พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย South Australia (UniSA) เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกที่เปิดสอนหลักสูตรอันมีคุณภาพระดับโลกมากกว่า 200 หลักสูตรให้กับนักศึกษาจากทั่วโลก

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Adelaide อันสวยงาม – เมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดของประเทศออสเตรเลียโดย Global Liveability Index ของ Economist Intelligence Unit

อันสวยงาม มหาวิทยาลัยประกอบด้วยวิทยาเขตในใจกลางเมือง 2 แห่ง, วิทยาเขตในเขตพื้นที่มหานครอีก 2 แห่งและวิทยาเขตระดับภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองอีก 2 แห่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยในทุกวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยได้คะแนน 5 ดาวในความเป็นเลิศด้านการวิจัย, โอกาสการได้งาน, การสอน, สิ่งอำนวยความสะดวก, ความเป็นนานาชาติ, การไม่แบ่งแยกผู้คนและนวัตกรรม รวมถึงได้คะแนนรวม 5 ดาวบวกในการให้คะแนนดาวของ QS ประจำปี 2022 ด้วย

ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ของโลก (มหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 โดย QS ปี 2021)มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาอันหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีชุมชนนักศึกษานานาชาติเกือบ 6,000 คนจากประชากรนักศึกษามากกว่า 37,000 คนและมีความร่วมมือระดับโลกกับ 87 สถาบันพันธมิตรทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าแห่งนี้ได้มีการลงทุนอย่างมากมายในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่ารวมถึง 400 ล้านเหรียญออสเตรเลียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนในสถานที่เรียนที่มีเทคโนโลยีอันมีคุณภาพระดับโลกและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีผลงานวิจัย 100 เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพระดับโลกหรือสูงกว่าในการสำรวจ Excellence in Research for Australia (ERA) ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์นานาชาติที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021 โดย QS) มหาวิทยาลัยจะมอบการศึกษาที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรมและมีการดำเนินงานอันเป็นสากล

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติในผลการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงมากมาย อย่างเช่น:

 • ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีระดับท็อป 50 ของโลก – อันดับที่ 29 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีโดย QS ปี 2021 และอันดับที่ 46 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2022 โดย THE
 • ระดับท็อป 5 ของออสเตรเลียในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ - อันดับ 5 ร่วมในการจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยปี 2022 โดย THE
 • ระดับท็อป 2 ของออสเตรเลียในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา - อันดับ 2 ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้จ้างงานปี 2021 โดย QILT – ดรรชนีชี้วัดทักษะการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ
 • ระดับท็อป 5 ของออสเตรเลียในด้านทักษะการพัฒนาความพร้อมในการทำงาน - อันดับ 4 ในการสำรวจประสบการณ์นักศึกษาปี 2019 โดย ComparED (QILT) – ดรรชนีชี้วัดการพัฒนาทักษะ (ระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยของรัฐ
 • อันดับที่ 2 ของออสเตรเลียในด้านรายได้จากการวิจัยอุตสาหกรรม (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2022 โดย THE)
 • UniSA ได้คะแนน 5 ดาวบวกในการให้คะแนน QS Stars Ratings ปี 2022 ซึ่งเป็นคะแนนในระดับสูงสุด โดยเป็นคะแนนที่ได้รับเพราะมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในด้านการวิจัย, โอกาสการได้งาน, การสอน, สิ่งอำนวยความสะดวก, ความเป็นสากล, ความเสมอภาคและนวัตกรรม

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มีเหตุผลมากมายสำหรับการเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย South Australia และหนึ่งในนั้นคือการสอนที่มีคุณภาพเยี่ยม

มหาวิทยาลัยจะมอบประสบการณ์การเรียนที่ตรงกับความต้องการ นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและเป็นมืออาชีพในสาขาอุตสาหกรรมนั้นๆมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์นานาชาติที่มีความหลากหลายที่สุดในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรการเรียนได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยได้คะแนน 5 ดาวในความเป็นเลิศด้านคุณภาพการสอนในการให้คะแนนดาวโดย QS ประจำปี 2022

การสอนที่มหาวิทยาลัยมีพื้นฐานข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตรการเรียนก็สอดคล้องกับแนวโน้มและความต้องการล่าสุดของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลและมีโอกาสได้ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาจริงในภาคปฏิบัติและพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน

นักศึกษาจะได้เรียนในสถานที่เรียนที่มีคุณภาพระดับโลกพร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยอันทันสมัยและอีกมากมาย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

UniSA ประกอบด้วย 7 คณะวิชาที่มุ่งเน้นในการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตของสังคมและอุตสาหกรรม

สหเวชศาสตร์และสมรรถภาพมนุษย์ UniSA

คณะวิชาสหเวชศาสตร์และสมรรถภาพมนุษย์ UniSA จะผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งอนาคตที่สามารถสร้างคุณประโยชน์อันมีคุณค่า มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพทั่วโลกผ่านทางการวิจัย และมีการทำงานร่วมกับชุมชนและอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายที่มีความสำคัญในด้านสุขภาพ

ธุรกิจ UniSA

คณะวิชาธุรกิจ UniSA จะผลิตผู้นำที่มีความรู้และทักษะที่สามารถกำหนดทิศทางของภาคธุรกิจ, อุตสาหกรรมและในด้านอื่นๆ โครงการวิจัยของคณะวิชาสามารถคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมสมัยต่างๆในภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในด้านหลักปฏิบัติทางธุรกิจสมัยใหม่พร้อมด้วยพันธมิตรของคณะวิชาที่มีอยู่ทั่วโลก

วิทยาศาสตร์คลินิกและสุขภาพ UniSA

คณะวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกและสุขภาพ UniSA สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพที่สำคัญในปัจจุบันผ่านทางการสอนที่มีคุณภาพและความเป็นเลิศด้านการวิจัย ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะวิชาจะประยุกต์ความรู้จากการวิจัยไปสู่กลยุทธ์ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

งานสร้างสรรค์ UniSA

คณะวิชางานสร้างสรรค์ UniSA จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยทักษะที่ตรงกับความต้องการในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม โครงการวิจัยของคณะวิชาจะทำการสำรวจความซับซ้อนระดับโลกและช่วยคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

อนาคตการศึกษา UniSA

คณะวิชาอนาคตการศึกษา UniSA จะผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการศึกษาที่จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก, เยาวชนและผู้ใหญ่ การวิจัยของคณะวิชาจะช่วยผลิตรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆในภาคการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ความยุติธรรมและสังคม UniSA

คณะวิชาความยุติธรรมและสังคม UniSA มีทางเลือกการเรียนอันหลากหลายและมีการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลกในสาขากฎหมาย, งานสังคมสงเคราะห์, จิตวิทยา, งานบริการสังคมและสังคมศาสตร์

UniSA STEM

คณะวิชา UniSA STEM จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงความรู้ในด้านเทคโนโลยี, วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาอันมีนวัตกรรม

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาสามารถค้นหาหลักสูตรปริญญาที่ตนเองสนใจและตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตร

นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการเรียนหลักสูตรที่เทียบเท่า Year-12 ของประเทศออสเตรเลียในประเทศบ้านเกิดของตนเอง หรือสำเร็จการเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อหรือหลักสูตรปูพื้นศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ

นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องสำเร็จการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิระดับนานาชาติเทียบเท่ากับที่สำเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย โดยบางหลักสูตรอาจกำหนดให้นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การทำงาน ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนทั้งหลักสูตรชั้นเรียนและการวิจัยที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลังจากนั้นนักศึกษาต้องทำการสมัครทางออนไลน์โดยการใช้ระบบสมัครเรียนนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์ที่ใช้งานง่าย นักศึกษาจะสามารถติดตามความคืบหน้าของการสมัครได้ตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งใบสมัคร, การประเมินใบสมัคร, การเสนอรับเข้าเรียนและการตอบรับเข้าเรียน อีกทั้งระบบนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเสนอรับเข้าเรียน, ตอบรับการเข้าเรียนและชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยด้วย

ระดับปริญญาตรี

 • TOEFL – 60 iBT (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) คะแนนหมวดการอ่านและการเขียนไม่ต่ำกว่า 18
 • IELTS (Academic) – คะแนนรวม 6.0 พร้อมคะแนน 6.0 ในหมวดการอ่านและการเขียน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 • TOEFL – 79 iBT (ข้อสอบอินเตอร์เน็ต) คะแนนหมวดการอ่านและการเขียนไม่ต่ำกว่า 18
 • IELTS (Academic) – คะแนนรวม 6.5 พร้อมคะแนน 6.0 ในหมวดการอ่านและการเขียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตทุกแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย อาทิเช่นห้องบรรยาย, ห้องสมุด, ห้องเวิร์คช็อป, ห้องทดลองและพื้นที่ที่จำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริง นักศึกษาจะสามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆและระบบการเรียนทางออนไลน์แบบอินเตอร์แอ๊คทีฟเต็มรูปแบบ

ห้องสมุด

ห้องสมุดในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรความรู้อันหลากหลาย อาทิเช่นหนังสือ, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูลต่างๆและอีกมากมาย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่การเรียนรู้แบบกลุ่มและมีบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีด้วย

ที่พักนักศึกษา

เมือง Adelaide มีทางเลือกที่พักหลากหลายประเภทที่เหมาะกับงบประมาณและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีแผนกบริการที่พักที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักที่ตรงกับความต้องการ

การเรียนทางออนไลน์ 24/7

ระบบการเรียนทางออนไลน์แบบอินเตอร์แอ๊คทีฟของมหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน, ห้องเรียนแบบเสมือนจริง, การบันทึกการบรรยายและอีกมากมาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเรียนแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมและให้บริการนักศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Show more +Show less -
วิทยาเขต

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 6 วิทยาเขต แบ่งเป็น 4 วิทยาเขตในเมือง Adelaide และวิทยาเขตระดับภูมิภาคอีก 2 แห่ง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนและการวิจัย ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนมากกว่า 400 ล้านเหรียญออสเตรเลียในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาเขต

Adelaide – City East

ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง วิทยาเขตนี้เป็นสถานที่เรียนของหลักสูตรสาขาสุขภาพและเวชศาสตร์ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต อาทิเช่น โรงพยาบาลที่จำลองการรักษาจริงและบริการด้านสุขภาพ ห้องทดลองเฉพาะด้านต่างๆ อาทิเช่นห้องทดลองจุลชีววิทยาและชีวกลศาสตร์และอีกมากมาย

วิทยาเขต Adelaide – City West

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง วิทยาเขตอันทันสมัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่เรียนสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ธุรกิจและนิติศาสตร์

วิทยาเขต Magill

วิทยาเขตซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Adelaide 7 กิโลเมตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างเช่นสตูดิโอโทรทัศน์และวิทยุ, ห้องทำงานสังคมสงเคราะห์, ห้องทดลองต่างๆและสถานที่ฝึกอบรมครูที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียอย่าง Samsung SMARTSchool

วิทยาเขต Mawson Lakes

วิทยาเขต Mawson Lakes ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการวิจัยอันทันสมัยสำหรับการเรียนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและการออกแบบ

Whyalla (ภูมิภาค) วิทยาเขต

วิทยาเขต Whyalla มีพื้นที่สำหรับการเรียนสาขาเฉพาะทาง อาทิเช่นห้องทดลองด้านสุขภาพและห้องเรียนจำลองสำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์

Mount Gambier (ภูมิภาค) วิทยาเขต

ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขต Mount Gambier มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ผู้บรรยาย, อาจารย์และนักศึกษาสามารถแสดงผลงานของตนเองบนจอขนาดใหญ่เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน

Show more +Show less -
6800
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
301st  / 1250
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At UniSA
At UniSA
At UniSA
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
At the University of South Australia
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
การจัดอันดับโลก
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-02-03
3.0/ 5 stars
University of South Australia University of South Australia
Rated3/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of South Australia - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?