พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Northern British Columbia

Canada
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ครูผู้สอนของ UNBC จึงมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ในระดับคุณภาพให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ UNBC ยังได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Canada's Green University™) ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับการใช้พลังงานในวิถียั่งยืน

UNBC เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติ และมีคติประจำมหาวิทยาลัยคือ 'En Cha Huná (เคารพต่อทุกสรรพสิ่ง) โดยคตินี้มีความหมายที่ลึกซึ้ง สะท้อนถึงการให้อิสระ ไปพร้อมๆกับการให้ความเคารพต่อมุมมองที่แตกต่าง นอกจากนี้ UNBC ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ที่ดีที่สุดของโลกในอันดับ 201 (Times Higher Education Young University Rankings)

การศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพที่ต้องการ

UNBC เปิดสอนหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาสำหรับการปฏิบัติ จุดประกายให้นักศึกษาได้เกิดแนวคิดสำหรับการเป็นผู้นำแห่งอนาคต นักศึกษาทุกคนล้วนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง และต่างเคยเป็นผู้ชนะรางวัลในระดับโลก ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน

นักศึกษาของ UNBC แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ผสมผสานเข้ากับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูผู้สอน ไม่ว่าจะในห้องเรียน หรือการทำวิจัย นักศึกษาทุกคนก็สามารถเข้าถึงคำแนะนำและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างครอบคลุม ด้วยสภาพแวดล้อมและการดูแลเช่นนี้ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

Prince George, Northern BC

แคนาดาเพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมและสถานที่สุดตระการตารอให้นักศึกษาได้มาสัมผัส ความพิเศษของวิทยาเขตคือวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขา Rocky Mountains ด้วยการเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน Northern BC รวมไปถึงการมีแสงแดดอบอุ่นตลอด 299 วันต่อปี ทำให้ Prince George เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากนี้หากนักศึกษากำลังมองหาร้านอาหารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ Prince George ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรใหม่ด้านวิศวกรรม

UNBC เปิดสอนหลักสูตรใหม่ด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรทั้งสองสาขามุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ควบคู่ไปกับการเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในด้านวิศวกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย Wood Innovation Design Centre และ Wood Innovation Research Laboratory ซึ่งเป็นสองอาคารที่ก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยเหตุนี้เอง พื้นที่การเรียนรู้ทั้งสองแห่งจึงมีความโดดเด่นในการออกแบบและต่างได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก

International-focused Global Lounge

International-focused Global Lounge เป็นพื้นที่การเรียนรู้ขนาดใหญ่ เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีใจรักในการเรียนรู้ สถานที่แห่งนี้เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เป็นสถานที่สุดพิเศษที่โอบล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน นักศึกษาสามารถรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันสนุกสนานได้ตลอดเวลา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวจากทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่สามารถมั่นใจได้ว่ามาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดย UNBC วางแผนจะกลับมาทำการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตอีกครั้งในเดือนกันยายน 2021

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

UNBC เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีสัดส่วนนักศึกษาต่อจำนวนครูผู้สอนอยู่ที่ 8:1 ด้วยเหตุนี้เองนักศึกษาทุกคนจะได้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับครูผู้สอน

ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม, สังคมและวัฒนธรรม UNBC เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยที่ถูกสอดแทรกมาในบทเรียน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน

นักศึกษามีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับครูที่ปรึกษาได้ตั้งแต่เข้าเรียนในชั้นปีที่หนึ่ง รวมไปถึงยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานหรือที่เรียกว่า Co-op program ได้อย่างเปิดกว้าง

ศูนย์ความสำเร็จด้านการเรียน

ไม่ว่านักศึกษาจะวางแผนการเรียนของตนเองไว้อย่างไร ทาง UNBC ก็พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆแนวทาง นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการติวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกับบริการด้านวิชาการอื่นๆ ติวเตอร์ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ด้านการสอนมาอย่างยาวนาน

Times Higher Education World University Rankings

ตามการจัดอันดับในปี 2017 UNBC เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กเพียงแห่งเดียวของแคนาดาที่อยู่ใน 5% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก และยังได้รับการจัดอันดับใน 2018 Young University Rankings ควบคู่ไปกับการเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยใน British Columbia ที่มีความโดดเด่นในด้านงานวิจัย ตามการจัดอันดับของ Research Infosource Ltd.'s Top 50 Research Universities

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี, ระดับบัณฑิตศึกษา, ระดับอนุปริญญา, ระดับประกาศนียบัตร, และหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับนานาชาติ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีเปิดสอนในห้าคณะวิชา ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่มีความสร้างสรรค์, ยืดหยุ่น, และอาศัยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในแต่ละหลักสูตรล้วนมีเนื้อหาที่ดึงดูดและมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของตนเอง

คณะวิชาธุรกิจและสังคม

 • คณะวิชาธุรกิจ
 • คณะวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 • เคมีและชีวเคมี
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมบูรณาการ)
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์

คณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • คณะวิชาการพยาบาล
 • โครงการ Northern Medical Program (ในความตกลงร่วมกันระหว่าง UNBC/UBC)
 • แผนกวิชาจิตวิทยา
 • คณะวิชาสังคมสงเคราะห

คณะวิชาชนพื้นเมืองศึกษา, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • มนุษยวิทยา
 • แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
 • แผนกวิชากลุ่มปฐมชาติศึกษา
 • ประวัติศาสตร์
 • แผนกวิชาต่างประเทศศึกษา
 • Northern Studies
 • ปรัชญา
 • รัฐศาสตร์
 • เพศสภาพและสตรีศึกษา

คณะวิชาสิ่งแวดล้อม

 • ชีววิทยา
 • Ecosystem Science and Management (ESM)
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • Environmental and Sustainability Studies
 • วนศาสตร
 • ภูมิศาสตร์
 • Outdoor Recreation and Tourism Management

นักศึกษาสามารถค้นหาโอกาสที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้จากหน้าเพจของทางมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Northern British Columbia เปิดรับนักศึกษาผู้ใฝ่รู้จากทั่วโลก โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนได้สามช่วงดังต่อไปนี้:

 • ภาคการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, เดือนกันยายน
 • ภาคการศึกษาในช่วงฤดูหนาว, เดือนมกราคม
 • ภาคการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ, เดือนพฤษภาคม

การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามักจะเริ่มต้นภาคเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง แต่ก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี

ข้อกำหนดทางการศึกษา

เงื่อนไขในการรับสมัครอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลายที่เทียบเท่ากับระดับการศึกษาในระดับมัธยมของ British Columbia หรือระดับ General Certificate of Educationไม่ว่าจะในระดับ A-level หรือ O-levels นักศึกษาจำเป็นต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อยในระดับ C

เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • TOEFL – คะแนนรวมที่ 90 คะแนน และต้องได้อย่างน้อย 20 คะแนนในแต่ละส่วน
 • IELTS – คะแนนรวมที่ 6.5 และต้องได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนในแต่ละส่วน

นอกจากนี้หากนักศึกษาเคยสำเร็จหลักสูตรในระดับนานาชาติ หรือมีภูมิลำเนามาจากประเทศที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาก็จะได้รับการยกเว้นคุณสมบัติในด้านภาษาอังกฤษ

Show more +Show less -
ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ผู้ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน

การช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ

สำนักงานด้านการต่างประเทศทำหน้าที่ประสานงานให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งในเรื่องของการเข้าประเทศ และการดำเนินเอกสาร

สุขภาพและความแข็งแรง

หากนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ ก็สามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้จากบุคลากรด้านสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ, และแพทย์เฉพาะทาง โดยบริการต่างๆประกอบไปด้วยการให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ, การให้ความรู้ด้านเพศศึกษา, การฉีดวัคซีน, หัตถการ, และการให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิต

การปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ในระดับปริญญาตรี

กิจกรรมปฐมนิเทศถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำความรู้จักกับครูผู้สอนไปพร้อมกับๆการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ ภายในกิจกรรมนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคในการปรับตัวและซึมซับแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตใน UNBC

ชมรมและกิจกรรม

UNBC เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่หลงใหลในการเข้าสังคม นักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการเลือกเข้าชมรมหรือทีมกีฬาที่ตนเองสนใจ มากไปกว่านั้นหากในวันที่อากาศดีๆและมีแสงแดดสาดส่องตลอดทั้งวัน การสนุกไปกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยากจะปฏิเสธ

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศูนย์บริการด้านอาชีพ - Student Career Center

บริการด้านอาชีพและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติ, การสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า, งาน job fair, และการเข้าถึงข้อมูลของตำแหน่งงานที่น่าสนใจ บริการเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานอนาคต

นักศึกษาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น เทคนิคในการเขียนจดหมายแนะนำตัว, การหางาน, และการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นมิตรและพร้อมสำหรับการสร้างจุดเด่นให้แก่นักศึกษา

ในปีนี้ UNBC จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน job fair ในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนใจ ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ:

 • ได้เปิดมุมมองใหม่ๆในการสมัครงาน
 • ได้เข้าใจถึงขั้นตอนในการจ้างงาน
 • มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการชั้นนำ
 • สามารถวางแผนอาชีพได้อย่างอิสระ

เข้าร่วมใน Co-operative program

โครงการพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานหรือที่เรียกว่า Co-op program มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง

''ไม่ว่าฉันจะเจอกับปัญหาอะไร หรือมีข้อสงสัยในเรื่องใด Co-op program ก็เป็นที่พึ่งให้กับฉันได้เสมอ ความรู้สึกที่ฉันได้รับคือความประทับใจที่มาในรูปแบบของความเชื่อว่าฉันทำได้ ฉันรู้สึกซึ้งใจและขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ฉันได้รับจากโครงการนี้'' Cameron Spooner, ENSc.

Show more +Show less -
463
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
801st  / 1250
At University Of Northern British Columbia
At University Of Northern British Columbia
At University Of Northern British Columbia
At University Of Northern British Columbia
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2001

 • $812
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์