาณาจักร

คณะวิชาการจัดการการกีฬาและบริการ

คณะวิชาเปิดสอนหลักสูตรในสาขาการให้บริการ, การค้าปลีก, การท่องเที่ยว, พลศึกษา, กีฬาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

วิทยาลัยปริญญาเอก Brighton

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ในหลากหลายสาขาวิชา

เตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย Brighton มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษา ขณะที่วิทยาลัยนานาชาติมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทางมหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและมีนโยบายการรับเข้าเรียนที่ยืดหยุ่นโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลคะแนนสอบจะได้รับการพิจารณาควบคู่กับคุณสมบัติอื่นๆ อาทิเช่นความสำเร็จด้านวิชาชีพ, ประสบการณ์การทำงาน, พื้นเพและสถานะของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควรมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครที่ระบุบนหน้าเว็บเพจของหลักสูตรนั้นๆ

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทจะกำหนดให้ผู้สมัครต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว นักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรีแต่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์ในระดับที่เทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาบนพื้นฐานความสามารถในการได้รับประโยชน์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับหลักสูตร นอกจากนี้นักศึกษาควรมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครที่ระบุบนหน้าเว็บเพจของหลักสูตรนั้นๆด้วย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องแสดงหลักฐานว่ามีระดับความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้วยผลคะแนนสอบ Secure English Language Test (SELT) จากศูนย์การสอบที่ได้รับการรับรอง

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบรวม IELTS ขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5 แต่ก็มีหลายหลักสูตรที่กำหนดคะแนนสอบ IELTS ที่สูงกว่านี้ นักศึกษาสามารถดูเงื่อนไขการรับสมัครได้จากหน้าเว็บเพจค้นหาหลักสูตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาการ

ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีโดยความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Kaplan International Pathways หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและดำเนินการสอนที่วิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัย Brighton นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรในระดับที่กำหนดจะได้เข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่ต้องการ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัย Brighton มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนและหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการคุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสภาพแวดล้อมการทำงานในอุตสาหกรรมและวิชาชีพซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับอาชีพการทำงานในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนมากกว่า 100 ล้านปอนด์ในด้านอุปกรณ์และอาคารเรียนตลอดทศวรรษที่ผ่านมา อาทิเช่น:

 • โรงพยาบาลบาทาเวชศาสตร์
 • เครื่องจำลองการบิน
 • ห้องทดลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์
 • อุปกรณ์ด้านชีววิทยาโมเลกุล
 • ห้องค้าหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
 • ร้านขายยา
 • อาคารวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูง
 • สตูดิโอและอุปกรณ์พิเศษด้านศิลปะ
 • หอศิลปะสำหรับการจัดนิทรรศการศิลปะในมหาวิทยาลัย
 • สถานที่ฝึกทักษะทางคลินิก
 • อุโมงค์ลม
 • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 • ห้องทดลองจิตวิทยา

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนอีก 27 ล้านปอนด์ในการสร้างหอพักนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ Varley Park ด้วย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้จากเว็บเพจหลักสูตร

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ทั้ง Brighton และ Eastbourne เป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมที่ต่ำ แต่ทางมหาวิทยาลัยและสมาพันธ์ก็มีบริการช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยทั้งในและนอกวิทยาเขต

ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทีมงานประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจของมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในชุมชน โดยจะสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนนักศึกษาและสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

ความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Brighton มีสภาพแวดล้อมการเรียนและการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขต อาทิเช่น:

 • กล้อง CCTV ทั่ววิทยาเขต
 • เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่คณาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเข้าห้องสมุดนอกเวลาทำการ
 • ช่องจอดจักรยานแบบมีล็อคในทุกวิทยาเขตและหอพักนักศึกษา

ความปลอดภัยนอกวิทยาเขต

ทางมหาวิทยาลัยและสมาพันธ์นักศึกษามีบริการข้อมูลมากมายสำหรับนักศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกวิทยาเขตรวมถึงมีความปลอดภัยเมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วย

ทางสมาพันธ์นักศึกษามีความร่วมมือกับบริษัทแท็กซี่ในท้องถิ่นเพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับถึงที่พักได้อย่างปลอดภัยแม้ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีเงินติดตัวเลยก็ตาม

Show more +Show less -
4376
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
Construction
Brighton city
Brighton Falmer
Architecture
Computing
Law
Biology
Business
Computing
Engineering
Fashion
Geography
Sports Science
Brighton Brighton and Hove 68 Grand Parade
Brighton Brighton and Hove Village Way
Eastbourne East Sussex 49 Darley Road
Brighton Brighton and Hove Lewes Road
From small beginnings in 1850, the University of Brighton has grown to a complex and diverse institution based in three locations across the south coast of England. Its students are part of a dynamic, diverse and creative community that embraces partnership working and that makes a positive difference to society. The university has more than 21,000 students and 2,750 staff studying and working at its three campuses in Brighton and Eastbourne. Subjects taught range from medicine to engineering, psychology to illustration, sport science to English literature.

The university?s experienced and supportive staff provide support with a range of university and non-university issues, which includes expert advice about financial concerns and money management, immigration advice and international student support. Studying at Brighton offers an experience that goes way beyond the classroom through learning from industry experts who bring their professional experience into the classroom, Gaining teamwork and collaboration skills by working on projects, and placing learning into practice, gain work experience and meet new contacts on job placement. From popular team games through to individual pursuits, the clubs at University of Brighton provide opportunities for training, competition and fun. These clubs are administratively run and organised by students for students.

University of Brighton have three campuses in Brighton and one in Eastbourne. City campus is in the centre of Brighton and home to its arts and humanities students. Specialist facilities, studio space and its world-class Design Archives all make for an inspiring environment where creativity thrives.

Eastbourne is easy-going with the beach and countryside nearby. Subjects include hospitality, journalism, physical education, physiotherapy, and sport science, and facilities include a 25-metre swimming pool, artificial outdoor pitch, dance studio and newsroom.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_227484_320px.jpg University of Brighton https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-brighton/iid-uk-01208/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£2175

 • £1333
  บ้านพัก
 • £518
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £236
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Study Abroad Tips EP.6 รีวิวเรียนต่ออังกฤษ 2021 พร้อมคุยกับนักเรียนทุน...เรื่องทุนๆ

ต้อนรับปีฉลูด้วยสัมมนาออนไลน์ Study Abroad Tips EP.6 หัวข้อ รีวิวเรียนต่ออังกฤษ 2021 พร้อมพูดคุยกับนักเรียนทุน น้อง TK นักเรียนจาก IDP อีกทั้งยังเป็น International Student Ambassador จาก University of Lincoln ในประเทศอังกฤษ.. จะมาเผยเทคนิคและบอกเล่าเรื่องราวการเรียนและใช้ชีวิตให้ทุกคนได้ฟังแบบไม่มีกั๊ก

GB Bangkok, Thailand 22nd ม.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง
สัมมนาออนไลน์ พร้อมพูดคุย 1 on 1 หัวข้อ Why Business Analytics is a Great Career Move?

สัมมนาออนไลน์ Why Business Analytics is a great career move? สาขาใหม่มาแรง รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ โดย University of Liverpool มหาวิทยาลัย Top Rank จากประเทศอังกฤษ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Russell Group University ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายในสัมมนา จะพูดถึงสาขาใหม่มาแรงอย่าง Business Analytics สาขาที่สามารถจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลมหาศาลมาประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจในยุคสมัยใหม่ บรรยายโดย K. Tracey Lee - Regional Development Manager (ASEAN), University of Liverpool

GB Bangkok, Chiang Mai, Thailand 28th ม.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์