พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย New Brunswick (UNB) เป็นมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศแคนาดาที่ตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งภาคตะวันออกอันสวยงามของประเทศแคนาดา UNB เป็นผู้นำในด้านการวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยการมุ่งเน้นความสำเร็จด้านการประกอบธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตมากกว่า 75 หลักสูตรพร้อมด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 15:1 อึกทั้งยังมีอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศแคนาดาด้วย

หนึ่งในสองของนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ UNB จากระดับไฮสคูลโดยตรงจะได้รับทุนการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยมีการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 9 ล้านเหรียญแคนาดาในแต่ละปี และมีความช่วยเหลือทั้งในด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยด้วยบริการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา

New Brunswick, แคนาดา

UNB มีวิทยาเขตหลัก 2 แห่งในรัฐ New Brunswick ของประเทศแคนาดา: ในเมือง Fredericton และ Saint John โดยเป็นรัฐที่มีค่าครองชีพต่ำและมีชายหาด, สวนสาธารณะ, ทะเลสาบและสถานที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย นิตยสาร Travel + Leisure ได้ยกย่องให้ New Brunswick เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าเยี่ยมชมระดับท็อป 50 ในปี 2020 โดยสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปยังเมือง Montreal ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง, เมือง Toronto ใน 2 ชั่วโมงและเมือง Boston ได้ใน 6 ชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์

วิทยาเขต Fredericton ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1785 และวิทยาเขต Saint John ในปีค.ศ. 1964 ซึ่งเป็น 2 เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ New Brunswick วิทยาเขตทั้งสองแห่งมีขนาดเล็กและมีความเป็นกันเอง โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมกันมากกว่า 10,000 คนจากมากกว่า 100 ประเทศ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่สนุกสนานและน่าจดจำ รวมถึงมีสโมสรและชมรมมากกว่า 120 ประเภทให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมชุมชนที่เปิดกว้างทำให้เกิดการสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนยาวนานได้อย่างง่ายดายทั้งในและนอกห้องเรียน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การลงทุนในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัย New Brunswick มีการเปิดอาคารเรียนใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมูลค่า 36 ล้านเหรียญแคนาดาที่วิทยาเขต Frederiction โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆในอาคารนี้ที่จะช่วยให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถเป็นผู้นำในสาขาการดูแลสุขภาพแบบป้องกันและการวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว พร้อมด้วยพื้นที่มากมายสำหรับการอ่านหนังสือและพบปะสังสรรค์ในช่วงพักจากการเรียน

หลักสูตรปริญญาตรีใหม่ในสาขาสุขภาพ

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรปริญญาตรีสุขภาพแบบสหวิทยาการที่รวมความรู้ในด้านธุรกิจ, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยกัน โดยเป็นหลักสูตรในลักษณะนี้หลักสูตรแรกของประเทศแคนาดาที่รวมวิชาเรียนจากหลายคณะเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านสุขภาพจากหลากหลายแหล่งความรู้ หลักสูตรสี่ปีนี้มีการเปิดสอนที่วิทยาเขต Saint John

หอพักใหม่ที่วิทยาเขต Saint John ของ UNB

อาคารหอพักใหม่ที่มีชื่อว่า Barry and Flora Beckett Residence ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จที่วิทยาเขต Saint John อาคารหอพักนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำที่สุด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องทำความร้อนจากใต้พิภพไว้ในตัวอาคาร

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ระดับอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยได้เปิดตัวหลักสูตรใหม่ระดับอนุปริญญาในสาขาพื้นฐานวิศวกรรมที่วิทยาเขต Saint John หลักสูตรระดับเบื้องต้นนี้จะสอนความรู้พื้นฐานในด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงในด้านการออกแบบ, คณิตศาสตร์และการสื่อสาร นักศึกษาที่เรียนจนสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาสาขาพื้นฐานวิศวกรรมในสาขาวิชาของตนเองจะมีสิทธิ์ได้เรียนต่อสองปีสุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่วิทยาเขต Fredericton ของ UNB โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายนปี 2021

การวิจัยระดับชั้นนำ

การวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดที่ UNB และมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆในรัฐ New Brunswick รวมถึงประเทศแคนาดาและทั่วโลก โดย 53 เปอร์เซ็นต์ของการวิจัยและการพัฒนาทั้งหมดในรัฐ New Brunswick เป็นการดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาและประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นการวิจัยที่ UNB นักวิจัยของ UNB ได้มีการทำงานร่วมกับ Google, NASA และรัฐบาลต่างๆทั่วโลก โดยจะมีโครงการวิจัยใหม่ๆของ UNB เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมการมีส่วนร่วมนี้

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย New Brunswick อยู่ที่ 15:1 ซึ่งหมายความว่าชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาน้อยและทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถให้ความเอาใจใส่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น UNB เป็นมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขาระดับท็อป 5 ของประเทศแคนาดา (นิตยสาร Maclean's) และอยู่ในระดับท็อป 3.3 เปอร์เซ็นต์ของสถาบันการศึกษามากกว่า 27,000 แห่ง (Center for World University Rankings)

การสอนที่ UNB ผสมผสานประวัติศาสตร์และประเพณีดั้งเดิมด้านการศึกษาพร้อมด้วยการให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากความรู้เพื่ออนาคตที่ดี คณาจารย์มีการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะและประสบการณ์ที่จะช่ว่ยสร้างความโดดเด่นในตลาดงาน โดยมีการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในทุกสาขาวิชาเรียน ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างโอกาสสำหรับตนเองและผู้อื่น

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

UNB มีการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสาธารณะถึง 70 เปอร์เซ็นต์ภายในรัฐนี้ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุน 39 ล้านเหรียญแคนาดาจากภายนอกในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมีสถาบันและศูนย์วิจัย 20 แห่ง, ห้องทดลองการวิจัยขนาดใหญ่ 65 ห้อง โดยมีพันธมิตรด้านการวิจัยอย่างเช่นองค์การนาซ่าและมีเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย UNB ที่ได้มีการใช้ในบริการต่างๆในวงกว้างอย่างเช่น Google Maps อีกทั้ง UNB ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี MRI ด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย New Brunswick จะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรอันมีนวัตกรรมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตมากกว่า 75 หลักสูตรที่วิทยาเขต 2 แห่ง ซึ่งแต่ละวิทยาเขตเป็นที่ตั้งของคณะและแผนกวิชาต่างๆดังนี้

วิทยาเขต Fredericton:

 • ศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ครุศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วนศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • กฏหมาย
 • การจัดการ
 • การพยาบาล
 • วิทยาลัย Renaissance
 • วิทยาศาสตร์

วิทยาเขต Saint John:

 • ศิลปะ
 • ธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (SASE)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และวนศาสตร์ของประเทศแคนาดามีการเปิดสอนเป็นครั้งแรกที่ UNB นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งแรกของประเทศด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิทยาเขตทั้งสองแห่งมีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองผ่านทางหลักสูตรแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับนักศึกษาจากทั่วโลก โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิสูงที่จะช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนและในชีวิตประจำวันในประเทศแคนาดา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับเข้าเรียนที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับการเรียน

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องสำเร็จการเรียนระดับไฮสคูลของประเทศของตนเอง (หรือการเรียนเทียบเท่าอันเป็นที่ยอมรับ) ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตร International Baccalaureate (IB), Advanced Placement (AP) หรือ GCSE สามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับหลักสูตรการเรียนส่วนใหญ่ โดยต้องมีคะแนนสอบขั้นต่ำจากการสอบภาษาอังกฤษต่อไปนี้หรือคุณวุฒิเทียบเท่าอันเป็นที่ยอมรับ

 • TOEFL IBT – 85
 • IELTS – 6.5
 • CAEL CE/Online - 60
 • Pearson Vue Test - 59
 • Cambridge English Assessment C1 advanced/C2 proficiency – 176
 • Duolingo – 115

หลักสูตรสาขาการพยาบาล, ครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่วิทยาเขต Frederiction และสาขาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่วิทยาเขต Saint John กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม IELTS 7.0 หรือคุณวุฒิเทียบเท่าอันเป็นที่ยอมรับ

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของ UNB

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

2 วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย New Brunswick ตั้งอยู่ในเมือง Fredericton และ Saint John ซึ่งทั้งสองแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันเพื่อรองรับรูปแบบการเรียนและการพักอาศัยของ นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาเขต

อาคารและทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา อาทิเช่น:

 • ห้องเรียนระบบดิจิทัลที่มีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์, ระบบเครื่องเสียง, เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นำเสนองานด้วยภาพ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะด้านของแผนกวิชาต่างๆ อย่างเช่นห้องทดลอง, สตูดิโอ, เรือนกระจกและพื้นที่สำหรับการวิจัยต่างๆ
 • ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่และห้องบรรยายที่สามารถรองรับหลักสูตรและงานกิจกรรมอันหลากหลาย
 • ห้องสมุดและพื้นที่อ่านหนังสือส่วนกลางพร้อมด้วยทรัพยากรความรู้, พื้นที่อ่านหนังสือและบริการช่วยเหลือต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาเขต อาทิเช่นคาเฟ่, โรงอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านขายยา, โรงยิมและศูนย์ฟิตเนส

ที่พัก

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกบริการที่พักมากมายที่มีทุกอย่างที่นักศึกษาต้องการเพื่อประสบการณ์การพักอาศัยที่สะดวกสบาย นักศึกษาสามารถเลือกห้องพักที่มีอยู่หลากหลายประเภท อย่างเช่นห้องพักเดี่ยว, ห้องพักคู่หรือแบบอพาร์ทเม้นต์ UNB มีความมุ่งมั่นในการทำให้หอพักของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยวิทยาเขต Saint John ของ UNB ได้เปิดบริการอาคารหอพักแห่งใหม่ล่าสุดในปี 2021 และวิทยาเขต Fredericton ของ UNB ก็มีการพัฒนาปรับปรุงหอพักทุกปีเพื่อให้มีความทันสมัย, ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย นักศึกษาที่พักในหอพักทุกคนจะสามารถใช้บริการโรงอาหาร, บริการเครื่องซักผ้า, พื้นที่พักผ่อนส่วนกลางและอีกมากมายในวิทยาเขต

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย New Brunswick มีบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตให้มีความปลอดภัยและน่าเรียน รวมถึงมีทีมงานมืออาชีพอื่นๆให้บริการด้วย อย่างเช่นทีมช่วยเหลือนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการประทุษร้ายทางเพศ โดยมีบริการรักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิเช่น:

 • การปฐมพยาบาลเหตุฉุกเฉิน
 • บริการเดินเป็นเพื่อน SafeWalk
 • การควบคุมการเข้าออกอาคาร
 • การตรวจสอบมาตรการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • การประเมินความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงาน

ชีวิตนักศึกษา

สภาพแวดล้อมในวิทยาเขตของ UNB มีความเป็นกันเองและช่วยสนับสนุนการเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาและต้อนรับผู้คนทั้งที่เมือง Saint John และ Fredericton โดย Fredericton เป็นเมืองหลวงของรัฐ New Brunswick ขณะที่ Saint John เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ ซึ่งทั้งสองเมืองมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อย่างเช่นงานกิจกรรมด้านศิลปะและดนตรีและตลาดนัดเกษตรกร นอกจากนี้ยังล้อมรอบไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะและทางเดินเท้า, แม่น้ำที่สวยงามและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่

Show more +Show less -
800
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Viswadarshini
University of New Brunswick
They provided with coop opportunities and it was very helpful in getting Canadian experience
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
University of New Brunswick University of New Brunswick
Rated5/5based on1 student reviews
They provided with coop opportunities and it was very helpful in getting Canadian experience Customer reviews:
University of New Brunswick - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of New Brunswick University of New Brunswick
Rated5/5based on1 student reviews
They provided with coop opportunities and it was very helpful in getting Canadian experience Customer reviews:
University of New Brunswick - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม