พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Plymouth

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Plymouth ตั้งอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร นำเสนอนักศึกษานานาชาติด้วยวิถีชีวิตแบบอังกฤษมที่ยอดเยี่ยม ด้วยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ในใจกลางเมืองชายหาดอันสวยงาม นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับชายหาดและอุทยานแห่งชาติ Dartmoor อีกด้วย

มหาวิทยาลัย Plymouth เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่จากการจัดอันดับ THE Young University Rankings ในปีค.ศ. 2020 มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่ากว่า 139,000 คนจาก 135 ประเทศ และนักศึกษานานาชาติกว่า 3,000 คน คิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมด

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำที่ทำให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในสหราชอาณาจักรได้อย่างเต็มที่ ด้วยเงินลงทุนกว่า 155 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงที่มีการลงทุนในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ศูนย์การแสดงศิลปะแห่งใหม่ไปยังอาคารวิจัยทางทะเลที่มีถังคลื่นน้ำและห้องขับเรือเสมือนจริง รวมไปถึงห้องสมุดที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยยังมีบริการแนะแนวอาชีพที่ยอดเยี่ยมที่รวมทั้งศูนย์อาชีพและการเตรียมความพร้อมในการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้าง จดหมายแนะนำตัวที่ยอดเยี่ยม, การค้นหางานหรือการขอคำแนะนำกับผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่วิชาที่เรียนในระหว่างการศึกษาก่อนจะจบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษากว่า 4,500 คนที่เข้าร่วมการฝึกงานในทุกปี

การวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย Plymouth ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในการจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาของ Shanghai Ranking ประจำปี 2020 มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 11 ของโลกสำหรับการวิจัยด้านวิศวกรรมทางทะเลและมหาสมุทร โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่นเครื่องสร้างคลื่นน้ำ, ศูนย์ดำน้ำและเรือเพื่อการวิจัย 3 ลำ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Plymouth เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่อันมีพลวัตพร้อมด้วยประวัติความเป็นมาด้านการศึกษาย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1862 โดยมีชื่อเสียงในด้านการศึกษา, การวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงในระดับชั้นนำของโลก ด้วยเป้าหมายในด้านการพัฒนาความรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Plymouth เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 10 ของสหราชอาณาจักร (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2020 โดย Times Higher Education) มหาวิทยาลัยมีกลุ่มการวิจัยระดับโลกในหลากหลายสาขา อย่างเช่นสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทางทะเล, การแพทย์, ความปลอดภัยทางไซเบอร์และจิตวิทยา

Covid-19

มหาวิทยาลัย Plymouth ได้มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายของ Covid-19 โดยสำหรับนักศึกษานานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกลุ่ม ‘Global Buddies' ซึ่งเป็นกลุ่ม Zoom รายสัปดาห์ที่ซึ่งนักศึกษานานาชาติจะสามารถพบปะกับคนอื่นๆที่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกัน, ได้ทำความรู้จัก, พูดคุยและเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง

มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Queen's Anniversary Prize 3 ครั้งในหมวดอุดมศึกษาและการศึกษาเพิ่มเติม โดยครั้งล่าสุดในปี 2019 จากผลงานวิจัยบุกเบิกเกี่ยวกับมลภาวะจากไมโครพลาสติกในมหาสมุทร ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเติบโตในความสำเร็จและชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจากมากกว่า 100 ประเทศและมีศิษย์เก่ามากกว่า 139,000 คนใน 135 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยมากมายและหลากหลายทั่วโลก ซึ่งทำให้คุณวุฒิปริญญาของมหาวิทยาลัย Plymouth มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิธีการสอน

มหาวิทยาลัย Plymouth เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยที่มีเวลาการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ด้วยเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสอนหรือสัมมนากว่า 34 เปอร์เซ็นต์ในหลักสูตร นักศึกษากว่า 4,500 คนที่ได้รับประโยชน์จากการฝึกงานในทุกปี เช่นเดียวกับการเรียนรู้ที่มีการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Plymouth ยังมีโมดูลการเรียนแบบ 'Plymouth Plus' ในการเรียนปีที่หนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถทำงานข้ามสายวิชากันได้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานและการทำงานร่วมกับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ

การสอนที่มีพื้นฐานจากการวิจัย

มหาวิทยาลัย Plymouth มุ่งมั่นที่จะขยายความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยในสาขาวิชา, ความเป็นมืออาชีพ และการสอนเข้าด้วยกัน คณาจารย์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสอนเพื่อให้รักษาคุณภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ

การจัดอันดับและการให้คะแนน

จากการจัดอันดับ Complete University Guide League Table ปีค.ศ. 2020 มหาวิทยาลัย Plymouth อยู่ในอันดับที่ 77 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะนี้มีชุมชนนักศึกษาและคณาจารย์ที่ประกอบไปด้วยคณะวิชาศิลปะ, การออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิชามนุษยศาสตร์และศิลปะการแสดงและสถาบันครุศาสตร์ Plymouth ทางคณะมีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านการสอนไม่ว่าจะเป็นในสตูดิโอ, ห้องสัมมนาหรือในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง.

คณะธุรกิจ

คณะนี้ประกอบด้วยคณะวิชาธุรกิจ Plymouth, บัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการ Plymouth, คณะวิชากฎหมาย, อาชญวิทยาและการปกครอง และคณะวิชาการท่องเที่ยวและการให้บริการ รูปแบบการสอนจะนำโดยการวิจัยและออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้วยทักษะเฉพาะด้านของสาขาวิชานั้นๆและทักษะทั่วไป

คณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและมนุษย์

คณะนี้ประกอบด้วย 3 คณะวิชาได้แก่คณะวิชาวิชาชีพด้านสุขภาพ, การพยาบาลและผดุงครรภ์ และจิตวิทยา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการเรียนภาคปฏิบัติระดับชั้นนำของโลกในหลากหลายสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพด้านสุขภาพ และมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพในหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัย Plymouth เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรในด้านการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้กับวงการวิชาชีพด้านสุขภาพและการดูแลสังคม ซึ่งมีเส้นทางอาชีพมากกว่า 350 สาขา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะนี้มีทางเลือกการเรียนอันหลากหลายที่เปิดสอนในคณะวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทางทะเล, คณะวิชาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์และคณิตศาสตร์, คณะวิชาภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม และคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยห้องทดลองชั้นยอด, งานภาคสนามอันน่าตื่นเต้นและการฝึกงาน นักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการ

สถาบันด้านเภสัชศาสตร์และทันตกรรม Peninsula

คณะวิชาชีวเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพ, คณะวิชาทันตแพทยศาสตร์และคณะวิชาแพทยศาสตร์มีหลักสูตรการเรียนด้านคลินิกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมทางสังคมและการวิจัยระดับโลก

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Plymouth จะแตกต่างกันตามประเทศต้นทางของนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีรายละเอียดของคุณสมบัติผู้สมัครแยกตามกลุ่มประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา, เอเชียและออสเตรเลีย โดยในแต่ละกลุ่มประเทศจะมีข้อแนะนำเฉพาะสำหรับนักศึกษาในแต่ละประเทศ

นักศึกษานานาชาติ (นักศึกษาที่มาจากประเทศนอกกลุ่ม EU) ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Plymouth จะต้องแสดงมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าศึกษา ซึ่งคะแนนที่สามารถใช้ได้มีดังนี้ :

 • ระดับคะแนน AS หรือ A-Level ในด้านภาษาอังกฤษจาก Edexcel
 • GCSE English Language
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, วุฒิบัตรจากประเทศแคนาดา
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใบรับรองการศึกษาจากฮ่องกง
 • Malaysia SPM
 • Zimbabwe GCE O Level และอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรปรับพื้นฐานที่จัดโดยศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาจากกลุ่มประเทศ EU จะได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนทักษะภาษาอังกฤษของสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในระหว่างกระบวนการสมัครเข้าศึกษา

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด Charles Seale-Hayne

ห้องสมุด Charles Seale-Hayne เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีหนังสือให้บริการประมาณ 350,000 เล่มและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ, วารสารฉบับปัจจุบัน 14,000 ฉบับและบริการสำหรับการศึกษาหาความรู้อันหลากหลาย

ห้องทดลองเฉพาะด้าน

มหาวิทยาลัย Plymouth มีห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน ISO, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและแท็งค์คลื่นน้ำสำหรับการทดสอบต่างๆ

ที่พัก

นักศึกษาสามารถเลือกที่พักของมหาวิทยาลัยอันหลากหลายได้ ทุกแห่งมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรให้กับนักศึกษา อาคารที่พักตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมไปถึงใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในเมือง และตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวในเขตตะวันตกเฉียงใต้ที่สวยงาม ห้องพักมีให้เลือกทั้งห้องเดี่ยว และห้องพักที่มีห้องอาบน้ำรวม พร้อมทั้งบริการอินเตอร์เน็ต

การกีฬา

ศูนย์กีฬา UPSU นำเสนอรูปแบบกีฬาและกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกมีตั้งแต่ เครื่องออกกำลังแบบสถานี 50 เครื่อง, โรงยิมอเนกประสงค์, สตูดิโอเต้น, ลานสควอช และคลินิกรักษาอาการบาดเจ็บ ซึ่งกีฬาที่สามารถเล่นได้ในศูนย์แห่งนี้มีตั้งแต่แบตมินตัน, ฟุตบอล, เนตบอล, วอลเล่ย์บอล, บาสเกตบอล และปิงปอง

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

เมือง Plymouth ถือเป็นเมืองใหญ่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักรที่มีความปลอดภัยที่สุด และยังเป็นหนึ่งในห้าของของเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในของสหราชอาณาจักรจากสำนักข่าว Independent ตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสภาเมือง Plymouth ในการจัดการความปลอดภัยของนักศึกษามีดังนี้ :

 • มหาวิทยาลัย Plymouth มีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับตำรวจท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจว่าในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบมีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา
 • ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานตำรวจเป็นการเฉพาะที่จะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในระหว่างกิจกรรมสัปดาห์ต้อนรับและตลอดทั้งปีเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความปลอดภัยในระหว่างการพักอาศัย, เรียนและทำงานที่ Plymouth
 • ในกรณีที่นักศึกษาของ Plymouth พบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงภัย, ไม่มีเงินติดตัว, รู้สึกโดดเดี่ยวหรือพบกับเหตุการณ์อันตราย นักศึกษาสามารถใช้บริการ Safe Taxi ขององค์การนักศึกษาในการเดินทางได้
 • นอกจากนี้เว็บท่านักศึกษายังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุอาชญากรรมอีกด้วย
 • มหาวิทยาลัยมีการตรวจตราความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

Show more +Show less -
3105
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
401st  / 1250
At University of Plymouth
At University of Plymouth
Robotics
Marine Engineering
At University of Plymouth
At University of Plymouth
At University of Plymouth
At University of Plymouth
At University of Plymouth
At University of Plymouth
At University of Plymouth
At University of Plymouth
At University of Plymouth
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1353

 • £472
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์