text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Kent เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์และแนวคิดก้าวหน้า พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เป็นผู้นำในสาขาของตนเอง, สิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยมและบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นกับการเรียนและพัฒนาอาชีพการทำงานของตนเอง

มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนระดับ Gold ในด้านคุณภาพการสอนจากการสำรวจ TEF พร้อมด้วยวิทยาเขตอันกว้างขวางสองแห่งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนที่ดีเยี่ยม, ห้องสมุดที่มีสื่อความรู้อันหลากหลายพร้อมด้วยพื้นที่อ่านหนังสือมากมาย, บริการช่วยเหลือส่วนบุคคลและบริการแนะแนวอาชีพที่ได้รับรางวัล ชุมชนของมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายและเปิดกว้างมีชมรมและสโมสรกีฬามากกว่า 150 ประเภท

มหาวิทยาลัย Kent มีความภาคภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล โดยมีนักศึกษาจาก 159 ประเทศที่เรียนที่มหาวิทยาลัย หลายๆหลักสูตรปริญญามีโอกาสการเรียนและทำงานในต่างประเทศ โดยทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศมากมายอันเป็นผลจากความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Kent มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้นักศึกษามีความได้เปรียบเมื่อถึงวันที่เริ่มต้นอาชีพการทำงาน โดยทางมหาวิทยาลัยมีบริการด้านการทำงานอันหลากหลาย อย่างเช่นโอกาสการฝึกงาน, บริการแนะแนวด้านอาชีพและโอกาสการได้งาน, บริการ Language Express และ JopShop บริการต่างๆเหล่านี้ประสบผลสำเร็จอย่างดี: เนื่องจากมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ Kent ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2017 และตอบแบบสำรวจแห่งชาติมากกว่า 95% ที่ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือน (DLHE)

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้, ถามคำถามและคิดอย่างอิสระ และด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานอาสาสมัคร, กีฬาและชมรมต่างๆ, ประสบการณ์การทำงานและหลักสูตร Study Plus ที่นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่กับหลักสูตรปริญญาของตนเอง นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่ผู้จ้างงานต้องการได้แก่: ความมั่นใจ, ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม, การคิดเชิงวิเคราะห์, จิตสำนึกอันเป็นสากล/วัฒนธรรม, ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ, ความใฝ่รู้และความเข้มแข็ง

ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการช่วยให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการเรียนในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนได้รับการยอมรับระดับประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลบริการช่วยเหลือนักศึกษายอดเยี่ยมในการมอบรางวัลโดย Times Higher Education (THE) 2 ปีติดต่อกัน (2017 และ 2018) บริการช่วยเหลืออันหลากหลายของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องการเรียนและส่วนตัวจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัยและช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายของตนเอง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Kent เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 ของสหราชอาณาจักรในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยประจำปี 2021 ของ Times และ Sunday Times อีกทั้งยังอยู่ในระดับท็อป 10 ในสาขาประวัติศาสตร์ศิลป์, นโยบายสังคมและสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยระดับท็อป 20 ในสาขามานุษยวิทยา, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปะและการออกแบบ, การสื่อสารและสื่อ, ภาษาเยอรมัน, กฎหมาย, ภาษาศาสตร์, เทววิทยาและสังคมวิทยา

คณะวิชาการแพทย์ Kent และ Medway (KMMS – Kent and Medway Medical School) แห่งใหม่ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนแล้ว นักศึกษาของ KMMS จะได้เรียนในสถานที่เรียนเฉพาะทางที่วิทยาเขต Canterbury ของทั้งสองมหาวิทยาลัยและจะได้ฝึกงานในชุมชนของเมือง Kent และ Medway ทางคณะวิชามีคณาจารย์ระดับนานาชาติที่จะเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทั้งระดับท้องถิ่น, ระดับประเทศและนานาชาติ คณาจารย์มีเป้าหมายร่วมกันในการช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงการรักษาที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทั้งในระดับการแพทย์ทั่วไป, ชุมชนและโรงพยาบาล และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำงานร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์จากสหวิชาชีพและผู้ร่วมงานจากสาขาวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์อันเป็นเลิศ

เรียนในหลักสูตรใหม่อันน่าตื่นเต้นและสร้างความแตกต่างให้กับโลกแห่งอนาคต

ศิลปะและการออกแบบ: นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยในสาขาศิลปะและการออกแบบจะสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ด้านการออกแบบของตนเองและทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองเป็นจริงขึ้นมา นักศึกษาจะได้เรียนในสถานที่เรียนอันมีเอกลักษณ์และสร้างแรงบันดาลใจที่บริเวณอู่ต่อเรือ Historic Dockyard in Chatham พร้อมด้วยการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อทุกๆด้านของชีวิตผู้คน หลักสูตรใหม่ระดับปริญญานี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้อันน่าตื่นเต้นในสองสาขาที่จะทำให้นักศึกษามีศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีอิทธิพลต่ออนาคต

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

การสอนที่สร้างแรงบันดาลใจ

อาจารย์ที่ดีไม่ใช่ผู้ที่ทำการสอนเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้วย มหาวิทยาลัย Kent มีชื่อเสียงในด้านรูปแบบการสอนอันมีชีวิตชีวาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดเป็นของตนเอง

คุณภาพด้านวิชาการของที่นี่สอดแทรกแนวคิดที่หลากหลายเข้าไปในเนื้อหาในแต่ละรายวิชา โดยเน้นให้นักศึกษาได้เป็นผู้ที่คิดเป็น ทันโลก เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอ

คุณภาพการสอนในระดับดีเยี่ยม

การสอนของมหาวิทยาลัยได้คะแนนคุณภาพในระดับสูงสุดของสหราชอาณาจักร โดยได้คะแนนระดับ gold ในการสำรวจ Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF) อย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร TEF จะทำการประเมินความเป็นเลิศในด้านการสอนและรับรองความเป็นเลิศในด้านโอกาสการได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา และ/หรือการเรียนต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา จากหลักฐานข้อมูลที่มี ทางกรรมการ TEF ได้ตัดสินว่ามหาวิทยาลัย Kent มีคุณภาพการสอน, การเรียนและผลสำเร็จสำหรับนักศึกษาในระดับที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี

การสมัครเรียนหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาตรีต้องดำเนินการผ่านทาง UCAS Apply นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังสามารถสมัครผ่านทาง UCAS ด้วยการขอความช่วยเหลือจากตัวแทนในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย Kent ได้เช่นกัน

ทีมงานรับสมัครนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญของ Kent สามารถช่วยนักศึกษาตรวจสอบสถานะใบสมัครและเป็นผู้ที่จะคอยตอบข้อสงสัยต่างๆของนักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดูได้จากเว็บเพจหัวข้อวิธีการสมัคร

สำหรับผู้สมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถสมัครหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้โดยตรงทางออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสมัครหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี ดูได้จากเว็บเพจหัวข้อวิธีการสมัคร

นักศึกษานานาชาติสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครรายประเทศได้จากที่นี่

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปูพื้น

ในกรณีที่ประวัติการเรียนหรือประสบการณ์ของนักศึกษาส่งผลให้คุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา, ทักษะการเรียนหรือความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณท์สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัย Kent มีหลักสูตรปูพื้น 2 ประเภทที่จะช่วยให้สามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้หลากหลายหลักสูตรได้แก่: หลักสูตรปูพื้นนานาชาติ (IFP) และหลักสูตรบูรณาการ 4 ปีที่รวมการเรียนระดับปูพื้นเป็นเวลาหนึ่งปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงวิธีการสมัครได้จากที่นี่

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขต Canterbury

วิทยาเขต Canterbury อันสวยงามตั้งอยู่บนพื้นที่ 300 เอเคอร์ที่มองเห็นมหาวิหาร Canterbury ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก วิทยาเขตอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนโดยรถไฟไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงและห่างจากใจกลางเมือง Canterbury โดยการเดินเพียง 25 นาที ภายในวิทยาเขตประกอบด้วยอาคารที่พัก, อาคารเรียนและอาคารฝ่ายธุรการที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวอันเปิดโล่งพร้อมด้วยสนามหญ้าและป่า รวมถึงบ่อเป็ดด้วย!

ในวิทยาเขต Canterbury ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทุกอย่าง รวมถึงที่พักนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง, สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสอน, ห้องสมุด, ศูนย์กีฬา, โรงละคร, ศูนย์แสดงดนตรี, ไนต์คลับ, โรงภาพยนตร์, ร้านอาหาร, บาร์, ร้านค้า, ร้านหนังสือ, ศูนย์การแพทย์, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ห้องคอมพิวเตอร์สาธารณะ, หอสวดมนต์, ห้องซักผ้าและสถานีรถประจำทาง

วิทยาเขต Medway

วิทยาเขต Medway ของ Kent ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงลอนดอนได้ทำการปรับปรุงฐานทัพเรือเก่าให้เป็นสถานที่เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการช่วยเหลือชั้นยอด

วิทยาเขตที่มีบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาและใกล้ชิดสนิทสนมกันจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสมากมายในการเล่นกีฬา, ร่วมทำกิจกรรมกับชมรม, สังสรรค์หรือทำกิจกรรมใหม่ที่สนใจ โดยมีห้องซ้อมดนตรี, อุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิตอล, ห้องข่าวที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม, ห้องทดลองและสตูดิโอโพสต์โปรดักชั่นภายในสถานที่ตั้งที่มีความเก่าแก่และมีเอกลักษณ์

ศูนย์นักศึกษาที่เปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้เป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมในการพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนนักศึกษา, ดื่มหรือรับประทานของว่าง หรือทำงาน โดยภายในศูนย์ประกอบด้วยโซนกิจกรรมสังคม, พื้นที่อ่านหนังสือและบาร์ใหม่ล่าสุด

วิทยาเขต Medway มีสถานที่ตั้ง 2 แห่งที่ Pembroke และ The Historic Dockyard Chatham ซึ่งอยู่ห่างจากกันโดยการเดินเพียง 10 นาที ดังนั้นจึงมีความสะดวกในการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกจากทั้งสองแห่ง

ศูนย์การศึกษาในยุโรป

มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนเฉพาะด้านระดับสูงกว่าปริญญาตรีในกรุงปารีส, บรัสเซลส์, โรมและเอเธนส์ หลายๆหลักสูตรของ Kent สามารถมอบคุณวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรและทวีปยุโรปได้ (คุณวุฒิคู่นานาชาติ) ที่ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก และยังสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาของสหราชอาณาจักรแบบเต็มเวลาได้ที่กรุงบรัสเซลส์, ปารีสและเอเธนส์หรือเรียนหนึ่งภาคเรียนในต่างประเทศที่กรุงโรมและปารีส

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์กีฬา Kent

ด้วยทีมงานพัฒนาการกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญ, ผู้ฝึกสอนด้านสุขภาพและฟิตเนสและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือที่มีคุณวุฒิสูง แผนกกีฬาของมหาวิทยาลัย Kent มีบริการอันหลากหลายและรองรับกิจกรรมต่างๆมากกว่า 30 ประเภท ตั้งแต่กีฬาประเภทแรคเก็ตจนถึงการออกกำลังกายแบบเบาๆ ทางแผนกจะส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและแข็งแรง และมีความมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศอันผ่อนคลายสำหรับผู้คนในการฝึกฝนและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ - ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเพื่อสันทนาการหรือนักกีฬาที่ฝึกฝนอย่างจริงจังเพื่อเข้าแข่งขันในระดับอาชีพ อีกทั้งยังมีทุนการศึกษากีฬาหลายทุนมอบให้ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การผลิตผลงานดนตรี

มหาวิทยาลัย Kent มีหลักสูตรด้านดนตรีอันเฟื่องฟู นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา รวมถึงเจ้าหน้าที่คณาจารย์และชุมชนท้องถิ่นจะมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมดนตรีนอกหลักสูตรอันหลากหลาย

นอกเหนือจากการจัดคอนเสิร์ตมากมายที่ Colyer-Fergusson Concert Hall แล้ว ยังมีการจัดการแสดงที่สถานที่แสดงอื่นๆด้วย อาทิเช่นที่พื้นที่ล้อมรอบมหาวิหาร Cantebury และพื้นที่อันเก่าแก่และน่าตื่นเต้นอื่นๆในเขตพื้นที่นี้ด้วย

ผู้ที่มีความสนใจด้านการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีสามารถเข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง, วงซิมโฟนีออร์เคสตรา, วงคอนเสิร์ตและบิ๊กแบนด์ และคณะประสานเสียงแชมเบอร์ซึ่งมีการฝึกซ้อมรายสัปดาห์เพื่อแสดงคอนเสิร์ตสาธารณะในแต่ละภาคเรียน โดยมีคณะและวงประเภทอื่นๆก่อตั้งขึ้นมากมายในแต่ละปี และมีโอกาสสำหรับนักดนตรีเดี่ยวและผู้ควบคุมวงในการพัฒนาความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาเพื่อการแสดงดนตรีมูลค่าตั้งแต่ 1,000-2,000 ปอนด์มอบให้ด้วย โดยเป็นทุนที่มอบให้นักดนตรีและนักร้องที่มีความสามารถที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาใดก็ตามที่มหาวิทยาลัยในแต่ละปี พร้อมด้วยทุนค่าเล่าเรียนเครื่องดนตรีและการร้องเพลงมูลค่า 500 ปอนด์กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์

Show more +Show less -
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาอันหลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสขยายขอบเขตความรู้และพัฒนาแนวคิดของตนเอง อย่างเช่นทุนการศึกษาหลักสูตรชั้นเรียนและการวิจัย, ทุนการศึกษารายประเทศ, ทุนการศึกษาด้านกีฬาและดนตรี นอกจากนี้ในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติเป็นการเฉพาะ โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและมอบให้กับนักศึกษาจากประเทศใดก็ตามที่ชำระค่าเล่าเรียนในอัตราต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา British Council GREAT ด้วยความร่วมมือกับบริติช เคานซิลมูลค่า 10,000 ปอนด์ต่อปี สำหรับปีการศึกษา 2021 ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศจีน, อินเดีย, เคนยา, อียิปต์และกาน่าที่ได้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตในสหราชอาณาจักรแห่งใดแห่งหนึ่ง

ด้วยความร่วมมือกับ Bestway Foundation มหาวิทยาลัย Kent มีทุนการศึกษาหลายทุนสำหรับนักศึกษาที่มาจากและมีภูมิลำเนาในประเทศปากีสถานที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทหนึ่งปีในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

Show more +Show less -
5722
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
301st  / 1250
Class Room
Arts @ Kent
Sports Facilities
Library
Research
Students about Kent
Gym
Accommodation
Medway Campus by Air - University of Kent
Student Support
Join our world - University of Kent
Freshers
Team Building
Canterbury Campus by Air - University of Kent
Canterbury Kent Canterbury
Chatham Kent Medway Building, Central Avenue, Gillingham
The University of Kent is one of the country?s leading academic institutions producing world-class research, rated internationally excellent and leading the way in many fields of study. It is a forward-thinking research institution, committed to the transformative power of education and research and to the development and support of the students and staff. Kent is a favorite destination among international students for its globally recognized degrees, cosmopolitan environment and exciting work opportunities both during and after studies. It is consistently voted one of the top UK universities in international student satisfaction surveys, and international students point to the welcoming social environment as a highlight of their Kent experience.

Kent degrees are based on World Leading Research and are taught by leading academics in their fields. The university offers flexibility and choice throughout its programmes. It offers well-structured and ambitious undergraduate and postgraduate programmes informed by a proven commitment to research excellence. At every stage, students are supported with inspirational teaching and supervision, first-class library and IT facilities and a diverse schedule of seminars, workshops and events.

The University of Kent has two beautiful UK campuses close to London and four postgraduate centres in major cities across Europe.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_249101_320px.jpg University of Kent https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-kent/iid-uk-00677/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1309

 • £469
  บ้านพัก
 • £518
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์