พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of North Texas

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย North Texas ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1890 ในเมือง Denton ที่มีความสวยงาม โดยได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 เมืองวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศอเมริกา Denton เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตร พร้อมด้วยกิจกรรมอันหลากหลายสำหรับนักศึกษา อย่างเช่นเส้นทางขี่จักรยานและสวนสาธารณะอันสวยงาม จตุรัสใจกลางเมือง Denton อันมีชีวิตชีวาเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและเครื่องดื่มและสถานที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนมากมาย

UNT เท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยยังได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งใน America's Best Value College โดยนิตยสาร Forbes และยังมีการขนานนาม UNT ให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยยอดนิยมของอเมริกาในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

#YouAreWelcomeHere คือสโลแกนชื่อดังของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่ง North Texas มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 3,000 คน จาก 145 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษาทั้งหมด 41,000 คน มหาวิทยาลัยได้สรรสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย โดยการยกย่องวัฒนธรรมและภูมิหลังที่แตกต่างกัน

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนใน 239 หลักสูตรระดับปริญญาที่ประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ 80 หลักสูตร, หลักสูตรปริญญาตรี 109 หลักสูตร, หลักสูตรปริญญาโท 94 หลักสูตรและปริญญาเอก 36 หลักสูตร ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านการวิจัยที่อยู่ใน Carnegie-ranked tier one มหาวิทยาลัยแห่ง North Texas เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด มีการดำเนินการวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่ North Texas และมีหลายโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านความเป็นเลิศ 89 หลักสูตรการศึกษาของ UNT อยู่ในหนึ่งใน 100 อันดับแรกของประเทศ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาค้นหาความคิดสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยล้วนอยู่ในระดับแนวหน้าของสาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการค้นคว้าวิจัยและมาตรฐานการสอนที่คาดหวังไว้

UNT เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในมลรัฐเท็กซัส ตั้งอยู่ที่ Dallas Fort-Worth metropolis บนพื้นที่ 875 เอเคอร์ ในสถานที่ที่ปลอดภัย อากาศอบอุ่น และมีหอพักภายในวิทยาเขต North Texas เป็นที่ตั้งของ บริษัทชื่อดังด้านเทคโนโลยีและศูนย์วิจัยชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - ออนไลน์

ด้วยความร่วมมือกับ Coursera ปัจจุบันทาง UNT มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (B.A.A.S) ที่ดำเนินการสอนทางออนไลน์ทั้งหลักสูตร หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเรียนใน 8 วิชาเรียนหลักได้แก่: การบริหารงาน, พฤติกรรมผู้บริโภค, วิเคราะห์วิทยาข้อมูล, การให้บริการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นวัตกรรมสื่อ, การดูแลจัดการองค์กรและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน โดยมีอัตราค่าเล่าเรียน 330 เหรียญสหรัฐ/หน่วยกิตชั่วโมง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีอัตราค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมที่สุดในสาขานี้

หลักสูตรอันมีนวัตกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย North Texas ที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานแห่งอนาคต อาทิเช่นหลักสูตรสาขา: ปัญญาประดิษฐ์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิเคราะห์วิทยาข้อมูลขั้นสูง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การจัดการการกีฬาและกิจกรรม การค้าปลีกดิจิทัล การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบเกม การจัดการเหตุฉุกเฉินสาธารณะ การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ วิเคราะห์วิทยาสุขภาพ การจัดการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมชีวเวช และสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีการเรียนรู้

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานานชาติ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการค้นคว้าวิจัย ด้วยคณาจารย์กว่า 1,600 คน ที่ร่วมกันทำงานวิจัยที่อย่างไม่หยุดยั้ง และสม่ำเสมอ รวมทั้งยังมีการกระตุ้นให้นักศึกษาทำงานวิจัยของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และวิธีการสอนแบบโต้ตอบ ศูนย์วิจัย 37 แห่งทั่วมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทำงานการวิจัยที่เป็นการบุกเบิกในสาขาวิชาต่างๆทุกวัน

เพื่อพัฒนาด้านการวิจัยและการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย UNT ได้จัดตั้งความร่วมมือระดับโลกกับ 120 ศูนย์วิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและไอเดีย ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักวิชาการและปัญญาชนจากประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเพื่อรับประสบการณ์จากข้อเสนอที่ UNT

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยแห่ง North Texas ประกอบด้วย 14 วิทยาลัยและคณะวิชา:

 • วิทยาลัยครุศาสตร์
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยสุขภาพและบริการสาธารณะ
 • วิทยาลัยข้อมูล
 • วิทยาลัยศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • วิทยาลัยการขาย, การโรงแรม และการท่องเที่ยว
 • วิทยาลัยดนตรี
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
 • วิทยาลัยทัศนศิลป์และการออกแบบ
 • คณะวิชาวารสารศาสตร์ Frank W. and Sue Mayborn
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจ G. Brint Ryan
 • Honors College
 • วิทยาลัยแห่งใหม่ที่ซานฟราสซิสโก
 • บัณฑิตวิทยาลัย Toulouse

มีหลักสูตรกว่า 239 หลักสูตรใน คณะวิชาและวิทยาลัยต่างๆ ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและเป้าหมายในการประกอบอาชีพ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 94 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 36 หลักสูตร ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจ หลักสูตรต่างๆที่ UNT ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านนวัตกรรมการวิจัยและความเป็นเลิศ

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่ง North Texas ต้องเตรียมเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นด้านวิชาการ
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา เช่นประกาศนียบัตร หรือใบปริญญา
 • หลักฐานการสอบวัดความถนัดเพื่อการศึกษาต่อ โดยหน่วยงานทดสอบที่ได้มาตรฐาน
 • หลักฐาน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลางดังต่อไปนี้:

 • แสดงหลักฐานสำหรับวีซ่า ‘non-immigrant' ตั้งใจที่จะมาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินสำหรับการเรียนในปีการศึกษาแรก
 • หลักฐานด้านสุขภาพ และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

สำหรับรายละเอียดต่างๆ นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พัก

มีหอพัก 15 แห่งภายในมหาวิทยาลัยแห่ง North Texas มีห้องพักหลายประเภทให้เลือกตั้งแต่ห้องเดี่ยว, ห้องสามคนพร้อมเฟอร์นิเจอร์และห้องน้ำรวม ห้องพักทั้งหมดมีบริการ Wi-Fi, เคเบิ้ลทีวี, ห้องซักรีด, ตู้กดสินค้าหยอดเหรียญ, ห้องนั่งเล่นรวม และเตาปิ้งอาหารนอกอาคารสำหรับทำกิจกรรมในวันที่อากาศสดใส หอพักอยู่ใกล้กับเมือง Denton ซึ่งเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์, ร้านค้าที่มีเอกลักษณ์ และแกลเลอรี่ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายให้เยี่ยมชม

อาหารและเครื่องดื่ม

UNT พร้อมดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับนักศึกษาตลอดทั้งปีรวมทั้งภาคเรียนฤดูร้อนด้วย บริการนี้มีตัวเลือกที่แตกต่างกันจำนวนมากเพื่อให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลของนักศึกษา เช่น 'แผนอาหารแบบไม่จำกัดทุกวัน' หรือ 'เลือกเมนูอาหารของคุณเอง' มีห้องอาหารที่แตกต่างกันห้าแห่งทั่ววิทยาเขต แต่ละแห่งมีอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย UNT ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่ 2 ของประเทศด้านคุณภาพอาหารการกินที่มหาวิทยาลัยโดย Delish.com แสดงให้เห็นถึงคุณภาพด้านอาหารของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยี่ยมชม สำหรับนักศึกษาที่ต้องการออกไปเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสิ่งที่แตกต่าง ในเมือง Denton ก็มีทางเลือกด้านอาหารมากมาย ทั้งอาหารเท็กซัสแบบท้องถิ่นและแบบแปลกใหม่ เช่นบาร์บีคิวและอาหารเม็กซิกัน

กีฬาและกิจกรรมยามว่าง

ศูนย์สันทนาการ Pohl เป็นอาคารขนาด 138,000 ตารางฟุตซึ่งเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมต่างๆ, การกีฬา และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับนักศึกษาและสมาชิก มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สระว่ายน้ำและสปาเพื่อการพักผ่อน, หน้าผาจำลอง, สนามเทนนิส, สนามฟุตบอลในร่ม และพื้นที่กลางแจ้งสำหรับออกกำลังกาย ค่าสมาชิกศูนย์สันทนาการ Pohl รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยแห่ง North Texas เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจะได้รับความปลอดภัย เหล่านี้คือมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย:

แผนกตำรวจ มหาวิทยาลัยแห่ง North Texas

แผนกตำรวจ UNT รับหน้าที่หลักในวิทยาเขตในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกคน และผู้เยี่ยมชม แผนกตำรวจตั้งอยู่ที่อาคารหอพัก Mozart Square Residence Hall โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงหรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ในแผนกนี้จะใช้โปรแกรมดูแลความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละวิทยาเขต รวมถึงการให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติด และการป้องกันการโจรกรรม

ข้อความแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน

ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าช่วยให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยติดต่อกับคนในชุมชนวิทยาเขตได้อย่างรวดเร็ว โดยการส่งข้อความตัวอักษรเพื่อแจ้งเตือนและส่งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

แอป Mean Green Ready

Mean Green Ready เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับแบ่งปันเคล็ดลับความปลอดภัย, ทรัพยากรต่างๆ เรื่องราวในวิทยาเขต และแผนที่ท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเบอร์ติดต่อที่สำคัญ แอปพลิเคชั่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

Show more +Show less -
3187
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
At University of North Texas
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1766

 • $815
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์