พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Sheffield เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำพร้อมด้วยชื่อเสียงระดับโลกในความเป็นเลิศ ในฐานะมหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 โดย QS) และเป็นสมาชิกของกลุ่ม Russell Group อันมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัย Sheffield จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกในเมืองอันมีชีวิตชีวาและน่าอยู่อาศัยในใจกลางสหราชอาณาจักร สมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักร (Whatuni Student Choice Awards 2019) และมีสโมสรและชมรม, งานและกิจกรรม รวมถึงโอกาสงานอาสาสมัครอันหลากหลายเพื่อเสริมคุณค่าประสบการณ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Sheffield มีการวิจัยระดับชั้นนำของโลก, การสอนอันเป็นเลิศและชุมชนนานาชาติอันมีชีวิตชีวา นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Sheffield มีความมุ่งมั่นในการค้นหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมสมัยของโลก การวิจัยของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน นอกจากนี้การวิจัยยังเป็นพื้นฐานข้อมูลสำหรับการสอนที่มีคุณภาพเยี่ยมของมหาวิทยาลัยในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่นสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์และธุรกิจ

มีนักศึกษาเกือบ 30,000 คนจากมากกว่า 144 ประเทศที่เลือกเดินทางมาเรียนที่ Sheffield จนเกิดเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวา มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดระดับท็อป 50 ของโลก (Times Higher Education 2019)

ด้วยจำนวนประชากรมากกว่าห้าแสนคน เมือง Sheffield เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาพร้อมด้วยชื่อเสียงในความเป็นมิตรและน่าอยู่อาศัย และด้วยทำเลที่ตั้งในใจกลางของสหราชอาณาจักร นักศึกษาจะสามารถเดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองแมนเชสเตอร์ได้ในเวลา 45 นาทีและกรุงลอนดอนภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดระดับท็อป 10 ของสหราชอาณาจักรอีกด้วย (2019 NatWest Student Living Index)

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Sheffield ได้รับการยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและการสำรวจต่างๆทั้งระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง:

 • อันดับที่ 78 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 โดย QS)
 • อันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักร (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 โดย QS)
 • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดระดับท็อป 50 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2019 โดย Times Higher Education)
 • สมาพันธ์นักศึกษาที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร (Whatuni Student Choice Awards 2019)
 • อันดับที่ 22 จาก 250 มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปในความเป็นเลิศด้านการสอน (การจัดอันดับการสอนของทวีปยุโรป 2019 โดย Times Higher Education)
 • อันดับที่ 2 ในกลุ่ม Russell Group ในด้านความพีงพอใจของนักศึกษาจากผลการสำรวจ National Student Survey 2019
 • ‘13 สาขาวิชาอยู่ในอันดับท็อป 100 ของโลก' (การจัดอันดับโลกรายสาขาวิชาปี 2021 โดย Times Higher Education)
 • 99 เปอร์เซ็นต์ของการวิจัยอยู่ในระดับชั้นนำของโลก, ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติหรือเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ (Research Excellence Framework 2014)

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการสอนและดูแลโดยคณาจารย์, นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำของโลก คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง และผลการสำรวจ Research Excellence Framework ครั้งล่าสุด 99 เปอร์เซ็นต์ของการวิจัยของ Sheffield เป็นที่ยอมรับและยอดเยี่ยมระดับนานาชาติหรืออยู่ในระดับชั้นนำของโลก ในฐานะมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group การสอนจะถูกขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 22 จาก 250 มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปในความเป็นเลิศด้านการสอน (การจัดอันดับการสอนของทวีปยุโรป 2019 โดย Times Higher Education)

ในระหว่างการเรียนที่ Sheffield นักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้บริหารจัดการเวลาของตนเองเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการจัดการที่มีความสำคัญและเตรียมความพร้อมสำหรับโลกของการทำงาน นอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเองแล้ว นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา, การวิจัย, การวิเคราะห์, การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ รวมถึงเพิ่มความมั่นใจในตนเองและเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้

มหาวิทยาลัย Sheffield มีการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ, อุตสาหกรรม, รัฐบาลและองค์กรนานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของสาขานั้นๆ หลายๆหลักสูตรมีการเชิญศิษย์เก่าและผู้บรรยายรับเชิญมาให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมกับนักศึกษา

Show more +Show less -
สาขาวิชา

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย Sheffield ประกอบด้วย 5 คณะเรียนพร้อมด้วยคณะนานาชาติเพิ่มเติมที่เมือง Thessaloniki ในประเทศกรีซ โดยมีคณะต่างๆดังนี้:

คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพระดับชั้นนำของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 62 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาประจำปี 2020 โดย Times Higher Education และประกอบด้วยแผนกวิชาโบราณคดี, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์, ภาษาและวัฒนธรรม, ดนตรีและปรัชญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะนี้ประกอบด้วย 7 แผนกวิชาได้แก่วิศวกรรมอวกาศ, วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ, วิศวกรรมชีวภาพ, วิศวกรรมเคมีและชีววิทยา, วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมเครื่องกล

คณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ

คณะนี้เป็นที่ตั้งของคณะวิชาการแพทย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแผนกวิชาต่างๆในสาขาทันตแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์การสื่อสารมนุษย์, ประสาทวิทยาศาสตร์, เนื้องอกวิทยาและระบบการเผาผลาญอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนี้ประกอบด้วย 7 แผนกวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์สัตว์และพืช, ชีวเวชศาสตร์, เคมี, คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์, ชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ, ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และจิตวิทยา

คณะสังคมศาสตร์

คณะนี้ประกอบด้วย 13 แผนกวิชาซึ่งรวมถึงคณะวิชาการจัดการที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสามสถาบันด้วย แผนกวิชาต่างๆของคณะได้แก่แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, ครุศาสตร์, ภูมิศาสตร์, คณะวิชาสารสนเทศ, วารสารศาสตร์, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, การเมือง, สังคมวิทยา, การศึกษาและการวางผังเมืองและสถาบันสหวิทยาการอย่าง Methods Institute คณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Sheffield อยู่ในอันดับที่ 59 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาประจำปี 2020 โดย Times Higher Education

Show more +Show less -
ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

Sheffield เป็นเมืองอันมีชีวิตชีวาที่อยู่ใกล้กับเขตชนบทที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร โดยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของสหราชอาณาจักรที่มีประชากรมากกว่าห้าแสนคนพร้อมด้วยวงการดนตรีและศิลปะอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังมีพื้นที่กลางแจ้งมากมายรวมถึงสวนสาธารณะมากกว่า 200 แห่ง, สวนดอกไม้อันสวยงามและพื้นที่ป่าไม้อย่างเช่นสวนพฤกษศาสตร์ Sheffield และ Weston Park ซึ่งอยู่ใกล้กับวิทยาเขตหลักเพียงระยะทางเดินไม่ไกล Sheffield เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็นมิตร นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดเมืองหนึ่งของสหราชอาณาจักรด้วย

ได้รับประกันสิทธิ์ที่พัก

มหาวิทยาลัย Sheffield รับประกันว่าจะจัดหาที่พักให้นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการเรียน โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ ที่พักทุกแห่งให้บริการด้วยห้องพักส่วนตัวและอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี โดยห้องพักส่วนใหญ่มีห้องน้ำและห้องส้วมส่วนตัว

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสอนระดับชั้นนำ

มหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนในการสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนอันทันสมัย อาทิเช่นห้องสมุด Information Commons ซึ่งมีหนังสือให้บริการมากกว่า 100,000 เล่มและคอมพิวเตอร์ 500 เครื่อง และ Diamond ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลากหลายสาขาวิชาพร้อมที่นั่งเรียนสำหรับนักศึกษา 2,540 คน, ห้องบรรยาย 9 ห้อง, ห้องควบคุมเครื่องยนต์ไอพ่น, โรงฝึกงานเครื่องจักรและโปรแกรมเสมือนจริง

ความช่วยเหลืออันดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์และความรู้ที่ดีเยี่ยมในด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ ทั้งก่อนเดินทางมาถึงและตลอดระยะเวลาของการเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีอาจารย์แนะแนวผู้เชี่ยวชาญประจำหน้าที่อยู่ทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษา, หลักสูตรการเรียน, ที่พักหรือการใช้ชีวิตในเมือง Sheffield

ประสบการณ์นักศึกษาอันยอดเยี่ยม

สมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักร (Whatuni Student Choice Awards 2019) และมีสโมสรและชมรม, งานและกิจกรรม รวมถึงโอกาสงานอาสาสมัครอันหลากหลายเพื่อเสริมคุณค่าประสบการณ์ของนักศึกษา

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Sheffield ยินดีรับพิจารณาใบสมัครขอทุนการศึกษาจากนักศึกษาความสามารถสูงที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพในการประสบความสำเร็จ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานานาชาติสำหรับการเข้าเรียนในปี 2020 ประกอบด้วยทุนต่อไปนี้และทุนอื่นๆเพิ่มเติม

50 x 50%: ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติ

ทุนค่าเล่าเรียน 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี* สำหรับแต่ละปีการศึกษา (ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 60 เปอร์เซ็นต์) นักศึกษาต้องได้รับเข้าเรียนก่อนที่จะสามารถสมัครขอทุนการศึกษานี้ได้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติ

ทุนการศึกษานี้มีมูลค่า 2,000 ปอนด์สำหรับแต่ละปีการศึกษา (ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 60 เปอร์เซ็นต์) สำหรับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ และทุนมูลค่า 2,500 ปอนด์ต่อปีสำหรับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ* และคณะวิทยาศาสตร์

125 x 25%: ทุนการศึกษาหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีนานาชาติ

ทุนค่าเล่าเรียน 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี* นักศึกษาต้องได้รับเข้าเรียนก่อนที่จะสามารถสมัครขอทุนการศึกษานี้ได้

ทุนการศึกษาหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีนานาชาติ

นักศึกษาจากประเทศที่กำหนดจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ปอนด์สำหรับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ และทุนมูลค่า 2,500 ปอนด์ต่อปีสำหรับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ* และคณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาอื่นๆตามสัญชาติ, ภูมิลำเนาหรือสาขาการเรียน นักศึกษาสามารถใช้เครื่องคำนวณเงินทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินทุนที่มีมอบให้นักศึกษา

*มีบางหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพที่ไม่รวมอยู่ในทุนการศึกษาเหล่านี้

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

มหาวิทยาลัย Sheffield ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลกมานานหลายทศวรรษและมีประสบการณ์มากมายในการประเมินและเข้าใจถึงคุณวุฒิการศึกษานานาชาติประเภทต่างๆมากมาย นักศึกษาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับสำหรับประเทศต่างๆได้จากเว็บเพจของประเทศนั้นๆ ข้อกำหนดด้านคะแนนเกรด, สาขาวิชาและความรู้ภาษาอังกฤษจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยรับพิจารณาคุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษมีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระดับความรู้ของตนเองเพื่อให้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย Sheffield รับพิจารณาคุณวุฒิการศึกษานานาชาติหลากหลายประเภทสำหรับการเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาสามารถสมัครเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อของมหาวิทยาลัย

สำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องสมัครผ่านทางบริการรับสมัครเรียนมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (UCAS) รหัส UCAS ของมหาวิทยาลัย Sheffield คือ S18 SHEFD ไม่มีรหัสวิทยาเขต

หลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยไทยอันเป็นที่ยอมรับพร้อมด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0 เพื่อการได้รับการพิจารณารับเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรอนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือหลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาโท นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือปริญญาโทสามารถสมัครได้โดยการใช้แบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์

หลักสูตรการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี

สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยผลการเรียนที่ดีจากมหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับเพื่อการได้รับการพิจารณารับเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรปูพื้นหรือเตรียมปริญญาโทที่วิทยาลัยนานาชาติ Sheffield

Show more +Show less -
9238
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
110th  / 1250
At University of Sheffield
Describe the University of Sheffield in 3 words
At University of Sheffield
At University of Sheffield
Something you thought about Sheffield before you arrived
At University of Sheffield
Student Experience at University of Sheffield
At University of Sheffield
How have you changed since living in Sheffield
At University of Sheffield
At University of Sheffield
At University of Sheffield
At University of Sheffield
At University of Sheffield
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(5.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
5.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
5.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
5.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
5.0
Shaik Mohammad Khazar
University of Sheffield
Its a very peaceful uni surrounded by greenery. The staff and the student union is very helpful and all the work gets done in a jiffy with no delays.
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
University of Sheffield University of Sheffield
Rated5/5based on2 student reviews
Its a very peaceful uni surrounded by greenery. The staff and the student union is very helpful and all the work gets done in a jiffy with no delays. Customer reviews:
University of Sheffield - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
University of Sheffield University of Sheffield
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Sheffield - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Sheffield University of Sheffield
Rated5/5based on2 student reviews
Its a very peaceful uni surrounded by greenery. The staff and the student union is very helpful and all the work gets done in a jiffy with no delays. Customer reviews:
University of Sheffield - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
University of Sheffield University of Sheffield
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Sheffield - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์