text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย South Australia (UniSA) เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกที่เปิดสอนหลักสูตรอันมีคุณภาพระดับโลกมากกว่า 200 หลักสูตรให้กับนักศึกษาจากทั่วโลก

ด้วยทำเลที่ตั้งในเมือง Adelaide อันสวยงาม มหาวิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาเขตในใจกลางเมือง 2 แห่ง, วิทยาเขตในเขตพื้นที่มหานครอีก 2 แห่งและวิทยาเขตระดับภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองอีก 2 แห่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยในทุกวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยได้รับคะแนน 5 ดาวในหมวดการวิจัย, โอกาสการได้งาน, การสอน, สิ่งอำนวยความสะดวก, ความเป็นสากล, ความรับผิดชอบต่อสังคมและนวัตกรรมจากคะแนนรวม 5 ดาวในการให้คะแนนดาวโดย QS ประจำปี 2019

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังอยู่ในอันดับที่ 1 ของออสเตรเลียในด้านคุณภาพของการศึกษา รวมถึงอยู่ในระดับท็อป 15 ของโลกในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคจากการจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2020 โดย Times Higher Education

ในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับที่ 29 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ประจำปี 2021 โดย QS) มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลาย อีกทั้งยังมีชุมชนนักศึกษานานาชาติมากกว่า 6,500 คนจากประชากรนักศึกษาเกือบ 35,000 คน และมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาพันธมิตร 89 แห่งทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าแห่งนี้ได้มีการลงทุนอย่างมากมายในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่ารวมถึง 400 ล้านเหรียญออสเตรเลียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนในสถานที่เรียนที่มีเทคโนโลยีอันมีคุณภาพระดับโลกและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีผลงานวิจัย 100 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพระดับโลกหรือสูงกว่าในการสำรวจ Excellence in Research for Australia (ERA) ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์นานาชาติที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย QS) มหาวิทยาลัยจะมอบการศึกษาที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรมและมีการดำเนินงานอันเป็นสากล

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Covid-19

Covid-19 มีผลกระทบกับนักศึกษาทั่วโลก อย่างไรก็ตามทาง UniSA มีการจัดเตรียมแผนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเรียนของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานแตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนการสำหรับอนาคตของตนเอง

UniSA มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึงหลักสูตรที่สามารถเริ่มต้นการเรียนได้ทางออนไลน์สำหรับการรับเข้าเรียนรอบเดือนกันยายนปี 2020 หลังจากที่นักศึกษาได้ทำการสมัครเรียนแล้ว นักศึกษาจะได้รับแผนการเรียนเฉพาะของตนเองเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการเรียนทางออนไลน์จนไปสู่การเรียนที่วิทยาเขต โดยนักศึกษาจะสามารถเริ่มต้นการเรียนของตนเองทางออนไลน์และโอนย้ายการเรียนมายังเมือง Adelaide ได้ในภายหลัง

นักศึกษาควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยและดูข้อมูลเพิ่มเติม

UniSA มีอันดับที่สูงในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย South Australia ยังคงรักษาความแข็งแกร่งในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับโลกที่ดีเยี่ยม ในการจัดอันดับล่าสุด มหาวิทยาลัยขยับมาอยู่ในอันดับที่ 25 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ประจำปี 2020 โดย THE และอันดับที่ 29 ของมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 โดย QS สำเร็จที่ดีเยี่ยมสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีอายุเพียง 29 ปีและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นจากบรรดามหาวิทยาลัยสมัยใหม่แห่งอื่นๆ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีผลงานที่ดีเยี่ยมในการจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมโดย THE ในปี 2020 ด้วย และได้รับการยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียและอันดับ 6 ของโลกในด้านคุณภาพการศึกษา และอยู่ในระดับท็อป 100 ของโลกในด้านผลกระทบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดยรวม

ศาสตราจารย์ David Lloyd รองอธิการบดีของ UniSA กล่าวว่า ''ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการเติบโตก้าวหน้า ปัจจัยหลักที่สำคัญคือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากร, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการจัดหาเงินทุนระดับอุดมศึกษา รวมถึงการรักษาและพัฒนาความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในด้านความเสมอภาค, การเข้าถึงและการมีส่วนร่วม''

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มีเหตุผลมากมายสำหรับการเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย South Australia และหนึ่งในนั้นคือการสอนที่มีคุณภาพเยี่ยม

มหาวิทยาลัยจะมอบประสบการณ์การเรียนที่ตรงกับความต้องการ นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและเป็นมืออาชีพในสาขาอุตสาหกรรมนั้นๆมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์นานาชาติที่มีความหลากหลายที่สุดในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยได้คะแนน 5 ดาวในความเป็นเลิศด้านคุณภาพการสอนในการให้คะแนนดาวโดย QS ประจำปี 2019

การสอนที่มหาวิทยาลัยมีพื้นฐานข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตรการเรียนก็สอดคล้องกับแนวโน้มและความต้องการล่าสุดของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและมีโอกาสได้ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาจริงในภาคปฏิบัติและพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน

นักศึกษาจะได้เรียนในสถานที่เรียนที่มีคุณภาพระดับโลกพร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยอันทันสมัยและอีกมากมาย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

UniSA ประกอบด้วย 7 คณะวิชาที่มุ่งเน้นในการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตของสังคมและอุตสาหกรรม

สหเวชศาสตร์และสมรรถภาพมนุษย์ UniSA

คณะวิชาสหเวชศาสตร์และสมรรถภาพมนุษย์ UniSA จะผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งอนาคตที่สามารถสร้างคุณประโยชน์อันมีคุณค่า มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพทั่วโลกผ่านทางการวิจัย และมีการทำงานร่วมกับชุมชนและอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายที่มีความสำคัญในด้านสุขภาพ

ธุรกิจ UniSA

คณะวิชาธุรกิจ UniSA จะผลิตผู้นำที่มีความรู้และทักษะที่สามารถกำหนดทิศทางของภาคธุรกิจ, อุตสาหกรรมและในด้านอื่นๆ โครงการวิจัยของคณะวิชาสามารถคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมสมัยต่างๆในภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจสมัยใหม่พร้อมด้วยพันธมิตรของคณะวิชาที่มีอยู่ทั่วโลก

วิทยาศาสตร์คลินิกและสุขภาพ UniSA

คณะวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกและสุขภาพ UniSA สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพที่สำคัญในปัจจุบันผ่านทางการสอนที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศด้านการวิจัย ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะวิชาจะประยุกต์ความรู้จากการวิจัยไปสู่กลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

งานสร้างสรรค์ UniSA

คณะวิชางานสร้างสรรค์ UniSA จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยทักษะที่ตรงกับความต้องการในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม โครงการวิจัยของคณะวิชาจะทำการสำรวจความซับซ้อนระดับโลกและช่วยคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

อนาคตการศึกษา UniSA

คณะวิชาอนาคตการศึกษา UniSA จะผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการศึกษาที่จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก, เยาวชนและผู้ใหญ่ การวิจัยของคณะวิชาจะช่วยผลิตรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆในภาคการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ความยุติธรรมและสังคม UniSA

คณะวิชาความยุติธรรมและสังคม UniSA มีทางเลือกการเรียนอันหลากหลายและมีการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลกในสาขากฎหมาย, งานสังคมสงเคราะห์, จิตวิทยา, งานบริการสังคมและสังคมศาสตร์

UniSA STEM

คณะวิชา UniSA STEM จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงความรู้ในด้านเทคโนโลยี, วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาอันมีนวัตกรรม

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาจะสามารถค้นพบหลักสูตรการเรียนที่ตรงกับความสนใจของตนเอง และควรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของหลักสูตรนั้นๆ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการเรียนหลักสูตรที่เทียบเท่า Year-12 ของประเทศออสเตรเลียในประเทศบ้านเกิดของตนเอง หรือสำเร็จการเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหรือหลักสูตรปูพื้นศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ

นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องสำเร็จการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิระดับนานาชาติเทียบเท่ากับที่สำเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย โดยบางหลักสูตรอาจกำหนดให้นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การทำงาน ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนทั้งหลักสูตรชั้นเรียนและการวิจัยที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลังจากนั้นนักศึกษาต้องทำการสมัครทางออนไลน์โดยการใช้ระบบสมัครเรียนนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์ที่ใช้งานง่าย นักศึกษาจะสามารถติดตามความคืบหน้าของการสมัครได้ตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งใบสมัคร, การประเมินใบสมัคร, การเสนอรับเข้าเรียนและการตอบรับเข้าเรียน อีกทั้งระบบนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเสนอรับเข้าเรียน, ตอบรับการเข้าเรียนและชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยด้วย

ระดับปริญญาตรี

 • TOEFL – 60 iBT (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) คะแนนหมวดการอ่านและการเขียนไม่ต่ำกว่า 18
 • IELTS (Academic) – คะแนนรวม 6.0 พร้อมคะแนน 6.0 ในหมวดการอ่านและการเขียน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 • TOEFL – 79 iBT (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) คะแนนหมวดการอ่านและการเขียนไม่ต่ำกว่า 18
 • IELTS (Academic) – คะแนนรวม 6.5 พร้อมคะแนน 6.0 ในหมวดการอ่านและการเขียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตทุกแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย อาทิเช่นห้องบรรยาย, ห้องสมุด, ห้องเวิร์คช็อป, ห้องทดลองและพื้นที่ที่จำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริง นักศึกษาจะสามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆและระบบการเรียนทางออนไลน์แบบอินเตอร์แอ๊คทีฟเต็มรูปแบบ

ห้องสมุด

ห้องสมุดในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรความรู้อันหลากหลาย อาทิเช่นหนังสือ, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูลต่างๆและอีกมากมาย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่การเรียนรู้แบบกลุ่มและมีบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีด้วย

ที่พักนักศึกษา

เมือง Adelaide มีทางเลือกที่พักหลากหลายประเภทที่เหมาะกับงบประมาณและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีแผนกบริการที่พักที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักที่ตรงกับความต้องการ

การเรียนทางออนไลน์ 24/7

ระบบการเรียนทางออนไลน์แบบอินเตอร์แอ๊คทีฟของมหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน, ห้องเรียนแบบเสมือนจริง, การบันทึกการบรรยายและอีกมากมาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเรียนแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมและให้บริการนักศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Show more +Show less -
วิทยาเขต

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 6 วิทยาเขต แบ่งเป็น 4 วิทยาเขตในเมือง Adelaide และวิทยาเขตระดับภูมิภาคอีก 2 แห่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนและการวิจัย ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนมากกว่า 400 ล้านเหรียญออสเตรเลียในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาเขต

Adelaide – City East

ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง วิทยาเขตนี้เป็นสถานที่เรียนของหลักสูตรสาขาสุขภาพและเวชศาสตร์ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต อาทิเช่น:

 • โรงพยาบาลที่จำลองการรักษาจริงและบริการด้านสุขภาพ
 • ห้องทดลองเฉพาะด้านต่างๆ อาทิเช่นห้องทดลองจุลชีววิทยาและชีวกลศาสตร์และอีกมากมาย

Adelaide – City West

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง วิทยาเขตอันทันสมัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่เรียนสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ธุรกิจและนิติศาสตร์

วิทยาเขต Magill

วิทยาเขตซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Adelaide 7 กิโลเมตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างเช่นสตูดิโอโทรทัศน์และวิทยุ, ห้องทำงานสังคมสงเคราะห์, ห้องทดลองต่างๆและสถานที่ฝึกอบรมครูที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียอย่าง Samsung SMARTSchool

Mawson Lakes

วิทยาเขต Mawson Lakes ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการวิจัยอันทันสมัยสำหรับการเรียนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและการออกแบบ

Whyalla (ภูมิภาค)

วิทยาเขต Whyalla มีพื้นที่สำหรับการเรียนสาขาเฉพาะทาง อาทิเช่นห้องทดลองด้านสุขภาพและห้องเรียนจำลองสำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์

Mount Gambier (ภูมิภาค)

ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขต Mount Gambier มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ผู้บรรยาย, อาจารย์และนักศึกษาสามารถแสดงผลงานของตนเองบนจอขนาดใหญ่เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน

Show more +Show less -
6332
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
301st  / 1250
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
การจัดอันดับโลก
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$4390

 • $2955
  บ้านพัก
 • $896
  อาหาร
 • $139
  ชีวิตประจำวัน
 • $400
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Magill South Australia St Bernards Road
Adelaide South Australia North Terrace
Mawson Lakes South Australia Mawson Lakes Boulevard
Whyalla Norrie South Australia 111 Nicolson Avenue
Adelaide South Australia 108 North Terrace
University of South Australia was established in 1991 but it?s foundations date back to the latter half of the 19th century. The forerunners of today?s University were the South Australian School of Art, founded in 1856, the first of several Teacher Training Colleges formed in 1876, and the School of Mines and Industries which was established in 1889. These schools were renowned for providing quality education and for responding to the needs of the nascent colony of South Australia.

Students can experience the modern facilities and be taught by academics who are experts in their field. With more than 200 degree programs on offer, students can find something to suit their career interests. The university offers degree programs across a wide range of subjects including business, law, education, arts and social sciences, health sciences, information technology, engineering and the environment. It has invested significantly to enhance the student experience and is committed to excellence in teaching and learning through its modern research facilities.

University of South Australia educates professionals and citizens to the highest standards, creates and disseminates knowledge and engages with the communities to address the major issues of their time. It promotes and sustains open intellectual enquiry characterized by high standards of ethics and integrity, academic rigor, excellence and relevance underpin their actions in research and its application, in teaching and learning and in engagement with their communities.

The university?s six campuses reflect the its core commitments of regional engagement and environmental sustainability. It has four campuses across Adelaide and two in regional South Australia. Study in the heart of the city centre, in an area rich in history and culture. City East is home to modern health science facilities and the School of Natural and Built Environments. On the edge of Adelaide?s central business district, City West houses studies in business, law, art, architecture, design, Indigenous cultures and Australian society. In Adelaide?s leafy eastern suburbs, Magill hosts programs in the areas of education, humanities and social sciences. The progressive area of Mawson Lakes just 12km north of the city, here students can study civil aviation, education, engineering, environmental studies, information technology, science, and sport and recreation management.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_259530_320px.jpg University of South Australia https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-south-australia/iid-au-00411/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Top 10 Secrets for IELTS Success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
Australia & New Zealand Virtual Education Fair 2020

นิทรรศการเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี พูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คอร์สภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี โทร เอก ตลอดจนโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั้งเอกชนและรัฐบาล จาก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กว่า 30 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาสูงสุด 25% พิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แนะแนวผู้เชี่ยวชาญจากไอดีพี พร้อมบริการ สมัครสอบ IELTS ในงานรับ ฟรี ขอสมนาคุณ

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 27th พ.ย. 2020 11:00 ก่อนเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์