พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Regina ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1911 เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในรัฐ Saskatchewan ของประเทศแคนาดา โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา, อนุปริญญาและประกาศนียบัตรในหลากหลายสาขา มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในความเป็นเลิศด้านผลงานวิชาการและการวิจัย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในด้านรูปแบบการเรียนจากประสบการณ์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ดีที่สุดระดับท็อป 200 ของโลกจากการจัดอันดับโดย Times Higher Education ในปี 2017 และเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาระดับท็อป 15 ของประเทศแคนาดาประจำปี 2020 ในการจัดอันดับโดย Macleans

มหาวิทยาลัย Regina ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของรัฐ Saskatchewan ด้วยจำนวนประชากรราว 215,000 คนและมีประวัติศาสตร์อันมั่งคั่งย้อนหลังไปถึงปีค.ศ. 1882 โดยเป็นเมืองอันมีพลวัตด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จะมอบประสบการณ์การเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่เติมเต็มเป้าหมายของนักศึกษา

วิทยาเขตขนาด 239 เอเคอร์ของมหาวิทยาลัย Regina ตั้งอยู่รอบทะเลสาบที่มาจากแหล่งน้ำพุและรายล้อมไปด้วยภูมิประเทศอันสวยงามของ Wascana Centre หนึ่งในสวนสาธารณะในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ นอกเหนือจากทัศนียภาพอันสวยงามแล้ว ยังมีทางเดินป่า, พื้นที่สีเขียวอันกว้างใหญ่และนกนานาพันธุ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการขี่จักรยาน, การเล่นแพดเดิลบอร์ด, การวิ่งและการปีนเขาด้วยรองเท้าหิมะในฤดูหนาว Wascana Centre เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเมือง ซึ่งนักศึกษาจะได้สามารถใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังมีที่พักให้บริการในใจกลางพื้นที่ของสวนสาธารณะแห่งนี้ด้วย

นักศึกษาใหม่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนระดับโลกของนักศึกษาเต็มเวลาและนอกเวลามากกว่า 15,000 คน รวมถึงนักศึกษานานาชาติประมาณ 3,000 คนจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากการศึกษาอันมีคุณภาพสูงแล้ว มหาวิทยาลัยยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านอาชีพด้วยการมอบโอกาสการฝึกงานและการเรียนแบบสหกิจศึกษาที่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆกับเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่จะมอบโอกาสการจ้างงานมากมายหลังจากสำเร็จการศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Regina เป็นสถาบันการศึกษาที่มีแนวคิดก้าวหน้าและมุ่งเน้นในการวิจัยแบบประยุกต์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาระดับท็อป 15 ของประเทศแคนาดาที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำงานในโครงการวิจัยขั้นปฐมภูมิในระหว่างการเรียน ในปีนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Regina 55 คนที่ได้รับรางวัลยกย่องในความเป็นเลิศด้านการเรียนจากโครงการ Tri-Council ของรัฐบาลแคนาดา – ซึ่งเป็นกลไกเบื้องต้นในการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนหลังระดับมัธยมศึกษา โดยรางวัลนี้จะมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Regina ได้มีการพัฒนาแผนการรับมือกับ Covid-19 ได้อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการสอนหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่องพร้อมๆไปกับการให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบวิทยาเขตแบบดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรส่วนใหญ่ และได้มีการพัฒนาเว็บไซต์การเรียนทางออนไลน์ที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนของหลักสูตร, สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและส่งงานประจำวิชา หลักสูตรของภาคเรียนฤดูหนาวปี 2021 จะยังคงดำเนินการสอนจากทางไกล โดยมีข้อยกเว้นสำหรับบางวิชาเรียนระดับวิชาชีพที่ดำเนินการสอนในชั้นเรียนที่ลดจำนวนนักศึกษาลงพร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัยต่างๆ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Regina จะได้รับประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญาความรู้และมีโอกาสทำงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรม คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิสูงและประสบการณ์อันกว้างขวาง หลายๆท่านผ่านการสอนในระดับนานาชาติมาแล้วและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองไปสู่นักศึกษาจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ 1:22 ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยจะช่วยให้อาจารย์และผู้บรรยายมีเวลากับนักศึกษามากขึ้นอันนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนที่เอาใจใส่เป็นรายบุคคลได้มากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการเรียนที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและมีความหลากหลาย ที่ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาจะสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการริเริ่มต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายนี้ อย่างเช่นหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาการศึกษาที่ไม่แบ่งแยกผู้คน และโครงการ Campus for All ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาที่ไม่แบ่งแยกผู้คนสำหรับผู้ใหญ่ที่ประสบปัญหาด้านความบกพร่องทางสติปัญญา นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงอย่างน้อยหนึ่งโครงการในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์สามารถมอบโอกาสทางอาชีพที่ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากอาจารย์ได้มีโอกาสทำความรู้จักนักศึกษาของตนเองได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Regina มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 120 หลักสูตร, หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอก 78 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกหลายหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญามักจะรวมการเรียนภาคปฏิบัติไว้ในหลักสูตร อย่างเช่นประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติ, โอกาสการทำงานวิจัยระดับปฐมภูมิและการฝึกงาน โดยมีคณะเรียนระดับปริญญาตรี 9 คณะและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการรับรองจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • La Cite Universitaire Francophone
 • คณะสื่อ, ศิลปะและการแสดง
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์

คณะศิลปศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาเพียงไม่กี่แห่งที่มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาปรัชญา, การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE) – หลักสูตรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติซึ่งมีการเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Yale และ Oxford นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพอันเป็นที่ต้องการอย่างสูงผ่านทางการเรียนที่มีความสมดุลทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ.

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

อัตราการรับเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Regina ในปี 2019 อยู่ที่ระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ การสมัครเรียนจะดำเนินการทางออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนควรเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวันครบกำหนดที่สำคัญต่างๆ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะเรียนหรือหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน

นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Regina จะต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยระดับความรู้ที่กำหนดจะเทียบเท่ากับคะแนนรวม IELTS 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0 อีกทั้งยังมีระบบการประเมินผลเทียบเท่าอีกหลายประเภทที่มหาวิทยาลัยรับพิจารณา ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บเพจข้อกำหนดคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนจะต้องส่งเอกสารหลักต่างๆมายังแผนกรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย เอกสารเหล่านี้จะแตกต่างกันตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร และในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมกับเอกสารที่อยู่ในภาษาต้นฉบับ โดยการสมัครเรียนจะดำเนินการทางออนไลน์

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขต Wascana ของมหาวิทยาลัย Regina ตั้งอยู่ในภูมิประเทศอันสวยงามใกล้กับสวนสาธารณะของเมืองและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จและการพัฒนาตนเองของนักศึกษาจำนวน 15,000 คนของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตแห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่การเรียนและห้องทดลองคอมพิวเตอร์อันทันสมัยมากมาย รวมถึงห้องสมุดอันทันสมัยที่มีบริการหนังสือ, วารสารและทรัพยากรความรู้ระบบดิจิทัล ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมวัฒนธรรมการตั้งแคมป์ที่ไม่แบ่งแยกผู้คนและได้มีการออกแบบห้องพักผ่อนเอนกประสงค์ใหม่ที่มีระบบระบายอากาศแบบพิเศษเพื่อให้นักศึกษาพื้นเมืองสามารถทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยพิธีการรมควัน

นอกจากนี้ภายในวิทยาเขตยังมีสถานที่รับประทานอาหารที่มีบริการอาหารนานาชาติอันหลากหลายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมอันมีชีวิตชีวาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยพื้นที่มากมายสำหรับกิจกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัย Regina มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาที่ดีเยี่ยมด้วยศูนย์ฟิตเนสหลากหลายประเภท, สนามกีฬากลางแจ้งและในร่มที่เป็นสถานที่ทำกิจกรรมกีฬามากมาย อย่างเช่นวอลเล่ย์บอล, โปโลน้ำ, ฮ็อคกี้, จานร่อนและอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกบริการที่พักในวิทยาเขตหลายประเภทด้วยบริการห้องพักมากกว่า 1,800 ห้องในหลากหลายรูปแบบและราคา ด้วยระยะทางเดินไม่ไกลจากสวนสาธารณะ Wascana อันสวยงาม มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักอันปลอดภัยและราคาไม่แพงสำหรับนักศึกษาในระหว่างการเรียนที่มหาวิทยาลัย บริการที่พักทั้งหมดเป็นห้องพักส่วนตัวและส่วนใหญ่มีห้องน้ำส่วนตัว รวมถึงมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและรวมค่าสาธารณูปโภคทุกอย่างไว้ในราคาค่าเช่าแล้ว นอกจากนี้ยังมีทางเลือกที่พักสำหรับนักศึกษากลุ่ม LGBTQ+ เป็นการเฉพาะอีกด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Regina มีชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมในด้านสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาจากทุกพื้นเพในการอยู่อาศัยและเรียนได้อย่างสะดวกสบาย โดยเป็นผลสำเร็จจากการลงทุนอย่างยั่งยืนในบริการด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆทั้งในและนอกวิทยาเขต รวมถึงมีการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในหมู่คณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมีบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงในวิทยาเขตเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆทั้งใหญ่และเล็ก โดยมีบริการจัดการการจราจรและที่จอดรถ รวมถึงโครงการ Walk Along ซึ่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยส่วนตัวให้กับนักศึกษาที่เดินไปยังสถานที่ต่างๆในวิทยาเขต ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นักศึกษาจะสามารถวางใจได้กับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและเป็นมืออาชีพจากทีมงานตำรวจและเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุที่ผ่านการรับรอง

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งมีการอธิบายถึงรายละเอียดของมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา นโยบายนี้จะครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่กิจกรรมในวิทยาเขตจนถึงวิธีการเรียนการสอน หรือแม้แต่การวางผังสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างในวิทยาเขต รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาภายใต้นโยบายนี้

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
801st  / 1250
At University of Regina
At University of Regina
At University of Regina
At University of Regina
At University of Regina
At University of Regina
At University of Regina
At University of Regina
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1993

 • $806
  บ้านพัก
 • $814
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $256
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์