พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Lincoln

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มีนักศึกษาที่มีพื้นเพด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายมากกว่า 100,000 คนจาก 135 ประเทศที่ได้เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Lincoln นับตั้งแต่เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

นักศึกษาทุกคนคือหัวใจสำคัญของทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศจนเป็นที่ยอมรับที่สะท้อนให้เห็นได้จากตารางจัดอันดับและการสำรวจระดับประเทศและนานาชาติมากมาย โดยสามารถติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับท็อป 150 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2021 ของ Times Higher Education (THE)

เมือง Lincoln ซึ่งตั้งอยู่ในเขต East Midlands ของประเทศอังกฤษเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับนักศึกษาด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล นักศึกษาจะมีสถานที่ให้สำรวจเรียนรู้มากมาย ด้วยโบสถ์วิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป, ร้านค้าและบาร์อันหลากหลายและวิทยาเขต Brayford Pool ที่ได้รับรางวัล อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของปราสาท Lincoln และเป็นสถานที่เกิดของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเช่น Sir Isaac Newton และ Margaret Thatcher

มหาวิทยาลัยจะมอบประสบการณ์นักศึกษาที่น่าจดจำ ด้วยการลงทุนกว่า 300 ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี 2001 เพื่อสร้างสถานที่เรียนอันทันสมัยที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

91% ของผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยสามารถได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 15 เดือนหลังจากเรียนจบหลักสูตร และมากกว่า 70% ได้งานในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะในระดับสูง (การสำรวจศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2017/18)

ด้วยความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาของ Lincoln สามารถได้งานทำในบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น Rolls-Royce, BBC, HSBC และ Siemens

มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการดำเนินงานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยมีจำนวนผลงานวิจัยของ Lincoln มากกว่าครึ่งที่ได้คะแนนระดับชั้นนำของโลกหรือยอดเยี่ยมระดับนานาชาติจากการสำรวจ Research Excellence Framework ครั้งล่าสุด

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ในฐานะมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย Lincoln มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลก ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการประกาศข่าวอยู่เป็นประจำว่าได้มีการลงทุนใหม่, มีความร่วมมือและดำเนินโครงการใหม่ๆเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและทั่วโลก

มหาวิทยาลัยได้ทำข้อตกลงใหม่ๆร่วมกับภาคธุรกิจในภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบุคลากรเหล่านั้น อย่างเช่นการประกาศความร่วมมือเมื่อไม่นานมานี้กับ SRC UK ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ทำการศึกษาด้านข้อมูลข่าวกรองและมีการทำงานร่วมกับแผนกวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Lincoln ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมระดับปริญญาเอก (CDT – Centre for Doctoral Training) ในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ด้านเกษตรอาหาร ศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Lincoln นี้เป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Cambridge และมหาวิทยาลัย East Anglia

ศูนย์ฝึกอบรมใหม่อันก้าวหน้าในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ด้านเกษตรอาหารจะสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RAS – Robotics and Autonomous Systems) ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารและกสิกรรมทั่วโลก อันเป็นผลจากเงินทุนสนับสนุนจำนวนหลายล้านปอนด์

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Lincoln มีชื่อเสียงทั้งในด้านคุณภาพการสอนและประสบการณ์โดยรวมสำหรับนักศึกษา ชื่อเสียงนี้สะท้อนให้เห็นได้จากการได้รับรางวัลอันหลากหลายและอันดับในตารางอันดับต่างๆ อย่างเช่นการได้คะแนนโดยรวม 5 ดาวในระบบการให้คะแนนดาวของ QS ในปี 2020 รวมถึงการได้คะแนนสูงสุดระดับ gold ในการสำรวจระดับประเทศ Teaching Excellence Framework ในปี 2017

ความสำเร็จของนักศึกษาคือปัจจัยสำคัญในการให้คะแนนด้านคุณภาพการสอน มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยกระแสหลักระดับท็อป 20 ของสหราชอาณาจักรในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาจากผลการสำรวจ National Student Survey ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาด้วยคุณวุฒิปริญญาและมีความพึงพอใจกับคุณภาพการศึกษาที่ได้รับและมีความสุขกับการเรียนด้วย

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีการเชิญผู้บรรยายรับเชิญมาบรรยายในสาขาวิชาต่างๆมากมาย โดยจะเชิญผู้นำในสาขาการเรียนนั้นๆมาบรรยายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่ต้องประสบบนเส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคต

โดยมีผู้บรรยายที่ผ่านมา อาทิเช่น Ross McEwan ผู้บริหารระดับสูงของ Royal Bank of Scotland, ศาสตราจารย์ Don Kurtz อดีตรองประธานของ Royal Astronomical Society และ Abbie Hutty วิศวกรโครงสร้างยานอวกาศ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Lincoln จะจัดแบ่งเป็นกลุ่มในคณะวิชาต่างๆ ซึ่งจะรวมเป็นกลุ่มอีกครั้งภายในหนึ่งใน 4 วิทยาลัยที่จะประกอบเป็นแผนกวิชาหลักของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยศิลปศาสตร์มีทางเลือกการเรียนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสำรวจเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หรือมีความสนใจในด้านมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนี้เป็นที่ตั้งของคณะวิชาการออกแบบ, คณะวิชาภาษาอังกฤษและวารสารศาสตร์ และคณะวิชาประวัติศาสตร์และมรดก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดำเนินการสอนวิชาเรียนร่วมสมัยมากมายด้วยหลักสูตรการเรียนอันทันสมัยสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีคณะวิชาในสาขาต่างๆ อย่างเช่นเคมี, วิศวกรรมศาสตร์, เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆอีกมากมาย

วิทยาลัยสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะวิชากฎหมายอันมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Lincoln รวมถึงคณะวิชาอื่นๆในด้านสังคมศาสตร์ โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาครุศาสตร์, จิตวิทยาและการดูแลสังคมสำหรับนักศึกษาในสาขานี้

สุดท้ายคือคณะวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Lincoln ซึ่งเป็นคณะวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานอันหลากหลาย อย่างเช่นวิสาหกิจ, การตลาด, การท่องเที่ยว, การเงินและอีกมากมาย

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัย Lincoln จะแตกต่างกันตามหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยนักศึกษาในสหราชอาณาจักรควรสำเร็จการเรียนเทียบเท่าคุณวุฒิ A-Level อย่างน้อย 3 วิชาหรือคุณวุฒิในระดับเดียวกัน พร้อมด้วยคะแนนเกรดขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสมัครเรียน

นักศึกษานานาชาติต้องแสดงหลักฐานการเรียนระดับไฮสคูลที่เทียบเท่ากับระดับการเรียนเดียวกันกับนักศึกษาของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้นักศึกษานานาชาติยังต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากวิชาเรียนทั้งหมดจะดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกำหนดคะแนนรวม IELTS ขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5 อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังยอมรับคุณวุฒิทางเลือกอี่นๆอีกหลากหลายประเภทที่ใช้เทียบเท่ากับคะแนน IELTS อีกด้วย

นักศึกษาที่ไม่แน่ใจว่าคุณวุฒิการศึกษาของตนเองสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัย Lincoln ได้หรือไม่สามารถติดต่อสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เลือกสมัครและตรวจสอบว่าตนเองต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อมีโอกาสประสบความสำเร็จในการสมัครเรียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Lincoln ตั้งอยู่ติดกับท่าเทียบเรือ Brayford Pool ที่มีทัศนียภาพสวยงามในใจกลางเมืองอันมีชีวิตชีวา โดยเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งทางประวัติศาสตร์และมีโบสถ์วิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป รวมถึงปราสาทยุคกลางและกฎบัตรแห่งเสรีภาพ 1215 Magna Carta

เมือง Lincoln เป็นสถานที่เดียวในโลกที่สามารถเยี่ยมชมกฎบัตรอันยิ่งใหญ่ฉบับนี้เคียงข้างกับต้นฉบับของกฎบัตร 1217 Charter of the Forest ได้พร้อมๆกัน เมือง Lincoln เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย, ขนาดกะทัดรัดและเป็นมิตรสำหรับการอยู่อาศัยและการเรียน ทุกสิ่งทุกอย่างที่นักศึกษาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่พักในแบบที่ต้องการจนถึงร้านค้า, บาร์และร้านอาหารอยู่ห่างจากวิทยาเขตเพียงระยะทางเดินสั้นๆ

หัวใจสำคัญของความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยคือห้องสมุด Great Central Warehouse Library ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าถึงสื่อความรู้ในหลักสูตรการเรียน, หาสถานที่อันเงียบสงบหรือรวมกลุ่มอ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยเหลือที่มีประโยชน์ อย่างเช่นเวิร์คช็อปเกี่ยวกับการเขียน CV และบริการให้คำปรึกษา

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เจ้าหน้าที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Lincoln ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของนักศึกษา ทั้งความปลอดภัยในด้านอาชญากรรมและจากโรคระบาด ทางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินนโยบายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการปฐมนิเทศและข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดที่จะช่วยให้นักศึกษามีความสุขและสะดวกสบายกับการเรียนที่มหาวิทยาลัย Lincoln

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีทีมงานรักษาความปลอดภัยของตนเองที่จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาตลอดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน นักศึกษาที่มีความกังวลกับความปลอดภัยของตนเองสามารถติดต่อทีมงานรักษาความปลอดภัยเพื่อขอความช่วยเหลือได้

Lincoln เป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมที่ต่ำและมีบรรยากาศอันเป็นมิตรและเปิดกว้างต้อนรับผู้คน ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยนักศึกษาจาก 135 ประเทศ นักศึกษาจากทุกพื้นเพสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีความสุขกับการต้อนรับอันอบอุ่นและบรรยากาศอันสะดวกสบายทั้งในวิทยาเขตและทั่วทั้งเมืองในระหว่างการเรียน

Show more +Show less -
1911
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
International Study at the University of Lincoln
Campus Life
At the university
Students at the campus
Student Speak-Karen Acosta
Take Time and Discover Lincoln
Campus
Campus
Student Life
Open day
Students at the campus
At the university
At the university
At the university
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1353

 • £472
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์