text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg

University of Dundee

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

นักศึกษาที่มีโอกาสเข้ามาเรียนใน University of Dundee จะเป็นผู้ที่มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

University of Dundee เป็นผู้ชนะรางวัลในสาขา Year for Student Experience (The Sunday Times Good University Guide 2020) และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร (The Guardian University Guide 2020)

Dundee เป็นสถาบันการศึกษาในระดับโลก ด้วยจำนวนนักศึกษาที่มีกว่า 16,000 คน และเจ้าหน้าที่อีกกว่า 3,000 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลกมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ต้อนรับนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจัดสรรบริการต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา อาทิเช่น การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาอยู่ในระดับดีเยี่ยม ถูกใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อมจากนักกีฬาระดับโลกมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ประกอบไปด้วยโรงยิม สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลางแจ้งและในร่มUniversity Sports Union เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมในทีมกีฬาได้มากกว่า 40 ชมรม

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน ควบคู่ไปกับคุณภาพการสอนในระดับเหรียญทอง ซึ่งได้รับการรับรองจาก 2017 Teaching Excellence Framework (TEF)

University of Dundee มีความโดดเด่นในด้านการวิจัย โดยมีงานวิจัยกว่า 76% อยู่ในระดับชั้นนำของโลก (REF 2014)ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในด้านการวิจัย

ศูนย์บริการด้านอาชีพ (Careers Service) ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานภายหลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าร่วมในการเป็นอาสาสมัคร หรือฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในปี 2017 ศูนย์แห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 4 ของสหราชอาณาจักร ตามการจัดอันดับของ International Student Barometerนอกจากนี้ บัณฑิตกว่า 96.4% สามารถหางานทำและเรียนต่อได้ภายใน 6 เดือน (Destination of Leavers from Higher Education, UK 2016/17)

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรปริญญาโทสาขาใหม่

University of Dundee เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาใหม่ 3 สาขา ในวิทยาลัยสังคมศาสตร์

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาจิตวิทยา (Conversion): เป็นหลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานด้านจิตวิทยาให้แก่นักศึกษาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผ่านการรับรองจาก British Psychological Society (BPS)
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขา Sustainability:เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขา Human Rights & Conflict:นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้กลไกของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ, ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและมนุษยธรรมนิยม และวิธีการวิจัยต่างๆ

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขา Applied Neuroscience จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในเดือนกันยายน 2020 นักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยเนื้อหาวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดประกอบไปด้วยการเรียนรู้และการจดจำ ความเสื่อมของระบบประสาท โรคจิตเภท ความเจ็บปวด และการระงับความรู้สึก

ไม่นานมานี้ทางคณะวิชาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีการเปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ใหม่ในสาขาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ในปี 2020 ทำให้การพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนและการจัดการการแพร่ระบาดมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์เต็มเวลาใหม่นี้จะดำเนินการสอนในวิทยาเขตและได้รับการออกแบบเพื่อยกระดับความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยตลอดระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในสาขาวิชาของตนเอง

หลักสูตรเพิ่มเติมอื่นๆ

วิทยาลัยธุรกิจเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมอีกสองสาขา คือหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรสามารถสมัครเรียนได้ภายในเดือนมกราคม และเดือนกันยายน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่มีมาตรฐาน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก 2017 Teaching Excellence Framework (TEF) ให้อยู่ในระดับเหรียญทอง และมีงานวิจัยกว่า 76% เป็นที่รู้จักและอยู่ในระดับชั้นนำของโลก (REF 2014)

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับชั้นยอดได้อย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องสมุดอันทันสมัย ทรัพยากรด้านการเรียนรู้ และ Wi-Fi

นักศึกษาได้ประโยชน์จากการออกแบบห้องเรียนให้มีขนาดเล็ก โดยพวกเค้าได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยคุณภาพการสอนที่อยู่ในระดับสูงDundee ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ตามการสำรวจของ National Student Survey (2019) นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขาการพยาบาลในเด็ก สาขาทันตกรรม สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาชีวโมเลกุล สาขาชีวฟิสิกส์และชีวเคมี และธรณีวิทยา/วิทยาศาสตร์กายภาพ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

University of Dundee ประกอบไปด้วย10 วิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาและงานวิจัยเฉพาะทาง วิทยาลัยต่างๆประกอบปด้วย:

 • วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ Duncan of Jordanstone – เปิดสอนหลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบรวมทั้งสิ้น 10 สาขา อาทิเช่น สาขาแอนิเมชั่น สาขาวิจิตรศิลป์ และสาขาการออกแบบสิ่งทอ
 • วิทยาลัยธุรกิจ – วิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลากหลายสาขา อาทิเช่น บัญชี ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
 • วิทยาลัยทันตกรรม – ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร (Complete University Guide 2020)
 • วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ – วิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยสองแห่ง: Centre for Peer Learning and The Centre for Transformative Change: Educational and Life Transitions (TCELT)
 • วิทยาลัยมนุษยศาสตร์ – เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาปรัชญา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต – วิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวการแพทย์
 • วิทยาลัยการแพทย์ – นักศึกษาแพทย์สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างครบครัน อาทิเช่น Clinical Research Imagining Facility (CRIF)
 • วิทยาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ – เปิดสอนในสองวิทยาเขต ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในเด็ก ผู้ใหญ่ และจิตเวช
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ – นักศึกษาสามารถเข้าถึงสาขาวิชาต่างๆที่สำคัญ อาทิเช่น สาขากายวิภาค สาขาพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาฟิสิกส์
 • วิทยาลัยสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา อาทิเช่น สาขาสถาปัตยกรรม สาขากฎหมาย และสาขาการเมือง

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรได้จากหน้าเพจของมหาวิทยาลัย

ทุกหลักสูตรใน University of Dundee ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางหลักสูตรกำหนด หากนักศึกษาคนใดไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการพูด จำเป็นต้องยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ด้วยคะแนน 6.5 ขึ้นไป

หากนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้แก่มหาวิทยาลัย ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ ภายใต้เงื่อนไขอื่นๆที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติที่ต้องมีวีซ่าเพื่อการเรียนในสหราชอาณาจักรต้องมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามที่สำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรกำหนด (UKVI)

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

University of Dundee จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศให้แก่นักศึกษา

 • ที่พัก – นักศึกษามีทางเลือกอย่างเปิดกว้างในการเลือกที่พัก โดยที่พักส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบไปด้วยห้องครัว ห้องนอนส่วนตัว และห้องน้ำภายในห้อง
 • สมาพันธ์นักศึกษา – Dundee University Students’ Association (DUSA) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในสก็อตแลนด์ ตามการสำรวจของ National Student Survey 2019นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมชมรมได้มากกว่า 180 ชมรม เป็นโอกาสอันดีในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และลองทำสิ่งใหม่ๆตามความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ DUSA ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เพียบพร้อมไปด้วยร้านกาแฟ ชา และร้านอาหาร
 • ห้องสมุด – มีห้องสมุดหลายแห่งเปิดบริการให้แก่นักศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ ห้องสมุดหลักของมหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ส่วนกลาง และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
 • กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ – University of Dundee จัดสรรกิจกรรมสำหรับการผ่อนคลายให้แก่นักศึกษา โดยจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็น Global Room เพื่อให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจภายในวิทยาเขต อาทิเช่น การฉายภาพยนตร์นานาชาติ ไปจนถึงงานกิจกรรม St Andrew’s Day

Show more +Show less -
ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

Dundee เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของสก็อตแลนด์ ประกอบไปด้วยประชากรประมาณ 150,000 คนด้วยขนาดของเมืองที่มีขนาดเล็ก ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นมิตร ช่วยให้นักศึกษาผ่อนคลาย และเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตได้ตลอดเวลานอกจากนี้นักศึกษายังค้นพบความหลากหลายได้จากวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่ผสมผสานกันไปได้อย่างลงตัว

วิทยาเขตหลักของ Dundee ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง (Overgate Shopping Centre) และพิพิธภัณฑ์ V & A Dundee ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกลอนดอนนอกจากนี้นักศึกษาสามารถพักผ่อนหย่อนใจและสูดอากาศบริสุทธ์ได้จากพื้นที่สีเขียวรอบๆเมือง

นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมได้ตลอดทั้งปี เป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้พวกเค้าได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น สนามสควอช ลู่ปั่นจักรยานในร่ม ไปจนถึงห้องซ้อมเต้น

Show more +Show less -
3165
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
Students
Open Day at Dundee
Join a sports club at Dundee
Main Library
Accommodation
Students sitting near DUSA
Study at Dundee
Study
Meet new people
Global Excellence Scholarships
Student Life
Accommodation
Geddes-Quadrangle

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£2175

 • £1333
  บ้านพัก
 • £518
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £236
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Dundee Dundee City Nethergate
Dundee Dundee City Ninewells Hospital
Kirkcaldy Dundee City Forth Avenue
The University of Dundee became an independent University in 1967. It has been consistently rated best in Scotland in the annual Times Higher Education Student Experience Survey and is one of the highest ranked UK universities in the International Student Barometer, the annual measure of student satisfaction.

The University of Dundee is organised into ten schools containing multiple disciplines. It has a main library and specialist libraries for students studying art & design, medicine and nursing. The university pride itself on offering a fantastic range of subjects at Dundee. In fact, students can choose from more than 200 undergraduate and graduate degree courses.

Excellent teaching at any university is built on a foundation of outstanding research. Research at Dundee has been ranked among the very best in the UK in the latest Research Excellence Framework (2014). In fact, over 30% of its funding comes from research and this translates into world-changing solutions for health, the environment and the economy.

With over 200 clubs and societies, students are sure to find their community at Dundee. The university have got political societies, groups raising valuable funds for charities, societies for people interested in different countries or cultures, religious-affiliated societies and academic groups. There are also plenty of societies for those who just want to have a good time with like-minded people, such as the Comedy Club, the Sci-Fi Society and the BBQ, Baking and Coffee Society.

Dundee is a dynamic and multicultural city, with a real buzz about it. It's recently been described as Britain?s coolest little city (GQ Magazine). It is in an idyllic location hugging the banks of the River Tay Estuary. Situated on the east coast, the university is at the heart of Scotland's road and rail network, putting spectacular scenery, skiing, mountain climbing and sailing within easy reach.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_227988_320px.jpg University of Dundee https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-dundee/iid-uk-00795/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
Gateway to UK & US เตรียมความพร้อมเรียนต่อ ปี 2021

สัมมนาเตรียมตัวเรียนต่อประเทศอังกฤษและอเมริกา เผยทุกเทคนิคการสมัครเรียนต่อที่ต้องรู้! เปิดเผยทุกขั้นตอนการสมัครเรียนแบบละเอียด พร้อมอัปเดต Admission Trends ประจำปี 2021 ใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อปี 2021 หรือปีไหน ๆ ก็พลาดไม่ได้

GB US Bangkok, Thailand 7th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 14th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
สัมมนาออนไลน์พร้อมพูดคุย 1 on 1 Study Marketing in 21st Century

ฟรี!สัมมนาสุด exclusive สำหรับน้องๆที่สนใจสาย Marketing ในหัวข้อ "Study Marketing in 21st Century" บรรยายโดย Dr. Sheena Karangi - Programme Director MSc Digital Marketing and Channel Management จาก Surrey Business School ต่อด้วยโอกาสพูดคุยกับ South East Asia Regional Manager จาก University of Surrey เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดของหลักสูตรแบบตัวต่อตัว

GB Bangkok, Chiang Mai, Thailand 19th พ.ย. 2020 04:00 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์