text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นเปิดสอนอย่างเป็นทางการโดยมี Queen Elizabeth II เสด็จมาร่วมพิธีเปิดในปี 1996 และปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 16,000 คน จากกว่า 100 ประเทศ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Lincoln อันเก่าแก่ มหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับนักศึกษามากกว่า 90,000 คนจาก 135 ประเทศ

มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ประจำปี 2020 ของ Times Higher Education (THE) และเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 20 ของสหราชอาณาจักรในด้านความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาในการสำรวจ National Student Survey ครั้งล่าสุดในปี 2020 อีกทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับท็อป 100 ของสหราชอาณาจักรโดย Guardian University Guide 2021 มหาวิทยาลัยยังได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพการสอนโดยได้รับรางวัลเหรียญทองใน Teaching Excellence Framework นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และมีความสุขกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นที่ต้องการของนายจ้างที่กำลังมองหาบัณฑิตที่มีพลวัต และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานได้ มหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นมีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษารอบด้านให้มีทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ ผ่านการจัดหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับภาคธุรกิจ, การวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ, คณาจารย์ที่มีคุณภาพสูงสุด และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก

96 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ใช้เวลาเพียงหกเดือนเท่านั้นในการเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยคะแนนรวมมากกว่า 80% (จากการสำรวจของ Higher Education Survey 2016/17) นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออันดีจากภาคธุรกิจชั้นนำของโลก ทำให้บัณฑิตเหล่านี้ได้มีโอกาสในการเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำต่างๆได้เป็นจำนวนมาก ทั้งในบริษัท Rolls-Royce, the BBC, Rockstar Games และ Siemens

มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในด้านงานวิจัย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รักษาโรคร้ายที่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในโลกปัจจุบัน โดยงานวิจัยกว่าครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยลินคอล์นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติให้อยู่ในระดับชั้นนำ จากการประเมินคุณภาพของ Research Excellence Framework

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การรับเข้าเรียนเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ 2021

ขณะนี้มหาวิทยาลัย Lincoln มีการเปิดรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรอันหลากหลายในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่จะเริ่มต้นการเรียนในเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ปี 2021 โดยสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษานานาชาติรายประเทศและทุนเรียนดีหลายทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 ปอนด์ถึงส่วนลดค่าเล่าเรียน 50 เปอร์เซ็นต์

มหาวิทยาลัย Lincoln ติดอันดับ 150 มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ดีที่สุดของโลก

มหาวิทยาลัย Lincoln ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ประจำปี 2020 โดย Times Higher Education (THE) โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกที่มีอายุ 50 ปีหรือต่ำกว่า ด้วยการประเมินผลงานด้านการสอน, ความเป็นนานาชาติและการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 20 ของสหราชอาณาจักรในการสำรวจ National Student Survey

มหาวิทยาลัย Lincoln ได้คะแนนในฐานะมหาวิทยาลัยระดับท็อป 20 ของสหราชอาณาจักรในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมในการสำรวจ National Student Survey ประจำปี 2020

มหาวิทยาลัย Lincoln อยู่ในอันดับที่ 14 จาก 129 มหาวิทยาลัยสายหลักในด้านอัตราส่วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ระบุว่าเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าตนเองมีความพึงพอใจกับคุณภาพของหลักสูตรโดยรวม ขณะที่ระดับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่หนึ่งของสหราชอาณาจักรในด้านความพีงพอใจของนักศึกษาโดยรวมใน 4 สาขาวิชาได้แก่สาขาเศรษฐศาสตร์, ชีวเคมี, ภูมิศาสตร์มนุษย์และสัตววิทยา

Student Choice Awards จัดให้มหาวิทยาลัย Lincoln อยู่ในระดับท็อป 10 ของสหราชอาณาจักรใน 3 หัวข้อ

มหาวิทยาลัย Lincoln อยู่ในระดับท็อป 10 ของสหราชอาณาจักรใน 3 หัวข้อของ WhatUni Student Choice Awards ประจำปี 2020 จากการรวบรวมความเห็นของนักศึกษามากกว่า 41,000 คน

ในการจัดอันดับล่าสุด มหาวิทยาลัย Lincoln อยู่ในอันดับที่ 5 ในด้านวิถีชีวิตในท้องถิ่นและอันดับที่ 7 ในด้านความเป็นนานาชาติ ซึ่งเป็นการยกย่องความหลากหลายและการเปิดกว้างในชุมชนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Lincoln ยังอยู่ในอันดับที่ 7 (จาก 24) ในด้านโอกาสและประสบการณ์การเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี, อันดับที่ 26 ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอันดับที่ 28 ในหัวข้อมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปี

Show more +Show less -
การสอนและการเรียนรู้

การสอนและการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นได้รับ รางวัลระดับทองคำ ใน UK's national Teaching Excellence Framework เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2017 สำหรับการส่งมอบ ''การสอน, การเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย'' มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 59 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั้งหมดเกือบ 300 แห่งที่เข้าร่วมการประเมิน TEF เพื่อรับรางวัลระดับทองคำซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุด

ซึ่งจากการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญของ TEF พบว่า ''นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ต่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก'' และได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ''มีการถ่ายทอดความรู้ที่มีความครอบคลุมและสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์มีโอกาสในการทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด''

ตามการสำรวจของ QS Stars rating มหาวิทยาลัย Lincoln ได้รับการรับรองให้อยู่ในระดับ 5 ดาว ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจ้างงานบัณฑิตด้วยคะแนนสูงสุด

มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของสหราชอาณาจักรจากการอันดับในหลายสาขา:

 • มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของสหราชอาณาจักรโดย Guardian University Guide 2021
 • อันดับ 2 ของสหราชอาณาจักรในสาขาการให้บริการ, การจัดการงานกิจกรรมและการท่องเที่ยวโดย Guardian University Guide 2021
 • อันดับ 3 ของสหราชอาณาจักรในสาขาเคมีโดย Guardian University Guide 2021
 • อันดับ 4 ของสหราชอาณาจักรในสาขาคณิตศาสตร์โดย Guardian University Guide 2021

Show more +Show less -
การวิจัย

การวิจัย

มหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นมีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจในการวิจัยระดับโลกด้วยการตั้งข้อสังเกตของนักวิชาการในการสร้างคุณูปการที่มีความหมายและลึกซึ้งให้กับสาขาวิชาของตนเองซึ่งมีอิทธิพลในโลกแห่งความเป็นจริง งานวิจัยในครั้งนี้รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์แขนงใหม่เพื่อรักษาสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม ด้วยความยอดเยี่ยมในด้านการวิจัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัย Lincoln ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ใน 150 อันดับแรกของโลก ตามการจัดอันดับของ The Times Higher Education Young University rankings in 2020

นักศึกษามีโอกาสที่แปลกใหม่ในการทำงานและทำการวิจัยควบคู่ไปกับนักวิชาการระดับแนวหน้าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาของพวกเขา มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดย Research Excellence Framework ปีล่าสุด ซึ่งเป็นการจัดอันดับการวิจัยในระดับยอดเยี่ยมระดับสากลหรือระดับโลก

รางวัลสำหรับความร่วมมือกับองค์กรในภาคธุรกิจ

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผลงานการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรม ทางมหาวิทยาลัยได้ประสานงานและทำงานร่วมกับนายจ้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการฝึกงานและการจ้างงานให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีความสุขกับการสร้างพันธมิตรกับบริษัทต่างๆ เช่น Santander, The Guardian และ Siemens ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของวิธีการที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลระดับชาติจำนวนมาก

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก อันทันสมัยให้แก่นักศึกษา ข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้คือเงินทุนมูลค่า 300 ล้านปอนด์สเตอลิงก์ที่ถูกลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่เปิดสถาบันในปี 1996 คุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เสนอให้กับนักศึกษาได้รับการยอมรับจากการสำรวจของ Times Higher Education Student Experience Survey 2018 ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร

นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินกับการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบทั้งเก่าและใหม่ในสภาพแวดล้อมที่งดงาม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหาร, ร้านค้า, ร้านกาแฟ และสถานบันเทิงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาวิธีที่จะผ่อนคลายและสังสรรค์นอกห้องเรียน ลินคอล์นยังมีชื่อเสียงด้าน Cathedral Quarter และปราสาทซึ่งมีมากมายให้นักศึกษาได้เยี่ยมชม สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังรวมไปถึง การเยี่ยมชมสำเนาของกฎบัตร Magna Carta ตั้งแต่ปีค.ศ. 1215

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์แบบองค์รวมให้กับนักศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้นักศึกษาสำรวจพื้นที่โดยรอบและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการเยี่ยมชมบ้านของเซอร์ไอแซค นิวตัน ผลการสำรวจของ WhatUni Student Choice Awards 2020 ระบุว่า นักศึกษาในสหราชอาณาจักรโหวตให้มหาวิทยาลัย Lincoln เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยใน UK ที่มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติและการเอาใจใส่ในด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวกันกับสาขา Local Life

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

สำหรับความช่วยเหลือ และคำแนะนำในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์ Student Support Team อาคาร Minerva ภายในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในหลายๆด้าน ครอบคลุมทั้งในเรื่องการเงิน การลงทะเบียนเรียน วีซ่า ที่อยู่อาศัย รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ Wellbeing Centre และศูนย์การแพทย์ ที่มีส่วนสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพจิตใจของนักศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบไปด้วยการเป็นอาสาสมัคร ร่วมทำงานในกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ หรือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับจาก The Lincoln Award ภายใต้การกำกับดูแลของสมาพันธ์นักศึกษา มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ยังมี สมาคมและชมรมต่างๆ ผ่านสมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมและกระจายความสนใจตั้งแต่ Parkour ไปจนถึง Harry Potter ทีมกีฬาของลินคอล์นเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแห่งอังกฤษ (BUCS) และได้รับรางวัลหลายรายการจากการแข่งขัน BUCS ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เครือข่ายศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญอยู่ในองค์กรชั้นนำกระจายอยู่ทั่วโลก โดยภายในชุมชนศิษย์เก่าแห่งนี้มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 90,000 คน จากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ศิษย์เก่าจำนวนมากจะเดินทางกลับมาให้ความรู้และประสบการณ์อันมีค่าให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ในงานชุมนุมศิษย์เก่าเป็นประจำทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของตนเอง เจริญรอยตามศิษย์เก่าในรุ่นก่อนๆ และมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในหมู่นักศึกษาให้ยืนยาวสืบไปภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลินคอล์นไปตลอดชีวิต

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นมีความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จใน อาชีพการงานที่ยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยมีบริการด้านอาชีพที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ร้อยละ 96 ของผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดของลินคอล์นอยู่ในระหว่างการทำงานหรือเรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าร้อยละ 80 จากการสำรวจของ Destinations of Leavers from Higher Education Survey ผู้สำเร็จการศึกษาจากลินคอล์นมีงานที่มั่นคงในบริษัทและองค์กรสำคัญๆทั่วโลกอาทิ BBC, Rolls-Royce, Siemens, Boots, GlaxoSmithKline, PwC และ Rockstar Games

เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ

มหาวิทยาลัยแห่งลินคอล์นอยู่ในระดับแนวหน้าของการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ การวิจัยนี้นำโดย Dr Ishwar Singh จาก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์แห่งลินคอล์น ด้วยการพัฒนาที่สำคัญผ่านการสังเคราะห์สารปฏิชีวนะที่เรียกว่า teixobactin ในการรักษาด้วยยา

โครงการวิจัยบุกเบิกเพื่อพัฒนาการรักษาด้วยรังสีที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกำลังนำโดย Professor Nigel Allinson MBE จากวิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยเงินบริจาคมูลค่า 3.3 ล้านปอนด์ จาก UK's Engineering and Physical Sciences Research Council, the OPTIma (Optimising Proton Therapy Through Imaging) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับการรักษาเนื้องอกที่รักษาได้ยากให้กับผู้ป่วยซึ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ผลงานที่โดดเด่นของศิษย์เก่า

Vicki Phillips ผู้สำเร็จการศึกษาจากลินคอล์นเป็นผู้ชนะรางวัล British Council Alumni Awards 2017 รางวัลระดับนานาชาติซึ่งมอบให้กับความสำเร็จที่โดดเด่นของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ Vicki เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากลินคอล์นในปี 2002 ได้รับรางวัลสหรัฐอเมริกาในหมวดผลกระทบทางสังคมเพื่อสนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก เธอทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านการศึกษาของมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation มูลนิธิซึ่งได้พัฒนาและดำเนินการด้านการลงทุนเพื่อการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Show more +Show less -
1911
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
International Study at the University of Lincoln
Campus Life
At the university
Students at the campus
Student Speak-Karen Acosta
Take Time and Discover Lincoln
Campus
Campus
Student Life
Open day
Students at the campus
At the university
At the university
At the university

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£2175

 • £1333
  บ้านพัก
 • £518
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £236
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Lincoln Lincolnshire Brayford Pool
Lincoln Lincolnshire Park Road
Situated in the heart of a beautiful and historic city, the University of Lincoln has established an international reputation for the quality of its teaching and research. Graduates of the university enjoy career prospects above the national average with 96% of its most recent graduates in work or further study six months after finishing their course and more than three quarters in graduate level roles.

The university provides a challenging and supportive environment in which students undertake their study or research. It offers a range of undergraduate and postgraduate programmes across four academic Colleges and Schools, and its academic teams are involved in research at the leading edge of their disciplines, from developing new antibiotics and more effective cancer treatments, to tackling the digital divide and preserving historical artefacts.

Lincoln is recognized as setting a blueprint for excellence in teaching and learning through its pioneering approach to working with industry. The university have unique relationships with companies such as Siemens and the Lincolnshire Co-op, and its innovative industry engagement strategy has been acknowledged through a series of national awards and accolades, including a Lord Stafford Award and a Times Higher Education Award.

The University of Lincoln?s striking city centre campus provides a modern student-centred community. Based on the picturesque Brayford Pool waterfront, almost everything student will need is either on campus or a short walk away. The university constantly invest in its buildings and facilities as it strives to provide the best learning environment for students.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_234637_320px.jpg University of Lincoln https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-lincoln/iid-uk-00797/
สัมมนาหัวข้อ Study Law in UK with Durham University

ฟรี!สัมมนาสุด exclusive สำหรับน้องๆที่สนใจสายกฎหมาย ในหัวข้อ Study Law in UK บรรยายโดย Dr. Mike Adcock – PhD จาก Durham Law School ที่จะมา อัปเดตข้อมูลสาขา LLM และ LLB ล่าสุด

GB Bangkok, Chiang Mai, Thailand 3rd ธ.ค. 2020 04:00 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง
IDP Study Abroad Fair Chiang Mai

งานเรียนต่อและทำงานในต่างประเทศ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี เผยหมดทุกคำถามคาใจ ไม่ว่าสายไหนก็เอาอยู่ สายวิชาการ สายภาษา สายอาชีพ เตรียมข้อมูลให้ครบตั้งแ เตรียมตัว ไปจนถึงเรื่องโอกาสการทำงาน สอบถามตัวแทนสถาบันศึกษาจากทั้ง 5 ประเทศโดยตรง ได้แก่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดาและ อเมริกา พร้อมฟังข้อมูลและประสบการณ์ตรง ผ่านสัมมนาสุด exclusive โดยพี่ ๆ IDP อีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอ เรายังเตรียมโปรโมชั่นค่าเรียน ทุนการศึกษาสุดปังส่งท้ายปี 2020 เอาใจน้อง ๆ ชาวเชียงใหม่ด้วยนะ

AU CA GB US Chiang Mai, Thailand 19th ธ.ค. 2020 12:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์