พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Essex

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Essex ประกอบไปด้วยสามวิทยาเขตตั้งอยู่ใน Colchester, Southend-on-Sea และ Loughton วิทยาเขตทั้งสามแห่งเป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะความรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่สำคัญให้แก่นักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีซึ่งถูกจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิตไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ

ด้วยทำเลที่ตั้งของวิทยาเขต ซึ่งตั้งอยู่ในแถบชานเมืองทางภาคตะวันออกของลอนดอน มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย วิทยาเขตทั้งสามแห่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่น่าสนใจประกอบไปด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์, หลักสูตรอาชญวิทยา, และหลักสูตรชีววิทยาทางทะเล เป็นต้น

รูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็นการสัมมนา, การทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม, และการบรรยายรวม นักศึกษาในทุกหลักสูตรจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทั้งในด้านมนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขภาพ, และสังคมศาสตร์

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ด้วยโครงการใหม่ๆและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มหาวิทยาลัย Essex เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน The Towers ซึ่งเป็นหนึ่งในหอพักนักศึกษาที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1960 ได้รับการพัฒนาและต่อเติมเพื่อให้มีความทันสมัย และน่าอยู่สำหรับนักศึกษาภายในวิทยาเขต Colchester

Causeway Teaching Centre ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต Colchester ประกอบไปด้วยห้องเรียนจำนวน 15 ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้สูงถึง 80 คน

ศูนย์ฝึกทักษะทางการพยาบาล (Nursing Skills lab), ศูนย์ปฏิบัติการทางการพยาบาล (Nursing Lab), ศูนย์การเรียนรู้ด้าน Therapy Teaching, พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา (Community Living area), และห้องให้คำปรึกษาอีก 7 ห้อง มีกำหนดเปิดใช้งานภายในวิทยาเขต Southend อาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้มากกว่า 100 คน ในขณะเดียวกัน ภาควิชาสุขภาพทางช่องปากก็กำลังพัฒนาสิ่งอำนวยสะดวกและทรัพยากรด้านการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งานของนักศึกษา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ครูผู้สอนของ Essex ล้วนเคยทำงานวิจัยในเวทีระดับโลก อีกทั้งยังมีมาตรฐานและความชำนาญในการสอนที่อยู่ในระดับสูง

การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทบทวนบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกหลักสูตรได้รับการประเมิน ควบคู่ไปกับการตรวจสอบเนื้อหาเป็นประจำทุกปี นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าเนื้อหาในแต่ละรายวิชาจะมีความสดใหม่และเข้ากับยุคสมัยได้อย่างแน่นอน มากไปกว่านั้นหากนักศึกษาสนใจในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม นักศึกษาก็สามารถฝึกงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนได้

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Essex ประกอบไปด้วยสามคณะวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในคณะวิชาที่ตนเองสนใจ หรือสามารถเรียนข้ามคณะวิชาได้ในบางกรณี

คณะเรียนของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย:

 • คณะวิชามนุษยศาสตร์

คณะวิชามนุษยศาสตร์ประกอบไปด้วย: East 15 Acting School, ภาควิชาประวัติศาสตร์, ภาควิชาวรรณกรรม, ภาควิชาภาพยนตร์และการละคร, วิทยาลัยกฎหมาย, และวิทยาลัยปรัชญาและประวัติศาสตร์ศิลปะ

 • คณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพประกอบไปด้วยภาควิชาจิตวิทยา, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟู, ภาควิชาคณิตศาสตร์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต, วิทยาลัยสุขภาพและสังคมสงเคราะห์, และวิทยาลัยวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 • คณะวิชาสังคมศาสตร์

คณะวิชาสังคมศาสตร์ประกอบไปด้วยภาควิชารัฐศาสตร์, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์, วิทยาลัยธุรกิจ Essex, ภาควิชาสังคมวิทยา, ภาควิชาภาษาศาสตร์, และภาควิชาจิตสังคมและจิตวิเคราะห์ศึกษา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนใน Essex จำเป็นต้องมีคุณสมบัติทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยในแต่ละหลักสูตรอาจมีคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้แตกต่างกันไป นักศึกษาควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลก่อนทำการสมัคร

หากนักศึกษามีคุณสมบัติเฉพาะ ผ่านเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเทศ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Essex ได้ทันที นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการสมัคร

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร Essex Pathways โดยหลักสูตรนี้เป็นเสมือนหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับปริญญา นักศึกษาทุกคนจะใช้เวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นเวลาสามปี และจะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีภายหลังสำเร็จหลักสูตร หลักสูตร Essex Pathways ยังช่วยให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อันผ่อนคลาย นอกจากนี้หากนักศึกษามีผลการเรียนในระดับดีเลิศก็มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาได้เช่นกัน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรด้านการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยได้อย่างครบครัน ภายในวิทยาเขตประกอบไปด้วยห้องบรรยายรวม, ห้องสัมมนา, และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์, โรงยิม, สตูดิโอ, ห้องตัดต่อ, ห้องสมุด, และพื้นที่สีเขียว

วิทยาเขต Colchester เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย Essex แวดล้อมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงความบันเทิงได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น โรงภาพยนตร์, โรงละคร, โรงยิม, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านค้า, และร้านตัดผม

วิทยาเขต Southend แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันสวยงามของชายทะเล เช่นเดียวกับแหล่งชอปปิ้งและร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่โดยรอบวิทยาเขตวิทยาเขต Loughton ประกอบไปด้วยอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย อาทิเช่น โรงละคร, สตูดิโอ, และห้องซ้อมการแสดงนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย East 15 Acting School วิทยาเขตแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ในฝันของผู้รักกิจกรรมกลางแจ้ง เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งใกล้กับ Epping Forest อีกทั้งยังเต็มไปด้วยความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งนักศึกษาสามารถเดินทางเข้าสู่ลอนดอนโดยใช้เวลาเพียง 30 นาที

มหาวิทยาลัย Essex ให้ความเคารพต่อทุกความเชื่อ ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทำสมาธิในห้องที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้สำหรับทุกศาสนา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยของตนเอง นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาโดยเครื่องบินสามารถเลือกใช้บริการรถรับส่งจากสนามบินมายังมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

มหาวิทยาลัย Essex ใส่ใจกับปัญหาการกลั่นแกล้งและการคุกคามที่มาในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง หากนักศึกษามีความกังวลและรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิต นักศึกษาสามารถติดต่อมายังทีมเจ้าหน้าที่ Harassment Support Workers ผ่านทางระบบReport and Supportได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการปิดบังและถูกเก็บเป็นความลับ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละวิทยาเขตทำหน้าที่ในการตรวจตราและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน นอกจากนี้ยังมีทีมเจ้าหน้าที่ Designated Safeguarding Officer ที่สามารถให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษา

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการด้านสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพประจำวิทยาเขต Colchester ได้ตลอดเวลา

Show more +Show less -
5113
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
301st  / 1250
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
At University of Essex
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1309

 • £469
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £233
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์