text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

University of Reading

90 years excellence at Reading

ปรึกษา IDP เพื่อสมัครเรียน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Reading มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1892 และได้รับใบอนุญาตให้สามารถมอบคุณวุฒิปริญญาได้ในปีค.ศ. 1926 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้พัฒนาจนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคธุรกิจและมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและการสอนที่มีคุณภาพ

ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับท็อป 200 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2018 โดย QS)

นักศึกษานานาชาติจะได้อยู่ใกล้กับกรุงลอนดอนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 5,000 คนจากมากกว่า 140 ประเทศ มหาวิทยาลัย Reading สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชมรมด้านความเชื่อทางศาสนาต่างๆในวิทยาเขตรวมถึงชมรมที่สะท้อนความสนใจในด้านต่างๆ

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า 350 หลักสูตร ขณะที่ 98% ของการวิจัยที่ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (REF 2014)

มหาวิทยาลัย Reading มีการมอบทุนการศึกษา Chevening เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านค่าเล่าเรียนและเงินทุน โดยจะมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตในหลายๆสาขา โครงการทุนการศึกษานี้เป็นการสนับสนุนเงินทุนโดยสำนักงานต่างประเทศและเครือจักรภพและมีศิษย์เก่าที่ได้รับทุนมากกว่า 44,000 คนทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Reading ได้มีการลงทุนมากกว่า 500 ล้านปอนด์เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงและมีหนังสือให้บริการมากกว่า 1 ล้านเล่ม

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการลงทุนในวิทยาเขตอันทันสมัยที่ประเทศมาเลเซียเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนบางวิชาในหลักสูตรในต่างประเทศ ซึ่งนี่ไม่เพียงช่วยขยายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ประสบการณ์การเรียนแบบสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Reading เป็นสถาบันการศึกษาที่มีโครงการพัฒนาใหม่ๆและน่าตื่นเต้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างของโครงการพัฒนาล่าสุดในมหาวิทยาลัยอาทิเช่น:

 • รายงานการวิเคราะห์ของ Times Higher Education (THE) ระบุว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัย Reading ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาการวิจัยของสหราชอาณาจักรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี 2016/17 โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2015/16 มากกว่า 40%
 • อัตราความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการสมัครขอทุนสนับสนุนก็อยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าเคยมีมาเช่นกัน โดยมีการสมัครขอทุนมากกว่า 1 ใน 3 (34%) ที่ได้รับทุน สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในบรรดามหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ได้รับทุนอย่างน้อย 10 ทุนจากผลการวิเคราะห์ของ THE
 • มหาวิทยาลัย Reading ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมทำงานในโครงการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องการเรียนในสหราชอาณาจักร
 • ทางมหาวิทยาลัยและสมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Reading (RUSU) ได้มีการประกาศการดำเนินการโครงการร่วม โดยทางมหาวิทยาลัยจะบริจาคเงินทุนสนับสนุนโครงการ 1 ล้านปอนด์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาและยกระดับประสบการณ์นักศึกษาโดยรวม

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย Reading จะได้รับการแนะแนวโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือด้านการเรียนอันหลากหลาย

หลักสูตรต่างๆจะดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในสาขาวิชานั้นๆรวมถึงมีการถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากการวิจัยมาสู่การสอนด้วย นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆระดับโลก อีกทั้งยังมีโอกาสได้อาสาสมัครทำงานในโครงการวิจัยจริงอีกด้วย

รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ด้านวิชาการอันลึกซึ้งและมีทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพและศักยภาพสูงสุดของตนเอง บางส่วนของโครงการปัจจุบันที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษามีดังนี้:

 • การประเมินผลและผลตอบรับ
 • โครงการจัดการการประเมินผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMA)
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • FLAIR (การส่งเสริมความสำเร็จด้านการเรียนและการยกย่องความสำเร็จเป็นรายบุคคล)
 • โครงการ Learning Gain
 • TEL (การเรียนที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี)

การยอมรับ

มหาวิทยาลัย Reading ได้รับรางวัลระดับ Silver ในการสำรวจ Teaching Excellence Framework (TEF) ระดับประเทศ รางวัลที่ได้รับนี้คือสิ่งที่ยืนยันถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับศักยภาพที่ดีเยี่ยมของนักศึกษา

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี

แต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขการรับสมัครที่แตกต่างกัน บางหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความรู้ในสาขาวิชานั้นๆระดับหนึ่งก่อนเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร การได้รับเข้าเรียนในทุกหลักสูตรจะพิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาที่ผ่านมาของนักศึกษาและผลคะแนนที่ได้จากการสอบ

มหาวิทยาลัย Reading ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิ International Baccalaureate (IB) ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะเทียบเท่าคุณวุฒิ A level นักศึกษาจะต้องได้เกรดในสาขาวิชานั้นๆในระดับที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยรับพิจารณาหลากหลายคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ อาทิเช่น STPM ของมาเลเซีย, A levels และคุณวุฒิมัธยมศึกษาของฮ่องกง, อนุปริญญาขั้นสูง, A levels ของสิงคโปร์และ A levels ของบรูไน

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรปูพื้นหรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมในกรณีที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าคุณวุฒิ A levels ของประเทศอังกฤษ หรือในกรณีที่นักศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง

หลักสูตรปูพื้นนานาชาติ (IFP) จะช่วยให้นักศึกษาจากหลากหลายพื้นเพด้านการศึกษาและวัฒนธรรมได้มีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

เงื่อนไขการรับสมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี

สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีเกียรตินิยมด้วยผลการเรียนที่ดีหรือเทียบเท่า นอกจากนี้ในบางกรณีคุณวุฒิการศึกษาอื่นๆและจำนวนปีของประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอาจนำมาใช้เพื่อการเข้าเรียนได้เช่นกัน

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรได้แก่:

 • คะแนนรวม IELTS 7.0 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0 (หรือ)
 • คะแนนรวม IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ประสบการณ์หลายปีของมหาวิทยาลัยในการให้การต้อนรับนักศึกษานานาชาติจะช่วยให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึง

บริการ Meet and Greet

บริการ Meet and Greet ของมหาวิทยาลัยจะเป็นกิจกรรมตามตารางเวลาที่กำหนดในช่วงสัปดาห์ต้อนรับเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับ Reading

กิจกรรมต้อนรับ

กิจกรรมต้อนรับจะประกอบด้วยกิจกรรมทางสังคมต่างๆและการทัวร์เยี่ยมชมเมือง Reading เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่นแผนที่เมือง Reading, คำแนะนำในการเปิดบัญชีธนาคารและรายละเอียดของกิจกรรมอันหลากหลายของสมาพันธ์นักศึกษา

ความช่วยเหลือด้านวีซ่า

มหาวิทยาลัย Reading มีเจ้าหน้าที่แนะแนวด้านการเข้าเมืองในวิทยาเขตเพื่อคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่า อาทิเช่นการทำงานในระหว่างหรือหลังจากการเรียนในหลักสูตร

บริการช่วยเหลืออื่นๆ

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือเฉพาะด้านจากเจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติและเจ้าหน้าที่นอกเวลาที่เป็นนักศึกษานานาชาติของสมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Reading โดยทางฝ่ายบริการแนะแนวของสมาพันธ์นักศึกษาจะมีบริการช่วยเหลือ, แนะแนวและการให้คำแนะนำอย่างเป็นความลับทั้งในเรื่องส่วนตัว, สังคม, การเรียน, การเงินและสวัสดิภาพ อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลืออื่นๆอีกมากมาย เช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและการให้คำแนะนำก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือนักศึกษา...

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาเขต Whiteknights - วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Reading – ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างอันสวยงามบนพื้นที่ 130 เฮคเตอร์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีพื้นที่มากมายในการพักผ่อนหย่อนใจในระหว่างวัน วิทยาเขตแห่งนี้ได้รับรางวัล Green Flag ถึง 7 ปีติดต่อกันในฐานะหนึ่งในพื้นที่สีเขียวที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทุกคน ทางมหาวิทยาลัยมีบริการมากมายสำหรับนักศึกษาที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องเรียนถึงเวลาค่ำหรือเดินทางในวิทยาเขตในเวลากลางคืน

การตรวจตราความปลอดภัย

ทีมงานฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีการเดินตรวจตราความปลอดภัย, การควบคุมดูแลและการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและห้องควบคุม 24 ชั่วโมงทำให้มหาวิทยาลัยสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

การคุ้มกันและการเฝ้าดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล

นักศึกษาสามารถขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมเดินทางกับตนเองในพื้นที่วิทยาเขตหรือเฝ้าดูแลความปลอดภัยผ่านทางระบบกล้องวงจรปิด

เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสของมหาวิทยาลัยประจำแต่ละหอพักเพื่อช่วยดูแลสวัสดิภาพและระเบียบวินัยภายในหอพัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา...

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย Reading มีบริการช่วยเหลือที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อช่วยนักศึกษากำหนดเป้าหมายด้านอาชีพและได้รับทักษะและประสบการณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากผลการสำรวจล่าสุดพบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสูงถึง 94% ที่ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา (การสำรวจระดับอุดมศึกษาด้านจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษา 2016)

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

การได้รับประสบการณ์การทำงานในระหว่างการเรียนคือส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน รวมถึงเป็นการช่วยยกระดับ CV (ประวัติส่วนตัว)และการเรียนรู้โอกาสทางอาชีพในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตำแหน่งงานและการฝึกงานตลอดระยะเวลาการเรียนที่มหาวิทยาลัย

มีนักศึกษาของ Reading มากกว่า 2,000 คนที่เข้าร่วมในโครงการทำงานที่ได้รับหน่วยกิตในแต่ละปี และมีอีกจำนวนมากที่เข้าร่วมการฝึกงานนอกหลักสูตรในช่วงซัมเมอร์และในช่วงปิดภาคเรียน โอกาสการทำงานมีระยะเวลาตั้งแต่สองสัปดาห์จนถึงการทำงานในวิชาชีพเป็นเวลาหนึ่งปี

การแนะแนว, ความช่วยเหลือและการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพ

บริการด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย – ซึ่งเป็นทีมงานให้คำปรึกษาด้านอาชีพระดับมืออาชีพที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ้างงานทั้งระดับท้องถิ่น, ประเทศและนานาชาติ – จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรและหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากผลการสำรวจประจำปี 2017 ระบุว่ามีผู้ใช้บริการถึง 97% ที่แนะนำบริการด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย Reading

ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานกิจกรรมด้านอาชีพตลอดทั้งปี ซึ่งหลายๆกิจกรรมมีผู้จ้างงานในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานมากมาย อาทิเช่นงานอาชีพและการฝึกงานประจำปี - โดยทุกงานกิจกรรมจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี

ความช่วยเหลือด้านอาชีพและการจ้างงานอื่นๆได้แก่โครงการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ THRIVE ในช่วงก่อนปีสุดท้ายของการเรียน รวมถึงบริการ MY Jobs Online

นอกจากนี้ชุมชนศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอยู่ทั่วโลกของ Reading ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 280,000 คนจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ด้วยการให้คำปรึกษาและเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ตำแหน่งวิทยาเขต

อีเว้นท์เร็ว ๆ นี้
 • UK & US TOP University Interview Day
  หากคุณกำลังวางแผนเรียนต่อใน UK หรือ US ต้องไม่พลาดงานนี้! พบกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยดังระดับโลกจากอังกฤษและอเมริกา พร้อมยื่นใบสมัครในงาน ! ปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดำเนินการ ฟรี ครบทุกขั้นตอน
  สำนักงาน IDP สีลม
  Bangkok, Thailand
  GB
  US
  13th มี.ค. 2020
  08:00 หลังเที่ยง - 08:00 หลังเที่ยง
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • English Course Day - IDP Chiang Mai
  นิทรรศการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ พบสถาบันภาษาชั้นนำจาก 5 ประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์ พร้อมโปรโมชันส่วนลด ค่าเรียนภาษา สูงสุด 30 % พร้อมดำเนินการฟรี ทุกขั้นตอน เข้าร่วมงาน ฟรี
  ห้องดอยสุเทพ - โรงแรมคันทารี่ ฮิลล์เชียงใหม่
  Chiang Mai, Thailand
  NZ
  GB
  CA
  AU
  US
  21st มี.ค. 2020
  01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
  ข้อมูลเพิ่มเติม
The University of Reading was established in 1892. It is recognised as one of the top 200 Universities in the world, and is home to thousands of students from various countries. The University is a four-time winner of the Queen’s Anniversary Prize for Higher Education.

Reading offers more than 350 undergraduate and postgraduate courses taught by leading academics. It offers a wide range of programmes from the pure and applied sciences to languages, humanities, social sciences, business and arts. Research at Reading is structured around five themes that include environment, food, health, heritage and creativity, and prosperity and resilience.

The university is set within 123 hectares of beautiful award-winning parkland, including lakes, meadows and the renowned Harris Garden with flower meadows, a cherry tree orchard and a jungle garden. Its campus is a thriving community and features the Students' Union, contemporary study facilities, halls of residence, support services, library, places to eat and one the UK’s best student clubs.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_258666_320px.jpg University of Reading https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-reading/iid-uk-00776/

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์