พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรติดต่อ หรือ แชทพูดคุยกับเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of South Florida - INTO USA

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย South Florida (USF) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวความคิดที่ทันสมัย เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอันโดดเด่นในการเป็นผู้ผลิตนักศึกษาทุน Fulbright จำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาผ่านช่องทางต่างๆได้โดยตรง รวมไปถึงหลักสูตรเพิ่มเติมอื่นๆ อาทิเช่น International Year One, Graduate Pathway and Academic English โดยหลักสูตรเพิ่มเติมที่เปิดสอนเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่ พวกเค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จในด้านวิชาการได้อย่างแน่นอน

USF ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในโรงเรียนชั้นนำ 100 อันดับแรกของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ดีที่สุดใน 46 อันดับแรกของประเทศด้วยเช่นกัน (ตามรายงานของ U.S News and World Report 2021)ตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้สำเร็จการศึกษาจาก USF 6,208 คนจาก 154 ประเทศได้รับประสบการณ์การทำงานแบบ OPT ใน 48 รัฐ ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะต่างๆอันหลากหลายที่ผู้จ้างงานต้องการ

นักศึกษาต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 10% ของนักศึกษาทั้งหมด จะรู้สึกได้ทันทีถึงบรรยากาศที่เป็นเสมือนบ้าน มหาวิทยาลัย South Florida มีชมรมมากกว่า 600 ชมรม รวมไปถึงทีมกีฬา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีสุขภาพที่แข็งแรง

Tampa ส่งมอบประสบการณ์อันน่ามหัศจรรย์ให้แก่นักศึกษา U.S. Census Bureau ขนานนามเมืองแห่งนี้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วเมือง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, แหล่งช้อปปิ้ง, กิจกรรมผจญภัย และแสงแดดอ่อนๆ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

USF อยู่ในอันดับที่ยอดเยี่ยมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย South Florida มีอันดับที่ดีในการจัดอันดับต่างๆมากมายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีอันดับที่สูงขึ้นถึง 14 อันดับในการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report ในปี 2020 และปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของรัฐบาลอันดับที่ 46 ในปี 2021

นอกจากนี้ USF ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 250 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings 2021 โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากการที่มีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน USF รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคธุรกิจชั้นนำของโลก

เหนือสิ่งอื่นใด ความสำเร็จที่สำคัญของ USF คือการันตีได้จากอัตราการสำเร็จการศึกษานับตั้งแต่ปี 2008–2018 โดยมีอัตราการสำเร็จการศึกษาภายใน 6 ปี สูงถึง 25% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในอัตราที่มากที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในสหรัฐอเมริกา

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย South Florida มีทางเลือกในการเรียนอย่างหลากหลาย พวกเค้าสามารถพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการจากหลักสูตรเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการเริ่มเรียนแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร

Direct Entry Undergraduate

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติทั้งด้านวิชาการและภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย USF ได้โดยตรง

Direct Entry Postgraduate

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติทั้งด้านวิชาการและภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย USF ได้โดยตรง

หลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 (IY1)

นักศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิตได้จากการเรียนในชั้นปีที่สองในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร International Year One จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

Study Abroad with English

เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนความรู้จากการเรียนในบางสาขาวิชา ที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

Graduate Pathway

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท จำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ/ด้านวิชาการ และจำนวนหน่วยกิตผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมในการเตรียมสอบ GMAT/GRE โดยหลักสูตรเตรียมความพร้อมจะใช้เวลาในการเรียนเป็นระยะเวลา 2 เทอม

ภาษาอังกฤษวิชาการ

นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนในสหรัฐอเมริกา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อม, หลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรปริญญาโท จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย South Florida กำหนด

Direct Entry Undergraduate

นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ high school diploma (หรือเทียบเท่า) ด้วยGPA ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป และต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป รวมไปถึงคะแนน IELTS ที่ 6.5 โดยคุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้า จะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

Direct Entry Postgraduate

นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีระยะเวลา 4 ปี และต้องมีคะแนนสอบ GMAT หากมีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรธุรกิจ คะแนนสอบ GRE อาจมีความจำเป็นในบางหลักสูตร นอกจานกนี้ GPA และคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก็มีความจำเป็นด้วยเช่นกัน โดยนักศึกษาต้องมี GPA ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป ควบคู่กับคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ที่ 6.5 หรือได้คะแนน TOEFL ที่ 79 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตรนานาชาติปีที่ 1 (IY1)

นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ high school diploma (หรือเทียบเท่า) ด้วย GPA ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่างมหาวิทยาลัยกำหนด

Study Abroad with English

นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ด้วยGPA ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

Graduate Pathway

ในบางหลักสูตร นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา, อนุปริญญา หรือเทียบเท่า โดยมี GPA ตั้งแต่ 2.5-2.75 และมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด บางครั้งนักศึกษาอาจต้องแนบแฟ้มผลงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาด้วยเช่นกัน

ภาษาอังกฤษวิชาการ

นักศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ high school diploma (หรือเทียบเท่า)

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

นักศึกษามีโอกาสในการเข้าถึงทุนการศึกษาได้อย่างเปิดกว้างทุนการศึกษาเหล่านี้จะถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศ

ทุนระดับภูมิภาค

นักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 8,000 ดอลล่าร์ต่อปี หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องเป็นนักศึกษาในภูมิภาคที่กำหนด และมีหนังสือแนะนำตัว รวมไปถึงต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นที่น่าพอใจ

USF Green & Gold Presidential Award

นักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 12,000 ดอลล่าร์ต่อปี เป็นระยะเวลาติดต่อกันสี่ปี หากสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทางด้านวิชาการผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

USF Green & Gold Directors

นักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 9,000 ดอลล่าร์ต่อปี เป็นระยะเวลาติดต่อกันสี่ปี หากสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทางด้านวิชาการผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

USF Green & Gold Scholars Award

นักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 6,000 ดอลล่าร์ต่อปี เป็นระยะเวลาติดต่อกันสี่ปี หากสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทางด้านวิชาการผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษา Ballarat International Student Scholarship

นักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 1,000 ดอลล่าร์ต่อปี เป็นระยะเวลาติดต่อกันสี่ปี หากสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทางด้านวิชาการผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษา USF International Transfer Student Scholarship

นักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 500 ดอลล่าร์ต่อปี เป็นระยะเวลาติดต่อกันสองปี หากสามารถรักษา GPA ให้สูงกว่า 3.5 ขึ้นไป ควบคู่ไปกับจำนวนหน่วยกิตตั้งแต่ 60 หน่วยขึ้นไป

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย South Florida มีโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งช่วยให้พวกเค้าสามารถเริ่มต้นชีวิตในการเรียนได้อย่างดีที่สุดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่มีความทันสมัย ควบคู่ไปกับทรัพยากรด้านการเรียนรู้ ไปจนถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งขุมทรัพย์ด้านวิชาการชั้นเยี่ยม เครื่อง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันนักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ ได้จากศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษา (Student Health Services) และเพลิดเพลินไปกับศูนย์สันทนาการ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 8,500 ตารางเมตร รวมไปถึงศูนย์กลางนักศึกษา Marshall Student CenterThe Center Gallery จัดแสดงนิทรรศการภายในหอประชุมรูปไข่ ขนาด 700 ที่นั่ง ให้แก่นักศึกษาและผู้มาเยือน นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้ที่ Student Government และผ่อนคลายไปกับพื้นที่สีเขียวจากRiverfront Park

ทางเลือกร้านอาหาร

นักศึกษาสามารถลิ้มลองอาหารรสเลิศได้จากร้านอาหาร คาเฟ่ และศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัย อาหารนานาชนิดได้รับการจัดสรรเพื่อให้เหมาะแก่คุณค่าทางด้านโภชนาการ และความต้องการในแต่ละวัน

INTO USF Center

นักศึกษาของ INTO ได้ประโยชน์จาก INTO USF Centerในหลายๆรูปแบบ ทั้งการหาที่พัก/ ร้านอาหาร การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ/นันทนาการ รวมไปถึงมุมพักผ่อน และการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตจำนวน 70% ของมหาวิทยาลัย South Florida สามารถหางานทำ หรือเรียนต่อได้ ภายหลังสำเร็จการศึกษาเพียง 1 ปี โดยบัณฑิตจำนวน 76% จากทั้งหมด ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่50,000 ดอลล่าร์ และอีกกว่า 32% ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 ดอลล่าร์

USF ได้สร้างคุณประโยชน์ระดับโลกในด้านการวิจัยในสาขาวิชาหลักต่างๆมากมาย ศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยได้สร้างงานในท้องถิ่นมากกว่า 230 ตำแหน่ง ขณะที่ศูนย์การประกอบธุรกิจก็อยู่ในระดับท็อป 10 ของสหรัฐอเมริกาในปี 2019 โดย Princeton Review

ประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย South Florida ส่งมอบโอกาสให้นักศึกษาได้มีตำแหน่งงานทั้งในองค์ชั้นนำและภาคธุรกิจของศิษย์เก่าจาก USF นักศึกษาสามารถซึมซับประสบการณ์ในการทำงานได้จาก Optional Practical Training (OPT) ซึ่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา บัณฑิตจำนวนกว่า 6208 คน จากกว่า 154 ประเทศ ต่างมีตำแหน่งงานใน OPT กระจายตัวอยู่ใน 48 รัฐ

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพประกอบไปด้วย:

 • ความช่วยเหลือด้านการฝึกงาน
 • การให้คำปรึกษาด้านอาชีพและที่ปรึกษาด้านอาชีพสำหรับนักศึกษานานาชาติ
 • สหกิจศึกษา: ประสบการณ์การทำงานแบบมีรายได้ในสาขาอาชีพที่รวมเข้ากับหลักสูตรการเรียน
 • งานแฟร์อาชีพ: งานกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานโดยผู้จ้างงาน
 • การประเมินการเขียนประวัติส่วนตัวและการฝึกซ้อมการสัมภาษณ์
 • Suit-A-Bull: บริการให้เช่าชุดเสื้อผ้าธุรกิจเพื่อการสัมภาษณ์
 • แอพพลิเคชั่น Handshake: ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบริษัทต่างๆที่มีความร่วมมือกับ USF

ความเห็นจากนักศึกษา

''เหตุผลที่ฉันเลือก USF เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย มีโอกาสมากมายที่ฉันสามารถเข้าร่วมในการวิจัย หรือริเริ่มโครงการวิจัยต่างๆได้ด้วยตัวเอง แน่นอนว่ามันช่วยได้มากจริงๆ ประตูแห่งความสำเร็จกำลังรอฉันอยู่ข้างหน้า'' Adheesh, อินเดีย, นักศึกษาในหลักสูตร International Year One สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

''ฉันรัก Florida โดยเฉพาะที่หาด Tampa Bay! ชายหาดแห่งนี้เป็นชายหาดที่ฉันชอบมากที่สุด ฉันมักจะพาครอบครัวของฉันมาพักผ่อน ว่ายน้ำ อาบแดด และสนุกไปกับการเล่นวอลเลย์บอล ในยามว่าง ฉันก็ชอบไปเดินเล่นในย่าน Downtown ของ Tampa และหากใครที่กำลังวางแผนจะมาเรียนที่ USF ฉันรับรองได้เลยว่า ทุกคนจะพบกับประสบการณ์อันน่าหลงไหลได้อีกมากมาย'' Phani, อินเดีย, หลักสูตร: MBA

Show more +Show less -
4265
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
At University of South Florida
At University of South Florida
Hussein speak
At University of South Florida
At University of South Florida
At University of South Florida
At University of South Florida
At University of South Florida
At University of South Florida
At University of South Florida
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1750

 • $799
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์