text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber ก่อตั้งในปี 2002 โดยเป็นผลจากการเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย Guelph และ Humber College Institute of Technology and Advanced Learningนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Guelph และระดับอนุปริญญาจาก Humber College Institute of Technology and Advanced Learning

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีใน 7 สาขาวิชา: สาขาธุรกิจ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขา Family and Community Social Services สาขากฎหมายศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว สาขาสื่อสารมวลชน และสาขาจิตวิทยาทุกหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการฝึกงาน โดยตลอด 4 ปีนักศึกษาสามารถสะสมชั่วโมงในการฝึกงานได้ตั้งแต่ 100 ชั่วโมงไปจนถึง 850 ชั่วโมงขึ้นไปมหาวิทยาลัย Guelph-Humber ตั้งอยู่ใน Toronto ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เพียบพร้อมไปด้วยโอกาสและตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 5,000 คน และขนาดห้องเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักศึกษา 49 คนต่อชั้นเรียน) ช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถหารายได้เสริมจากการเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษษได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาต่างชาติสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ Student Life โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และคำแนะนำด้านอาชีพ รวมไปถึงด้านการสมัครงานนอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าตั้งแต่ 2,000-8,500 ดอลล่าร์แคนาดา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทีมนักศึกษาจากคณะวิชาธุรกิจของมหาวิทยาลัย Guelph-Humber เป็นผู้ชนะรางวัลในการแข่งขัน CFO Case Study Competition ซึ่งถูกจัดขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใต้ตัวแทนนักศึกษามากกว่า 1,950 คน จำนวน 550 ทีม จาก 85 มหาวิทยาลัยใน 46 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้

นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมจากทวีปอเมริกาเหนือ เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย Daniel Bielak, Shirin Monga, Emma Lal และ Michael Persaud ทั้งสี่คนเข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นทีมผู้ชนะในรอบสุดท้าย โดยเอาชนะคู่แข่งจากทีมไนจีเรีย แอฟริกาใต้ และสหราชอาณาจักร ได้อย่างงดงาม

Dr. George Bragues ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าหลักสูตรธุรกิจ กล่าวว่า ''ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ชนะในเวทีการแข่งขัน Network of International Business Schools Case Competition ซึ่งถูกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2019, การแข่งขันครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัย Guelph-Humber ได้แสดงศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาธุรกิจ โดยคณาจารย์เหล่านี้คือกุญแจสำคัญสำหรับชัยชนะที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้''

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Guelph-Humber ต่างมาจากมหาวิทยาลัย Guelph หรือวิทยาลัย Humber โดยเป็นผลมาจากการเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง คณาจารย์ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาตินักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า เนื้อหาวิชาและรูปแบบการสอนจะมีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจุจบัน

นักศึกษาได้รับการปลูกฝังทางด้านความคิดด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวิพาษ์อย่างมีเหตุผล รูปแบบการสอนจึงเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจนอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ โดยห้องเรียนถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก และง่ายต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึงด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเรียนและการวิจัย สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ต่อไปในอนาคต

Show more +Show less -
หลักสูตร

หลักสูตร

ธุรกิจ

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญาสาขาบริหารธุรกิจนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาใดก็ได้ในหกสาขา ดังต่อไปนี้: บัญชี การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาด หรือการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก/การเป็นผู้ประกอบการ

การศึกษาปฐมวัย

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาการศึกษาปฐมวัย รวมไปถึงระดับอนุปริญญาสาขาการศึกษาปฐมวัยเนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับด้านกายภาพ สังคม และอารมณ์ของเด็ก ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการในช่วงวัย 0-12 ปี

Community Social Services

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขา Community Social Services รวมไปถึงระดับอนุปริญญาสาขา Social Service Worker นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นักศึกษาสามารถเลือกสาขาการเรียนที่ต้องการได้ในสาขา: การให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว, สุขภาพจิตและการเสพติด หรือชราภาพวิทยา

กฎหมายศึกษา

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขา รวมไปถึงระดับอนุปริญญาสาขา Community and Justice Services หรือสาขา Police Foundationsนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมายของแคนาดา และวิชาอาชญวิทยา

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 4 ปี ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว รวมไปถึงระดับอนุปริญญาสาขาการสร้างเสริมสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อ และการเสริมสมรรถภาพให้แก่ร่างกาย

สื่อและการสื่อสารศึกษา

นักศึกษาจะสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยมศิลปศาสตร์ประยุกต์ในสาขาสื่อและการสื่อสารศึกษาและอนุปริญญาสาขาการสื่อสารผ่านสื่อ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารและมีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้: การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์, การจัดการและวิเคราะห์วิทยาสื่อ, วารสารศาสตร์สื่อผสม, การประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารด้วยภาพ

จิตวิทยา

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาจิตวิทยา และระดับอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงระดับประกาศนียบัตรสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย Intercultural Relations, Organizational Behaviour หรือ Research Skills and Analysisเนื้อหาวิชาให้ความสำคัญกับหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาการในผู้สูงวัย ความผิดปกติในการเรียนรู้ จริยธรรม วัฒนธรรม ระบบประสาท และความผิดปกติทางจิต

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครได้ถูกกำหนดไว้ โดยอ้างอิงจากสัญชาติของนักศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานของประเทศตนเอง ยกตัวอย่างเช่น หากนักศึกษามีสัญชาติเอธิโอเปีย นักศึกษาจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับ Ethiopian Higher Education Entrance Examination ที่มากกว่า 78% ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 80%)

นักศึกษาต่างชาติสามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการรับเข้าได้จากหน้าเว็บเพจ International Applicant โดยในแต่ละหลักสูตรได้กำหนดเงื่อนไขเฉพาะ นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ ก่อนทำการเลือกหลักสูตรหากนักศึกษาคนใดมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือผ่านการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เวลาน้อยกว่า 4 ปี นักศึกษาจำเป็นต้องยื่นหลักฐานความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษให้แก่ทางมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน

การกีฬา

นักศึกษาสามารถเข้าถึงศูนย์กีฬา Humber Athletics Centre ซึ่งใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับทีม Humber Hawksสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์กีฬาแห่งนี้ประกอบไปด้วย โรงยิมสามแห่ง ห้องยกน้ำหนักและคาร์ดิโอ รวมไปถึงสนามกีฬาอเนกประสงค์นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมทีมกีฬาของมหาวิทยาลัย University of Guelph Gryphons หรือวิทยาลัย Humber College Hawks

สุขภาพและทันตกรรม

Student Wellness and Accessibility Centre ประกอบไปด้วยบริการด้านการแพทย์ บริการด้านทันตกรรม บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและความผิดปกติในการเรียนรู้

สโมสรและชมรม

นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมชมรมได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น สมาพันธ์นักศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม ชมรมซีรี่ย์เกาหลี ชมรมจิตวิทยา และชมรมธุรกิจ เป็นต้น

ที่พัก

นักศึกษาสามารถพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารจำนวน 3 หลัง มาพร้อมกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Humber Arboretumภายในหอพักเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น ห้องซักล้าง ครัว พื้นที่ส่วนกลาง ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกกำลังกายทุกห้องได้รับการออกแบบทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์

ห้องอ่านหนังสือ และพื้นที่ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัย Guelph-Humber จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น พื้นที่การเรียนรู้ Learning Commons ในรูปแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม ห้องอ่านหนังสือส่วนตัว และห้องประชุม

ห้องสมุด

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรด้านการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุม

การตรวจตราความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในการตรวจตราพื้นที่โดยรอบวิทยาเขต

Humber Guardian App

แอพพลิเคชั่นได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมเจ้าหน้าที่ฟีทเจอร์ภายในแอพพลิเคชั่นประกอบได้วย ไฟฉาย แผนที่วิทยาเขต เสียงแจ้งเตือนเหตุร้าย และข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จากสมาร์ทโฟนของตนเอง

โครงการ Campus Walk

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครด้านความปลอดภัยให้บริการในการเดินไปส่งเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาเยือน ไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนด โดยสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน

ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ทันที หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Fun with Extracurriculars
Kinesiology Science Courses
Media Broadcast Room
Professor Assisting Student
Small Classes
Welcoming Community
Campus life
Central Staircase in Atrium
In-class Group Work
Justice Studies in CSI Room
Learn Counselling Skills
Modern Classroom Tools
Class Presentation
Guelph-Humber Building
Toronto Ontario 207 Humber College Blvd.
The University of Guelph-Humber was the first in Ontario to offer an opportunity to earn both a university honours degree and diploma in four years of full-time study in one location when UofGH opened its doors in 2002. Years later, what continues to make UofGH unique is the integration of theory and workplace experience in all of its programs. A collaboration between the University of Guelph and Humber College Institute of Technology & Advanced Learning, UofGH was founded on the principle of integrating experiential learning opportunities into the traditional academic curriculum.

The university offers various programs in the disciplines such as business, health, education, media studies, psychology etc. With only 4,900 students at the University, students will be a part of a close-knit group of students, staff and professors. The average class size is 49 students. They will be recognized on campus and welcomed. Because the University is located on Humber?s North Campus in Toronto and it share facilities with Humber, students are part of a larger community of 20,000 Humber students.

The University of Guelph-Humber and Humber College are located within the traditional and treaty lands of the Mississaugas of the Credit. Known as Adoobiigok, the ?Place of the Black Alders? in the Mississauga language, the region is uniquely situated along the Humber River Watershed, which historically provided an integral connection for Anishinaabe, Haudenosaunee, and Wendat peoples between the Ontario lakeshore and the Lake Simcoe/Georgian Bay regions.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_291395_320px.jpg University of Guelph Humber https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-guelph-humber/iid-ca-01059/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3324

 • $2218
  บ้านพัก
 • $733
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์