พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Ottawa (uOttawa) เป็นสถาบันการศึกษาสองภาษาของรัฐที่มุ่งเน้นการวิจัยในใจกลางเมือง Ottawa ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลาย พร้อมด้วยประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมและเปิดต้อนรับนักศึกษานานาชาติมากกว่า 8,000 คนในแต่ละปี

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 10 คณะเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 350 หลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาอันหลากหลาย และเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัย U15 ของประเทศแคนาดาที่เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

uOttawa เป็นมหาวิทยาลัยสองภาษาในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีข้อดีมากมายสำหรับผู้สมัครนานาชาติ นอกเหนือจากการที่แคนาดาเป็นประเทศท็อป 10 ของโลกในด้านคุณภาพชีวิตแล้ว uOttawa ยังมีการมอบส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย เมือง Ottawa ให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนอันมีชีวิตชีวาของสถานทูต, สถานกงสุล, เอ็นจีโอและองค์กรนานาชาติต่างๆ และเป็นศูนย์กลางการจ้างงานขนาดใหญ่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 40,000 คนจากมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยมีบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ดีเยี่ยม ซึ่งรวมถึงแผนกวิเทศสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนใหม่

คุณวุฒิการศึกษาของ uOttawa ได้รับการยอมรับทั่วโลกและมีโครงการการเรียนในต่างประเทศที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีแนวคิดอันเป็นสากลด้วยโอกาสการเรียนที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรมากกว่า 280 แห่งใน 50 ประเทศ หลักสูตรจะได้รับการทบทวนและพัฒนาให้อันทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและมีมาตรฐานสูงสุด

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2022 โดย Times Higher Education มหาวิทยาลัย Ottawa อยู่ในอันดับที่ 162 และยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของแคนาดาในด้านความเข้มข้นของการวิจัยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน uOttawa จะยังคงมีการลงทุนในด้านคุณภาพของผลงานวิจัย ขณะเดียวกันก็มีการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆและพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในปีต่อๆไปข้างหน้า มหาวิทยาลัยมีห้องทดลองเพื่อการสอนและการวิจัยมากกว่า 1,000 ห้องและได้มีการเปิดใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆอันทันสมัยมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สภาวะกดดันในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดความต้องการในการสร้างจิตสำนึกด้านสุขภาพจิตที่ดีเพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ทาง uOttawa ได้มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อขยายและพัฒนาบริการต่างๆด้วยแผนงาน 10 ปีแบบองค์รวม และสามารถจัดหาเงินทุนได้บรรลุตามเป้าหมายในเดือนเมษายนปี 2021 โดยมีการจัดสรรเงินทุน 500,000 เหรียญแคนาดาเพื่อการพัฒนาทางเลือกเพื่อให้นักศึกษาสามารถขอรับบริการให้คำปรึกษาได้ในช่วงเวลากลางวันและเย็น ขณะที่โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพแบบเสมือนจริงทางออนไลน์พร้อมด้วยโปรแกรมแชทกับเพื่อนนักศึกษาและเว็บท่าข้อมูลส่วนกลางก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักที่สำคัญของแผนกลยุทธ์นี้ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของชุมชน uOttawa ในวงกว้างอีกด้วย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Ottawa ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านคุณภาพของหลักสูตรการสอน และมีทีมคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลที่ดำเนินการสอนนักศึกษาจำนวน 42,000 คนที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่นักศึกษาสามารถเข้าหาได้ง่ายและมีความกระตือรือร้นในงานสอน อีกทั้งยังยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนอีกด้วย

uOttawa มีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 25:1 ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นและมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้มากยิ่งขึ้น ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน โดยมีการประเมินผลการเรียนในรูปแบบงานประจำวิชา, การนำเสนองาน, เรียงความ, การทำงานห้องทดลอง, งานภาคสนามและโครงการกลุ่ม

uOttawa เป็นสถาบันการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย โดยได้รับการยกย่องระดับนานาชาติในด้านการวิจัยอันมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาและหลายๆครั้งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะเรียนต่างๆ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยระดับท็อป 10 ของประเทศแคนาดาและมีศูนย์วิจัยหลายแห่ง อย่างเช่น:

 • ศูนย์วิจัยวัสดุขั้นสูง
 • ศูนย์วิจัยอนาคตของเมือง
 • ศูนย์คลื่นประสาท
 • สถาบันวิจัยและศึกษาชนพื้นเมือง
 • ศูนย์การติดเชื้อ, ภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษานานาชาติของ uOttawa มีทางเลือกการเรียนระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 350 หลักสูตรและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีก 200 หลักสูตร อย่างเช่นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 10 คณะเรียน

6 คณะเพื่อการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีโดยตรง:

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • คณะวิชาการจัดการ Telfer
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์

4 คณะวิชาชีพ:

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ – ด้านกฎหมายมหาชน
 • คณะนิติศาสตร์ – ด้านกฎหมายทั่วไป
 • คณะแพทยศาสตร์ (เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น)

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสแบบเร่งรัดที่สามารถเรียนจบได้ใน 8 สัปดาห์ โดยเป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับนักศึกษานานาชาติที่เดินทางมาที่ประเทศแคนาดาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง, การอ่าน, การพูดและการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเรียน

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

ในฐานะมหาวิทยาลัยสองภาษา uOttawa เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมดในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศสหรือผสมผสานทั้งสองภาษา นักศึกษาที่ต้องการได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรต้องมีมาตรฐานความรู้ทางภาษาขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด

นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรในภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส และไม่ได้ศึกษาในสถาบันที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเป็นหลักอย่างน้อย 3 ปี จะต้องทำการยื่นคะแนนทักษะทางภาษาควบคู่ด้วย โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติของมหาวิทยาลัย Ottawa ดังนี้

 • คะแนน IELTS รวม 6.5 คะแนน พร้อมด้วยคะแนนการเขียน 6.5 คะแนน
 • คะแนน TOEFL iBT รวม 86 คะแนน พร้อมด้วยคะแนนการเขียน 22 คะแนน
 • คะแนน TOEFL PBT 22 คะแนน ในด้านการเขียน พร้อมด้วยคะแนนการฟังและการอ่าน 20 คะแนน

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติความรู้ทางภาษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดสามารถเรียนหลักสูตรภาษาแบบเร่งรัดเพื่อพัฒนาระดับความรู้ของตนเองจนได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะได้รับเข้าเรียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

uOttawa มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่วิทยาเขตใจกลางเมืองเพื่อให้นักศึกษามีทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว โดยมีพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือและกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงคาเฟ่และร้านกาแฟที่จะช่วยให้นักศึกษาสดชื่นและเติมพลังให้ตนเอง มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การสอนและห้องทดลองอันทันสมัย พร้อมด้วยบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงฟรีทั่วทั้งวิทยาเขต

เขตพื้นที่ใจกลางเมือง Ottawa จะมอบประสบการณ์ชีวิตในแบบแคนาดาที่ดีเยี่ยม ด้วยสวนสาธารณะ, สวนดอกไม้, ตลาด, การเดินเขาและคลอง Rideau Canal ซึ่งเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก โดยทุกแห่งอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขต

ที่พัก

นักศึกษาใหม่ปีแรกจะได้รับประกันสิทธิ์การใช้บริการที่พักในวิทยาเขตหากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำนหด โดยมีที่พักแบบดั้งเดิม, ห้องชุด, สตูดิโอและที่พักแบบอพาร์ทเม้นต์ให้บริการ

บริการอาหาร

นักศึกษาจะมีทางเลือกบริการอาหารอันหลากหลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเภทอาหารต่างๆทั่วโลก แผนมื้ออาหารมีให้บริการด้วยการใช้บัตร uOttawa และเป็นบริการภาคบังคับที่หอพักบางแห่ง

บริการขนส่งมวลชน

ในระหว่างปีการศึกษา นักศึกษาเต็มเวลาสามารถใช้บริการขนส่งมวลชนได้ไม่จำกัดด้วยบัตร U-Pass

Show more +Show less -
บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

การเรียนหลักสูตรระดับปริญญาอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจและบางครั้งก็เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายเมื่อต้องย้ายที่อยู่และเริ่มต้นชีวิตในเมืองหรือประเทศใหม่ ทาง uOttawa เข้าใจดีถึงความจำเป็นในด้านบริการช่วยเหลือนักศึกษาที่ฟรีและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษาในปัจจุบัน และมีบริการเฉพาะด้านที่พร้อมจะช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ต้องการตลอดระยะเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย

บริการเพื่อความสำเร็จด้านการเรียนของนักศึกษา (SASS – Student Academic Success Service) เป็นเครือข่ายความช่วยเหลือฟรีที่ให้บริการอันหลากหลาย อย่างเช่น:

 • บริการแบบบูรณาการ
 • บริการช่วยเหลือด้านการเรียน
 • พี่เลี้ยงนักศึกษา
 • บริการช่วยเหลือด้านที่พัก
 • ศูนย์การช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงวิชาการ
 • บริการให้คำปรึกษาฟรี
 • บริการแนะแนวด้านการเงิน
 • บริการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการจ้างงาน

นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือเฉพาะด้านที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษานานาชาติที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ โดยจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติใหม่ในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบาย โดยมีบริการอย่างเช่น:

 • การปฐมนิเทศภาคบังคับ, กิจกรรมร่วมต่างๆและบริการช่วยเหลือ
 • การรับนักศึกษาที่สนามบิน
 • บริการช่วยเหลือด้านวีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง
 • แผนประกันสุขภาพภาคบังคับของมหาวิทยาลัย (Mandatory University Health Insurance Plan - UHIP)
 • โปรแกรมคู่หู
 • ศูนย์ความสำเร็จนักศึกษานานาชาติ
 • ผู้ให้คำแนะนำนานาชาติ 14 ท่านที่ศูนย์ให้คำแนะนำนานาชาติ

Show more +Show less -
5013
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
162nd  / 1250
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.0
คุณภาพการสอน
4.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
2.0
การจัดอันดับโลก
University of Ottawa University of Ottawa
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Ottawa - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
University of Ottawa University of Ottawa
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Ottawa - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Ottawa University of Ottawa
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Ottawa - by, 2020-01-29
2.0/ 5 stars
University of Ottawa University of Ottawa
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Ottawa - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์