พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Central Lancashire (UCLan) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ตั้งอยู่ใน Preston, Lancashire เพียบพร้อมไปด้วยเกียรติประวัติอันยาวนานกว่า 200 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1828 นับแต่นั้นมา UCLan ยังคงรักษามาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและคุณภาพของหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง นักศึกษาสามารถสัมผัสได้ถึงแนวคิดในด้านนวัตกรรมที่สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

UCLan เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและทักษะอาชีพผ่านหลักสูตรที่มีให้เลือกมากกว่า 350 สาขาในระดับปริญญาตรี และอีกกว่า 200 สาขาในระดับบัณฑิตศึกษา มากไปกว่านั้น UCLan ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกกว่า 120 แห่งทั่วโลก ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงมีโอกาสอย่างเปิดกว้างสำหรับการทำงานในอนาคต

มหาวิทยาลัย Central Lancashire ประกอบไปด้วยวิทยาเขตสี่แห่ง ตั้งอยู่ใน Preston, Burnley, Westlakes, และ Cyprus บรรยากาศภายในวิทยาเขตเต็มไปด้วยความหลากหลายของชุมชนนักศึกษาที่มีมากกว่า 38,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ตามการสำรวจของ PriceWaterhouseCoopers (PwC) and the thinktank Demos (Demos-PWC Good Growth for Cities Index 2021), Preston ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการเรียนและการทำงานมากที่สุดในแถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ควบคู่ไปกับการเป็นเมืองที่ดีที่สุดในอันดับสองของสหราชอาณาจักรสำหรับการอยู่อาศัยภายหลังสำเร็จการศึกษา(Comparethemarket.com, 2022) Preston เป็นเสมือนประตูสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ แวดล้อมไปด้วยความสวยงามของพื้นที่สีเขียว ซึ่งผสมผสานเข้ากับความมีชีวิตชีวาของชาวเมืองได้อย่างลงตัว

โครงการพัฒนาวิทยาเขตมูลค่า 200 ล้านปอนด์ ประกอบไปด้วยศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ซึ่งได้เปิดทำการในช่วงปลายปี 2021, ศูนย์นวัตกรรมด้านวิศวกรรม (EIC) มูลค่า 35 ล้านปอนด์, รวมไปถึงอาคารเรียนและศูนย์วิจัยอีกหลายแห่งภายในวิทยาเขต Preston

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ตามการสำรวจของ Center for World University Rankings (CWUR, 2022), UCLan ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 7% ของโลก

UCLan เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในด้านการวิจัยที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แต่ UCLan ยังได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ UCLan จึงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัย Central Lancashire ได้แสดงเจตจำนงในการงดใช้พลังงานฟอสซิล เช่นเดียวกับการหยุดให้ทุนสนับสนุนแก่องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานฟอสซิลในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, แก๊สธรรมชาติ, โลหะ, และแร่ธาตุ

Preston ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการเรียนและการทำงานมากที่สุดในแถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ (Demos-PWC Good Growth for Cities Index 2021) เช่นเดียวกับการเป็นเมืองที่ดีที่สุดในอันดับสองของสหราชอาณาจักรที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยภายหลังสำเร็จการศึกษา(Comparethemarket.com, 2022)

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษามากกว่า 7,200 จากกว่า 80 มหาวิทยาลัย, UCLan ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในด้านสุขภาพจิตที่ดีที่สุดในอันดับสามของสหราชอาณาจักร (University Mental Health League Table HUMEN, 2022)

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนใน UCLan ได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขา นักศึกษาจะได้ซึมซับความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต

ครูผู้สอนของ UCLan ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการสอน เช่นเดียวกับการมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเลิศ ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากมุมมองที่สามารถเอาไปต่อยอดความรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบ และยังรวมไปถึงทักษะต่างๆที่สามารถพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของตนเองได้ต่อไป

UCLan มีจำนวนบัณฑิตกว่า 69% ที่สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง (Higher Education Statistics Agency 2018, HESA) จากเหตุผลข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ UCLan จะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับห้าดาว (QS Stars) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนมีให้เลือกมากกว่า 550 สาขาวิชา ครอบคลุมทั้งในหลักสูตรปูพื้นฐาน, หลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, และหลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศ

หลักสูตรเหล่านี้เปิดสอนในหกคณะวิชา:

 • คณะครุศาสตร์, สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • คณะธุรกิจและ กระบวนการยุติธรรมสารสนเทศ
 • คณะคลินิกศาสตร์และชีวเวชศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 • คณะสุขภาพและการดูแลรักษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายและรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการแสวงหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ โดยหลักสูตรเหล่านี้ล้วนได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ – ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลคุณภาพของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ UCLan ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครเรียนในหลักสูตร Work and Study Abroad ได้เช่นเดียวกับหลักสูตรออนไลน์ในหลากหลายสาขาวิชา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนทำการสมัครอย่างรอบคอบ และหากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร ก็สามารถสอบถามจากทีม University Admissions Team ได้โดยตรง

สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี, UCLan เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถใช้คะแนน UCAS มาประกอบการสมัครได้ โดยช่วงคะแนนที่ตรงตามหลักเกณฑ์ในแต่ละหลักสูตรจะอยู่ในช่วง 96-112 คะแนน มากไปกว่านั้นนักศึกษายังสามารถใช้วุฒิการศึกษาในระดับต่างๆได้ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ประกาศนียบัตรในระดับ A Level, BTEC Extended Diploma, Access Course หรือ International Baccalaureate นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัย.

นอกเหนือจากคุณสมบัติในด้านวิชาการ UCLan ยังให้ความสำคัญกับคุณสมบัติในด้านภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน นักศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องได้คะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

อัตราการรับเข้าของ UCLan อยู่ที่ 22.4% นักศึกษาสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยจดหมายแนะนำตัว, หรือแฟ้มผลงาน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

โครงการพัฒนาวิทยาเขต (Campus Masterplan) มูลค่า 200 ล้านปอนด์ ประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในรูปแบบอาคารเรียนและทรัพยากรด้านการเรียนรู้

ห้องสมุดหลักของมหาวิทยาลัยเพียบพร้อมไปด้วยหนังสือและวารสารจำนวนหลายพันฉบับ นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี Student Centre ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษา อาทิเช่น ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ, ศูนย์สุขภาพ, ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, สำนักงานด้านที่พักอาศัย และอื่นๆอีกมากมาย

มากไปกว่านั้นยังมีอีกสองศูนย์วิจัยที่อยู่ในโครงการพัฒนาวิทยาเขต (Campus Masterplan) ด้วยเช่นกัน นั่นก็คือศูนย์นวัตกรรมด้านวิศวกรรม (Engineering Innovation Centre) มูลค่า 35 ล้านปอนด์ และ Oasis Faith and Spirituality Centre หากนักศึกษาเป็นผู้ที่หลงใหลในการออกกำลังกาย และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง, UCLan ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้อุปกรณ์กีฬาได้จากศูนย์กีฬา Sir Tom Finney Sports Centre

หอพัก ทั้งหมดตั้งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และสามารถเดินเท้าเข้าสู่วิทยาเขตได้อย่างสะดวกสบาย โดยนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคนจะได้รับการจัดสรรห้องพักทันทีที่พวกเค้าผ่านการพิจารณาเข้าเรียน การพักอาศัยภายในหอพักให้ความรู้สึกอันผ่อนคลาย ปลอดภัย และถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นนักศึกษา นอกจากหอพักภายในวิทยาเขต นักศึกษายังมีทางเลือกอย่างเปิดกว้างสำหรับการเลือกหอพักในราคาที่ไม่แพง (น้อยกว่า 80 ปอนด์ต่อสัปดาห์)

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

UCLan ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด มาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำวิทยาเขต ประกอบไปด้วยการตรวจตราโดยรอบวิทยาเขตตลอด 24/7, การเฝ้าระวังบุคคลเข้าออก รวมไปถึงการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษา

นอกเหนือจากมาตรการที่ได้กล่าวไป UCLan ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆที่นำมาประยุกต์ใช้ภายในวิทยาเขต อาทิเช่น การใช้ระบบ CCTV เพื่อช่วยสอดส่องเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเป็นระบบที่เชื่อมต่อโดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินประจำท้องถิ่น, ระบบป้องกันเหตุอัคคีภัย ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดับเพลิง และขั้นตอนการอพยพทั้งสามรูปแบบตามแผนแม่บท Generic Emergency Egress Plans (GEEPs), และหากนักศึกษาจำเป็นต้องกลับที่พักในยามค่ำคืน ทาง UCLan ก็ได้จัดบริการรถรับส่ง ซึ่งให้บริการฟรีตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสี่ครึ่ง

นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซท์ของสมาพันธ์นักศึกษาและหน้าเพจทวิตเตอร์ของมหาวิทยาลัย (UCLan Safety Twitter page)

Show more +Show less -
5880
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
1001st  / 1250
Student center
Campus life
Centoph
Students
Student clinic
Graduation day
UCLAN Building
Winckley Squarepark
Welcome to Preston
Bachelor of medicine
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
3.5
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
1.5
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.5
การจัดอันดับโลก
University of Central Lancashire University of Central Lancashire
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Central Lancashire - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
University of Central Lancashire University of Central Lancashire
Rated3/5based on2 student reviews
Nothing Customer reviews:
University of Central Lancashire - by, 2020-01-30
3.0/ 5 stars
event image 0 UK Master’s Degree Day In-House

ที่สุดของงานสัมมนาของคนอยากเรียนต่อป.โทอังกฤษ IDP กรุงเทพฯ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ เข้าฟังสัมมนาเพื่อฟังข้อมูลเตรียมพร้อมเรียนอังกฤษแบบจัดเต็มกับพี่ ๆ แนะแนว IDP

Flag_GB icon GB Bangkok, Thailand 25th มี.ค. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม
event image 1 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Central Lancashire University of Central Lancashire
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Central Lancashire - by, 2020-01-29
3.0/ 5 stars
University of Central Lancashire University of Central Lancashire
Rated3/5based on2 student reviews
Nothing Customer reviews:
University of Central Lancashire - by, 2020-01-30
3.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?