พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Leeds อยู่ในอันดับที่ 15 ในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยปี 2021 ของ Times และ Sunday Times และอยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2021 โดย QS รวมถึงยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Russell Group อันมีชื่อเสียง – ซึ่งเป็นกลุ่ม 24 มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังอยู่ในอันดับที่ 3 ของสหราชอาณาจักรในการสำรวจประสบการณ์นักศึกษาปี 2018 โดย Times Higher Education

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตที่ได้คะแนนอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักรจากการสำรวจเดียวกัน ซึ่งมีผลจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนมากกว่า 120 ล้านปอนด์ในการสร้างอาคารเรียนใหม่ 2 อาคารในระยะเวลาเพียง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีอาคาร อาคาร Sir William Henry Bragg ได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในช่วงฤดูร้อนของปี 2021 และประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่สำหรับการเรียนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ รวมถึงห้องสมุด Laidlaw อันทันสมัยพร้อมหนังสือให้บริการมากมายและเป็นห้องสมุดใหม่ล่าสุดเพิ่มเติมจากห้องสมุด 5 แห่งของมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับโลก โดยมีศูนย์ออกกำลังกาย The Edge อันทันสมัยที่ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ 25 เมตร, ห้องซาวน่า, ห้องอบไอน้ำ, กำแพงปีนเขาและอาคารกีฬามากมายสำหรับกิจกรรมกีฬาต่างๆ

มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในวิทยาเขตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาและยินดีต้อนรับนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 12,000 คนจากมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลกที่เรียนที่มหาวิทยาลัย Leeds

สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัย Leeds (LUU) เป็นหนึ่งในสมาพันธ์นักศึกษาที่มีกิจกรรมมากที่สุดในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังเป็นสมาพันธ์นักศึกษาแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่ได้รับสถานะ ''ยอดเยี่ยม'' จาก National Union of Students และมีสโมสรและชมรมมากกว่า 300 ประเภทให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Leeds จะได้รับการส่งเสริมให้สำรวจเรียนรู้, ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกิจกรรมวันเยี่ยมชมสถาบันแบบเสมือนจริงระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมสดและวันเยี่ยมชมสถาบันตลอดทั้งสัปดาห์ นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Leeds เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลก (การจัดอันดับโลกปี 2021 โดย QS) และเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนและการอยู่อาศัย โดยทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมสดมากมาย ตั้งแต่กิจกรรมเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆจนถึงบริการที่พักและวิธีการสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้แชทพูดคุยแบบสดกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาจะได้รับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาการเรียนที่ตนเองมีความสนใจ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเยี่ยมชมวิทยาเขตได้โดยการทัวร์แบบเสมือนจริง 360 องศาด้วย

มหาวิทยาลัย Leeds มีทุนการศึกษามากมายหลากหลายทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน, เงินค่าครองชีพและเงินช่วยเหลืออื่นๆ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ที่มหาวิทยาลัย Leeds นักศึกษาสามารถคาดหวังถึงการเรียนกับคณาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจ, มีทักษธการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลระดับทองจากการประเมิน Teaching Excellence Framework (TEF) พร้อมด้วยรางวัลด้านคุณภาพการสอนให้กับคณาจารย์ 26 รางวัล

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Leeds จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ที่มีความเป็นอิสระ อีกทั้งยังจะได้เรียนรู้การเป็นผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในตนเองที่รู้วิธีการระบุปัญหาและค้นหาหนทางแก้ไขปัญหาได้

รูปแบบการสอนจะเป็นการผสมผสานการบรรยาย, สัมมนาและการกวดวิชา พร้อมด้วยการจัดสรรเวลาสำหรับการเรียนส่วนตัว, การทำงานโครงการและการทำงานในห้องทดลอง ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Russell Group การวิจัยคือหัวใจของการเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เป็นการค้นพบและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโดยนักวิจัยที่เผยแพร่และรวมความรู้จากผลงานวิจัยเหล่านี้ไว้ในการสอนด้วย โดยในบางครั้งอาจก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์ด้วยซ้ำ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรี

ทางมหาวิทยาลัยรับพิจารณาคุณวุฒิการศึกษานานาชาติหลากหลายประเภท โดยบางหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนในบางวิชามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และภาษาต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษายังต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสมด้วย นักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนโดยตรงอาจพิจารณาเลือกเรียนหลักสูตรปูพื้นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา โดยปกตินักศึกษาจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระบบ 2:1 ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และประสบการณ์การศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตร รวมไปถึงนักศึกษาจะต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การวิจัย

โดยปกติทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 หรือคุณวุฒิเทียบเท่าและในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาการวิจัยที่นำเสนอ นอกจากนี้นักศึกษายังต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้จากหน้ารายละเอียดหลักสูตร

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Leeds มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนจนถึงทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน, เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ โดยทุนการศึกษาจะมีการมอบให้ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ทางมหาวิทยาลัยขอแนะนำให้นักศึกษาสอบถามข้อมูลและทำการสมัครล่วงหน้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับข้อเสนอรับเข้าเรียนก่อนจึงจะมีสิทธิ์สมัครขอทุนการศึกษาได้

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครโดยมีทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วน ดังนี้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษา International Undergraduate Excellence Scholarship ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 6,000 ปอนด์ที่มอบให้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร สูงสุดเป็นเวลา 4 ปีโดยต้องมีผลการเรียนในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทุนการศึกษา International Achievement Scholarship ของคณบดีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทุนการศึกษานี้มีมูลค่า 5,000 ปอนด์ต่อปีสูงสุด 3 ปี โดยขึ้นอยู่กับผลการเรียนที่ดี

ทุนการศึกษา Excellence Scholarship ของคณะวิชาจิตวิทยา

ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 ปอนด์ที่พิจารณาจากผลการเรียนที่ดี

ทุนการศึกษานานาชาติของคณะวิชากฎหมาย

ทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนลดค่าเรียน 2,500 ปอนด์สำหรับปีแรกของการเรียนเท่านั้น โดยมีทุนการศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 2 และ 3 มอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ดี

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีเงินทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอันหลากหลายสำหรับทั้งนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและการวิจัย โดยจะมีมูลค่าที่แตกต่างกันและมอบให้โดยพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา

นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละประเทศ

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Leeds มุ่งมั่นที่จะสร้าง, ดูแล และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อสนับสนุนนักศึกษาตลอดการศึกษา

ห้องสมุด

ห้องสมุด 5 แห่งของมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตลอดทั้งสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียนและสามารถตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะสามารถใช้บริการหนังสือและสื่อความรู้ทางออนไลน์สำหรับหลักสูตรของตนเองได้ รวมถึงหนังสือสะสมหายากและต้นฉบับเอกสารต่างๆสำหรับการค้นคว้าวิจัยส่วนตัวและแบบกลุ่ม นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีห้องสำหรับการทำงานแบบกลุ่มพร้อมด้วยอุปกรณ์นำเสนองานแบบอินเตอร์แอ๊คทีฟด้วย

บริการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาจะสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า 1,800 เครื่องในห้องแลบคอมพิวเตอร์ทั่วมหาวิทยาลัยและส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เช่นบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงฟรี ซอฟท์แวร์ฟรีหรือแบบมีส่วนลดอันหลากหลาย และการใช้งานทรัพยากรต่างๆได้อย่างปลอดภัยด้วยบริการ Desktop Anywhere โดยผลการสำรวจนักศึกษาแห่งชาติได้จัดให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่สูงในด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ภาษา

ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางภาษาจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญในภาษาใหม่ๆ โดยมีสื่อการเรียนมากมายในมากกว่า 45 ภาษา นักศึกษาจะสามารถใช้บริการภาพยนตร์และสารคดีต่างประเทศมากมาย รวมถึงช่องโทรทัศน์มากกว่า 50 ช่องในมากกว่า 20 ภาษา ขณะที่นักศึกษานานาชาติจะสามารถเตรียมตัวสำหรับการเรียนในสหราชอาณาจักรได้ด้วยหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนก่อนเริ่มต้นหลักสูตร หลังจากที่นักศึกษาเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตรปริญญาของตนเองแล้ว นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้ด้วยชั้นเรียนนอกเวลาและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆควบคู่ไปกับการเรียนของตนเอง

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Leeds จะช่วยให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในสายงานอาชีพศูนย์แนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลัยมีบริการทั้งแบบเข้าใช้บริการตามปกติหรือแบบนัดหมายเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหาและทำการสมัครงาน รวมไปถึงการจัดงานแนะแนวอาชีพ และช่องทางพิเศษด้านอาชีพ ศูนย์แนะแนวอาชีพทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้นักศึกษามีกลยุทธ์การสมัครงานที่ดีเยี่ยม เพื่อให้นักศึกษาได้มีจุดเด่นในตลาดแรงงานที่แข่งขันรุนแรง

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Leeds เป็นที่ต้องการอย่างสูงโดยผู้จ้างงานระดับชั้นนำ อาทิเช่น Accenture, IBM, Jaguar, Land Rover, Unilever และอีกมากมาย โดยบริษัทต่างๆมีการมาเยี่ยมเยียนวิทยาเขตอย่างสม่ำเสมอเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษามากกว่า 10,000 คนและจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย Leeds มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี 10%

ชมรมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัย Leeds จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไปจนกระทั่งหลังจากสำเร็จการศึกษา ด้วยเครือข่ายศิษย์เก่าระดับโลกของมหาวิทยาลัยเกือบ 270,000 คนกระจายอยู่ทั่วโลก นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำด้านอาชีพจากเครือข่ายอันกว้างขวาง นอกจากนี้ศิษย์เก่ายังสามารถใช้บริการห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สูงสุดถึง 5 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา

Show more +Show less -
7503
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
160th  / 1250
Beach Grove Plaza
Students at the university
Farmers Market
Students at the university
Students at the campus
Students at the campus
Lab facilities
Leeds city at night
Leeds University union
At Leeds University
Stanley and-Audey Gallery
Students at the university
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1306

 • £467
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £232
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.5
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.5
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.5
Masoumah
University of Leeds
My thesis supervisor Dr Mark was good guide and instructor
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
University of Leeds University of Leeds
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Leeds - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
University of Leeds University of Leeds
Rated3/5based on2 student reviews
My thesis supervisor Dr Mark was good guide and instructor Customer reviews:
University of Leeds - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Leeds University of Leeds
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Leeds - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
University of Leeds University of Leeds
Rated3/5based on2 student reviews
My thesis supervisor Dr Mark was good guide and instructor Customer reviews:
University of Leeds - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์