พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

University of Canberra College

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

UC College เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย Canberra

เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานด้านวิชาการและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทาง UC กำหนดนักศึกษาสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาได้ภายหลังสำเร็จหลักสูตรนี้

หลักสูตร Pathways ที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้:

 • หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ – เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในระดับปริญญาตรี
 • อนุปริญญา – หลักสูตรปีแรกสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี
 • Graduate certificate in academic foundations – หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท
 • หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ – เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เปิดสอนควบคู่ไปกับวิชา UC ศึกษา

UC College จัดสรรบริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Canberra เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เช่นเดียวกับการเป็น 1 ใน 300 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Educationนักศึกษามากกว่า 16,000 คน เลือกมาเรียนที่นี่

UC College ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Canberra นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆได้เช่นเดียกับนักศึกษาในระดับปริญญา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสิทธ์ในการพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

Canberra เป็นเมืองหลวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ระหว่างเมลเบิร์นและซิดนีย์บรรยากาศภายในเมืองเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับร้านอาหาร, พิพิธภัณฑ์, พื้นที่สีเขียว และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งนักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ตนเอง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษาของ UC College เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Canberra ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีความโดดเด่นในด้านวิชาการ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย Times Higher Education (THE)

ตามการจัดอันดับครั้งล่าสุดของ Times Higher Education (THE) UC ได้รับกการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย และเป็น 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัย Canberra เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการขยับอันดับขึ้นมาถึง 9 อันดับในปี 2021นอกจากนี้ตามการจัดอันดับของ THE ประจำปี 2015 มหาวิทยาลัย Canberra ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอันดับที่ 501-600

การจัดอันดับในสาขาต่างๆ

ในการจัดอันดับของ Good Universities Guide 2019 หลักสูตรที่เปิดสอนใน UC ต่างได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ 5 ดาวในหลากหลายสาขา:

 • หลักสูตรธุรกิจและการจัดการ – บัณฑิตได้รับการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนในระดับสูง
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ – สาขาทรัพยากรด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรบริการสุขภาพ – สาขาคุณภาพการสอน
 • หลักสูตรสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ – สาขาการจ้างงานบัณฑิต
 • หลักสูตรสื่อสารมวลชน – บัณฑิตเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์และได้รับการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนในระดับสูง
 • หลักสูตรนฤมิตรศิลป์ – สาขาการจ้างงานบัณฑิต
 • หลักสูตรจิตวิทยา - สาขาการจ้างงานบัณฑิตและคุณภาพการสอน
 • หลักสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู – สาขาการพัฒนาทักษะ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ครูผู้สอนของทั้ง UC และ UC College ต่างเป็นผู้ที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้อย่างครอบคลุม

Work-integrated learning (WIL)

หลักสูตรที่เปิดสอนกว่า 90% ได้สอดแทรกหลักการ WIL ไว้อย่างครบถ้วน เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาในการสัมผัสประสบการณ์การทำงานได้อย่างมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้เอง อัตราการจ้างงานบัณฑิตของ UC จึงมีตัวเลขสูงถึง 89% เช่นเดียวกับบัณฑิตที่ตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ตามการสำรวจของ QLIT 2018 บัณฑิตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนในระดับสูง

ชั้นเรียน

UC College ออกแบบห้องเรียนให้สอดคล้องกับวิธีการสอนในรูปแบบปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการบรรยาย โดยในแต่ละชั้นเรียนประกอบไปด้วยนักศึกษาไม่เกิน 25 คน เช่นเดียวกับชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่มีนักศึกษาต่อหนึ่งชั้นเรียนไม่เกิน 18 คน ด้วยเหตุนี้เองนักศึกษาจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากครูผู้สอน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดสอนใน UC College ได้รับการถ่ายทอดโดยใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับ IELTS หรือคะแนนสอบวัดระดับอื่นๆดังต่อไปนี้:

 • International Foundation Studies - คะแนนรวมขั้นต่ำ 5.5 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 5.0
 • IELTS – คะแนนรวมขั้นต่ำ 5.5 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 5.5
 • Graduate Certificate in Academic Foundations – คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีคะแนนหมวดใดต่ำกว่า 6.0

นักศึกษาต่างชาติสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าได้จากทางวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS)

หลักสูตร ELICOS เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักศึกษได้มีความพร้อมสำหรับการเรียนทั้งใน UC และ UC College เช่นเดียวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก The University of Canberra College English Language Centre (UCCELC) ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2021 อาจมีสิทธ์ได้รับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือในด้านค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษาด้านวิชาการ

ส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 2,500 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในหลักสูตรระดับอนุปริญญา

ทุนการศึกษาด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 2,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด

ส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตร ELICOS

นักศึกษาที่มาจากทวีปยุโรป, กัมพูชา, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, มองโกเลีย, มาเลเซีย, ลาว, ไทย, เกาหลีใต้, และเวียดนาม ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนในหลักสูตร ELICOS (รายสัปดาห์) เป็นจำนวน 10% และสำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและอเมริกากลาง จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 20%

Graduate Certificate in Academic Foundations (GCAF)

ส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 1,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในหลักสูตร GCAF ระดับปริญญาโท

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด อาจได้รับการพิจารณาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Canberra

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Canberra เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดและสภาพแวดล้อมอันปลอดภัย จึงไม่แปลกใจที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก (ตามการจัดอันดับของ OECD)

วิทยาเขตของ UC แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เต็มไปด้วยชมรม, สมาคมนักศึกษา, คาเฟ่, หอพัก, และห้องละหมาดแยกชายหญิงวิทยาเขตแห่งนี้ยังได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ด้วยเช่นกัน

ระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ UC ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยผ่านการทำงานหนักตลอด 24 ชม. ในทุกๆวัน

บริการต่างๆประกอบไปด้วย:

 • บริการเดินเป็นเพื่อน - นักศึกษาสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่เดินไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้ในยามค่ำคืน
 • Help points – นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ผ่าน Help points ซึ่งติดตั้งอยู่โดยรอบวิทยาเขตและหอพัก
 • กล้องวงจรปิด และการเดินตรวจตรา – พื้นที่ทั้งหมดภายในวิทยาเขต ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคู่ไปกับระบบกล้องวงจรปิด
 • แอพพลิเคชั่น COVIDSafe – เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีส่วนสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยทำหน้าที่ในการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 จากบุคคลอื่นได้อย่างทันท่วงที

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ทันที ภายหลังสำเร็จการศึกษาจาก UC College โดยนักศึกษาจะเริ่มต้นเรียนในระดับชั้นปีที่หนึ่งหรือชั้นปีที่สอง ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ได้เลือกไว้

มหาวิทยาลัย Canberra

มหาวิทยาลัย Canberra เปิดสอนหลักสูตรที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างต่างมองหา

ตามการสำรวจของ 2020 QILT Graduate Outcomes Survey ชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเดือนและอัตราการจ้างงานบัณฑิตของ UC อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ นอกจากนี้ UC ยังเป็น:

 • มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลียที่มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในระดับปริญญาโทสูงที่สุด
 • มหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของออสเตรเลียที่มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตในระดับปริญญาตรีสูงที่สุด

ตามการสำรวจของ OECD, Canberra ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก นักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการใช้ชีวิตและทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
Join us at Canberra College
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์